Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

J OGSZABÁLY VÁLTOZÁSOK G YVT. ÉS A C SALÁDTÁMOGATÁSI TÖRVÉNY MÓDOSÍTÁSAI HATÁLYOS : 2010. 08. 31.  Családi pótlék – nevelési – iskoláztatási támogatás.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "J OGSZABÁLY VÁLTOZÁSOK G YVT. ÉS A C SALÁDTÁMOGATÁSI TÖRVÉNY MÓDOSÍTÁSAI HATÁLYOS : 2010. 08. 31.  Családi pótlék – nevelési – iskoláztatási támogatás."— Előadás másolata:

1 J OGSZABÁLY VÁLTOZÁSOK G YVT. ÉS A C SALÁDTÁMOGATÁSI TÖRVÉNY MÓDOSÍTÁSAI HATÁLYOS : 2010. 08. 31.  Családi pótlék – nevelési – iskoláztatási támogatás  Veszélyeztetettség megszüntetése érdekében - tankötelezettség teljesítésének előmozdítása  Tankötelezettség mulasztásának következményei  Családi pótlék – nevelési – iskoláztatási támogatás  Veszélyeztetettség megszüntetése érdekében - tankötelezettség teljesítésének előmozdítása  Tankötelezettség mulasztásának következményei

2 C SALÁDI PÓTLÉK – NEVELÉSI – ISKOLÁZTATÁSI TÁMOGATÁS  1998. évi LXXXIV. törvény (Cst.) 5. § A családtámogatási ellátások a következők: a) családi pótlék aa) nevelési ellátás ab) iskoláztatási támogatás

3 V ESZÉLYEZTETETTSÉG MEGSZÜNTETÉSE ÉRDEKÉBEN -- G YVT.  Gyvt. 39.§ (4) A gyermekjóléti szolgáltatás feladata a kialakult veszélyeztetettség megszüntetése érdekében  d) javaslat készítése a veszélyeztetettség mértékének megfelelően da) a gyermek védelembe vételére, illetve a családi pótlék természetbeni formában történő nyújtására, db) a gyermek tankötelezettsége teljesítésének előmozdítására

4 V ESZÉLYEZTETETTSÉG MEGSZÜNTETÉSE ÉRDEKÉBEN -- G YVT. 40. § (2) A gyermekjóléti szolgálat - összehangolva a gyermekeket ellátó egészségügyi és nevelési-oktatási intézményekkel, illetve szolgálatokkal - szervezési, szolgáltatási és gondozási feladatokat végez. Tevékenysége körében a 39. §-ban foglaltakon túl c ) elkészíti a védelembe vett gyermek gondozási-nevelési tervét, illetve a települési önkormányzat jegyzőjének megkeresésére a családi pótlék természetbeni formában történő nyújtásához kapcsolódó pénzfelhasználási tervet

5 T ANKÖTELEZETTSÉG MULASZTÁSÁNAK KÖVETKEZMÉNYEI C ST. Cst. 15. § Ha a tanköteles gyermek a közoktatási intézmény kötelező tanórai foglalkozásai tekintetében igazolatlanul mulaszt, a közoktatási intézmény igazgatójának jelzése alapján a gyermek lakó-, vagy tartózkodási helye szerint illetékes települési önkormányzat jegyzője gyámhatóságként eljárva a) az adott tanévben igazolatlanul mulasztott 10. kötelező tanórai foglalkozás után végzéssel felhívja az iskoláztatási támogatás jogosultját a b) pontban meghatározott jogkövetkezményekre, b) az adott tanévben igazolatlanul mulasztott 50. kötelező tanórai foglalkozás után - amennyiben a védelembe vétel még nem áll fenn - elrendeli a gyermek védelembe vételét, továbbá a teljes összegű iskoláztatási támogatás folyósításának felfüggesztését.

6 T ANKÖTELEZETTSÉG MULASZTÁSÁNAK KÖVETKEZMÉNYEI G YVT. 68./A§. Gyvt. 68/A. § (1) A gyermek után járó iskoláztatási támogatás teljes összege folyósításának a Cst. 15. § b) pontjában foglaltak szerinti felfüggesztésével egyidejűleg a települési önkormányzat jegyzője – védelembe nem vett gyermek esetén – elrendeli a gyermek védelembe vételét. (2) A települési önkormányzat jegyzője egy határozatban dönt az iskoláztatási támogatás felfüggesztéséről, védelembe nem vett gyermek esetén a védelembe vétel elrendeléséről, az eseti gondnok kirendeléséről és ezzel egyidejűleg az iskoláztatási támogatás összegének a települési önkormányzat részére a kincstárban megnyitott családtámogatási folyószámlára történő utalásáról.

7 V ESZÉLYEZTETETTSÉG ELHANYAGOLÁS MIATT ÁLL FENN G YVT. 68./B.§ 68/B. § (1) A települési önkormányzat jegyzője a) ha a gyermek veszélyeztetettsége elsősorban elhanyagolása miatt áll fenn, és b) a szülő vagy más törvényes képviselő a gyermek veszélyeztetettségét az alapellátások önkéntes igénybevételével megszüntetni nem tudja vagy nem akarja, és c) alappal feltételezhető, hogy a családi pótlék célzott felhasználásával a gyermek fejlődése a családi környezetben biztosítható, a védelembe vétellel egyidejűleg vagy a gyermek védelembe vételének fennállása során – a családi pótlék gyermek után járó összegének 100%-a erejéig – a családi pótlék természetbeni formában történő nyújtásáról határozhat.

8 V ESZÉLYEZTETETTSÉG ELHANYAGOLÁS MIATT ÁLL FENN G YVT 68./B.§ 68./B.§. (2) A családi pótlék természetbeni formában történő nyújtása legfeljebb hat hónap időtartamra, a döntést követő második hónap első napjával kezdődően rendelhető el. A családi pótlék természetbeni formában történő nyújtása a feltételek fennállása esetén ismételten elrendelhető. (3) Ha a védelembe vétel során felmerül a családi pótlék természetbeni formában történő nyújtásának szükségessége, ennek megvizsgálása érdekében a települési önkormányzat jegyzője megkeresi a gyermekjóléti szolgálatot – szolgálat megkeresésétől számított 10 munkanapon belül tájékoztatja a jegyzőt

9 V ESZÉLYEZTETETTSÉG ELHANYAGOLÁS MIATT ÁLL FENN G YVT 68./B.§ (4) Ha a védelembe vétel során a családi pótlék természetbeni formában történő nyújtása válik szükségessé, a települési önkormányzat jegyzője – a gyermeket gondozó szülő, illetve a korlátozottan cselekvőképes gyermek meghallgatását követően, véleményük figyelembevételével, továbbá a gyermekjóléti szolgálat és szükség szerint a 17. § (1) bekezdése szerinti jelzőrendszer tagjai javaslatának figyelembevételével – gondoskodik a családi pótlék természetbeni formában történő nyújtásához kapcsolódó pénzfelhasználási terv elkészítéséről.

10 K ULCSSZAVAK.  Nevelési – iskoláztatási támogatás  Tankötelezettség elősegítése  10 óra igazolatlan hiányzás – végzésben figyelmeztetés ; 50 óra igazolatlan hiányzás - védelembe vétel, iskoláztatási támogatás felfüggesztése határozatlan időre, ill. (rgyk. részesülő csp. természetben történő nyújtása)  Veszélyeztetettség elhanyagolás miatt – csp. természetben történő nyújtása (100%)  Pénzfelhasználási terv  Eseti gondnok

11 M ÓDSZERTANI G YERMEKJÓLÉTI K ÖZPONT É RD Készítette. Bicskeiné M. Zsófi 2010. Az anyag tájékoztató jellegű – jogszabályokat értelmezni elvi állásfoglalásokban, c sak az Országgyűlés, a Köztársasági Elnök, Kormány jogosult


Letölteni ppt "J OGSZABÁLY VÁLTOZÁSOK G YVT. ÉS A C SALÁDTÁMOGATÁSI TÖRVÉNY MÓDOSÍTÁSAI HATÁLYOS : 2010. 08. 31.  Családi pótlék – nevelési – iskoláztatási támogatás."

Hasonló előadás


Google Hirdetések