Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Szakfeladatrend – jogszabályi változások 2010.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Szakfeladatrend – jogszabályi változások 2010."— Előadás másolata:

1 Szakfeladatrend – jogszabályi változások 2010.

2 Jogi szabályozás keretei
1. A költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló évi CV. törvény (7.§.) 2. Az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény (Áht.) (92.§.) 3. Az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. kormányrendelet (Ámr.)(12, 46,48-50, 112, 243. §.)

3 Jogi szabályozás keretei 2.
/2008 (HÉ 51.) PM tájékoztató az államháztartási szakfeladatok rendjéről (Struktúra) 5. Az államháztartási szakfeladatok rendje használatának útmutatójáról és a szakfeladatok tartalmi meghatározásáról szóló 5/2009 (III. 27.) PM tájékoztató 6. 11/2009 (XII. 31.) PM tájékoztató, Részei: nómenklatúra Útmutató és függelékei Szakfeladatok tartalmi meghatározása és mutatószámok

4 úr Üzleti év zárása 2.

5 Kidolgozás célja, helye az államháztartási reformfolyamatban
feladatalapú információs bázis kialakítás új, „üzemgazdasági” szemléletű költségvetési gazdálkodási kultúra bevezetése tevékenységtípusok pontosabb elkülönítése makro- és mikroszintű információigény összekapcsolása nagyobb részletezettség precízebb tervezés, gazdálkodás nagyszámú esetileg keletkező adatigény miatti többletmunka és pontatlanságok megszüntetése egyeztetett, igényes, megbízható, rendszerbe épített adat-előállítás és -szolgáltatás megfelelés az uniós szabályoknak

6 Kapcsolat más rendszerekkel
2008-tól: TEÁOR ‘08, az EU egységes statisztikai rendszerének részeként szakágazati szintig lebontva (4 számjegy) COFOG: állami funkciók szerinti adatszolgáltatási kötelezettség Költségvetési szervek szakágazati besorolási rendje

7 Szakfeladatrend hatályba lépése, felépítése
Hatályba lépése 2009-től az új szakfeladatrendet definiáló és bevezető kormányrendeleti (Ámr.) szabályozás hatálybalépése től a költségvetés tervezésében(21., 22., 37. űrlap!), az elszámolásban, beszámolásban Felépítése: 1. Struktúra, alapja: a TEÁOR’08 struktúrája szakágazat: 4 számjegy szakfeladatcsoport: 5 számjegy szakfeladat: 6 számjegy tevékenység típusa: 7 számjegy 2. Tartalmi meghatározások 3. Szakfeladathoz kapcsolódó mutatószámok meghatározása

8 Gyakorlati használata
1. Tevékenység megjelölése 2. Nem csak „elszámolási egység”, jelentős szerep növekedés „TUDATOSÍTÁS!” 3. Tervezés / gazdálkodás / beszámolás rendszerében Minden támogatási szerződésben rögzíteni kell!

9 Ágazati útmutatók tartalmi vázlata
1. A szakterületre jellemző szervi és gazdálkodási formák, azok jellemzői 2. Az ágazatra jellemző (általában előforduló) alaptevékenységek 3. Az ágazatban jellemzően előforduló besorolási problémák 4. Más szerv számára (is) végzett gazdálkodási tevékenység elszámolásának specialitásai 5. Ingatlanhasznosítás besorolási, elszámolási formái, problémái 6. A szakfeladatrend gyakorlati használata a gazdálkodás során Tevékenységek elszámolására vonatkozó gyakorlati példák

10 Alaptevékenység Kt. 7. §. (1) a)
jogszabályban meghatározott közfeladat irányítószerv előírása Meghatározását segítő ismérvek: 1. kötelező jelleggel végzett és / vagy 2. részben vagy egészben támogatásból finanszírozott Speciális eset: szakfeladat tartalmának egy része csak az alaptevékenység (Ámr. 12. § (3) bek.)

11 t Tevékenység 2. Kiegészítő tevékenység Kt. 7. §. (1). b)
alaptevékenységgel megegyező célja: meglévő kapacitás jobb kihasználása külső forrásból származó bevétel más jogi vagy természetes személy számára Meghatározását segítő ismérv: 1. szakmai tartalom = alaptevékenység 2. van-e releváns, speciális jogszabályi előírás, vagy más kötelezettség

12 t Tevékenység 3. Kisegítő tevékenység Kt. 7. §. (1) c)
alaptevékenységtől eltérő kapacitás kihasználás céljából, de nem kötelezően és nem haszonszerzés céljából Meghatározását segítő ismérvek: 1. „vevői kör” korlátozása 2. „negatív módon”, ami nem alap- és kiegészítő Speciális korlátozó szabály: (Ámr. 12. § (11) bek.)

13 Vállalkozási tevékenység Kt. 7.§. (1) d)
alaptevékenységtől eltérő nem kötelező jelleggel Meghatározását segítő ismérvek: 1. rendszeres haszonszerzés 2. kapacitás bővítésre vagy önálló kapacitással 3. „vevő kör” tág Speciális korlát: ha kisebb, mint 5 % (Ámr. 12. § (12) bek.), lehet év végén kiegészítő is!

14 Technikai szakfeladatok
Specialitás indoka: elszámolási rend zárttá alakítása Meghatározása: 11/2009. PM tájékoztató útmutatójának 2. sz. függeléke alapján 7. számjegy: „9” Feltüntetése: alapítói okiratban, SzMSz-ben nem szükséges (Ámr. 12. § (13) bek.)

15 t Mutatószámok típusai Mutatószám értékei: tervszám (célérték)
tényszám Mutatószám célja: eszköz a döntés meghozatalához, de nem alapja a finanszírozásnak! Típusai : Kapacitás mutató Feladatmutató Teljesítménymutató Eredményességi mutató Főszabály: nem rendelhet mutatószámot a tevékenységhez, ha azt nem egészében látja el!

16 Pénzügyi-igazgatási szakfeladatok
GESZ, GAMESZ, IGSZ, kiskincstár t Nem kell felvenni az alapítói okiratba, de 7. számjegye 1. (Ámr. 12. §. (6) bek.) Egyes tevékenységek esetén elkülönülten mutatandó ki, pl.: közoktatási és kapcsolódó tevékenységnél humán-egészségügyi ellátás esetén szociális- gyermekjóléti ellátásnál Egyébként: Célja: szakmai tevékenység bevételei és kiadásai tisztán jelenjenek meg.

17 GESZ, GAMESZ, IGSZ, Kiskincstár
Pénzügyi-igazgatási feladat ellátása az „ellátott szervek” szakmai illetve pénzügyi igazgatási feladatán, vagy „egyéb” (Ámr. 12 §. (7) bekezdés a) pontja Üzemeltetési feladat ellátás esetén az ellátott szerv szakfeladatán Megoldás: elszámolás általános költségként költségfelosztás az érintett szakmai feladatok között negyedévente felosztás nem lehet automatikus valamennyi tevékenységre, mivel vannak olyan szakfeladatok melyekre csak a feladatellátással kapcsolatos közvetlen kiadások számolhatók el!!!

18 Gyakorlatban felmerülő problémák
Szakfeladat besorolás és alkalmazás: önálló szakfeladatot képező bevételek, kiadások, támogatási célú szakfeladatok tevékenységek közötti létszám, bevétel és kiadás megosztás Félévi és év végi teendők: Költségfelosztás, megfelelő vetítési alapok meghatározása Önköltség számítási szabályzat szerepének növekedése.

19

20 Áhsz. előírásának változásai 1.
jelentős összegű eltérés (5. §.) a devizás tételek év végi értékelése bekerülési érték módosítása beszámoló készítés szabályainak előírása a Kt. alapján (7. §.) számviteli szabályzatok módosítása (8. §.): számviteli politika, önköltségszámítási szabályzat pénzkezelési szabályzat eredményszemléletű könyvvezetés, beszámolási kötelezettség (8/A.-13/A. §)

21 Áhsz. előírásának változásai 2.
könyvviteli mérleg tartalmának megváltozása (22.§.-37. §) (forgalomképesség, saját tőke összetétele: tartós tőke, kezelésbe vett eszközök tőke változása) pénzforgalmi jelentés tartalmának megváltozása (már 2009-re is, (38, 39 §.) kiegészítő melléklet tartalmának megváltozása (40. § §.)

22 Áhsz. előírásának változásai 3.
új II. fejezet a 44/A. §. után az „Elkülönített eredményszemléletű könyvvezetés és beszámolás” új III. fejezet a 45. §. előtt „könyvvezetés, nyilvánosságra hozatal, közzététel, könyvvizsgálat” 6. sz. melléklet az Áhsz. 9. sz. mellékletének módosítás SZÁMLATÜKÖR új főkönyvi kivonat szerkezet

23 Következmény Tartalék körre vonatkozó egyezőség:
E = [A/III/4 + (B/III + B/III/1a + B/III/2a) + (B/IV – B/IV/4) + (B/V – B/V/4)] – [F/II/2a + (F/III - F/III/4)] Saját tőke elemei közötti átrendezés, január 1-jei nyitás utáni rendező tétel

24 További feladatok 1. Szabályzatok aktualizása
1. Számviteli politika 2. Önköltségszámítási szabályzat 3. Pénzkezelési szabályzat 4. Gazdálkodási szabályzat 5. Beszerzések lebonyolítási rendje 6. Anyag- és eszközgazdálkodás 7. Közérdekű adatok igénylésének, nyilvánosságra hozatalának rendje

25 További feladatok 2. Új szabályzatok készítése (Ámr. 20. §.):
1.) bel- és külföldi kiküldetések 2.) reprezentáció 3.) gépjárműhasználat igénybevétele 4.) vezetékes és rádiótelefonok használata 5.) helyiség és berendezés használat Módszer (Ámr. által nem szabályozott): gazdálkodási és gazdálkodási jellegű kérdések egyetlen „nagyban” történő szabályozása, külön-külön szabályzat

26

27 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "Szakfeladatrend – jogszabályi változások 2010."

Hasonló előadás


Google Hirdetések