Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Fenntartható önkormányzatok Az Országgyűlés Fenntartható fejlődés Bizottsága ülése Budapest 2013. Június 5. Schmidt Jenő TÖOSZ elnök 1.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Fenntartható önkormányzatok Az Országgyűlés Fenntartható fejlődés Bizottsága ülése Budapest 2013. Június 5. Schmidt Jenő TÖOSZ elnök 1."— Előadás másolata:

1 Fenntartható önkormányzatok Az Országgyűlés Fenntartható fejlődés Bizottsága ülése Budapest 2013. Június 5. Schmidt Jenő TÖOSZ elnök 1

2 I. Az önkormányzatok helyzete 1990 - 2010 2

3 Az önkormányzatok és a fenntarthatóság Az 1990-ben létrejött önkormányzati rendszer eredményeként a helyi autonómiáknak meghatározó és megkerülhetetlen szerep jutott a fenntartható fejlődés szempontjából; A helyi közügyek ellátása döntő mértékben a helyi önkormányzatok feladatává vált (oktatás, egészségügy, szociális ellátás, településüzemeltetés és közszolgáltatás, helyi közlekedés, stb.) Kezdetektől ellentmondásos volt a rendszer: széles feladat és hatáskör - szétaprózódott struktúra – csökkenő állami támogatás és finanszírozás

4 Az önkormányzás kiszolgáltatottá válása Az önkormányzati finanszírozás tarthatatlansága 2000-től nyilvánvalóvá vált: ÖNHIKI, majd miniszteri keret = az önkormányzatok többsége állami „segélyre „ szorult; 2008-tól megindult az önkormányzati szféra drasztikus eladósodása, kötvénykibocsátás, folyamatos működési és fizetési zavarok, fejlesztési kényszer; Igazságtalanná és fenntarthatatlanná vált a rendszer; Ketté szakadt az ország: szegény és gazdag önkormányzatok; Strukturális változások elkerülhetetlenné váltak.

5 II. A változtatások ideje 2010 - 2013 5

6 Az új szabályozásról Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény A helyi önkormányzat feladatai ellátása során többek között erősíti a település önfenntartó képességét, feltárja lehetőségeit és hasznosítja saját erőforrásait (6.§ b)pont) Törvény a kötelező feladat- és hatáskör megállapításánál differenciálni köteles, figyelembe véve a feladat- és hatáskör jellegét, a helyi önkormányzatok eltérő adottságait, különösen a) a gazdasági teljesítőképességet; b) a lakosságszámot; c) a közigazgatási terület nagyságát. (11. § (2) bekezdés) Csökkent az önkormányzati közügyek köre (köznevelés, kórházi egészségügyi ellátás állami feladatba kerülése)

7 A maradó feladatokról Fenntarthatósághoz kapcsolódó felsorolás A helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati feladatok különösen: településfejlesztés, településrendezés (köztemetők kialakítása és fenntartása, a közvilágításról való gondoskodás, kéményseprő-ipari szolgáltatás biztosítása, a helyi közutak és tartozékainak kialakítása és fenntartása, közparkok és egyéb közterületek kialakítása és fenntartása, gépjárművek parkolásának biztosítása); településüzemeltetés; az egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások; környezet-egészségügy helyi környezet- és természetvédelem, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás, ivóvízellátás, szennyvízelvezetés, -kezelés és - ártalmatlanítás (csatornaszolgáltatás); helyi közösségi közlekedés biztosítása; hulladékgazdálkodás; (13. § (1) bekezdés)

8 A gazdálkodásról A költségvetési rendeletben működési hiány nem tervezhető. (111. § (4) bekezdés) Az önként vállalt helyi közügyek megoldása nem veszélyeztetheti a törvény által kötelezően előírt önkormányzati feladat- és hatáskörök ellátását, finanszírozása a saját bevételek, vagy az erre a célra biztosított külön források terhére lehetséges. (10. § (2) bekezdés) A helyi önkormányzat fizetőképességének megszűnése esetén az önkormányzat pénzügyi helyzetének rendezése adósságrendezési eljárás keretében történik. (121. § ) Adósságkeletkeztetés lehetőségének korlátozása – önkormányzati hitelfelvétel kormányzati engedélyhez kötése.

9 Az adósságrendezésről A konszolidáció kormányzati indokai nagymértékű eladósodottság, ami a feladat- és finanszírozási rendszer hibáiból eredt, a feladat és finanszírozási rendszer átalakításával indokolt az önkormányzatoktól elkerülő feladatok arányában az adósságot is átvenni a kis (5 ezer fő alatti) önkormányzatok esetén a helyben maradó kevés feladattal összhangban az adósság 100%-át visszafizette az állam a többcélú kistérségi társulások megszűnnek, feladataik jó részt az államhoz kerülnek, ezért adósságuk teljes mértékben visszafizetésre került az 5 ezer fő feletti településeknél a forrásokkal arányosan 40- 70%-ban kerül konszolidálásra az adósság

10 A jelen helyzetről Az állam és az önkormányzatok közötti feladatmegosztás felemás módon történt (lásd: az iskolák és a járási hivatalok helyzetét); A feladatfinanszírozás megalapozottsága kétséges (közös önkormányzati hivatali létszám, gyermekétkeztetés, bejáró tanulók működési kiadásai, településüzemeltetés, stb.) A működési hiány létezik, csak elbújtatva a költségvetésekbe; a bomba ketyeg! Az energetikai megtakarítások iránti igény általánossá vált; A fenntarthatóság szempontja felértékelődött.

11 III. Hogyan tovább? 2014 és azután 11

12 Az önkormányzás stabilizálása Az egyes közszolgáltatások minimum feltételeinek újra szabályozása; A kötelező és a meghatározó önként vállalt feladatok finanszírozásának garantálása; A feladatalapú finanszírozás valóságossá tétele; Az önkormányzati szereplők gazdálkodási és pénzügyi ismeretének elmélyítése (Polgármester Akadémia, tapasztalatcsere programok, Legjobb Önkormányzati Gyakorlatok); Környezettudatos településvezetés erősítése; Kiszámítható feladatellátás és finanszírozás = hosszabb távú tervezés és fenntartható fejlesztés; A közszereplők felelősségének tudatosítása; Nincs fenntartható fejlődés önkormányzatok nélkül!

13 Köszönöm a Figyelmet! Schmidt Jenő a TÖOSZ elnöke toosz@toosz.hu


Letölteni ppt "Fenntartható önkormányzatok Az Országgyűlés Fenntartható fejlődés Bizottsága ülése Budapest 2013. Június 5. Schmidt Jenő TÖOSZ elnök 1."

Hasonló előadás


Google Hirdetések