Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

„Határmenti együttműködés Schnengen után – Dunakanyar” WP5 pilotprojekt részeként A fenntartható turizmus fejlesztése az Alsó-Ipoly mentén Partner 1.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "„Határmenti együttműködés Schnengen után – Dunakanyar” WP5 pilotprojekt részeként A fenntartható turizmus fejlesztése az Alsó-Ipoly mentén Partner 1."— Előadás másolata:

1 „Határmenti együttműködés Schnengen után – Dunakanyar” WP5 pilotprojekt részeként A fenntartható turizmus fejlesztése az Alsó-Ipoly mentén Partner 1 (ERDF Partner7): RRA Samorín, Tuba Lajos Partner 2 (LP): VÁTI Nonprofit Kft., Faragóné Huszár Szilvia Ipolyszakállos/Ipel’sky Sokolec

2 Tervezünk Mit…? Miért…? Hol…? Hogyan….?

3 A tervezés keretei Datourway projekt 1. sz. pilot projektje: „Határmenti együttműködés Schnengen után – Dunakanyar Téma: turisztikai stratégia Tervezés és kötelező outputok: metodika alapján (román partner) Időkeret: október – május Pilot vezetője: Regionális Fejlesztési Ügynökség Somorja, Szlovákia Közvetlen résztvevők: VÁTI Nonprofit Kft. tervezői, szakértői, Somorjai Fejlesztési Ügynökség szakértői Külső partnerek: szakértők, helyi érintettek, szakágazatok képviselői, önkormányzatok, turisztikai vállalkozások Pilotköltségvetés összesen (SK-HU): 17 (10 +7) MFt

4 A tervezés célja – pilot projektcél
A fenntartható turizmus stratégiájának elkészítése, különös tekintettel a természetközeli és védett természeti területekre

5 A PILOT PROJEKT CÉLRENDSZERE
Átfogó cél A pilot projekt eredményeinek a Datourway közös nemzetközi stratégiába való illesztése Pilot projekt cél Az Alsó-Ipoly mente fenntartható turisztikai stratégiájának elkészítése Eredmények Vizsgálat Stratégia Akcióterv - Projektjavaslatok Befektetési javaslatok Tervezési tanulságok DTW stratégiába illesztés + adatbázis bővítés Kiadvány Tevékenységek Munkatervtáblázat

6 Földrajzi helyzet

7 Miért az Alsó-Ipoly mente és nem a Dunakanyar?
Dunakanyar: csak magyar oldal Egyenrangú kétoldalú vizsgálat kell Feltáralatlan ill. fejlesztendő terület Hasonló, de mégis eltérő táji adottságok Elzártság, periféria helyzet Gazdaságilag-társadamilag hátrányos Hiányzó és meglévő kapcsolatok TURISZTIKAI PREDESZTINÁLTSÁG

8 Tervezési terület az Alsó- Ipoly vízgyűjtőn belül az Ipollyal közigazgatásilag érintkező települések amelyek nem érintkeznek: Mo.:Bernecebaráti, Kemence, Márianosztra: a kompakt területlehatárolás érdekében, a morfológiai, vízrajzi, közlekedési és egyéb társadalmi kapcsolatok Szlo.: Bajta, Garamkövesd: fentiek + Helembai-hg /Burda-hg. mint Ipoly menti Natura 2000 területtel érintett települések

9 Települések Szlovákia: Šahy (Ipolyság) Magyarország: Hrkovce (Gyerk)
Vyskovce nad Ipľom (Ipolyvisk) Lontov (Lontó) Kubáňovo (Szete) Ipeľskky Sokolec (Ipolyszakállos) Bielovce (Ipolybél) Pastovce (Ipolypásztó) Malé Kosihy (Ipolykiskeszi) Salka (Ipolyszalka) Leľa (Leléd) Bajtava (Bajta) Kamenica nad Hronom (Garamkövesd) Chľaba (Helemba) Magyarország: 1. Bernecebaráti 2. Kemence 3. Tésa 4. Perőcsény 5. Vámosmikola 6. Nagybörzsöny 7. Ipolytölgyes 8. Letkés 9. Ipolydamásd 10.Márianosztra 11.Szob +1 Hont +2 Drégelypalánk +3 Zebegény +4 Kóspallag

10 Természeti, táji értékek
Forrás: maps.google.hu

11 Közösségi jelentőségű védett fajok I.
Alcedo atthis (jégmadár) Pulsatilla grandis (Leánykökörcsin) Ardea purpurea (vörös gém) Lutra lutra (vidra) Spermophilus citellus (ürge) Crex crex (Haris) Forrás: wikipedia.hu

12 Közösségi jelentőségű védett fajok II.
Ghymnocephalus baloni (széles durbincs) Gobio albipinnatus (halványfoltú küllő) Barbus peloponnesius (petényi márna) Zingel streber (német bucó) Rhodeus sericeus (szivárványos ökle) Misgurnus fossilis (réticsík) Forrás:

13

14 Érintett Natura 2000 területek
HUDI20026 Ipoly völgye SCI HUDI20008 Börzsöny SCI HUDI10002 Börzsöny és a Visegrádi-hegység SPA HUDI20034 Duna ártere SCI SKUEV0184 Burda SCI SKCHVU004 Dolne Pohronie SPA SKCHVU007 Dunajske luhy SPA SKUEV0393 Dunaj SCI Forrás:

15 Épített kulturális örökség
Szete Sahy (Ipolyság) Vámosmikola Vámosmikola Szob Nagybörzsöny Forrás:

16 Milyen volt? Híd Ipolydamásd és Chlaba (Helemba) között 2000 előtt
Híd Tésa és Kubanovo (Szete) között 2001 Híd Pastovce (Ipolypásztó ) és Vámosmikola között Szobi vasúti híd 1900 előtt Ipolyság egykori hídja 1925 Forrás:

17 Fejlesztési potenciálok
Vámosmikola - Pastovce Forrás: Faragóné Huszár Szilvia

18 A vizsgálat fókuszált tématerületei
1.Turizmuskínálat: attrakciók és vonzerők Táji adottságokra alapozott természeti turizmus Ökoturizmus Természetjárás/bakancsos turizmus Aktív turizmus/kalandturizmus (vízi, kerékpár, lovaglás, horgászat, vadászat) Kulturális turizmus (hagyomány, művészet, vallás) Falusi turizmus Konferencia(hivatásos) turizmus 2. Turizmusfogadás feltételei Infrastruktúra, elérhetőségi viszonyok Szállásférőhely, vendéglátóhelyek, szolgáltatások Környezetállapot, településkép, tájképminőség Társadalmi-szociális viszonyok, turisztikai szervezetek 3. Területhasználat Termeszétessége-terheltsége, terhelhetőség-sérülékenység

19

20 Az Alsó-Ipoly menti magyarországi terület jellemzői
GYENGESÉGEK Kedvezőtlen demográfiai korszerkezet Alacsony iskolai végzettség szint Kevés munkahely Magas az inaktívak száma. Csökkenő mértékű hagyományos (háztáji) mezőgazdasági művelés. Alacsony jövedelmek, kevés helyi tőke Épített örökségi értékek kedvezőtlen állapota A buszközlekedés kielégítő mértékű. A szálláshelyek szezonális kihasználtsága Főként egynapos látogatók jelenléte Kevés programcsomag, felfűzhető programkínálat Turisztikai infrastruktúra hiányos, nem megfelelő állapotú A bekötő utak minősége kedvezőteln Kevés határon átnyúló kapcsolat Ipoly hidak hiánya Információs csatornák hiánya ERŐSSÉGEK A főváros közelsége Gazdag, „természetközeli” állapot, természeti és táji értékek (védett természeti területek, natura 2000 területek) Igen kedvező környezeti állapot Dunakanyarral való kapcsolat Gazdag gyümölcstermesztési hagyomány Falusi turizmus szálláshelyek Térségi jelentőségű épített örökségi értékek Erdei kisvasút Bakancsos turizmus Vadászturizmus Kerékpáros, horgász, lovas turizmus számára kedvező lehetőség (Duna, Ipoly, állóvizek). Sokszínű etnikai és felekezeti hovatartozás, hagyományok Helyi termékek Helyi jelentőségű rendezvények Erős civil tevékenység © Magosfa Alapítvány

21 Az Alsó-Ipoly menti magyarországi terület jellemzői
LEHETŐSÉGEK Az együttműködésre képes közösség létre jötte Az Ipoly-hidak újraépítése Belföldi turizmus éledezése Ökoturisztikai Mintarégió megteremtésére. Egységes trade-mark, kínálati, termék skála, valamint egységes Ipoly-menti image Az ökológiai gazdálkodás, a falusi vendéglátás iránti igény A települési információs hálózat fejlődése VESZÉLYEK Növekedik a környezetszennyezés. Helyi értelmiség arányának csökkenése A térségi kapcsolatok (pl. Ipoly-hidak) bővülésével megnövekedő forgalom Az előnyösebb helyzetű kistérségek versenyelőnyre tesznek szert. Az átgondolatlan tömegturizmust célzó programok Átgondolatlan beruházásokhoz, fejlesztési lépések Az Ipoly felsőbb szakaszain bekövetkező esetleges havaria események A természetvédelmi őrszolgálat esetleges gyengítése Az esetleges természeti katasztrófák A válságnak köszönhetően erősödik a vállalkozások közötti konkurenciaharc és viszály

22 Speciális stratégiai elemek
VIZSGÁLATI feltárásból adódóan  Természeti és táji értékek vonzerejének javítási lehetőségei Sérülékenységre alapozott fejlesztési irányelvek meghatározása (tilalom,korlátozás, bővítés, speciális propaganda)   Turisztikai szempontú tájterhelhetőségi javaslat készítése Tájterhelhetőségi zónák lehatárolása (természetközeli övezet, átmeneti zóna,turisztikai fejlesztések célterülete) Zónánként területhasználati javaslatok (korlátok és lehetőségek) ismertetése. Javaslat nagyobb létesítmények elhelyezésére célterületek lehatárolásával, tájképvédelmi szempontok figyelembevételével.

23

24

25 A tervezés „pilot” jellege
Mindkét oldalon együtemű, egyenrangú és egy módszertanú, szintetizált tervezés A rendelkezésre álló adatok összesimítása Táji adottságokra alapuló turisztikai célzatú területhasználati szempontú elemzés A fejlesztések területhasználati megalapozása A fejlesztések szabályozási kontrollja Tervezői és a területen érintettek projektjavaslatainak ütköztetése, harmonizálása

26 A tervezés főbb lépései
2010. október –november: Vizsgálat előkészítés 2010. december – február: Vizsgálat elkészítése meglévő alapanyagokból és adatokból, terepbejárás és érintettekkel való konzultálással 2011. március 1-2. : SWOT elemzés és stratégia építés érintettek bevonásával (workshop) 2011. március vége- április eleje: Tervezői projektgenerálás és irányított projektgyűjtés az érintettek közreműködésével, kiemelten a határmenti együttműködésre (workshop) 2011. április: Befektetési lehetőségek javaslata 2011. május: Eredmények, tapasztalatok összegzése, végső dokumentáció elkészítése 2011. május: Kiadványszerkesztés 2011. május-június: Projektzáró-rendezvény

27 Soron következő lépések – 2011. februárig
Alapanyagok összegyűjtése Elsődleges alapadatok Statisztikai adatok (KSH, TEIR) Kérdőívek Interjúk Felmérési, terepbejárási, kutatási adatok Fotók Származtatott adatok Fejlesztési típusú dokumentumok (Turisztikai koncepció 2006, Turisztikai vizsgálat 2010, HVS, eu-s, országos, régiós, megyei turisztikai és vidékfejlesztési koncepciók, stratégiák) Rendezési tervek (OTrT, megyei, települési) Területileg érintett projektjelentések Egyéb tanulmányok, értékelések Egyéb térképek Jogszabályok Érintettekkel való kapcsolat-felvétel és tartás

28 Feladatlebontási és szervezeti struktúra
Környezet, ter-mészetvédelem Témafelelős: Kenyeres Z. Gazdaság, területhasználat Témafelelős Schneller K. Turisztika Sütő A., FHSz, Szerda T. Szakmai témafelelős Témafelelős: Tuba Lajos, Wollent József, Faragóné Huszár Szilvia Kommunikáció Nagy M. FaragóHSz Pilot PROJEKTVEZETŐ: Tuba Lajos Infrastruktúra Devecseri A., Illés I.,Szerda T. Társadalom Sárdi A., Szerda T. Vizsgálat Adatok gyűjtése, érintettek feltárás Egyeztetés, közös SWOT elemzés Közös stratégia építés Projekt-, befektetési javaslatok Kapcsolatok Workshopok Kiadvány-szerkesztés DTW visszacsatolás Tanulságok összefoglalása Végleges dokumentáció elkészítése Honlap Vízgazdálkodás Témafelelős: Vaszócsik V., Szerda T. Térinformatika Témafelelős: Tamás Á.

29 Érintettek Közvetlenül érintettek a területen működő
önkormányzatok és állami szervezetek gazdasági szervezetek, egyéni vállalkozók civil szervezetek és aktivisták Közvetetten érintettek a terület lakossága potenciális turisták

30 Civil szervezetek A térség kb. 80 egyesületéből, alapítványából néhány: Sugárkankalin Turisztikai Egyesület Tegyünk Együtt Nagybörzsönyért Egyesület Magyarországi Kárpát Egyesület Mária út Egyesület Drégelyvár Alapítvány Börzsöny Akciócsoport Természetjáró Fiatalok Szövetsége a Börzsöny-Duna-Ipoly Vidékfejlesztési Egyesület Ipolymente-Börzsöny Natúrpark Egyesület Ipoly Unió Ipolydamásdi Várak Megmentéséért és Régiófejlesztéséért Alapítvány Kemence Községért Közalapítvány

31 Civil szervezetek Magosfa Környezeti Nevelési és Ökoturisztikai Közhazsnú Alapítvány

32 Nagybörzsöny-Szob Erdei Kisvasútért Közalapítvány
Civil szervezetek Nagybörzsöny-Szob Erdei Kisvasútért Közalapítvány Börzsöny–Ipoly völgye (öko)Turisztikai Régió megalakítása a Börzsöny természeti és kultúrtörténeti értékeinek megőrzéséért, ökoturisztikai fejlesztéséért, környezetbarát közlekedéséért, településeinek fejlődéséért

33 Az érintettek szerepe - Polgármesterek
Amit a projekt kínál Önöknek: objektív helyzetértékelés sokirányú problémaelemzés várhatónál nagyobb természetvédelmi mozgástérre tervező elképzelésrendszer (de nem vagyunk hatóság!) nyílt tervezés közkinccsé váló eredmények, dokumentum, térképek pályázásnál hivatkozási alap, jó háttéranyag

34 Az érintettek szerepe - Polgármesterek
Amit kérünk Önöktől: interjúzás kérdőívvel januárban meglévő dokumentumok rendelkezésre bocsátása további kontaktszemélyek megadása a készülő anyag véleményezése és tervezésében való részvétel 2 kihelyezett munkaülésen és a záró-rendezvényen való részvétel es kapcsolatfenntartás települési honlap igénybevétele

35 Köszönjük megtisztelő figyelmüket! www.datourway.eu


Letölteni ppt "„Határmenti együttműködés Schnengen után – Dunakanyar” WP5 pilotprojekt részeként A fenntartható turizmus fejlesztése az Alsó-Ipoly mentén Partner 1."

Hasonló előadás


Google Hirdetések