Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A 2011. évi parlagfű helyzetkép Jordán László NÉbiH elnökhelyettes.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A 2011. évi parlagfű helyzetkép Jordán László NÉbiH elnökhelyettes."— Előadás másolata:

1 A 2011. évi parlagfű helyzetkép Jordán László NÉbiH elnökhelyettes

2 Kezdetek A parlagfű nem volt mindig kiváltságos gyomnövény. A növényvédelemről szóló 2000. évi XXXV. törvény 2005. évi módosításával kezdődött az új szabályozás. 2008. szeptember 1-től hatályos az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló XLVI. törvény (Éltv.) – alapszabályozásában nem változik. A rendeleti szabályozás kormányrendeleti szintre emelkedik, növelve az ügy fontosságát.

3 2008. szeptember 1-je előtt alkalmazott jogszabályok a növényvédelemről szóló 2000. évi XXXV. törvény, a növényvédelmi bírság tételes mértékéről szóló 187/2006. (IX.5.) Korm. rendelet, a növényvédelmi tevékenységről szóló 5/2001. (I.16.) FVM rendelet, a növényvédelmi közérdekű védekezés költségei megállapításának és igénylésének részletes szabályairól szóló 160/2005. (VIII.16.) Korm. rendelet, a növényvédelmi igazgatás szervezetéről szóló 335/2006. (XII.23.) Korm. rendelet, a Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal létrehozásáról és működéséről szóló 274/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet, a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény.

4 Hatályon kívül helyezett és megszűnő jogszabály 2008: növényvédelemről szóló 2000. évi XXXV. Törvény a növényvédelmi igazgatás szervezetéről szóló 335/2006. korm.r. a növényvédelmi bírság tételes mértékéről szóló 187/2006. FVM r. 2010: a növényvédelmi tevékenységről szóló 5/2001. FVM r. 2011: a Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal létrehozásáról és működéséről szóló 274/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet

5 Jelenleg is hatályos jogszabályok az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény (Éltv.), parlagfű elleni közérdekű védekezés végrehajtásának, valamint az állami, illetve a közérdekű védekezés költségei megállapításának és igénylésének részletes szabályairól szóló 221/2008. (VIII. 30.) Korm. rendelet, az élelmiszerlánc felügyeletével összefüggő bírságok kiszámításának módjáról és mértékéről szóló 194/2008. (VII. 31.) Korm. rendelet (bírság rendelet) a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatáskörének megállapításával kapcsolatos földművelésügyi ágazati jogszabályok módosításáról szóló 19/1992. (I. 28.) Korm. rendelet, a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalról szóló 22/2012 (II. 29.) korm. rendelet a fővárosi és megyei kormányhivatalok mezőgazdasági szakigazgatási szerveinek kijelöléséről szóló 328/2010 (XII.27.) korm. rendelet, a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény.

6 A 2008. szeptember 1-től bekövetkezett jogszabályi változások következményei Belterületen 2008. szeptember 1-től a parlagfű- mentesítési kötelezettség megsértésének két jogkövetkezményét két külön hatóság bírálja el: – a közérdekű védekezés elrendelése – a jegyző feladata – a növényvédelmi bírság kiszabása – a megyei Kormányhivatal NTI-k feladata (korábban MgSzH NTI) A növényvédelmi bírság minimuma 15 000 forintra csökkent, de változatlanul 5 millió forintig terjedhet.

7 A 2011-es parlagfű- szennyezettségről FÖMI Külterület

8 A földhasználók által teljesítendő kötelezettséget az Éltv. 17. § (4) bekezdése adja: „A földhasználó köteles az adott év június 30. napjáig az ingatlanon a parlagfű virágbimbójának kialakulását megakadályozni, és ezt követően ezt az állapotot a vegetációs időszak végéig folyamatosan fenntartani.” A hatóság eszközei: az Éltv. 50. § (4) bekezdése alapján parlagfű elleni közérdekű védekezést kell elrendelni, az Éltv. 60. § (1) bekezdésének c) pontja alapján növényvédelmi bírságot kell kiszabni, az Éltv. 50. § (2) bekezdése alapján a közérdekű védekezés költségei megtérítésére kell kötelezni a mulasztó földhasználót. A parlagfű elleni védekezés hatósági eljárása

9 Parlagfű-mentesítés elmulasztása miatt belterületen indított eljárások menete Eljárás megindítása bejelentés alapján vagy hivatalból - helyszíni ellenőrzés (jegyző és/vagy) Kh NTI Jegyző értesítése és iratok megküldése Értesítés a bizonyítékok ismertetéséről Közérdekű védekezés elrendelése Közérdekű véd. végrehajtása Növényvédelmi bírság és az NTI költségek egy határozatban átlagos borítottsági % alapján Ingatlanügyi hatóság megkeresése az ügyfél adatainak beszerzése céljából, amennyiben a jegyző nem adja meg a ügyféli adatokat NTI Másodfok: Megyei Kh NTI NTAI Másodfok: MgSzH NTAI

10 Parlagfű-mentesítés elmulasztása miatt külterületen indított eljárások Földhivatal felveszi a jegyzőkönyvet PIR-en jkv áttétel NTI-nek Értesítés a bizonyítékok ismertetéséről Közérdekű véd. elrendelése Kifüggesztés és postázás az ügyfélnek Közérdekű véd. végrehajtása Növényvédelmi bírság kiszabása (1 éven belül) átlagos borítottsági %

11 Jegyzőkönyv Ebből tarlón felvett jegyzőkönyv Elrendelt közérdekű védekezés Ebből tarlón elrendelt közérdekű védekezés Elrendelt közérdekű védekezés NTI által elvégzett Ügyfél által elvégzett Összesen dbhadbhadbhadbhadbhadbhadbha Összesen3972719015723172389940632223270475623824400138994063 2012.04.17-i adatok alapján Kiszabott növényvédelmi bírság Kultúrnövénnyel borított terület Nem kultúrnövénnyel borított terület Ebből a tarlóÖsszesen dbhaFtdbhaFtdbhaFtdbhaFt Összesen701177040,1 M27554308127,3 M1377274172,1 M34567068167,4 M A hatósági eljárás eredményei (2011)

12 Megye A helyszíni ellenőrzések során parlagfűvel fertőzöttnek talált területek összesítése (2012.04.17-i adatok alapján) Felvett jegyzőkönyv tarlókaszált terület nem mezőgazdasági terület kultúrnövénnyel elvetett, de nem gondozott, elgyomosodott terület mezőgazdasági kultúra/ültetv ény semmilyen mővelés nyoma nem látható ugarolt terület dbhadbhadbhadbhadbhadbhadbha dbha Összesen 15723172 137344116591503278542041874904269342 39727190 Elvégzett helyszíni ellenőrzés összesen 30033508333528193161 32710332072104197543393963307992 Helyszíni ellenőrzések költsége: 25 358 743 Ft 2012.04.17-i adatok alapján

13 Legnagyobb bírság összege külterületen: 2 millió Ft, 35,89 ha. Legnagyobb bírság összege belterületen: 5 millió Ft. Legtöbb jegyzőkönyv Bács megyében : 574 db, 563 ha. Legtöbb közérdekű védekezés elrendelése Pest megyében: 468 db 377 ha-on. „Leg”-ek 2011-ben:

14 A hatósági eljárások tapasztalatai A tarlóápolási munkák elmaradása a magas gázolaj árának is „köszönhető”, mivel a gazdák így ezt a munkálatot elhagyható műveletnek tekintették. A szakszerűtlenül végzett vagy el sem végzett gyomirtások a kapás kultúrákban. A napraforgó táblák sajátos növényvédelmi helyzete.

15

16 A napraforgó problematikája Botanikailag rokon növény a parlagfűvel. A gyomirtás sikeressége attól is függhet, hogy volt-e tavaszi bemosó csapadék vagy sem. Postemergens gyomirtása jelenleg nem megoldott. Sorközműveléssel a tövek közötti parlagfű mentesítést nem lehet megoldani. A herbicid toleráns hibridek használata csak rövid távon jelent megoldást, hosszú távon számolni kell a rezisztens parlagfű megjelenésére.

17 Következtetések Napraforgóban is megvalósítható – megfelelő szaktudással – a parlagfűmentes állapot, DE a gazdálkodókat irányítani és oktatni kell! Ebben van szerepe a Magyar Növényvédő Mérnöki és Növényorvosi Kamara tagjainak

18 Vidékfejlesztési Minisztérium Parlagfű Munkacsoport 2010-ben alakult Vidékfejlesztési Minisztérium vezetésével Célja egy új, hosszú távú stratégia kidolgozása, a parlagfű visszaszorítása érdekében a következő szervek együttműködésével: – Allergia és Parlagfű Kerekasztal – Nemzetgazdasági Minisztérium – Nemzeti Erőforrás Minisztérium – Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium

19 Parlagfű elleni védekezési stratégia 2011-ben már komplett stratégia, melynek eszközei: – Kommunikációs kampány, – Oktatási fórumok szervezése, – Közösségfejlesztés, – Technológiai alternatívák és kutatás, – Közfoglalkoztatás – Új eljárási rend (légi felderítés) kidolgozása, – stb.

20 Kommunikáció Már a helyszíni ellenőrzések megkezdése előtt a sajtóban megjelentek felhívások a védekezésre. Az eljárások megindulásától folyamatos tájékoztatások (újságcikkek, tv-s és rádiós nyilatkozatok formájában) a hatósági eljárásokról, az aktuális parlagfű helyzetről.

21 Kommunikáció Oktatási, tájékoztatási céllal részvétel szakmai rendezvényeken (Megyei NTI és MgSzH). A NÉbiH (MgSzH) honlapon parlagfüves információs menüpont kialakítása (www.nebih.gov.hu).www.nebih.gov.hu Sajtómegkeresésekre adott tájékoztatók (20 db). Önkéntesség éve keretében kiírt pályázatok. Parlagfüves foltok kormányablakon keresztül történő bejelentési lehetőségének biztosítása.

22 Rendezvényeken való részvétel Érdeklődők tájékoztatása a parlagfűről és a hatósági eljárás menetéről, parlagfű totó kitöltetése, szóróanyagok terjesztése: Országos Mezőgazdasági és Élelmiszeripari kiállítás (OMÉK), Sziget Fesztivál. Az önkéntesség éve keretében 2011. nyarán 1 nap parlagfű irtást végeztek a megyei NTI-k.

23 Technológiai Kutatások Megyei NTI kísérletei – a parlagfű elleni védekezés hatékonyságának fokozására, – alternatív módszerek kidolgozására.

24 Légi Felderítés 2011 2011-ben „pilot program” keretében új légi felderítési és ellenőrzési módszer éles alkalmazása, – a már meglévő gyakorlat mellett. A Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatóságai a Körzeti Földhivatalokkal együttműködve végezték.

25

26 Légi felderítés 2011 Mintaterület sorszáma Megyeterület (ha) mintaterület területe (ha) 1. Fejér44915,5 338036 Gyõr-Moson-Sopron94048,42 Komárom-Esztergom128578,15 Veszprém70494,15 2. Baranya69291,58 507570 Fejér79765,68 Somogy121850,96 Tolna229581,02 Veszprém7080,96 3. Bács-Kiskun355617,66 635862 Csongrád138028,37 Jász-Nagykun-Szolnok15537,24 Pest126678,73 4. Hajdú-Bihar169049,01 429778 Szabolcs-Szatmár-Bereg260728,75 5.Zala62100,0062100

27 Légi felderítés menete monitoring feladatot ellátók kiválasztása útvonal/nyomvonalterv elkészítése szerződések megkötése repüléssel foglalkozó cégekkel az első monitoring időszak és a repülési napok kitűzése a sajtó tájékoztatása légi felvételezés végrehajtása hatósági jegyzőkönyv készítése szokásos módon hatósági eljárás indítása

28 Repülési terv Fejér megyében elkészített útvonalterv

29 Légi felderítés eredményei (2011) Megye Össz bejárt felület (ha) Felderített foltok Ingatlanok száma (hrsz) Repült perc száma (db) mérete (ha) ebből kultúrnövénny el borított (db) Bács22760042149,272384762 Baranya530801140,761033279 Csongrád1360001548,991120480 Fejér120665821,22219364 GyMS 94000 18109,21739300 KEM128000869,12213250 Pest12667812103,18924392 Somogy110000584,42412458 Szabolcs24288940135,22773750 Tolna2200002139,381326585 Veszprém61000742,39011222 Zala600001034,71033390 Összesen:1501648197877,83128387 átlag: 436

30 Légi felderítés eredményei (2011) Megye felvett ingatlanok száma (hrsz) Elrendelt közérdekű védekezések száma (db) Ügyek száma Fellebezések száma Növényvédelmi Bírság Indított ügyek Lezárt ügyek összeg Ft határozat db Bács84198300 3 480 00079 Baranya33232207050008 Csongrád204 201000002 Fejér196 14400008 GyMS391 151182000016 KEM130 21145000013 Pest243 3034500010 Somogy121 1820250009 Szabolcs731473410158891541 Tolna26112621012900019 Veszprém11 607850006 Zala330 704800007 Összesen: 3877229911911 13 347 915218

31 Légi felderítés előnyei a helikopteres felderítés során egy átlagos megye mezőgazdasági területe 8-10 óra alatt felmérhető rövidebb idő alatt, nagyobb földrészletek, területek ellenőrizhetők földi úton nehezen megközelíthető ingatlanok ellenőrzésére is alkalmas a repülési útvonal az aktuális vetésszerkezeti térképek alapján tervezhető lakosság és sajtó figyelmét jobban felkelti

32 A légi felderítés során egyéb növény- és talajvédelmi probléma felderítése lehetséges: – Egyéb gyomos területek felderítése – Művelési kötelezettség ellenőrzése – Erdőterületek lombkárosítóinak megfigyelése – Kukoricabogár károkozásának felvételezése – Erózió, annak fejlődési folyamata – Illegális hígtrágya kijuttatás – Légi növényvédelmi munkák ellenőrzése Légi felderítés további előnyei

33 Légi felderítés hátrányai kisebb területek, foltok bemérésére nem alkalmas nehezebb jó minőségű, közeli képeket készíteni a GPS koordináták felvételekor huzamos ideig kell egy helyben függeszkedni sok idő, nagy kerozinfogyasztás mérés közben műhold-kapcsolódási gondok

34 Helikopterről…

35

36

37

38

39

40 Feladatok 2012-re A védekezési kötelezettség tudatosítása érdekében a televízió- és rádióműsorokban, közigazgatási honlapokon, egyéb média felületeken figyelemfelhívó, ismeretterjesztő kampány. Az „Önkéntesség Éve 2011” program tapasztalatait felhasználva, pályázatok kiírása. Hatósági munka folytatása. Állami és önkormányzati kezelésben lévő területek fokozott mentesítése. Közfoglalkoztatási programok folytatása. A parlagfűvel kapcsolatos ismeretek oktatásának alaptantervbe való beépítése.

41


Letölteni ppt "A 2011. évi parlagfű helyzetkép Jordán László NÉbiH elnökhelyettes."

Hasonló előadás


Google Hirdetések