Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Esettanulmány a projektmenedzsment lépéseinek bemutatására

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Esettanulmány a projektmenedzsment lépéseinek bemutatására"— Előadás másolata:

1 Esettanulmány a projektmenedzsment lépéseinek bemutatására
Hermándy-Berencz Judit Tempus Közalapítvány Leonardo Nemzeti Iroda

2 A bemutatásra kerülő projekt
A projekt címe: Modell a gazdaság igényeinek megfelelő munkaerőpiaci képzési struktúra kialakítására A projekt koordinátora: Békés Megyei Munkaügyi Központ

3 A projektet életre hívó igények
A munkaerőpiaci képzések hatékonyságának kulcskérdése a gazdaság igényeinek megfelelő képzési szakirány meghatározása. A képzés tervezésében résztvevő szakemberek szakmai továbbképzési igénye a képzés tervezésének módszertana és a munkaadói igények közvetítésének rendszere kidolgozása végett. A projekt létrehozásának idején a képzés tervezésének módszertana és a munkaadói igények közvetítésének rendszere nem volt kidolgozva. Ezért a projekt országos igény kielégítését célozta.

4 A projekt célja A gazdaság igényeinek megfelelő munkaerőpiaci képzési struktúra kialakítása, a munkaerőpiaci képzés hatékonyságának és eredményességének javítása a dán modell felhasználásával. A munkaerőpiaci képzés jelentős szerepet játszik a munkanélküliség megelőzésében és mérséklésében. A projekt célja szorosan kapcsolódik ezen átfogó célhoz.

5 A projekt tartalma A munkaerőpiaci képzés tervezésében résztvevő szakemberek egy hetes dániai szakmai továbbképzése során annak tanulmányozása, hogy Dániában hogyan történik a képzési szakirány meghatározása, a munkanélküliek képzés befejezését követő elhelyezkedésének segítése, a munkahelyi megfelelésük nyomonkövetése és az eredmények visszacsatolása.

6 Külföldi partner AF. I Vejle-Regionen - Dánia
(Vejlei Regionális Munkaügyi Központ) Dánia, mint célország azért volt különösen megfelelő a projekt céljainak eléréséhez, mert Dániában is - Békés megyéhez hasonlóan – meghatározó jellegű a mezőgazdasági szektor. Az intézmény a munkanélküliség kezelésében és a munkaerőpiaci képzés gazdasági igényeinek megfelelő tervezésében nagy tapasztalattal rendelkezik. A koordináló intézmény és a fogadó partner évek óta jó kapcsolatban álltak, a partner készséggel vállalta az együttműködést.

7 Hazai partnerek Békés Megyei Önkormányzat
Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata Békés Megyei Munkaügyi Tanács Békés Megyei Szakképzési Bizottság Békéscsabai Regionális Munkaerőfejlesztő és Képző Központ Békéscsabai Regionális Munkaerőfejlesztő és Képző Központ Felügyelő Tanácsa Békés Megyéért Vállalkozásfejlesztési Közhasznú Közalapítvány A munkanélküliek képzési szakirányának tervezése megyei szinten a munkaügyi központok feladata, ebben közreműködnek többek között az önkormányzatok, a megyei munkaügyi tanács, a megyei szakképzési bizottság, a képző központ és felügyelő tanácsa, valamint a Vállalkozásfejlesztési Alapítvány. Láthatjuk, hogy a munkanélküliek képzésével foglalkozó, illetve abban érintett szervezetek széles spektruma részt vesz a projektben. A széles partneri bázis egyrészt azért fontos, mert komplex szakmai hátteret biztosít a komplex probléma megoldására, másrészt pedig az eredmények széleskörű terjesztésében játszanak fontos szerepet.

8 A projekt felépítése A projekt hossza: 12 hónap
(2001. március – március) A kiutazás időpontja: 2001. május 26. – június 1. A projekt célcsoportja: Békés megye intézményeinek képzés- tervezési szakemberei A pályázatot márciusában nyújtották be, arról, hogy a projekt nyert, 2000 májusában kaptak értesítést. A Tempus Közalapítvánnyal 2000 augusztusában szerződtek le.

9 A projekt megvalósítása Előkészítés I.
A projektcsapat felállítása – 3 fő Szakmai koordinátor – egyben projektmenedzser Pénzügyi koordinátor Adminisztrátor A pályázóintézmény először dolgozott projektmódszerrel – új módszer bevezetése. A munkamegosztás jól tükrözi a projektben felmerülő alapvető feladatokat. A szakmai koordinátor a partnerekkel történő kapcsolattartásért, a projekt szakmai tartalmának egyeztetéséért és megvalósításáért, a szakmai tapasztalatok levonásáért, az eredmények azonosításáért, valamint azok széleskörű terjesztéséért felelős. Ezen felül a támogató szervezet felé történő beszámolás is az ő feladata. A pénzügyi koordinátor a projekttel összefüggő pénzügyi tevékenységek (könyvelés, utalás a partnernek, stb.) elvégzéséért, illetve a projekt pénzügyi lezárásáért és a pénzügyi záróbeszámoló (elszámolás a támogató felé) elkészítéséért felelős. Az adminisztrátor a projekt dokumentálásáért, iktatásért, levelezésért, különböző szervezési feladatok (pl. kiutazás előkészítése, utazási jegyek, biztosítás, stb.) ellátásáért felelős.

10 A projekt megvalósítása Előkészítés II.
Előkészítő látogatás a partnerintézménynél A kiutazás pontos részleteinek kidolgozása A vállalt feladatok, kötelezettségek és jogok tisztázása A partnerek közti megállapodás megkötése

11 A projekt megvalósítása Előkészítés III.
A kedvezményezettek kiválasztása szakmai szempontok alapján A kedvezményezettek felkészítése Dánia munkaerőpiaci helyzetének jellemzői Foglalkoztatással kapcsolatos jogi szabályok Érdekegyeztetési rendszer Szaknyelvi felkészítés A kedvezményezettek több küldő intézmény szakemberei, akik nem dolgoztak még együtt közvetlenül egy projekt keretében, és nem ismerik a dán munkaerőpiaci helyzetet, ezért szükség volt a felkészítésre a kiutazás előtt. A dán partnertől információs anyagokat beszerezve megismertették a kedvezményezetteket a dán munkaerőpiaci helyzettel, a jogi keretekkel, annak érdekében, hogy a kinttartózkodás alatt minél teljesebb képet kaphassanak a dán modellről, alaposan megismerhessék és elsajátíthassák, a hazai gyakorlatba átültethessék az ott már jól bevált, korszerű képzéstervezési, nyomonkövetési módszereket.

12 A projekt megvalósítása Előkészítés IV.
Egyéb teendők Kiutazás megszervezése (utazási jegyek beszerzése, szállás intézése, biztosítás megkötése, napidíjak intézése, stb.) Megállapodások megkötése a kedvezményezettekkel Mivel a Leonardo támogatás utalása a 2000-es évben jelentős csúszással történt csak meg (2001 márciusában), ezért az eredetileg szeptemberi projektkezdés 2001 márciusra tolódott. A Leonardo Nemzeti Iroda engedélyezte a projekt kezdési időpontjának módosítását. Minden a projektet érintő változásról tájékoztatni kell a támogató szervet.

13 A projekt megvalósítása Kiutazás
A tanulmányút megvalósítása az előre egyeztetett szakmai program szerint Naponkénti folyamatértékelés, eredményértékelés – visszacsatolás A program összegzése, záróértékelés a partner bevonásával Szakmai továbbképzést elismerő tanúsítvány kiadása a kedvezményezetteknek

14 A projekt megvalósítása Nyomonkövetés
A projekt megvalósítását folyamatosan végigkísérő tevékenység A projekt szakmai tartalmának és a költségek alakulásának összevetése a tervezettekkel Változások azonosítása és a megfelelő válaszlépések kidolgozása Minden jelentősebb mérföldkőnél sor került a megvalósítás ellenőrzésére (kedvezményezettek felkészítése után, előkészítő látogatás után, a kiutazás alatt folyamatosan minden nap, a kiutazás végén közösen a partnerrel, stb.) Változás: a támogatás kései utalása Válaszlépés: A projektkezdés és a kiutazás elhalasztása, egyeztetés a támogatóval és a partnerrel.

15 A projekt megvalósítása Értékelés I.
A tanulmányút értékelése A kiutazás végén A kedvezményezettek és a fogadó fél részvételével A tanulmányút szervezési és tartalmi kérdései egyaránt napirendre kerülnek

16 A projekt megvalósítása Értékelés II.
A tapasztalatok értékelése Zárótanulmány keretében A kedvezményezettek értékelik szakmai szempontból a megszerzett tapasztalataikat Hasznosíthatósági terv készítése

17 A projekt megvalósítása Értékelés III.
A projekt tapasztalatainak értékelése Monitoring látogatás a partnerhez A projekt egészének értékelése minden résztvevői szint szemszögéből Együttműködés, menedzsment Szakmai tartalom (ki mit tanult a másiktól?) További együttműködési lehetőségek Kedvezményezett, küldő intézmény, fogadó intézmény, koordinátor intézmény szemszögéből.

18 A projekt megvalósítása Eredmények I.
A kedvezményezettek szempontjából Dán minta megismerése Közösséggé kovácsolódott kedvezményezetti csoport – szorosabb és hatékonyabb együttműködés a jövőben Információs hálózat kialakulása a munkanélküliek gazdasági igényeknek jobban megfelelő képzésének biztosítása Békés megyében

19 A projekt megvalósítása Eredmények II.
A küldő intézmények szempontjából Hatékonyabb együttműködés a gazdaság szereplőivel Erősödött a szerepük a munkaadói igények közvetítésében A évi munkaerőpiaci képzési szakirányok tervezéséhez a korábbi évekhez képest szakmailag sokkal megalapozottabb javaslatokat adtak a küldőintézmények.

20 A projekt megvalósítása Eredmények III.
A koordinátor intézmény szempontjából A munkanélküliek gazdaság igényeihez jobban igazodó képzésével nő a munkaerőpiaci képzések eredményessége, hatékonysága, mérséklődik a munkanélküliség.

21 A projekt megvalósítása Eredmények IV.
A fogadó intézmény szempontjából A tapasztalatcsere eredményét figyelembe veszi saját képzési rendszere továbbfejlesztésénél. A magyar szakemberek meglátásait figyelembe veszi a partner, nyitottan fogadta az itthoni tapasztalatokat, és újraértékeli képzési rendszere hatékonyságát.

22 A projekt megvalósítása Tapasztalatok hasznosíthatósága I.
A munkaadókkal való kapcsolattartás további erősítése (pl. negyedévenkénti felmérések) A munkaügyi központ által nyújtott szolgáltatások népszerűsítése a munkaadók körében A képzési szakirány meghatározásakor szorosabb együttműködés a munkaadókkal Gyakorlati képzés „kivitele” a gazdaságba A bevált módszereket, a problémák megoldási módjait, az eljárásokat automatikusan lemásolni nem lehet, de a szerzett tapasztalatokat a tanulmányúton részt vett szakemberek a területi sajátosságok, adottságok figyelembevételével jól tudják hasznosítani munkájuk során. Negyedévenkénti felmérések: a munkaerőigények gyors gazdasági struktúraváltáshoz igazodó felmérése, munkaerőpiacról hiányzó szakképesítések feltérképezése. Szolgáltatások: közvetítés, gyorsközvetítés, hirdethető álláshelyek és képzési tanácsadás, valamint személyzet kiválasztás és képzési tevékenység tervezése. Termékszerkezet váltással kapcsolatos döntések segítése (a munkaerőpiaci helyzet rövidtávú alakulásának átfogó ismerete miatt). A munkaerőpiac alakulásának folyamatos figyelése, ezzel kapcsolatos analízisek és prognózisok készítése (munkaerőpiaci monitoring). Felnőttképzés gyakorlati képzési részét a résztvevők a munkaadóknál töltsék, ezáltal láthatóvá váljanak a munkaadók számára, így segítve a képzés utáni elhelyezkedésüket. Szükség esetén a munkaadó kérésére támogatják a leendő munkaerő továbbképzését.

23 A projekt megvalósítása Tapasztalatok hasznosíthatósága II.
Egyénre szabott együttműködési tervek készítése a munkanélküli személyek számára A személyiségfejlesztés erősítése az általuk támogatott képzéseknél a képzés teljes időtartama alatt Országos közvetítő rendszer beindítása és működtetése A munkaügyi központ komoly segítséget tud adni azoknak a munkanélkülieknek is, akiknek nem tud azonnal állást ajánlani. El tudja indítani őket azon az úton, amelynek a végén a munkanélküli saját maga fogja megtalálni a számára megfelelő munkahelyet. Ehhez van szükség az egyénre szabott akcióterv elkészítésére, amely tartalmazza azt, hogy kinek milyen lépéseket kell megtenni ahhoz, hogy a munkanélküli álláshoz jusson.

24 A projekt megvalósítása Disszemináció I.
Terjesztés célcsoportjai Megyei Munkaügyi Központok Gazdasági Minisztérium Foglalkoztatási Hivatal A küldő intézmények A fogadó intézmény

25 A projekt megvalósítása Disszemináció II.
Terjesztés csatornái Zárótanulmány a Dániában szerzett tapasztalatokról megküldése az előzőekben felsorolt intézményeknek megjelentetése a BMMK honlapján A tanulmányúton résztvevő szakemberek mindennapi munkájuk során adják át tapasztalataikat kollégáiknak

26 A projekt megvalósítása A projekt lezárása
Beszámoló készítése a támogató számára Szakmai beszámoló projekt egészének értékelése eredmények terjesztésének értékelése Pénzügyi beszámoló pénzügyi elszámolás támogatás szabályos felhasználásának kimutatása


Letölteni ppt "Esettanulmány a projektmenedzsment lépéseinek bemutatására"

Hasonló előadás


Google Hirdetések