Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A FÖLDGÁZMODELL JELENLEGI MŰKÖDÉSE, TOVÁBBFEJLESZTÉSÉNEK FŐBB IRÁNYAI

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A FÖLDGÁZMODELL JELENLEGI MŰKÖDÉSE, TOVÁBBFEJLESZTÉSÉNEK FŐBB IRÁNYAI"— Előadás másolata:

1 A FÖLDGÁZMODELL JELENLEGI MŰKÖDÉSE, TOVÁBBFEJLESZTÉSÉNEK FŐBB IRÁNYAI
Horváth J. Ferenc elnök Magyar Energia Hivatal Nemzetközi Gázkonferencia és Szakkiállítás Siófok, október 5-6.

2 A FÖLDGÁZPIAC MŰKÖDÉSI MODELLJE
2

3 ENGEDÉLYKÖTELES TEVÉKENYSÉGEK A GÁZIPARBAN
-        földgáz szállítás, -        földgáz tárolás, -        földgáz elosztás, -        földgáz-kereskedelem, -        közüzemi nagykereskedelem, -        közüzemi szolgáltatás, -        szervezett földgázpiac működtetése, -        rendszerirányítás, -        határkeresztező szállítóvezetékhez való hozzáférés, -        PB-gáz vezetéken történő elosztása és szolgáltatása, - telephelyi vezeték működtetése. 3

4 HOZZÁFÉRÉSI JOGOSULTSÁGOK
4

5 FÖLDGÁZVÁSÁRLÁS A LIBERALIZÁLT PIACON
5

6 JAVASOLT SZABADPIACI MODELL
HOSSZÚ TÁVÚ SZERZŐDÉSEK NAGYKERESKEDŐ (JPE ) EGYETEMES SZOLGÁLTATÓK KERESKEDŐ HÁZTARTÁSI FOGYASZTÓK ÉS KISVÁLLALKOZÁSOK NEM HÁZTARTÁSI FOGYASZTÓK ÉVES, HAVI AUKCIÓK SZABAD FORRÁSOK HATÓSÁGI ÁR 6

7 PIACI MŰKÖDÉS A GÁZIPARBAN
2004. december 2005. augusztus Jogi piacnyitás % 70 Engedélyes kereskedők, db 10 14 Regisztrált feljogosított fogyasztók száma db 23 44 Aktív piac mértéke % 6 7,5 Kereskedők értékesítési átlagára Ft/m3 37,9 44,5 Nagykereskedelmi (viszonteladói) átlagár Ft/m3 40,4 48,6* * november 1-től: 1. árkategória 48,6 Ft/m3 2. árkategória 58,1 Ft/m3 52,9 Ft/m3 átlag 7

8 A FÖLDGÁZ TÉNYLEGES ÉS ELISMERT, VALAMINT VÁRHATÓ IMPORTÁRA 2004-2006
A FÖLDGÁZ TÉNYLEGES ÉS ELISMERT, VALAMINT VÁRHATÓ IMPORTÁRA júniusi időszakban 25 30 35 40 45 50 55 60 65 2004.jan 2004.ápr 2004.júl 2004.okt 2005.jan 2005.ápr 2005.júl 2005.okt 2006.jan 2006.ápr Ft/m3 tény és becsült átlagos importár 2005. augusztusi ármegállapításhoz figyelembe vett átlagos importár elismert importár 1. árkategória 40,5 Ft/m3 átlag 46,3 Ft/m3 2. árkategória 51,2 Ft/m3 Kilépés a szabad piacra Bennmaradás a közüzemben, ill. visszalépés oda 8

9 ebből: keleti irányból 8,6 nyugati irányból 2,8
FÖLDGÁZ FORRÁSOK, 2004 Mrd m3 Forrás összesen 14,4 ebből: hazai termelés 3,0 import 11,4 ebből: keleti irányból 8,6 nyugati irányból 2,8 9

10 EL-Paso Magyarország Kft. 0,3%
A FORRÁSOK SZERKEZETE, 2004 Nyugati irányból 19,3% Keleti irányból 60,5% MOL Rt. 19,9% Import 79,8% Hazai termelés 20,2% EL-Paso Magyarország Kft. 0,3% 10

11 A FÖLDGÁZIGÉNYEK SZEZONALITÁSA
Átlagos nyári (június – augusztus) fogyasztás: 16,6 Mm3/nap Átlagos téli (december - február) fogyasztás: 65,9 Mm3/nap Maximális téli fogyasztás: 89,4 Mm3/nap 11

12 FÖLDGÁZELOSZTÓ TÁRSASÁGOK Magyar Gázszolgáltató Kft.
ÉGÁZ Rt. KÖGÁZ Rt. DDGÁZ Rt. TIGÁZ Rt. DÉGÁZ Rt. FŐGÁZ Rt. TIGÁZ 2 Kft. OERG Kft. Csepel ESZ. Kft. DUNAFERR ESZ. Kft. DBGÁZ Kft. Magyar Gázszolgáltató Kft. 12

13 EGY FELJOGOSÍTOTT FOGYASZTÓ NAPI FÖLDGÁZ-SZÜKSÉGLETÉNEK KIELÉGÍTÉSE
13

14 NAPI FOGYASZ-TÁSI IGÉNY BEJELEN-TÉS ÉS NOMI-NÁLÁS
14

15 A KÖZÜZEMBŐL KILÉPŐ, FELJOGOSÍTOTT GÁZFOGYASZTÓT MEGILLETŐ KAPACITÁSOK (1)
Szállítási kapacitás: a szállítórendszer kilépési pontján (a fogyasztót ellátó gázátadóra értelmezve), a szállítórendszer belépési pontjain, azaz: határkeresztező pontokon, gáztárolók csatlakozási pontjain (egy tárolóként kezelve az öt tárolót), a hazai termelés betáplálási pontján (pontjain). 15

16 A KÖZÜZEMBŐL KILÉPŐ, FELJOGOSÍTOTT GÁZFOGYASZTÓT MEGILLETŐ KAPACITÁSOK (2)
Elosztói kapacitás: azonos a szállítórendszer kilépési pontján értelmezett kapacitással. Tárolói kapacitás: azonos a szállítórendszer tárolói csatlakozási pontjára meghatározott kitárolási kapacitással. 16

17 A FOGYASZTÓI SZÁMLÁK DÍJTÉTELEI (1)
Feljogosított fogyasztó földgáz költség (kiegyenlítő gáz díjával) szállítási tarifa díjtételei (rendszerirányítási díjjal) tárolási tarifa díjtételei elosztási tarifa díjtételei egyéb díjak (pl. kereskedő árrése) Közüzemi fogyasztó teljesítmény- vagy alapdíj gázdíj 17

18 A FOGYASZTÓI SZÁMLÁK DÍJTÉTELEI (2)
10 20 30 40 50 60 70 80 <20 m3/h 20-100 >500 átlag földgáz költség nagykereskedelem szállítás teljesítménydíj szállítás forgalmi díj tárolás teljesítménydíj tárolás mennyiségarányos elosztói mennyiségarányos díj elosztói alap- és teljesítménydíj kereskedelem közüzemi alap- ill. teljesítménydíj közüzemi gázdíj 2005. augusztusi áron 3 Ft/m 18

19 ENTRY-EXIT TARIFA A SZÁLLÍTÁSBAN
Forgalmi díj Teljesít-mény díj Szállítási mennyiség után fizetett Szállítási mennyiség után fizetendő Lekötött teljesítmény után fizetett a fogyasztási ponton Lekötött teljesítmény után fizetendő a belépési pontokon Lekötött teljesítmény után fizetendő a kilépési pontokon Változó költség elem Állandó költség elem Jelenleg Korábban 19

20 GÁZÉRTÉKESÍTÉSI KATEGÓRIÁK A KÖZÜZEMBEN
20

21 ÁRMEGÁLLAPÍTÁS Hatósági árszabályozás körébe tartozik:
- a földgáz szállítása (a tranzit kivételével), elosztása és közüzemi tárolása,  - a közüzemi nagykereskedő és a közüzemi szolgáltató közötti kereskedelem, valamint - a közüzemi fogyasztó részére értékesített földgáz. A hatósági árnak tartalmaznia kell: - az indokolt befektetések - és a hatékonyan működő engedélyesek költségeinek megtérülését, - valamint a tartós működéshez szükséges nyereséget. 21

22 FÖLDGÁZ ÁRRENDELETEK (GKM RENDELETEK)
Téma Alaprendelet Módosító rendelet Hatályba lépés Tartalom Árszabályozási keretek 69/2003. (X. 28.) 132/2004. (XII. 14.) 2004. XII. 17. A közüzemi nagykereskedő éves többletnyereségének befizetése Energiagazdál-kodási célelőirányzat 133/2004. (XII. 14.) [az 51/2003.* (VIII. 14.) helyett is] Befizetések Kedvezményes gázellátás 50/2003. (VIII. 14.) 50/2005. (VI. 29.) 2005. VIII. 1. Támogatási mértékek Közüzemi díjak 96/2003. (XII. 18.) 52/2005. Támogatás nélküli díjak Rendszerhasz-nálat 70/2003. 48/2005 (VI. 29.) 2005. VII. 1. Díjkorrekciók, szállításnál entry-exit, megszakítható szállítói és elosztói teljesítmény * Hatályon kívül helyezte a 133/2004 GKM rendelet 4§-a, hatálytalan XII. 17-től 22

23 A PIACNYITÁS NÉHÁNY KÉRDÉSE A GÁZIPARBAN (1)
1. Milyen mértékű piacnyitás várható?   - Jogi piacnyitás január 1-től 70 %, 2007. július 1-től 100 %. - Aktív piac mértéke az első években 5-10 %-ra tehető a nemzetközi tapasztalatok szerint. 2. Van-e elegendő határkeresztező kapacitás? 3. Van-e szabad gázforrás a környező országokban? 23

24 A PIACNYITÁS NÉHÁNY KÉRDÉSE A GÁZIPARBAN (2)
4.  Érdemes-e piacra lépniük a feljogosított fogyasztóknak? A gázárakra „rárakódó” becsült hatósági díjtételek (2005. augusztusi áron): - kb. 4,1 Ft/m3 szállítási díj, - kb. 2,3 Ft/m3 tárolási díj, - kb. 4,0 Ft/m3 elosztási díj az 500 m3/h feletti teljesítmény lekötésű fogyasztók esetében. Az 500 m3/h feletti teljesítmény lekötésű feljogosított fogyasztók összes hatóságilag szabályozott rendszerhasználati díja: 10,4 Ft/m3. 24

25 A PIACNYITÁS NÉHÁNY KÉRDÉSE A GÁZIPARBAN (3)
Elérendő gáz átlagár (hazai és behozatali): -   a szóban forgó fogyasztói kör belföldi átlagára ( 54,2 Ft/m3) – rendszerhasználati díjak ( 10,4 Ft/m3) = 43,8 Ft/m3 árküszöb kereskedelmi árréssel együtt. - Ez megfelel kb. 219 USD/ezer m3 import-árnak (200 Ft/USD-vel számolva). 25

26 SZERZŐDÉSES KAPCSOLATOK, EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁSOK (1)
SZERZŐDÉSEK: kereskedelmi A közüzemi nagykereskedő, közüzemi szolgáltató, kereskedő, a külföldi eladó és hazai termelő egymásközti, valamint a feljogosított és a közüzemi fogyasztókkal kötött üzleti, kereskedelmi szerződéseik formáit és szabályait az ÜKSZ, valamint az üzletszabályzatok tartalmazzák. kapacitás lekötési A hozzáférésre jogosultak (kapacitásigénylők) és a rendszerüzemeltetők a szállító-, az elosztó- és tárolórendszer használatára kapacitás-lekötési szerződést köthetnek. E szerződés főbb tartalmi elemeit és jellemzőit az ÜKSZ körvonalazza. 26

27 SZERZŐDÉSES KAPCSOLATOK, EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁSOK (2)
rendszerirányítási A hozzáférésre jogosultaknak a szállítási feladatok koordinálására és a rendszerszintű szolgáltatások igénybevételére a rendszerirányítóval rendszerirányítási szerződést kell kötniük. kiegészítő szolgáltatási (pl. szagosításra, adatszolgáltatásra vonatkozó szerződés) 27

28 SZERZŐDÉSES KAPCSOLATOK, EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁSOK (3)
A szállítói, tárolói, elosztói és a rendszerirányítói engedélyeseknek, valamint a földgáztermelőknek együttműködési megállapodást kell kötniük egymással az együttműködő földgázrendszer üzemeltetéséről és a kapcsolattartásról. A megállapodás minimális tartalmi elemeit az ÜKSZ tartalmazza. 28

29 A GÁZELLÁTÁS ELVÁRT SZÍNVONALA, MINIMÁLIS MINŐSÉGI KÖVETELMÉNYE (1)
Az ellátás (elosztás, közüzemi szolgáltatás) színvonalával összefüggő főbb tényezők – az elosztói tevékenységre: a szolgáltatási szünetek (üzemzavarok, karbantartások) fajlagos száma (db/1000 fogyasztó/év) és időtartama (óra/1000 fogyasztó/év), a szolgáltatási szünetek idejének és az érintett fogyasztók száma szorzatainak éves összegéből képzett kiesési mutató (ezrelékben kifejezve). Amennyiben az elosztó engedélyes bármely említett minőségi mutatószáma jelentősen romlik, a következő évben minőségi árengedményt köteles adni az elosztási díjakból; viszont ha jelentősen javul, akkor emelkedik nyereségkorlátja. 29

30 A GÁZELLÁTÁS ELVÁRT SZÍNVONALA, MINIMÁLIS MINŐSÉGI KÖVETELMÉNYE (2)
– a közüzemi szolgáltatói tevékenységre: új közüzemi fogyasztó gázellátási igénybejelentése ügyintézésének időtartama (naptári nap), csatlakozó vezeték és fogyasztói berendezések terv-felülvizsgálatának időtartama (naptári nap), a gázszolgáltatással kapcsolatos írásbeli reklamációk megválaszolása (naptári nap), stb. A vázolt minimális minőségi követelmények (pl. előírt időtartam) nem teljesítése esetében – a fogyasztó kérése nélkül – Ft túllépési kötbért köteles fizetni a közüzemi szolgáltató. 30

31 KEDVEZMÉNYES FÖLDGÁZELLÁTÁS
behozatal Hazai földgáztermelés Közüzemi nagykereskedő szolgáltató Lakossági gázfo - gyasztó A kompenzáció a lakossági számlán feltüntetésre kerül Távhőtermelő (erőmű, fűtő erőmű) Távhő (fűtőmű, egyéb hőtermelő ) távhő fogyasztó Célelőirányzat (kompenzációs alap) gázenergia hőenergia pénzbeli kompenzáció 31

32 Köszönöm figyelmüket! Horváth J. Ferenc
32


Letölteni ppt "A FÖLDGÁZMODELL JELENLEGI MŰKÖDÉSE, TOVÁBBFEJLESZTÉSÉNEK FŐBB IRÁNYAI"

Hasonló előadás


Google Hirdetések