Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg. Az Európai Unió és a Magyar Állam által nyújtott.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg. Az Európai Unió és a Magyar Állam által nyújtott."— Előadás másolata:

1 A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg. Az Európai Unió és a Magyar Állam által nyújtott támogatás összege: 44.062.159 Ft Kárpátok Alapítvány – Magyarország | Életfa Környezetvédő Szövetség | INNTEK Nonprofit Kft. Heves megyei civil szervezetek komplex szervezetfejlesztése

2 Hálózati együttműködés jelentősége?

3 „Minden olyan rendszer felfogható hálózatnak, amely egymástól elkülöníthető elemekből áll, és amelyben ezeket az elemeket gyengébb vagy erősebb kapcsolatok kötik össze.”

4 „A hálózatok elemei távolról nézve pontok csupán, de közelről nézve maguk is hálózatok.”

5

6 Hatlépésnyi távolság Ismertségi kapcsolatok Ismertségi kapcsolatok Meglepően kevés számú ismerős elég a célszemély eléréséhez Meglepően kevés számú ismerős elég a célszemély eléréséhez A távolság kiszámítható A távolság kiszámítható Hatmilliárd ember esetében a távolság hatlépésnyi Hatmilliárd ember esetében a távolság hatlépésnyi

7 Véletlenszerű hálózatok A csomópontok közötti kapcsolatok véletlenszerűek A csomópontok közötti kapcsolatok véletlenszerűek A csomópontok azonos számú kapcsolattal rendelkeznek A csomópontok azonos számú kapcsolattal rendelkeznek

8 Skálafüggetlen hálózatok Léteznek olyan csomópontok amelyek a hálózat szempontjából alapvető jelentőségűek Léteznek olyan csomópontok amelyek a hálózat szempontjából alapvető jelentőségűek Egyik csomópont sem domináns Egyik csomópont sem domináns A természetben a skála független hálózatok dominálnak A természetben a skála független hálózatok dominálnak

9

10 Paul Baran hálózatai – Internet szerkezete

11 Civil szervezetek

12 Skálafüggetlen hálózat születése. Az új pontok előnyben részesítik a jobban összekötött pontokat.

13 Valódi hálózatok működésének alaptörvényei A hálózat csomópontonként növekszik A hálózat csomópontonként növekszik A több kapcsolattal rendelkező csomóponthoz nagyobb a kapcsolódás valószínűsége A több kapcsolattal rendelkező csomóponthoz nagyobb a kapcsolódás valószínűsége A korábbi csomópontnak több ideje van a kapcsolatok szerzésére mint a később keletkezőknek A korábbi csomópontnak több ideje van a kapcsolatok szerzésére mint a később keletkezőknek

14 „A társadalom gyenge kapcsolatai csak akkor épülhetnek ki, ha bizalommal vagyunk egymás iránt. Innováció, új ötletek csak gyenge kapcsolatok mentén születhetnek.”

15 „Ha alkotóképes közösség akarunk lenni, bíznunk kell egymásban, és meg kell értenünk azokat is, akiknek a véleménye nagyon eltér a miénktől.”

16 TÁRSADALMI TŐKE Összefoglaló definíció: A társadalmi tőke azon szabályok, normák, kötelezettségek, kölcsönösségek és bizalom készlete, amelyek társadalmi viszonyokba/sruktúrákba és a társadalom intézményrendszerébe ágyazódva lehetővé teszik a társadalom tagjai számára egyéni és közösségi céljaik elérését (Narayan – 1997) Összefoglaló definíció: A társadalmi tőke azon szabályok, normák, kötelezettségek, kölcsönösségek és bizalom készlete, amelyek társadalmi viszonyokba/sruktúrákba és a társadalom intézményrendszerébe ágyazódva lehetővé teszik a társadalom tagjai számára egyéni és közösségi céljaik elérését (Narayan – 1997)

17 TÁRSADALMI TŐKE Társadalmi tőke négy legfontosabb összetevője: szoros társadalmi háló, civil szervezetek erőssége, közösségi szolidaritás, kölcsönös bizalom (Putnam - 1993, 2000) Társadalmi tőke négy legfontosabb összetevője: szoros társadalmi háló, civil szervezetek erőssége, közösségi szolidaritás, kölcsönös bizalom (Putnam - 1993, 2000) Társadalmi tőke mérőszáma: civil hálózatok sűrűsége, minősége, állampolgárok aktivitása, kormányzatba vetett bizalom, emberek egymás közötti bizalma, civil kultúra (Patrick Kilby - 2002) Társadalmi tőke mérőszáma: civil hálózatok sűrűsége, minősége, állampolgárok aktivitása, kormányzatba vetett bizalom, emberek egymás közötti bizalma, civil kultúra (Patrick Kilby - 2002)

18 Civil szervezetek szerepe Közvetítenek az állam és polgárai, valamint a gazdasági hatalom és állampolgárok között Közvetítenek az állam és polgárai, valamint a gazdasági hatalom és állampolgárok között Védelmezik és erősítik a pluralizmust és társadalmi sokszínűséget Védelmezik és erősítik a pluralizmust és társadalmi sokszínűséget Függetlenebb és rugalmasabb szolgáltatásokat tudnak nyújtani Függetlenebb és rugalmasabb szolgáltatásokat tudnak nyújtani A társadalmi részvétel megszervezésével hozzájárulnak a demokratikus jogállam működéséhez az állami szervek ellenőrzéséhez A társadalmi részvétel megszervezésével hozzájárulnak a demokratikus jogállam működéséhez az állami szervek ellenőrzéséhez

19 Civil hálózatok

20 Fejlett hálózat A holnap sikeres szervezete a fejlett hálózat blokkjai köré épül. A szervezet sikere a tudás hálózati csomópontjaihoz való hozzákapcsolódás és szétkapcsolódás képességéből származik.

21 Hálózati szervezet A hálózati szervezet, az ahogyan szükséges elven köti össze a döntésekre felhatalmazottak teamjeit. Ezek az ad hoc teamek azon melegében oldják meg az adott pillanatban felmerülő problémákat és értékelik egymás teljesítményét

22 Hálózatra jellemző Fő integrációs erő: a kooperáció. A viszony természete: kölcsönösségre épül, kiegyensúlyozott A kooperáció: lehatárolatlan időben és térben nyitott Innováció: testre szabás Integráció: hibrid Adaptáció: gyors, folyamatos Struktúra: lazán kötött

23 Civil hálózatok Közös modellen alapuló hálózatok Közös modellen alapuló hálózatokhálózatok (pl. Önkéntes Központok Hálózata, Közösségi Alapítványok Hálózata, Állampolgári Tanácsadó Központok, Élelembankok, Nonprofit Szolgáltató Központok)

24 Közös célokon és érdekeken alapuló hálózatokKözös célokon és érdekeken alapuló hálózatok (pl: mozgássérültek, környezeti nevelés, ifjúsági szervezetek) Hová sorolhatók a civil fórumok, kerekasztalok?Hová sorolhatók a civil fórumok, kerekasztalok?

25 Előnyök, hátrányok? » Összefogás ereje

26 Erőforrások (Egyedi, közös)

27 Készség, képességek

28 Információs hálózat  Nincs koordinációs központ  Nincsenek meghatározott tagsági kritériumok  Szükség szerinti kommunikáció a tagok között  Nincsenek együttműködési sztenderdek  Nincsenek közös projektek  A tagok nem fordítanak saját erőforrásaikból a közös tevékenységekre

29 Koordinációs hálózat  Megjelennek a koordinációs központ funkciói  A tagság alapelvei meghatározottak  Rendszeres kommunikáció a tagok között  A működés alapvető sztenderdjei és szabályai meghatározottak  Időnként közös projektek  Bizonyos erőforrások a közös tevékenységekre

30 Együttműködési hálózat  Állandó koordinációs központ  Pontos tagsági kritériumok  Állandó és gyakori kommunikáció  Pontosan meghatározott működési sztenderdek  Rendszeres közös projektek  A hálózati tag erőforrásainak bizonyos részét a hálózat közös tevékenységére fordítja

31 Vegyes profilú hálózaton belül kialakult, információs, koordinációs és együttműködési kapcsolatok

32 Civil hálózatok működése

33 Közös projektek Amennyiben már a célokkal, a lehetséges tevékenységekkel és a bevonással kapcsolatos kérdésekben sikerült megegyezniük a hálózati tagoknak, figyelmüket a konkrét közös projektek szervezése felé fordíthatják. Amennyiben már a célokkal, a lehetséges tevékenységekkel és a bevonással kapcsolatos kérdésekben sikerült megegyezniük a hálózati tagoknak, figyelmüket a konkrét közös projektek szervezése felé fordíthatják. Olyan stratégiai döntéseket kell meghozniuk, amelyek egyaránt összhangban vannak a hálózat általános céljaival és a rendelkezésre álló erőforrásokkal is. Ekkorra már világosnak és egyértelműnek kell lenni, hogy ki miért felel, milyenek a döntéshozatali mechanizmusok és milyen a hálózat struktúrája. Olyan stratégiai döntéseket kell meghozniuk, amelyek egyaránt összhangban vannak a hálózat általános céljaival és a rendelkezésre álló erőforrásokkal is. Ekkorra már világosnak és egyértelműnek kell lenni, hogy ki miért felel, milyenek a döntéshozatali mechanizmusok és milyen a hálózat struktúrája.

34 Hálózati komponensek  Hálózati tagokkal kapcsolatos elvárások, a tagság kritériumai  Bizalom  Küldetés  Részvétel minősége  Koordináltság  Tanácsadási, segítségnyújtási, oktatási rendszer

35 Hálózati komponensek Monitoring és értékelés Monitoring és értékelés Nehéz helyzetek és konfliktusok felszínre kerülése és megoldása Nehéz helyzetek és konfliktusok felszínre kerülése és megoldása Külkapcsolatok Külkapcsolatok Kapacitás más civil hálózatokkal való együttműködésre Kapacitás más civil hálózatokkal való együttműködésre Hálózat külső megítélése Hálózat külső megítélése Együttműködés a médiával Együttműködés a médiával

36 Sikeresség feltételei  Egyenrangú partnerség  Közös felelősségvállalás  Kezdeményező semlegessége  Közös célok, közös eredők  Közösen megalkotott, egyértelmű alapelvek  Nyitottság  Halmazon belüli kapcsolatok differenciáltsága és minősége

37 Kapcsolatok (stílus, etika)

38 Független, Egyenrangú, Alárendelt Anarchikus Autokratikus Anarchikus Autokratikus

39 Demokratikus, liberális

40 Döntési rendszer

41 Időtényezők

42 Jogosultságok, biztonság

43 Hálózatépítés gátjai  A hálózat eszköznek tekintése  A résztvevő szervezetek kihasználása  Idegenkedés az együttműködéstől  Nehéz esetek és bajkeverők  Tisztázatlan alapelvek  Zártság és kizárás  A hálózat fejlődésének erőltetése  Egyformaság és uniformizálás

44 Zártság, nyitottság

45 Terhelés

46 Minimális, maximális szint

47 Források: Barabási Albert–László: Behálózva, Helikon Kiadó, Budapest, 2008) Barabási Albert–László: Behálózva, Helikon Kiadó, Budapest, 2008) Barabási Albert-László: Behálózva – a hálózatok csodálatos világa a sejtektől a világhálóig című előadása, Mindentudás Egyeteme Barabási Albert-László: Behálózva – a hálózatok csodálatos világa a sejtektől a világhálóig című előadása, Mindentudás Egyeteme Csermely Péter: Hálózatok sejtjeinkben és körülöttünk című előadása Mindentudás Egyeteme Csermely Péter: Hálózatok sejtjeinkben és körülöttünk című előadása Mindentudás Egyeteme Pawel Jordan a varsói Önsegítő Kezdeményezések Mozgalmát Támogató Iroda (BORIS) elnökének Hálózatok fejlődése, fejlesztése című írása ( A tanulmányt Benedek Gabriella és Scsaurszki Tamás fordította) Pawel Jordan a varsói Önsegítő Kezdeményezések Mozgalmát Támogató Iroda (BORIS) elnökének Hálózatok fejlődése, fejlesztése című írása ( A tanulmányt Benedek Gabriella és Scsaurszki Tamás fordította) John Pratt: Nonprofitok mint hálózat című, a KÖRE konferencián elhangzott előadásának bemutatója John Pratt: Nonprofitok mint hálózat című, a KÖRE konferencián elhangzott előadásának bemutatója

48 A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg. Az Európai Unió és a Magyar Állam által nyújtott támogatás összege: 44.062.159 Ft K ö sz ö n ö m a figyelm ü ket! SZERVEZETFEJLESZTÉS Heves megyei civil szervezetek komplex szervezetfejlesztése KÖSZÖNÖM A FIGYELMÜKET! Bárdos Ferenc szakmai vezető Bárdos Ferenc szakmai vezető Életfa Környezetvédő Szövetség Életfa Környezetvédő Szövetség Eger, Bajcsy Zs. u. 9. sz. Eger, Bajcsy Zs. u. 9. sz. Portál: www.eletfa.org.hu Portál: www.eletfa.org.hu E-mail: eletfa.eck.hu E-mail: eletfa.eck.hu Skype: bardosferenc Skype: bardosferenc


Letölteni ppt "A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg. Az Európai Unió és a Magyar Állam által nyújtott."

Hasonló előadás


Google Hirdetések