Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A fejlesztőpedagógus szerepe a Családok Átmeneti Otthonában

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A fejlesztőpedagógus szerepe a Családok Átmeneti Otthonában"— Előadás másolata:

1 A fejlesztőpedagógus szerepe a Családok Átmeneti Otthonában
Előadó: Vetró- Kremzel Piroska

2 Tematikák „Nem vagy egyedül” Támogató szolgáltatások beindítása hátrányos helyzetű gyerekek, fiatalok és családjaik részére A fejlesztőpedagógus szerepének, kompetenciájának ismertetése Az Orosházi Családok Átmeneti Otthona Eltérő képességű gyermekek Tanulási nehézségek SNI Kompetenciamérések elemzése, konzekvenciák Célja Korcsoportonkénti elemzés bemutatása Összegzés

3 „Nem vagy egyedül!” Célunk, hogy a megfelelő segítséggel, javuljon a gyermekek részképessége, tanulási előmenetele, tanulmányi eredménye, iskolához fűződő viszonya.

4 Az intellektuális képesség eloszlásának görbéje (Wiseman nyomán Montgomery, 1993)

5 Tanulási nehézség 1. Tanulási gyengeség:
kultúrtechnikák nehezített megtanulása, feltűnő és problémát okozó tanulási és szociális viselkedés, az iskolai munka eredménytelensége

6 Tanulási nehézség 2. Tanulási zavar:
a tanulás egyes részterületein jelenik meg, különösen az olvasás, írás, helyesírás vagy számolás tantárgyakban, az egyéb tanulási területeken jó eredményeket érhetnek el, időtartamuk különböző lehet; fejlesztő foglalkozások, terápiás eljárások alkalmazása szükséges.

7 Tanulási nehézség 3. Tanulási akadályozottság:
a tanulás minden területén átfogóan, súlyosan és tartósan jelentkeznek, minden esetben hosszantartó fejlesztésre, terápiás eljárásra van szükség

8 SNI sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló: az a gyermek, tanuló, aki a szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján a) testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, halmozottan fogyatékos, b) pszichés fejlődés zavarai miatt a nevelési, tanulási folyamatban tartósan és súlyosan akadályozott (pl. dyslexia, dysgraphia, dyscalculia, mutizmus, kóros hyperkinetikus vagy kóros aktivitászavar)

9 A fejlesztő pedagógus A fejlesztő pedagógusok olyan speciális felkészültséggel rendelkező szakemberek, akik korszerű gyógypedagógiai-pszichológiai ismeretek birtokában ismerik a fejlődés és a fejlesztés főbb elméleti koncepcióit, a személyiség és az értelmi fejlődés életkori és individuális jellemzőit, a tanulási nehézségek pszichológiai és pedagógiai diagnosztikai eljárásait. Jártasak a prevenciós és korrekciós fejlesztés gyakorlati formáinak alkalmazásában óvodai, iskolai csoportban és egyéni fejlesztési formában.

10 Vizsgált képességek általános tájékozottság írásmozgás koordináció
gondolkodási képességek testséma jobb-bal diszkrimináció szem-kéz koordináció alak- háttér megkülönböztetése téri információ elrendezése

11 Vizsgált képességek számemlékezet akusztikus emlékezet
vizuális emlékezet szerialitás alaklátás és téri helyzetek nehéz szavak utánmondása hallási differenciálás emberrajz

12 6-8 éves gyermekek mérési átlaga

13 9-11 éves gyermekek mérési átlaga

14 12-14 éves gyermekek mérési átlaga

15 „Az a feladatunk, hogy a gyermek környezetében olyan hatást fejtsünk ki, hogy egészen a gondolatokba és érzületekbe menően a jót, az igazat, a szépet és a bölcset utánozó lénnyé lehessen.” Steiner, Rudolf


Letölteni ppt "A fejlesztőpedagógus szerepe a Családok Átmeneti Otthonában"

Hasonló előadás


Google Hirdetések