Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A megértés folyamata Kemény Ferenc Babarczy Anna

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A megértés folyamata Kemény Ferenc Babarczy Anna"— Előadás másolata:

1 A megértés folyamata Kemény Ferenc Babarczy Anna
Látás, nyelv, emlékezet

2 A megértés megértése Megértés
A megértés folyamatának komponensei és a nyelvi szintek A megértés gyorsasága; Találatok és Tévedések versengése Alternatív felfogások: modulok és interakciók A tudás és az inger viszonya; Elvárások a megértésben Nyelvek és eltéréseik A megértés és a nyelv idegrendszeri modelljei A szavak rendszere és a tudásszerveződés A társalgás és a pragmatika helye a megértésben Megértés Hangok Szavak Mondatok Szövegek és társalgás Tövek Végződések

3 A megértés folyamatának komponensei
Moduláris felfogás Rögzített összetevők Alulról-felfelé Forma-jelentés Ostoba feldolgozás Algoritmikus összetevők Interakciós felfogás Hajlékony összetevők Felülről-lefelé is Elvárások döntőek Értelmes integráció Heurisztikus megoldások

4 Visszatérő kérdések minden elemzési szinten
Az általánosítás: hangtípus, szófaj stb. Statisztika és szabályok viszonya Alulról-felfelé és felülről-lefelé áramlás Helyzethez igazodás és tanulás

5 Kontextushatások hangok, szavak, és szerkezetek szintjén is
Gyors a beszéd és gyors a megértés. Percenként szó, 3-4 szó/sec. Mesterségesen felgyorsított beszéd: akár a normális sebesség kétszeresével mondott szöveget is megértjük. Izoláltan ennyi fonémát reménytelen lenne…

6 Kontextushatások hangok, szavak, és szerkezetek szintjén is
A beszédben a beszédhangokat akkor is tudjuk azonosítani, ha nem értelmes a hangsor (pl egy cvcvc szekvenciában). Ez azért van, mert a hangokat nem egymás után, hanem időben (és térben) egymással átfedésben artikuláljuk. Ez olyannyira igaz, hogy ha egy adott (értelmetlen) hangsorból töröljük a magánhangzókat, akkor azok továbbra is felismerhetőek maradnak (a magánhangzók!), ugyanis a mássalhangzó artikulálása közben már a magánhangzó képzésére utaló artikulációs mozgásokat is végzünk.

7 >>> Pollack és Pickett (1964) természetes beszélgetésből kivágott egyedi szavakat izoláltan mutatott be: felismerhetetlenné váltak. Mondatba visszarakva tisztán felismerhetőek. >>> A nyelvtani szerkezetek és a statisztika teszi lehetővé, hogy jóslatokat tegyünk beszéd közben. A leggyakrabban használt 50 angol szó a beszélt szövegek 60%-át, az írottak 45%-át teszi ki.

8 A hangok világa Az általánosítás: hang  fonéma int inas
ing  [n] eltűnik a három [n] eltérése Fonéma: jegyek halmaza ver-vér ver-per Sok vita: a jegyek, a fonémák, vagy a szótagok a gyors, kategorikus észlelés alapjai? Beszélők közötti általánosítás: mintavételen alapuló normalizálás

9 Statisztika és szabályok viszonya
A hangok gyakori, elvárt sorrendjei *kp-, *tv- (magyarban ilyen szókezdet nincs) Ritka: kra- / pro- Vajon ez segíti vagy nehezíti az észlelést?

10 Felülről-lefelé hatások a hangok feldolgozásában
Hosszabb szegmens: könnyebben felismerhető Ugyanaz a k hang egy szóban (kalap) könnyebben észlelhető Broadbent és Ladefoged: Mi a következő angol szó? bit, bet, bat, but? 1.: gyakorlás 2. és 3.: b¥t közepesen magas mesterséges hang Ha a felvezető mély (2.), akkor bit. Ha a felvezető magas (3.), akkor bet.

11 A szavak világa Tövek és végződések: a szavak felépítése barátomat

12 Az “elme feladatai” szófleismerés során:
- szegmentálás - tő felismerése - végződések felismerése - integráció - jelentés hozzárendelése

13 Szavak felismerése és a mentális szótár
Alaptények: gyakoriság kontextus felülről-lefelé alapszint: kutya – kuvasz Hozzáférési utak: akusztikus, grafémikus, közös Általánosítás 1: a jelentés egy közös szótárban található Általánosítás 2: a hó és a hav a „hó”-hoz kapcsol Általánosítás 3: a szófaj is tárolva van, és sok mindent elárul pl. kabát *ik, hisz a kabát főnév Küszöb és alapszint változások: logogén, kohorsz, és konnekcionista modellek Miért kuvasz?

14 A LOGOGÉN MODELL (Morton)
Külön akusztikus és vizuális út Az elvárások és a gyakorisági hatások érvényesek a küszöbökre: könnyebb felismerni A kutya kergeti … a MACSKÁT A kutya kergeti … a MAJMOT Nincsen benne preferencia a szó kezdetekre Miért ott van a …

15 Kohorsz modell: hallott szavak felismerése: már az első szótag alapján
Aktiválódás minden kompatibilis szóra, majd kiválasztás A moziba megvette a je… jeget jegyet jegyet jegenye jelet Tévedés: A moziba megvette a jeges kávét. Visszamenés a bemenethez. Az igazodás akkor erős, ha összefüggő a szöveg. Izolált szavaknál és értelmetlen szövegnél kevesebb elvárási hatás van.

16 A szintek kölcsönhatása a konnekcionista felfogásban egy konkrét szó (TÉR) felismerésénél: Találatok és Tévedések összjátéka

17 Tovaterjedő aktivációs modell: A szavak a jelentés alapján izgalomba hozzák a hozzájuk kapcsolódó szavakat. Ez megjelenik asszociációkban, de a szófelismerés kontextus hatásaiban is bölcső zöld kanári nap folyó madár hattyú állat emlős baba ágy kórház nővér orvos doktor láz lázálom sárga

18 Találatok és Tévedések versengése
A kontextus támogat: találat A kontextus félrevezet: tévedés Kinyitom az ajtót a kuxxxx kulccsal kutyának

19 Az alaktan kérdései Szegmentálást segíti: hangsúly elöl, szóalak korlátok A töveket és a ragot dolgozzuk fel elsődlegesen (Juhász és Pléh), lassabban, mint az angol vagy az olasz A végződés feldolgozás már menet közben, hallgatáskor végbemegy (Gergely és Pléh)

20 Módszerek a mondatmegértés kutatásában
On line és off line eljárások: menet közben, társított feladat illetve utólagos feladat. Finomabb mércék és spontaneitás kérdése Mondatkutatási módszerek Off-line Emlékezés Listaillesztés Kvázi online Lejátszás Kérdésre válasz Füzetben lapozgatás Hibajavítás Verifikáció On-line Önütemezett olvasás RSVP gyors bemutatás Szemmozgás Szó vagy hangkereső feladatok

21 Találd meg a bal oldali mondatok párját a jobb oldalon
Találd meg a bal oldali mondatok párját a jobb oldalon! Írd mellé a számát ! A kutya a macskát kergette el. A rendőr a katonát puszilta meg. Az orvos a kutyát kötötte be. A gépész a cipőt pucolta ki. A lány a vendéget hívta fel. 1. A gépész kipucolta a cipőt. 2. Az orvos bekötötte a kutyát. 3. A lány felhívta a vendéget. 4. A rendőr megpuszilta a katonát. 5. A kutya a macskát elkergette.

22 Késleltetett felismerés (Sinkovits Balázs kísérlete)
AZONOS A toronyóra napok óta nem jelezte pontosan az időt. Egy potyautas került fel múlt éjjel a csempészhajóra. Egy csokor virág díszítette a szépen megterített asztalt. A tapasztalt autószerelő nem tudott segíteni a széttört autón. SZEMANTIKAI Az idős úr tanácsot kapott a ravasz ügyvédtől. Az önkéntes tűzoltók a tó partján gyakoroltak. Muzsikáló bohóc mulattatta a szünetben a közönséget. Képtelen történeteket mesélt a messziről jött ember. A ravasz ügyvéd tanácsot adott az idős úrnak.

23 FÓKUSZBA EMELÉS ÉS PUSZTA SZÓRENDVÁLTOZÁS
A rendőrkutya izgatottan kerülgette a sonkás szendvicset. A konyhában nagy sürgés-forgás jelezte a vendégek érkezését. A kislibák gágogva igyekeztek a patak felé. A sonkás szendvicset kerülgette izgatottan a rendőrkutya. SZÓREND Egy mérges bika kergette a legényeket a patak mellett.. Gyönyörű tortával lepte meg János a menyasszonyát. A füstös kocsmában ma reggel csak törzsvendégek voltak. Három lótolvajt üldözött a seriff a prérin. Egy mérges bika kergette a patak mellett a legényeket.

24 A semleges szórendi változások
már két mondat után is ignorálódnak. A fókuszba emelési információ még a leghosszabb vizsgált idő után is megőrződik.

25 On-line módszerek Hibázás és idő mint két lehetséges adat
Olvasás: önütemezés, fixációs mozgások RSVP: Rapid Serial Visual Presentation Monitorozás: belső anyag pl. adott hang, szókezdő szótag irreleváns anyag, külső a mondathoz képest pl. kattanás felismerése, lokalizációja

26 Önütemezett olvasás: inkrementális
A lusta A lusta tengerész A lusta tengerész vitte A lusta tengerész vitte át A lusta tengerész vitte át a hódokat. Nagy határoknál lelassul

27 A mondatmegértés kérdései
Az “elme feladatai” mondatmegértés során > mondatszerkezet > propozícionális elemzés (Thematikus szerepek <Ágens, Páciens, Cél stb.>) > ADOTT-ÚJ tagolás > cselekvésérték (Ülj le! Hideg van.)

28 Verifikációs idők és hibák
A 4 nem páros szám. A 2 páratlan szám. A 8 nem páratlan szám. A 9 nem páros szám.

29 A mondatmegértés kérdései
Az “elme feladatai” mondatmegértés során > mondatszerkezet > propozícionális elemzés (Thematikus szerepek <Ágens, Páciens, Cél stb.>) > ADOTT-ÚJ tagolás > cselekvésérték (Ülj le! Hideg van.)

30 A propozicionális elemzés kérdései
Mondatbeli szerep eldöntése: mit használunk? Szórend, rag, élőség Szabályok és Statisztika viszonya Tévedések a gyorselemzésben Nyelvek eltérései A mondatszerkezet felállításának elvei (kertiösvény mondatok, pl. Peti kiment az udvarra # hógolyózni látta Marcsit.)

31 Egy példa: Egyszerű tárgyas mondatok értelmezése Bates és MacWhinney, 1989
Nyelv Gyermek Felnőtt Magyar Élő >Rag >Szórend Rag>Szórend >Egyeztetés>Élő Török Rag >Szórend ? Élő ? Rag >Élő >Szórend Szerbhorvát Élő>Rag>Szórend>Egyeztetés Rag >Egyeztetés >Élő >Szóren Warlpiri Holland Szórend >Rag >Élő Rag >Szórend >Élő Angol Szórend >Élő >Egyeztetés Francia Szórend >Élő Egyeztetés >Élő >Szórend

32 A különböző tényezők magyarázó értéke magyar gyermekeknél
Megmagyarázott variancia A ceruza kergeti a lovat ló illetve ceruza

33 A szótár mint a nyitottabb rendszer (Pinker)
Gyorsan változik, nyitott pl. FLOPPI, SZÉVELD Statisztika Véglegesen nem zárul le a felnőttnél Hátsóbb agyrészek Nyelvtan Lassan változik történetileg, stabilabb Szabályok Korán rögzül a gyermeknél Elülsőbb agyrészek

34 Cselekvésérték: példák az egyenértékűségre
Minden mondat kap egy cselekvésértéket is: Közlés, Kérés, Utasítás Átkulcsolások a társalgásban: Ide tudnád adni a tollat? Én ne tudnám?! Kérés: felszólító Csukd be! szükséglet Nem kellene becsukni? szándék Nem akarod becsukni?

35 Nyelv és társas élet A cselekvésérték mutatja meg: a nyelvet összetett társas helyzetekben használjuk, társas célokra. A sok lépéses kognitív működések társas szerepe irányítja a tévedések kivédését: együttműködni akarunk, ezért „kiszámítjuk”, mit is akarhatott a partner. Ebben az értelemben a nyelv a kooperáció mikrokozmosza.

36 Köszönöm a figyelmet!

37

38 A szavak jelentésviszonyai és az agyi képviselet (Pulvermüller): van egy közös rész (Wernicke halántéki terület) és egy másodlagos, a szó jelentésének megfelelően Cselekvés szavak: dob, rúg, fog Vizuális szavak: néz, lát, tekint, bámul Akciós potenciálok az agyban Közös terület: halántéklebeny Látási: tarkó lebeny Mozgási: mozgató lebeny

39 Tanulási hatás: Korai kétnyelvűnél nagy átfedés, késeinél szeparált a szókincs leképezése az agyban (Kim et al, 1997)


Letölteni ppt "A megértés folyamata Kemény Ferenc Babarczy Anna"

Hasonló előadás


Google Hirdetések