Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Mechanika KINEMATIKA: Mozgások leírása DINAMIKA: a mozgás oka erőhatás

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Mechanika KINEMATIKA: Mozgások leírása DINAMIKA: a mozgás oka erőhatás"— Előadás másolata:

1 Mechanika KINEMATIKA: Mozgások leírása DINAMIKA: a mozgás oka erőhatás
mozgás okát nem vizsgálja DINAMIKA: a mozgás oka erőhatás

2 VONATKOZÁSI RENDSZER Példák Csónak mozgása vízhez
vagy parthoz viszonyítva 2. Oldott molekula elmozdulása oldószerhez vagy edényhez képest

3 Koordináta rendszerek
Derékszögű Henger Gömb

4 MŰVELETEK VEKTOR MENNYISÉGEKKEL
Hatásvonal Irány Nagyság MŰVELETEK VEKTOR MENNYISÉGEKKEL Összeadás: paralelogramma módszer lánc módszer Kivonás Skalár szorzat AB=|A|*|B|*cosα skalár mennyiség Vektori szorzat AxB=|A|*|B|*sinα vektor mennyiség

5 Erő: testek közötti kölcsönhatás (tömegvonzás,elektromágneses
magerők, gyenge kölcsönhatás) Merev testre ható erők összegzése Erők hatásvonaluk mentén eltolhatók Paralelogramma módszer vektorokra Erőpár: forgató hatása van, forgatónyomatéka bármely pontra azonos: M=r x F Merev testre ható erők általános rendszere helyettesíthető egyetlen F erővel és egy M forgatónyomatékkal

6 INERCIA RENDSZER olyan rendszer, amelyben érvényesek a Newton törvények NEWTON törvények Tehetetlenség törvénye: minden test megtartja mozgásállapotát, amíg másik test(ek) ennek megváltoztatására nem kényszeríti(k). F erő hatására egy m tömegű test a=F/m gyorsulással mozog. m a test tehetetlen tömege. Kölcsönhatás törvénye: Ha egy A testre egy B test erőt gyakorol, akkor az A test ugyanakkora, de ellentétes irányú erővel hat a B testre. Szuperpozíció elve: egy testre ható több erő egymástól függetlenül fejti ki hatását, tehát az erő vektor mennyiség.

7

8 Impulzustétel Belső erők a teljes impulzust nem változtatják meg,
Mechanikai rendszer teljes impulzusának (I) idő szerinti differenciálhányadosa egyenlő a rendszerre ható külső erők eredőjével (F) Belső erők a teljes impulzust nem változtatják meg, ha nincs külső erő, vagy a külső erők eredője nulla, akkor a rendszer impulzusa állandó. Példa: ütközések

9 Súly: G=mg, ahol g a nehézségi gyorsulás
Súlypont: nehézségi erőtérben súlypontjában alátámasztott test bármely helyzetben egyensúlyban van Tömegközéppont Súlypont tétel: Egy mechanikai rendszer tömegközéppontja úgy mozog, mintha a rendszer egész tömege ebben a pontban lenne egyesítve és a rendszer összes külső erőinek eredője erre a pontra hatna.

10 Impulzusnyomaték tétele:
Mechanikai rendszer bármely pontra vonatkoztatott impulzusnyomatékának idő szerinti differenciálhányadosa egyenlő a rendszerre ható külső erőknek erre a pontra vonatkozó forgatónyomatékainak eredőjével. Centrális belső erők forgatónyomatékainak vektori összege nulla, a teljes impulzusnyomatékot nem változtatják meg. Külső forgatónyomaték hiánya, vagy egyensúlya esetén a rendszer impulzusnyomatéka állandó.

11 Egyenes vonalú egyenletes mozgás
Speciális mozgások Egyenes vonalú egyenletes mozgás A test állandó nagyságú és állandó irányú sebességgel mozog az elmozdulás megegyezik az úttal út idő sebesség kezdeti út A testre ható erők eredője nulla

12 Egyenes vonalú egyenletesen változó mozgás
A test állandó nagyságú és állandó irányú gyorsulással mozog út idő kezdeti út kezdő sebesség a testre ható erők eredője állandó gyorsulás tömeg

13 Egyenes vonalú mozgások összetevése
Példa: hajítások Ferde hajítás Y irány X irány ható erő gyorsulás sebesség elmozdulás

14 Mozgás lejtőn a gyorsulással Megoldás: Vonatkoztatási rendszer: X-Y
koordináta rendszer X: gyorsul az m tömeg a gyorsulással Y: nincs elmozdulás A ható erőket X és Y irányú összetevőkre bontjuk: Megoldás:

15 Körmozgás Egyenletes körmozgás a szög elfordulás a szögsebesség
a pálya menti elmozdulás a kerületi sebesség

16 centripetális gyorsulás
Egyenletes körmozgás A sebesség iránya változik ezért gyorsuló mozgás A gyorsulás a kör közepe felé irányul centripetális gyorsulás A testre ható erők eredője a centripetális erő

17 Egyenletesen változó körmozgás
Az érintő irányú sebesség nagysága is változik, van érintő irányú gyorsulás is, amely állandó szögelfordulás megtett út szögsebesség kerületi sebesség szöggyorsulás kerületi gyorsulás centripetális gyorsulás

18 Egyenletesen változó körmozgás
A testre ható minden erőt felbontunk sugár és érintő irányú összetevőre. Az érintő irányú erők eredője hozza létre az érintő irányú gyorsulást: A sugár irányú erők eredője hozza létre a centripetális gyorsulást:

19 Harmonikus rezgőmozgás
a maximális kitérés az amplitúdó, A egy rezgési periódus ideje a rezgésidő, T a sebesség a kitéréssel egy irányú a gyorsulás a kitéréssel ellentétes irányú

20 a rezgés idő a maximális sebesség a maximális kitérés
a teljes energia (rugalmas + mozgási) állandó a rezgés idő


Letölteni ppt "Mechanika KINEMATIKA: Mozgások leírása DINAMIKA: a mozgás oka erőhatás"

Hasonló előadás


Google Hirdetések