Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Tudomány,hit,apologetika

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Tudomány,hit,apologetika"— Előadás másolata:

1 Tudomány,hit,apologetika
Tóth Tibor DSc

2 1.Mi a tudomány? Előadásvázlat:
A tudomány néhány lehetséges meghatározása. A tudomány jellegzetes területei, osztályozás. A tudományossági kritériumok különbözősége az egyes tudományterületeken. A tudomány elfelejtett gyökerei. Tudomány és vallás. Isten és a tudomány viszonya. Szent Pál Akadémia

3 2. Hogyan működik a tudomány?
Előadásvázlat: A tudományos módszer; Adatok, minták, összefüggések, hipotézisek, indukció, dedukció és redukció; Ugyanazon adatok értelmezhetősége különböző hipotézisekkel; Cáfolhatóság; Megismerhetőség és abdukció; Módszertani ateizmus – miért ? Szent Pál Akadémia

4 3. Tudomány és hit. A tudomány hatóköre és határai.
Előadásvázlat: A hit néhány lehetséges értelmezése; A tudomány és hit határfelületei: a tudományos munka alapvető előfeltevései; A módszertani, ismeretelméleti és ontológiai redukcionizmus kritikája; Dogmák a tudományban; A valóság megismerhetőségének korlátai. Szent Pál Akadémia

5 4. Az Univerzum, mint az ember otthona
Előadásvázlat: Az Univerzum értelemmel való felfoghatósága; Az Univerzum racionális megérthetőségének szerepe a tudomány felemelkedésében; Az Univerzum összehangoltsága; Az antropikus elv és a sok-világ hipotézis; Mi végre vagyunk itt? A kezdet; Az idealista Világegyetem felfedezése. Szent Pál Akadémia

6 5.Evolúció: tény, tudományos elmélet vagy hit?
Előadásvázlat: Az „evolúció” kifejezés többértelműsége; Mikro-evolúció és makro-evolúció a biológiában; A makro-evolúció elképzelt mechanizmusa: természetes kiválasztódás és mutációk; A mutációs-szelekciós mechanizmus elégtelensége és a közös eredet tarthatatlansága; Kövületek: az elképzelés és a tények. A makro-evolúció,mint intelligens hit; A biológiai evolúció általánosításai: prebiotikus evolúció, az Univerzum evolúciója. Szent Pál Akadémia

7 6.Mi az élet és hogyan jött létre?
Előadásvázlat: Az élet lényege – ahogy ma látjuk Az élet eredetéről vallott elképzelések – Darwinig; Az „ősnemzés”: régi dogma új köntösben; Milyen volt az „őslégkör” és az ősleves? A Miller - kísérlet és a tények, amelyek érvénytelenítették; További tudományos ellenvetések az élet spontán keletkezésével kapcsolatban; A nem egyszerűsíthető komplexitás és a sejt csodája; A termodinamika második főtétele és az evolúció. Szent Pál Akadémia

8 7.Darwin eredeti elképzeléseitől a neodarwinizmusig
Előadásvázlat: Darwin elméletének történeti előzményei; Darwin életútja, elképzelései, kétségei; Darwin elmélete, mint a materializmus és kommunizmus szilárd támasza; Darwin elméletének krízise a genetika eredményei miatt: a neodarwinizmus kétségbeesett erőfeszítései; A szelekciós –mutációs mechanizmus egy újabb javítási kísérlete: az ugrásszerű evolúció. Szent Pál Akadémia

9 8.A neodarwinizmust cáfoló tények
Előadásvázlat: A neodarwinizmus biológiai cáfolatának legfontosabb érvei; A régészeti leletek miért nem támogatják az evolúciót? Áthidalhatja-e a neodarwinizmus az élőlények nagyobb csoportjai között fennálló szakadékokat? Szent Pál Akadémia

10 9.Az ember evolúciójának elképzelt forgatókönyve
Előadásvázlat: - Az ember: a teremtés koronája vagy az evolúció vége? Evolúciós hamisítások: piltdowni „ember”,nebraskai „ember”,Ota Benga; Az ember képzeletbeli családfája: Australopithecus, Homo habilis, Homo erectus, Homo sapiens; A besorolási rendszer csődje: fajok, amelyek egy időben éltek őseikkel; Mi a helyzet az időadatokkal? Evolúció és rasszizmus. Szent Pál Akadémia

11 10.További tudományos ellenvetések az evolúció elméletével szemben
Előadásvázlat: Az evolúció ellentmond a termodinamika második főtételének; Az élő rendszerekben kimutatható egyszerűsíthetetlen komplexitás; Információ nem keletkezhet statisztikus folyamatokból: honnan ered az Univerzumban létező és működő mérhetetlen információtömeg? Az élőlények hasonlósága sem bizonyítja az evolúciót; A „törzsfa” bukása; Az evolúciós elméletnek nincs embrionális alapja. Szent Pál Akadémia

12 11.Az evolúció elmélete: materialista kényszerűség
Előadásvázlat: Az evolúciós elmélet forrásánál nem a tudomány belső fejlődéséből fakadó tények,hanem a materializmus ideológiája állt; Materialista tudósok vallomásának lényege: elsősorban materialisták, csak másodsorban tudósok; Az evolúciós elmélet alapvetően a teremtés tényének és Isten személyének tagadása és legfőbb élettere a média. Szent Pál Akadémia

13 12. A materialista evolúció alternatívája: az Isten által teremtett világ
Előadásvázlat: A teremtés paradigmájára épülő elméletek; A teremtési napok hossza; A „nap-korszak” elmélet; A „rés” – elmélet; A „szó szerinti teremtés” elmélete; A „progresszív teremtés” elmélete; A teista evolúció; Az Intelligens Tervezettség mozgalom; Egy vonzó keresztény alternatíva: szilárd bibliai hit és teljes nyitottság a tudomány felé. Szent Pál Akadémia


Letölteni ppt "Tudomány,hit,apologetika"

Hasonló előadás


Google Hirdetések