Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

OKTATÁSI ANYAG ÉLETVÉDELMI SZABÁLYOK

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "OKTATÁSI ANYAG ÉLETVÉDELMI SZABÁLYOK"— Előadás másolata:

2 OKTATÁSI ANYAG ÉLETVÉDELMI SZABÁLYOK
Munkairányítói/műszakvezetői/csoportvezetői csomag (Vállalkozók és alvállalkozók számára) ÉLETVÉDELMI SZABÁLYOK AKI MEGSZEGI A SZABÁLYOKAT, NEM DOLGOZHAT TOVÁBB A MOL-CSOPORTNÁL!

3 Üzenet a vezérigazgatótól
„…Az Életvédelmi szabályok egyértelműen megfogalmazzák a legnagyobb kockázatú tevékenységekhez kapcsolódó, valamennyi munkavállalóra és vállalkozóra vonatkozó teendőket és tilalmakat. A legjobban teljesítő vállalatok a szabályok egyszerű keretrendszerét állítják fel, elvárva és bízva abban, hogy dolgozóik e kereteken belül helyesen cselekszenek majd. Saját Életvédelmi szabályainkkal ugyanezt igyekszünk elérni. Ezek az előírások egyszerűek és világosak, így pontosan arra szolgálnak, amire a nevük utal: életet védenek. Arra kérem vállalatunk minden dolgozóját, vezetőjét és vállalkozóját, hogy vállaljanak személyes elkötelezettséget az Életvédelmi szabályok betartása és betartatása mellett, valamint gondoskodjanak arról, hogy azokkal mindenki tisztában legyen és betartsa őket. A biztonság mindig elsődleges fontosságú lesz számunkra, és ennek alapfeltétele egymás kölcsönös tisztelete és saját szabályaink betartása. Üzenetem lényege egyszerű: ha bárki ezen szabályok megszegése és a nem biztonságos munkavégzés mellett dönt, akkor egyben arról is dönt, hogy nem dolgozik többé a MOL-csoportnál. Eltökélt szándékunk hogy életeket védjünk meg.” Molnár József A MOL-csoport vezérigazgatója

4 Mik az Életvédelmi szabályok?
Az Életvédelmi szabályok alapvető biztonsági szabályok a magas kockázatú munkákhoz, melyek esetében a szabályok megszegése a legnagyobb eséllyel okoz súlyos balesetet vagy halált. Egyszerű szabályokra hívjuk fel a figyelmet, amelyeket mindenkinek be kell tartani, hogy megvédje saját és mások testi épségét. Egyik Életvédelmi szabály sem új, mindegyik érvényben volt már korábban is különböző törvényi vagy helyi szabályozás által. A legtöbben már alkalmazzák ezeket a szabályokat a mindennapi munka során. A cél nem az, hogy hibát keressünk a munkavégzéshez kapcsolódóan, hanem az, hogy rávezessük a munkavállalókat a jogkövető magatartásra. A fókuszban az áll, hogy megváltoztassuk a munkavállalók és a munkahelyi vezetők viselkedését a munkaterületen azzal, hogy felhívjuk a figyelmet ezekre a szabályokra. A szabályok betartása mindenkinek kötelező; a MOL-csoport saját munkavállalóira, a vállalkozókra és az alvállalkozókra egyaránt vonatkoznak. Amennyiben a szabályok megszegésére kerül sor, akkor fegyelmi eljárás indul.

5 Súlyos balesetek megelőzése
Mi a célunk? Súlyos balesetek megelőzése 17 halálos áldozat* MOST Az Életvédelmi szabályok betartása számos életet megmentett volna ezek közül CÉL * MOL munkavállalók és vállalkozók/alvállalkozók dolgozóira vetített halálos áldozatok száma között

6 Hogyan dolgoztuk ki a szabályokat?
Áttekintettük és elemeztük az alábbiakat: MOL-csoporban bekövetkezett események adatai (halálos balesetek, súlyos vagy magas kockázatú események) OGP által ajánlott gyakorlat Olaj és gáz iparági gyakorlat Alkalmazott követelmények: A szabályok alkalmazhatóak legyenek a halálos balesetek legalább 50%-ának megelőzésére. A szabályok világosan definiáltak és egyszerűen érthetőek legyenek a munkavállalók és a vállalkozók számára. A szabályok megsértése felfedhető legyen.

7 Valóban megtörtént események
Gyújtóforrás, tűzveszélyes munka Dolgozói és vállalkozó balesetek az elmúlt 5 évben 2010. március Egy kivitelező munkavállaló meghalt, mikor tartálytisztítás során robbanás történt a Logisztika Csepeli bázistelepén, Magyarországon. Munkaengedélyezés 2012. június A vállalkozó két munkavállalója megfulladt oxigénhiányos környezet miatt fulladás következtében a TVK-ban Magyarországon. Légtér elemzés 2010. január A Slovnaft munkavállalója megfulladt egy szerviz aknában a Slovnaft finomítójában Szlovákiában. Életmentő egyéni védőeszköz 2012. február A vállalkozó munkavállalója leesett egy Tifon töltőállomás tetejéről Horvátországban és halálos sérülést szenvedett, amikor megpróbálta a havat eltakarítani. Energia kizárás 2008. október A vállalkozó munkavállalója halálosan megsérült áramütés következtében, egy elektromos motoron végzett mérés közben a Slovnaft finomítójában Szlovákiában. Tiltott alkohol és drog fogyasztás 2012. szeptember Harmadik fél sofőrje meghalt tankautóval való ütközés következtében. Esemény helye: Krk, Horvátország. ! !

8 A szabályok megszegésének következményei
A szabályokat megszegők kiteszik magukat vagy másokat magasabb kockázatú vagy halálos eseménynek. Minden szabályszegési eset alaposan ki lesz vizsgálva. Amennyiben a szabályszegés szándékosan történt, akkor a legszigorúbb fegyelmi intézkedéseket alkalmazzuk. Vállalkozók és alvállalkozók alkalmazottainak tekintetében lehetséges a területről való kitiltás és a cég kizárása a jövőbeli munkákból. Ha a munkahelyi vezető határozza meg azokat a feltételeket, amelyek szabályszegéshez vezetnek, vagy nem akadályozza meg a szabályszegést, akkor a legszigorúbb fegyelmi intézkedéseket alkalmazzuk vele szemben.

9 Mik a szabályok? Ne dohányozzon az arra kijelölt helyeken kívül!
A munkavégzés megkezdése előtt ellenőrizze az energiaforrások kiszakaszolt állapotát! Kérjen munkaengedélyt és tartsa be az abban foglaltakat! Szükség esetén használja a megfelelő életmentő védőeszközt! Végezzen légtérelemzést, ahol szükséges! Ne végezzen munkát biztonságos megtámasztás nélküli árokban! Ne távolítsa el a biztonsági jelzéseket és ne iktassa vagy bírálja felül a biztonsági szempontból kritikus berendezéseket! Ne szegje meg a biztonságos emelés szabályait! Ne fogyasszon alkoholt vagy kábítószert munkavégzés előtt vagy közben! Tartsa be a szabályokat és szükség esetén avatkozzon be!

10 1. Ne dohányozzon az arra kijelölt helyeken kívül!
Munkairányítóként/műszakvezetőként/csoportvezetőként a következőket kell tenni: tájékoztatni a munkavállalókat a dohányzásra kijelölt helyekről; gondoskodni a tűzveszéllyel járó munkákhoz a munkavégzési engedély beszerzéséről; tájékoztatni a munkavállalókat a tűzveszéllyel járó munkavégzés veszélyeiről és szabályairól.

11 2. A munkavégzés megkezdése előtt ellenőrizze az energiaforrások kiszakaszolt állapotát!
Munkairányítóként/műszakvezetőként/csoportvezetőként a következőket kell tenni: tisztában lenni a munkaterületen lévő veszélyes energiaforrásokkal, és ezekről a munkavállalókat tájékoztatni; ellenőrizni, hogy valamennyi veszélyes energiaforrás megfelelően ki van szakaszolva, és ehhez megfelelő eszközök kerültek alkalmazásra (pl. vaktárcsák (blindek), biztosítékkizárók vagy szelepkar-kizárók); ellenőrizni, hogy nem maradt tárolt energia vagy egyéb veszélyforrás; ellenőrizni, hogy a munka biztonságosan megkezdhető.

12 3. Kérjen munkaengedélyt és tartsa be az abban foglaltakat!
Mindig munkavégzési engedélyt kell kérni az alábbi tevékenységek megkezdése előtt, és az abban leírtakat a munkavégzés teljes időtartama alatt be kell tartani: (1) Szűk, zárt térben végzett munka, (2) Tűzveszéllyel járó munka, (3) Kritikus emelés, (4) Magasban végzett munka, (5) Földmunka, (6) Energia vagy anyag izolációt igénylő tevékenység, (7) Különösen magas kockázattal vagy fokozott veszéllyel járó karbantartási munkák (pl. párhuzamos munkavégzés, feszültség alatt lévő rendszeren/berendezésen végzett munka, veszélyes anyagot tartalmazó berendezés megnyitása, kritikus biztonsági berendezés/rendszer kiiktatása, magas nyomású tisztítás stb.) Munkairányítóként/műszakvezetőként/csoportvezetőként a következőket kell tenni: ellenőrizni, hogy a munkavégzési engedélyben szereplő követelmények teljesülnek; biztosítani, hogy beszállással történő munkavégzéskor mindig legyen megfelelő számú figyelő személyzet; ellenőrizni, hogy a légtérmérést a munkavégzési engedélyben foglaltak alapján végzik el; ellenőrizni, hogy a munka biztonságosan megkezdhető és folytatható. *: A lista csak a minimumot rögzíti, a helyi előírások további tevékenységeket is engedélykötelesként nevezhetnek meg. Az engedélyben szereplőtől eltérő tevékenységek végzése engedély nélküli munkavégzésnek minősül.

13 4. Szükség esetén használja a megfelelő életmentő védőeszközt!
„Életmentőnek” minősülnek az olyan egyéni védőeszközök, mint a leesés elleni védőeszközök, valamint a légzésvédő (porálarc kivételével). Mindig használjon leesés elleni védőeszközt, ha olyan védett munkakörnyezeten kívüli területen dolgozik, ahol több mint 2 métert zuhanhat. Munkairányítóként/műszakvezetőként/csoportvezetőként a következőket kell tenni: meggyőződni arról, hogy az adott életmentő egyéni védőfelszerelés rendelkezésre áll, és azok használatára a munkavállalók megfelelően ki vannak képezve; ellenőrizni, hogy megfelelő kikötési pontok állnak rendelkezésre, amennyiben leesés elleni védőeszköz használatára van szükség; meggyőződni arról, hogy a magasban vagy veszélyes, illetve potenciálisan veszélyes légkörben végzendő munka biztonságosan megkezdhető.

14 5. Végezzen (vagy végeztessen) légtérelemzést, ahol szükséges!
Munkairányítóként/műszakvezetőként/csoportvezetőként a következőket kell tenni: ellenőrizni, hogy az előzetes légtérmérést arra kioktatott személy végezte a munkavégzési engedélyben foglaltaknak megfelelően; gondoskodni arról, hogy kellő számú kalibrált gázkoncentráció-mérő műszer álljon rendelkezésre; szükség esetén további légtérmérést előírni a dolgozók biztonsága érdekében; ellenőrizni, hogy a munka biztonságosan megkezdhető.

15 6. Ne végezzen munkát biztonságos megtámasztás nélküli árokban!
Munkairányítóként/műszakvezetőként/csoportvezetőként a következőket kell tenni: gondoskodni arról, hogy az 1,2 méternél mélyebb árkok vagy munkagödrök rézsűs kialakítással vagy megfelelő dúcolattal rendelkezzenek; gondoskodni arról, hogy az 1,2 méternél mélyebb gödrök vagy árkok zárt térnek minősüljenek, ha bennük munkavégzés történik.

16 7. Ne távolítsa el a biztonsági jelzéseket és ne iktassa ki vagy bírálja felül a biztonsági szempontból kritikus berendezéseket! Kritikus berendezéseknek minősülnek a szakaszoló szerelvények/vészhelyzeti elzáró szerelvények, kizáráshoz/kitáblázásához (lock-out/tag-out) használt eszközök, reteszrendszerek, biztonsági lefúvató szelepek, tűz- és gázérzékelő rendszerek, valamint egyes szintkapcsolók, vészjelzők és daruvezérlők. Munkairányítóként/műszakvezetőként/csoportvezetőként a következőket kell tenni: tisztába lenni a munkaterületen lévő biztonsági szempontból kritikus berendezéseket, és ezekről a munkavállalókat tájékoztatni; ellenőrizni, hogy a biztonsági szempontból kritikus berendezés kiiktatása nem veszélyezteti a munkavállalók, az eszközök vagy a környezet biztonságát; gondoskodni arról, hogy a szükséges ideiglenes biztonsági intézkedések be legyenek tartva, amikor a biztonsági szempontból kritikus berendezések kiiktatása történik.

17 8. Ne szegje meg a biztonságos emelés szabályait!
Munkairányítóként/műszakvezetőként/csoportvezetőként a következőket kell tenni: szükség esetén gondoskodni az emelést irányító személy kijelöléséről (pl. be nem látható területen végzett emelés, kritikus emelés esetén); ellenőrizni, hogy az emeléssel érintett terület szalaggal vagy korlátokkal megfelelően el legyen kerítve; gondoskodni a daruzási útvonal akadálymentességéről; gondoskodni arról, hogy a teher rögzítését és emelését egyaránt szakképzett személyek végezzék; ellenőrizni, hogy a megfelelő teherfüggesztő eszközöket használják; gondoskodni arról, hogy senki ne tartózkodjon a függő teher alatt; a darukezelővel történő kommunikáció megszakadásakor leállítani a daruzást. *: Bizonyos daruzási feladatok fokozottan veszélyesek (pl. a maximális terhelhetőséghez közeli nehéz teher emelése vagy kritikus technológiai területek feletti emelés), melyeket kritikus emelésnek nevezünk.

18 9. Ne fogyasszon alkoholt vagy kábítószert munkavégzés előtt vagy közben!
Munkairányítóként/műszakvezetőként/csoportvezetőként a következőket kell tenni: csak munkavégzésre alkalmas embereknek adni feladatot; azonnal eltávolítani az alkoholos vagy kábítószeres befolyásoltság alatt álló dolgozókat a munkavégzés helyszínéről.

19 10. Tartsa be a szabályokat és szükség esetén avatkozzon be!
Az Életvédelmi szabályok betartásával életeket menthetünk meg. Aki úgy dönt, hogy nem tartja be az Életvédelmi szabályokat, egyben arról is dönt, hogy a továbbiakban nem kíván a MOL-csoportnál dolgozni. Munkairányítóként/műszakvezetőként/csoportvezetőként a következőket kell tenni: biztonságos munkakörnyezetet teremteni, és biztonságos feladatokat adni az Életvédelmi szabályok figyelembe vételével; meggyőződni arról, hogy a munkavállalók valóban betartják-e az Életvédelmi szabályokat; beavatkozni, ha valaki megszegi az Életvédelmi szabályokat, és az illetővel szemben szankciókat alkalmazni.

20 Az ÖN felelőssége Ismerni az Életvédelmi szabályokat: céljait, alkalmazásait, jelentési és kivizsgálási folyamatot, lehetséges következményeket. Biztosítani és meggyőződni róla, hogy az alkalmazottai és a vállalkozói ki vannak oktatva. Biztosítani, hogy csapata elkötelezett az Életvédelmi szabályok betartását illetően, és mindig a szabályoknak megfelelő magatartást tanúsítanak. Jó példával elöljárni! Biztosítani és meggyőződni róla, hogy az Életvédelmi szabályokat tisztességes módon alkalmazzák. Ellenőrizni, nyilvántartani és folyamatosan javítani a szabályoknak való megfelelést.

21 Az Életvédelmi szabályok megismertetése a munkavállalókkal
Vitassanak meg minden egyes szabályt és beszéljenek azokról a szabályokról, amelyek fontosak a munkavállalóinak a napi munkavégzésükkel összefüggésben, pl. magasban végzett munka. Legyen egyértelmű, hogy az elvárások mindenkire – beleértve Önt is – vonatkoznak, és a szabályokat mindenkinek követni kell. Juttassa kifejezésre, hogy a beosztottai bevonása elengedhetetlen a rendszer működéséhez. Beszéljék át, hogyan fog reagálni a munkaterületen, ha valaki megszegi az Életvédelmi szabályokat. Legyen egyértelmű: ha a szabályok betartásával nem lehet a munkát elvégezni, akkor más biztonságos megoldást kell találni. Támogassa csapatát abban, hogy inkább hagyják abba a munkát, mint hogy megsértsék az Életvédelmi szabályokat.

22 Tanácsok az Életvédelmi szabályok oktatásához
Ön is ismerje meg a szabályokat! Próbálja inkább segítségként használni a diákat, mint felolvasni őket. Gondolja át azt, hogy milyen jellegű kérdéseket tehetnek fel a dolgozói (Önnek kell megadnia a válaszokat), csakúgy mint azt, hogyan fogja ösztönözni a szabályok megvitatását és erősíteni az elkötelezettséget. Fordítson különös figyelmet a szabályok megsértésének jelentési és kivizsgálási folyamatára. Ez a téma mindig a figyelem középpontjában szokott lenni. Mondja el a csapatának, hogy Ön hogyan „éli” meg a szabályokat. Ön mit tesz a változásért? Ön miben fog változtatni a viselkedésén? Mondjon példát arra, hogy milyen pozitív viselkedési mintával fog elöljárni.

23 Az Életvédelmi szabályok megszegésének lehetséges okai
RENDSZER HIBA vagy VÉLETLEN SZABÁLYSZEGÉS SZÁNDÉKOS SZABÁLYSZEGÉS Rendszer hiba A szabályt megszegő személy nem kapott oktatást vagy a követett utasítások, folyamatok vezettek a szabályszegéshez. Meggondolatlanság, vakmerőség A személy azt gondolta, hogy ő személy szerint jobban fog járni, ha úgy cselekszik ahogyan elgondolta, pl. hosszabb munkaszünetet tart, hamarabb mehet haza stb. Folyamat (rutin) hiba A szabályszegésnek ez a típusa a dolgozó vagy a dolgozók egy csoportja által elfogadott munkavégzési folyamat. Rosszindulatúság vagy szabotázs A szabályszegést elkövető személy szándékosan járt el, és így okozott kárt. Jó szándékú megsértés A szabályt megszegő azt gondolta, hogy a társaságnak jobb az az út, amit ő követ vagy azt, hogy a munkát nem lehet elvégezni, ha követi a folyamatot. Figyelem vagy megértés hiánya A szabályt megszegő a figyelem hiányát mutatja, és/vagy nem érti, hogy a cselekedetének milyen hatása lehet. Felületesség és mulasztás Tevékenység, amely nem a terveknek megfelelően zajlik, pl. valamit kétszer végeznek el, valamit rossz módszerrel végeznek vagy kifelejtenek egy lépést.

24 Hogyan kezeljük az Életvédelmi szabályok megszegőit?
RENDSZER HIBA vagy VÉLETLEN SZABÁLYSZEGÉS SZÁNDÉKOS SZABÁLYSZEGÉS Rendszer hiba Fegyelmi eljárás során nincs következménye a cselekedetnek* Meggondolatlanság, vakmerőség A cselekedetnek a lehető legszigorúbb következményei lesznek Folyamat (rutin) hiba A fegyelmi eljárást követően következménye lesz a cselekedetnek (lásd 27-es dia) Rosszindulatúság vagy szabotázs Jó szándékú megsértés Figyelem vagy megértés hiánya Felületesség és mulasztás *: Amennyiben más okok nem azonosíthatók a kivizsgálás során. Amennyiben nem megfelelő utasítások, folyamatok okozzák a szabályszegést, akkor azok kijavítása kötelező az újbóli eset megakadályozása céljából.

25 Szabályok megszegését követő intézkedések
Ki ellenőrizhet? MOL-csoport EBK MOL-csoport Beruházás MOL-csoport területileg illetékes üzemeltetője Az ellenőrzés során Ellenőrzési jegyzőkönyv felvételére kerül sor, melyben foglaltakat az ellenőrzött cég képviselője aláírásával elfogad. Intézkedés Példa Intézkedést végrehajtó Azonnali Munka felfüggesztése a mulasztás pótlásáig (pl. életvédelmi EVE viseléséig) Ellenőrzést végző személy és/vagy a területileg illetékes üzemeltető Hosszabb távú Munkavállaló kitiltása (pl. bizonyított alkoholfogyasztás) Szerződésgazda

26 Szabályok megszegésének kivizsgálása
1 Életvédelmi szabályok megszegésének jelentése 2 Kivizsgálási csoport kijelölése* 3 Okok felderítése 4 Kivizsgálási csoport javasolt intézkedései* 5 További változtatások a rendszerben, folyamatokban, amennyiben szükséges *: Csapat kijelölése abban az esetben szükséges csak, ha a következmények között súlyosak is lehetnek, úgy mint a szerződés felbontása, vagy a helyi vonatkozó szabály szerinti egyéb következmény

27 Fegyelmi intézkedések
Vállalkozói / alvállalkozói személyzet Dohányzás az arra kijelölt helyen kívül Energia-források kiszakaszolá-sának elmulasztása Munkaengedély nélküli munkavégzés Életmentő EVE használatának elmulasztása Légtérelemzés elmulasztása Munkavégzés árokban megtámasztás nélkül Biztonsági jelzések és eszközök eltávolítása Biztonságos emelés szabályainak megszegése Alkohol /drog fogyasztása Kötbér a cég felé Ft/fő Ft Ft – Ft Pótlásig levonulás (munka felfüggesztése) - X Munkairányító kitiltása Kitiltása 1 év időtartamra a MOL-csoport telephelyeiről. Kitiltás 1 év időtartamra a MOL-csoport telephelyeiről (ha nem biztosította az EVE-t). Kitiltás 1 év időtartamra a MOL-csoport telephelyeiről (ha nem biztosította az eszközt). Munkavállaló kitiltása Elkövető személy kitiltása 1 év időtartamra a MOL-csoport telephelyeiről. Kitiltás 1 év időtartamra a MOL-csoport telephelyeiről (ha nem használta az EVE-t). Kitiltás 1 év időtartamra a MOL-csoport telephelyeiről (ha nem használta az eszközt).

28 További segítség Látogasd meg az Életvédelmi Szabályok Vállalkozói Információs oldalát: Szemléltető eszközök, kiadványok (poszterek, szórólapok, kiskönyvek) Oktatási anyagok (Vezetői, Munkairányítói és Munkavállalói csomag) Gyakran Ismételt Kérdések Kérdés esetén lépjen kapcsolatba a helyi FF&EBK szakértővel: [Név, telefon, ]

29 ÉLETVÉDELMI SZABÁLYOK
AKI MEGSZEGI A SZABÁLYOKAT, NEM DOLGOZHAT TOVÁBB A MOL- CSOPORTNÁL!


Letölteni ppt "OKTATÁSI ANYAG ÉLETVÉDELMI SZABÁLYOK"

Hasonló előadás


Google Hirdetések