Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

1 Az intézeti gyógyszertárak szabályozása. 2 Törvény: Az egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. tv. és az annak végrehajtásáról szóló.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "1 Az intézeti gyógyszertárak szabályozása. 2 Törvény: Az egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. tv. és az annak végrehajtásáról szóló."— Előadás másolata:

1 1 Az intézeti gyógyszertárak szabályozása

2 2 Törvény: Az egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. tv. és az annak végrehajtásáról szóló 217/1997. (XII. 1.) Korm r.: biztosítani kell, hogy a beteg a gyógykezeléséhez szükséges és Magyarországon alkalmazható gyógyszert [térítésmentesen] igénybe vehesse

3 3 41/2007. (IX. 19.) EüM r.: Mindezt a fekvőbeteg-gyógyintézet intézeti gyógyszertár útján látja el, mert az intézeti gyógyszerellátás az intézeti gyógyszertár (gyógyszerészek) feladata, de…

4 4 De: a fekvőbeteg-gyógyintézet az országos feladatkörű speciális intézetek és súlyponti kórházak kivételével saját intézeti gyógyszertár helyett szerződést köthet más intézet gyógyszertárával

5 5 Viszont abban az esetben is, ha szerződéses alapon más intézet gyógyszertár látja el, minimum 1 gyógyszerészt és 1 szakasszisztenst alkalmaznia kell Ha saját gyógyszertára van, de több telephelye, minden 300 ágynál nagyobb telephelyen legalább az első alapfeladat szerint (lásd később) gyógyszertár kell

6 6 Tudjuk: Minden gyógyszertár létesítési engedélykérelméhez benyújtandó a gyógyszertár helye, címe a megnyitás tervezett időpontja a műszaki tervdokumentáció

7 7 Intézeti gyógyszertár létesítése Benyújtandó még: a gyógyintézet betegforgalmi adatai Kezdeményezi: a fekvőbeteg- gyógyintézet vezetője A működési engedélyt a megyei népegészségügyi szakigazgatási szerv tisztifőgyógyszerésze adja

8 8 A létesítés iránti kérelemben meg kell jelölni az ellátni kívánt alap- és szakfeladatokat ezeket a működési engedély is tartalmazza!

9 9 Intézeti gyógyszertári kategóriák: az alap- és szakfeladatok szerint 2 féle alapfeladat 6 féle szakfeladat e szerint különböző intézeti gyógyszertárak vannak, ettől függ a terület- és létszámnorma!

10 10 Alapfeladatok 1.engedélyezett (gyári) gyógyszerek, valamint másutt készült magisztrális készítmények raktározása és az osztályokra való kiadása („gyógyszerszoba”) 2.ugyanez + (a parenterális oldatok kivételével) helyben készült magisztrális készítmények raktározása és az osztályokra való kiadása

11 11 Szakfeladatok 1/2 1.a 2. alaptevékenységeken kívül parenterális oldatokat is készít (de nem keverékinfúziókat) 2.Keverékinfúziók (a citosztatikus keverékinfúziók kivételével) készítése 3.Citosztatikus keverékinfúziókat is készít

12 12 Szakfeladatok 2/2 4. Betegre szabott gyógyszerosztás végzése („Unit dose”) - csak ha megfelelő informatikai, szervezési, minőségbiztosítási feltételek 5. Betegágy melletti gyógyszerészi tanácsadás 6. Lakossági gyógyszerellátás („vényforgalom”) is

13 13 Szakfeladatok végzésének szabályai A szakfeladatok végzésének szakmai szabályait az OGYI – a Kórházi- klinikai gyógyszerészi Szakmai Kollégium egyetértésével – módszertani levelekben tette közzé

14 14 OGYI módszertani levelek az intézeti gyógyszertárak működéséről www.ogyi.hu P-62-1998 Az intézeti gyógyszertárban előállított, nem saját intézményben felhasznált gyógyszerkészítmények átadásáról-átvételéről O-63-2007 A keverékinfúziók előállításáról P-64-2007 A citosztatikus keverékinfúziók előállításáról P-67-2008 A betegágy melletti gyógyszerészi tanácsadásról P-68-2008 A parenterális készítmények előállításáról P-69-2008 A betegre szabott gyógyszerelosztás végzéséről

15 15 Intézeti gyógyszertári dokumentáció Megegyezik a közforgalmú gyógyszertári dokumentációval, plusz külön nyilvántartást kell vezetni a térítésmentes orvosi mintaként (lásd később) vagy adományként kapott gyógyszerekről

16 16 Személyi és tárgyi minimumfeltételek Táblázatokban, a szakfeladatok szerint felsorolva! Tevékenység – helyiség és berendezések – hány gyógyszerész és hány asszisztens Ha infúziós palackokat is gyárt: ezek száma szerint is

17 17 Személyi minimumfeltételek 1.alaptevékenység: 1 gyógyszerész és 1 szakasszisztens + 1 asszisztens 500 ágyig, majd újabb 300 ágyanként 1-1 fővel nő ez a létszám 2.alaptevékenység: az 1. alaptevékenységnek megfelelő + 500 ágyanként 1 gyógyszerész és 1 asszisztens

18 18 Amennyiben a kórház más intézeti gyógyszertárral szerződött A személyi minimumfeltétel 1 gyógyszerész és 1 asszisztens (a gyógyszerek eltartására, tárolására vonatkozó szabályok betartása) A tárgyi minimumfeltétel: 10 m 2 gyógyszerkiadó helyiség

19 19 A saját intézeti gyógyszertár helyiségeire vonatkozó minimumfeltételek 1. alapfeladat (adminisztrációs-ügyeleti-szociális helyiség plusz) Gyári készítmények, magi, infúzió, kötszer, tűz- és robbanásveszélyes: termékféleségenként 15 m 2 raktár Minimum 10-10 m 2 gyógyszerátvevő és -kiadó

20 20 A helyiségekre vonatkozó minimumfeltételek 2. alapfeladat Az 1. alapfeladat helyiségei plusz 18 m 2 laboratórium és/vagy vényező mosogató

21 21 A helyiségekre vonatkozó minimumfeltételek 6. Szakfeladat (lakossági ellátás) Az 1. és 2. alapfeladat helyiségei plusz Legalább 25 m 2 helyiségcsoport a lakossági gyógyszerellátáshoz

22 22 De a közvetlen lakossági gyógyszerellátás… …akkor lehetséges, ha saját intézeti gyógyszertár van (tehát nem szerződést kötött erre más kórházzal!) és el tudja látni intézeti ellátó feladatait is csak a kórházzal azonos telephelyen ha több telephelye is van: azokon is (ellátó gyógyszertár: a fő telephelyen lévő), ha –megfelel a helyiségre vonatkozó követelményeknek –és az ott lévő ágyszám fekvőbeteg-gyógyintézet: minimum 300 rendelőintézeti (járóbeteg-szakellátó): min. 10 féle szakellátási forma

23 23 Szakfeladatok ellátása az alapfeladatnak megfelelő tárgyi és személyi feltételeken kívül meg kell felelni a rendelet 1. és 2. sz. mellékleteiben foglaltaknak is!

24 24 1. sz. melléklet: szakfeladat építészeti és tárgyi feltételei Feltétel S z a k f e l a d a t 1.2.3. ………… ………… ………… parenteráliskeverékinf.citoszt. keverékinf.

25 25 Szakfeladat, tárgyi feltétel, példák Feltétel Szakfeladat 1.2.3. Kémiai anal. labor1-- Aszeptikus helyiségek-11 Infúziós labor1-- HőlégsterilezőSZ-- Laminár air-flow horiz.SZ - Laminár air-flow vert.--SZ Vákuumkamra-SZ- SZ= szükség szerint, de legalább 1

26 26 1. szakfeladat (infúzió), személyi minimumfeltétel Előállított infúziós palack/hó + gyógy- szerész + szak- dolgozó  7000 ¼2 7001 – 10.000½2 10.001 – 15.00013 … 35.001- 40.00026  40 000 27

27 27 2. szakfeladat (keverékinfúzió), személyi Előállított infúziós palack/hó + gyógysze- rész + szakdolgozó  50 ¼½ 51-100½1  100 12

28 28 3. szakfeladat (citosztatikus keverékinfúzió), személyi Előállított infúziós palack/hó +gyógysze- rész +szakdolgozó  25 ½1 26-5012 51-1001,53 101-20024

29 29 4. szakfeladat (betegre szabott gyógyszerosztás) 100 ágyanként +gyógyszerész +szakdolgozó ½ 2 5. szakfeladat (betegágy melletti gyógyszerészi tevékenység) 100 ágyanként 1 -

30 30 Elhelyezése A közvetlen lakossági gyógyszerellátást végző helyiség a kórház kiszolgáló részlegei (mosoda, konyha, műhelyek), valamint a fertőző osztály és a proszektúra mellett, illetve - raktárai kivételével - az alagsorba nem kerülhet Elkülönített gazdasági bejárat kell

31 31 Szolgálati ideje Különbség a többi gyógyszertártól Az intézmény ügyeleti/készenléti rendjének figyelembevételével az intézmény (kórház) vezetője állapítja meg (Kivétel a lakossági betegellátó részleg, amely ügyeletre/készenlétre kijelölhető)

32 32 Intézeti gyógyszerellátás 1/2 A kórházi betegek gyógyszerellátását az intézeti gyógyszertár látja el Ennek megszervezése – a szükséges szakmai tanácsadással - az intézeti gyógyszerész feladata ( fontos! ) Úgy kell megszervezni, hogy egyszerre érvényesüljenek: szakszerűség, betegbiztonság, folyamatosság, gazdaságosság

33 33 Intézeti gyógyszerellátás 2/2 Informatikai rendszer, Internet-kapcsolat és e-mail szükséges Az osztályokra gyógyszert csak gyógyszerész felügyelete mellett lehet kiadni - és ellenőrizni, hogy ott ismerik-e (alkalmazási előirat, stb.)

34 34 Intézeti gyógyszertár, 1 A beérkező gyógyszeranyagokat a tájékoztató vizsgálattal, a parenterális felhasználásra kerülőket teljes vizsgálattal ellenőrizni kell

35 35 Intézeti gyógyszertár, 2 Gyógyszerelőállítás csak gyógyszerészi felügyelet mellett Az osztályon csak a betegellátáshoz szükséges mennyiségű gyógyszert lehet tartani Az osztály megrendelőlapon (esetleg + elektronikus adathordozón) vagy egyedi gyógyszerigénylő lapon rendelhet gyógyszert (részletes feltételek a rendeletben!)

36 36 Intézeti gyógyszertár, 3 Intézeti főgyógyszerész: az intézettel munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, s vezeti a kórházi gyógyszertárat legalább évi 1 alkalommal ellenőrzi az osztályos gyógyszerkészleteket, tárolásukat, erről jegyzőkönyvet vezet

37 37 Intézeti gyógyszertár, 4 A kórház gyógyszerkészletéről olyan nyilvántartást vezet, amelyből a gyógyszerek aktuális készlet- és forgalmi adatai megállapíthatók Elkülönítve szerepelnek a vényforgalmi adatok (ha ilyenre engedélye van), a klinikai vizsgálat céljára érkezett készítmények és az adományok + a térítésmentes orvosi minták Részletes szabályok a rendeletben!

38 38 Gyógyszerterápiás Bizottság Elemzi (mind szakmai, mind gazdasági szempontból) a kórház gyógyszer- felhasználását, szakmai kezelési protokollokra tesz javaslatot, véleményezi az új eljárásokat, stb. Elnöke a kórház szakmai vezetője vagy megbízottja, titkára az intézeti főgyógyszerész

39 39 Az intézeti gyógyszertár készlete Az intézeti főgyógyszerész határozza meg az intézet feladatai figyelembe vételével az intézeti Gyógyszerterápiás Bizottság bevonásával Az intézetben csak az intézeti gyógyszertár által kiadott gyógyszerek tarthatók

40 40 Gyógyszer átadása más egészségügyi intézménynek Csak a készítésre, minőségre vonatkozó szabályok szerint Átadás-átvétel: OGYI módszertani levél

41 41 Kábítószer az intézeti gyógyszertárban Az intézetvezető főgyógyszerész egyben a kábítószerfelelős! Legalább évente 1-szer ellenőrzés az osztályokon, aláírja a kábítószerlapokat is Osztályon is zárható szekrényben elkülönítve Más a káló: por 3%, folyadék 8%

42 42 Mi lesz tételben

43 43 Az intézeti gyógyszerellátás szabályozása A létesítés engedélyezése Szolgálati idő, dokumentáció Kategóriái (3 alap- és 5 szaktevékenység, felsorolás, részletezés) Minimumfeltételek megadásának módja (helyiségek, berendezések, létszám, persze számok nélkül) Intézetvezető főgyógyszerész, készletek, nyilvántartás Gyógyszerterápiás Bizottság


Letölteni ppt "1 Az intézeti gyógyszertárak szabályozása. 2 Törvény: Az egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. tv. és az annak végrehajtásáról szóló."

Hasonló előadás


Google Hirdetések