Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A bíróságok Az igazságszolgáltatás alapelvei

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A bíróságok Az igazságszolgáltatás alapelvei"— Előadás másolata:

1 A bíróságok Az igazságszolgáltatás alapelvei
A bírósági szervezetrendszer és igazgatás Az alapjogi bíráskodás

2 A bíróságok Az igazságszolgáltatás alapelvei 1.1. A bírói függetlenség EJEE 6. cikk - a tisztességes elj. feltétele: „a tv. által létrehozott független és pártatlan bíróság” Alk. 50.§ (3) – „A bírák függetlenek és csak a tv-nek vannak alávetve.”

3 A bíróságok 1.1.1. Szervezeti függetlenség
1991-es reform: IM igazgatási jogai (személyi és anyagi feltételek biztosítása) > 53/1991. ABh: alkotmányos 17/1994. ABh: ombudsmanok vizsgálati joga > függetlenség biztosítéka 28/1995. ABh: bírósági kv-i előírányzatok átcsoportosítása a végr. hat. részéről > korl. nélkül alk.ell. 12/2001. ABh: jogegységi eljárás 54/2001. ABh: felszámoló automatikus kijelölésétől való eltérés > bírói függetlenség az ítélkező tev.-re >< Holló, Kiss: összefüggő elj. szabályok is 2003: költségvetés előterjesztése > OIT

4 1.1.2. Személyi függetlenség
A bíróságok Személyi függetlenség 51/1992. ABh: népi ülnökök párttagsága – társasbíráskodás elve 38/1993. ABh: IM kinev., címadományozási jog alk. követelmény > más hatalmi ághoz tartozó kinevező ellensúlyozása, bíróságok közrehatása v. más egyensúly 45/1994. ABh: bírák kitüntetése > bírói hatalmi ág közrehatása; S.L., L.T., Z.J. alk. ell. 1997-es jogállási tv.: bíróvá válás új rendje > ált. pályázati rendszer (kiv. első 3 év kinev.) legalacsonyabb illetmény + évente kv.-i tv. 13/2002. ABh: döntés függetlensége - Btk. középmérték > nem alk. ell.

5 A bíróságok 1.2. Egyéb alapelvek: bírói út, igazságszolg. általánossága (bírói monopólium), bíróság előtti egyenlőség, ártatlanság vélelme, tisztességes elj., jogorvoslathoz való jog, tárgyalás nyilvánossága, társasbíráskodás, anyanyelv használata

6 A bíróságok 2. A bírósági szervezetrendszer és igazgatás 1997:LXVI. tv. Bsz; Reform - négyszintű bírósági rendszer: helyi, megyei, ítélőtáblák, LB 1999: CX. tv. Bp-i IT > 45/2001. ABh: ítélőtáblák > 2002:XXII. tv. Bp., Szeged, Pécs + Debrecen, Győr (2004. július 1.) - külső igazgatás felváltása bírói önigazgatással - OIT: bírói dominancia + LB elnök (?), LÜ, OÜK, IM, 2 képv.

7 A bíróságok 3. Az alapjogi bíráskodás Alk. 32/A.§ AB: absztrakt normakontroll Alk. 70/K.§: alapvető jogok megsértése miatti igények, kötelezettségekkel kapcs. állami döntések elleni kifogások > bíróságok

8 A bíróságok 3.1. A bírói alkotmányértelmezés közvetlen (Dávodi ügy) vagy közvetett (Profi, Góman, Tiszavasvári) Drittwirkung az alkotmányértelmezés monopóliuma versus az alkotmány norma-jellege (A. 77.§ (2))

9 A bíróságok 3.2. Bírói normakontroll? normakontroll versus megsemmisítési monopólium? Abtv. 38.§: bírói normakontroll kötelezettsége megoldási lehetőségek: jogegységi hat. felülvizsgálata valódi alkotmányjogi panasz

10 A bíróságok Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "A bíróságok Az igazságszolgáltatás alapelvei"

Hasonló előadás


Google Hirdetések