Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Ez egy különleges év... Groska Éva, Nagy Péter NCA Civil szolgáltató, fejlesztő és információs kollégium.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Ez egy különleges év... Groska Éva, Nagy Péter NCA Civil szolgáltató, fejlesztő és információs kollégium."— Előadás másolata:

1 Ez egy különleges év... Groska Éva, Nagy Péter NCA Civil szolgáltató, fejlesztő és információs kollégium

2 2011-es pályázatok, változások –Kevesebb forrás összességében –Rövidebb futamidő (2011.06.01 – 09.30) –Önrész - el kell vele számolni Pénzbeli –Saját bevételek (tagdíj, adomány, szolgáltatás bevétele…) Természetbeni –Kapott termék, szolgáltatás… Önkéntes/társadalmi munka –Közhasznúaknál önkéntes munka (az önkéntes törvény alkalmazása esetén költségek is elszámolhatóak B.6 soron) –Nem közhasznúaknál tagi jogviszonyban társadalmi munka –Kezelő váltás (Wekerle Sándor Alapkezelő) 2011. február 10.Nyíregyháza2

3 Összeférhetetlenség 2010-től a szervezet hivatalos képviselője (és más általa jegyzett szervezet) részére a kapott támogatásból legfeljebb összesen 20%-ot meg nem haladó kifizetés történhet! Bér, megbízási díj, vállalkozási szerződés, egyéb személyi jellegű kifizetések 2011-től a fenti szabály kiterjesztésre került az NCA testületi tagjaira is! 2011. február 10.Nyíregyháza3

4 Nyilvánosság Közzé kell tenniük a támogatott szervezeteknek, hogy az NCA támogatja tevékenységüket –Működési helyen ki kell függeszteni –Honlapon (ha van) meg kell jelentetni az NCA-t mint támogatót –Esemény megvalósításánál –A hivatalos iratokban fel kell tüntetni (ha van: meghívó, jelenléti ív, sajtóközlemény…) –Az esemény színhelyén meg kell jeleníteni tárgyiasult formában (választás szerint: tábla, felirat, zászló…) –Kiadványokban szerepelnie kell a támogatás tényének Mindezt BIZONYÍTHATÓAN az elszámolás részeként be is kell mutatni! 2011. február 10.Nyíregyháza4

5 a Kollégium –A kollégium feladata –Ötlet –Pályázati kiírás –Pályázati döntés –Beszámoló –Tagok –Kapcsolat –Munkacsoportok 2011. február 10.Nyíregyháza5

6 Szakmai pályázatok –Maximális pályázható összeg veszélye –Min 75% (vagy elutasítás) –Nyilvánosság jelentősége –Maximum 6 M Ft szakmai pályázatokon 2011. február 10.Nyíregyháza6

7 Pályázati kiírásaink Pályázat kódjaPályázat címeBeadási hi NCA-CIV-11-AAz Önkéntesség Európai Évéhez kötődően az önkéntesség fejlesztését szolgáló pályázati programok támogatása2011.02.10. NCA-CIV-11-BCivil szervezetek működését, fejlődését segítő szolgáltatások támogatása 2011.02.10. NCA-CIV-11-CNyomtatott vagy elektronikus kiadvány vagy sajtótermék létrehozásának és kiadásának támogatása2011.03.10. NCA-CIV-11-DCivil szervezetek kapacitásfejlesztésének, képzésének támogatása2011.03.10. 2011. február 10.Nyíregyháza7

8 Kiadvány nyomtatott vagy elektronikus Bemutandó a kiadvány - indokoltsága - célcsoportja és a célcsoport elérésének, a kiadvány terjesztésének módja - várható / tervezett tartalma, formátuma - újra-megjelentetés oka - az eddigi számok kiadása anyagi forrásának megjelölése - elkészítéséhez kapcsolódó részletes költségvetés és az egyes tételek indokoltsága (árajánlattal alátámasztva) - előkészítésének, elkészítésének ütemezése - fenntarthatósága, utóélete, a várt eredmény bemutatása - eletronikus megjelentetés esetén a megjelentetés helye (weboldal címe). De honlap létrehozása önmagában nem támogatandó 2011. február 10.Nyíregyháza8

9 Kiadvány II. - szempontrendszer –A pályázat megfelel-e a kiírásnak (20 pont); –A pályázat részletesen kidolgozott (10 pont); –A tervezett kiadvány indokoltsága alapos, az elérendő célcsoport száma (10 pont); –A tervezett kiadvány tartalmi – strukturális váza megfelelően kidolgozott és informatív (25 pont); –A költségvetés alátámasztott, indokolt (15 pont); –az ütemezés megvalósítható (10 pont); –a várt eredmény bemutatása (10 pont). 2011. február 10.Nyíregyháza9

10 Képzés Be kell mutatni – a fejlesztő tevénység –indokoltságát; –célját; –megvalósításának időbeli ütemezését; –a várható eredményeket (az adatlapon meghatározott indikátorok közül válasszon, adjon meg célértékeket); –során alkalmazott módszereket és formákat; –a pályázónak korábban, e területen végzett tevékenységét (referenciát), –illetve az aktuális pályázati program innovatív elemeit; –a célcsoportot és a tervezett létszámot; –a képzők, trénerek, előadók szakmai önéletrajzát; –a teljes költségvetést, annak indoklását, az egy kontaktórára eső fejenkénti programköltséget 2011. február 10.Nyíregyháza10

11 Képzés II. - szempontrendszer –Pályázati felhívásban foglalt célnak való megfelelés (0 vagy 5 pont), –Szakmai kidolgozottság 15 pont, –Alkalmazott módszerek és formák bemutatása 5 pont, –Várható eredmények, indikátorok bemutatása 5 pont, –Pályázó, vagy képzést tartó referenciái 5 pont, –Költséghatékonyság 15 pont. 2011. február 10.Nyíregyháza11

12 Formai szempont –nem a lehetséges karakterszám kitöltése a lényeges, hanem a tagolt, jól áttekinthető projektbemutatás –az elvárt, pl. az együttműködést igazoló mellékletet szkennelt (digitálisan hű) formában kell csatolni eredeti aláírással, pecséttel –az időbeli ütemezés jól elkülöníthetően jelenjen meg a projekt leírásában –a támogatás indoklásának bemutatása minden tételre kiterjedően történjen meg 2011. február 10.Nyíregyháza12

13 Tartalmi szempont I. –a szervezet eddigi tevékenységéből szervesen következzen a pályázati projekt, csak releváns kiírásra pályázzunk –mérjük fel reálisan a szervezet adottságait: fejlesztésre szorul, vagy fejlesztést és szolgáltatást nyújthat –a tevékenység és a költségvetés legyen összhangban –a pályázati kiírásokat ne tekintsük biankó kiírásnak, amire bármely programmal pályázhatunk –válaszoljunk a projektűrlap minden kérdésére 2011. február 10.Nyíregyháza13

14 Tartalmi szempont II. –a támogatás tételes indoklása valóban tételes legyen: fő/óra/ft, db/ft stb. –reális költségekkel számoljunk, pl. tanácsadók óradíja –a szakmai pályázatoknál a működési költségekkel legyünk mértékletesek –ha a kiírás elvárja az előre tervezést, akkor ezt tegyük meg: szakemberek személye, együttműködõ partnerek kiválasztása –ügyeljünk a helyesírásra és a nyelvhelyességre 2011. február 10.Nyíregyháza14

15 Köszönjük megtisztelő figyelmüket! Nagy Péter nagy.peter@nca.hu tel: 06 1 353 1027 Groska Éva groskaeva@gmail.com tel: 30/410 2244


Letölteni ppt "Ez egy különleges év... Groska Éva, Nagy Péter NCA Civil szolgáltató, fejlesztő és információs kollégium."

Hasonló előadás


Google Hirdetések