Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Riadó! Szmoghelyzet van

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Riadó! Szmoghelyzet van"— Előadás másolata:

1 Riadó! Szmoghelyzet van
Gonczlik Tamás ügyosztályvezető Főpolgármesteri Hivatal Környezetgazdálkodási és Energetikai Ügyosztály

2 Helyzet 2008 decembere előtt
48/2003.(IX.19.) Főv. Kgy. Rendelet a füstködriadó-tervről Nem kellett elrendelni a szmogriadó riasztási fokozatát Riasztási fokozatban kötelező lett volna a Hungária gyűrűn belüli területek forgalmának teljes tilalma, Budapest többi részén a páros-páratlan elv szerinti korlátozás Az ipari üzemek kibocsátásának akár 80%-kal való csökkentésére való korlátozás elrendelésének lehetősége Lakosság és a közintézmények kötelezhetősége a tüzelőberendezések használatának korlátozására, jogkövetkezmény nélkül

3 2008. évi rendeletmódosítás okai
A légszennyezettségi határértékekről, a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről a 14/2001. (V. 9.) KöM-EüM-FVM együttes rendelet 3. számú melléklete (továbbiakban: határérték rendelet) október közepi módosítása szálló por (PM10) légszennyező anyagra vonatkozóan önálló tájékoztatási és riasztási küszöbértéket vezetett be Nagyobb valószínűséggel következik be a tájékoztatási és riasztási fokozat elrendelése Cél: a bevezetendő –különösen a korlátozó – intézkedések szakmailag indokoltak, végrehajthatóak és ellenőrizhetőek legyenek

4 Nemzetközi kitekintés - Bécs
Tájékoztatási és riasztási határérték csak kén-dioxidra, nitrogén-dioxidra és ózonra létezik, PM10-re nem (egész EU-ra vonatkozó szabálynak megfelelően) - intézkedések:járműforgalom korlátozása, tömegközlekedés ingyenes használata Szmogriadót nem rendeltek el, de levegőtisztaság-védelmi megelőző intézkedéseket tettek: Rendszeres tisztítása az utaknak télen is,téli útszórás anyagát felsöprik és újrafelhasználják 1992. előtt forgalomba helyezett teherautók kitiltása a városból 30 km/h övezet kiterjesztése (2008-ban 47%) Tömegközlekedés megújítása (buszok folyékony gázzal üzemelnek, kötött pályás villamos hajtású közlekedés fejlesztése) Építkezésekre vonatkozó intézkedések: bontás, homlokzati munka vízfüggöny mellett, gépkocsik tisztítása, rakomány takarása Távfűtés részarányának növelése, széntüzelés minimalizálása

5 Nemzetközi kitekintés - Berlin
Szmogriadó rendelet helyett környezeti zóna rendszer, január 1-én vezették be (S-bahn gyűrűn belüli területre) 3 színű matricarendszer euro besorolás szerint (piros, sárga, zöld) csak a megfelelő matricával rendelkező autó hajthat be a zónába Kivételek nemzeti szabályozás (közérdek, lakossági ellátás, hatóság engedélyezi díj ellenében) 30 km/h zóna szélesítése, jó tömegközlekedés (buszok részecskeszűrővel ellátottak, vagy gázüzeműek), buszsávok kialakítása, taxik gázüzeműre való átállítása, gyalogos, kerékpáros közlekedés előnyben részesítése

6 Nemzetközi kitekintés - Brüsszel
Három beavatkozási küszöb nitrogén-dioxidra és PM10-re 1. beavatkozási küszöb: Sebességkorlátozás (-20 km/h –ás szabály) 2. beavatkozási küszöb: Páros-páratlan elvű korlátozás (kivételek pl:tömegközl., közhasznú, sürgősségi …) Nehéz járművek teljes korlátozása 7-10 és óra között Tömegközlekedés sűrűbb és ingyenes Középületek hőmérséklet korlátozása 20°C-ra 3. beavatkozási küszöb (esélye minimális a magas küszöbérték miatt) Teljes forgalomkitiltás gépjármű, nehéz tehergépjármű, motor esetében (kivételek, mint 2. küszöbnél) Tömegközl. ingyenes és sűrű, középületek hőmérséklet korl. 20°C-ra

7 69/2008 (XII. 10.) Főv. Kgy. rendelet lényeges pontjai
a forgalom – korábban is alkalmazott – páros-páratlan elvű korlátozásának fenntartása a riasztási fokozatban indokolt esetekre kivételi kör az addig nem alkalmazott megelőző intézkedésként a belvárosból, az őszi-téli időszakban a környezetszennyezőbb (akkor a sárga környezetvédelmi matricás) autók kitiltása, későbbi hatályba léptetéssel

8 Felterjesztési jog gyakorlása ami ez ideig megvalósult
A riasztási fokozatban elrendelt közlekedési korlátozás megsértőinek szankcionálása A kétszintű környezetvédelmi gépjármű besorolás többszintűvé bővítése A KRESZ-ben megjelent a „környezetvédelmi zóna” határát jelző tábla

9 Felterjesztési jog gyakorlása ami ez ideig nem valósult meg
A szmoghelyzet elrendelésének/megszüntetésének – mivel alapvetően környezet-egészségügyi (mint a járványügyi intézkedések esetében is) okról van szó – egészségügyi államigazgatási szervhez történő telepítése jelentené. Indokoltnak tartjuk a gépjárműforgalom korlátozás alapelvének és a további jogi feltételek meghatározását a Nemzeti Közlekedési Hatóság hatáskörébe rendelni (a közúti közlekedésről szóló tv. 14. § (1) c) pontja) Az évi LIII. törvény 48.§ (6) bekezdés. a polgármester (főpolgármester) levegőtisztaságvédelmi feladatkörébe, illetőleg környezetvédelmi államigazgatási, hatósági hatáskörébe tartozik szmogriadó terv kidolgoztatása és a végrehajtása irányítása; a külön jogszabályban meghatározott szmoghelyzet (füstködállapot) bekövetkezése esetén az érintett lakosság tájékoztatása.”

10 2009. január 11-12-i szmogriadó tapasztalatai
Bonyolult jogi helyzet a szankció alkalmazására - többen nem tartották be a korlátozást (a módosítással a rendőrség Ft-ig büntethet) Bizonytalan volt az intézkedés elrendelésének időpontja Bizonytalan volt a kivételi kör meghatározása

11 A szmogrendelet miatt kialakult konfliktusok
Többen alapvető emberi jogaiban érezték sértve magukat a gépjármű forgalom korlátozása miatt Sokan jelezték, hogy a munkájukhoz létszükséglet az autó és kérték, hogy külön engedélyt kapjanak, és javasolták, hogy inkább a környezetszennyezőbb gépjárművek forgalmát korlátozzák Civil szervezetek szigorúbb szabályokat javasoltak A Jövő Nemzedékek Országgyűlési Biztosa és civil szervezetek a szankciókat hiányolták a szmogriadó megszegőivel szemben

12 Első három módosítás 90/2008. (XII. 30. ), 4/2009. (II. 3. ), 50/2009
Első három módosítás 90/2008.(XII.30.), 4/2009.(II.3.), 50/2009.(IX.5.) a forgalom korlátozási elve nem változott kivételi kör pontosításra került szmoghelyzettel kapcsolatos elrendelési folyamatok pontosítása megtörtént módosuló kormányrendeletek miatti változtatások átvezetése (pl.: szankció bevezetése a közlekedési korlátozások megszegőivel szemben)

13 Szmogriadó rendelet legújabb módosításának okai
megújult a közúti járművek környezetvédelmi felülvizsgálatának szabálya – sárga, zöld matricák helyett négy (fekete, piros, zöld, kék) színnel jelölik a járművek környezetvédelmi tulajdonságait avar- és kerti hulladékok égetésre vonatkozó szabályok rendeleti megállapítását a Fővárosi Közgyűlés hatáskörébe helyezték magasabb rendű jogszabályok

14 Utolsó, 2010. július 22-i módosítás, 39/2010. (VII.22.)
páros-páratlan forgalomkorlátozási alapelv módosítása környezetvédelmi tulajdonságon alapuló forgalmi korlátozásra, matrica szerinti feketével, pirossal jelölt járművek korlátozása (szennyezőbbeket korlátozzuk) riasztási fokozatban 20 km/h-s sebességcsökkentés lehetősége avarégetéssel kapcsolatos szabályok: elsősorban helyben komposztálás másodsorban külön zsákban gyűjteni, amit a Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt. szállít el 2011. nov. 30-ig szabad égetni: március 8. – november 30. között Hungária-gyűrűn kívül

15 Új eszköz: a légszennyezettség előrejelzés
A kontinensen egyedülálló módszer lényege, hogy az időjáráshoz hasonlóan a levegőben található káros anyagok mennyiségének változását is lehet előzetesen modellezni Az Országos Légszennyezettségi Mérőhálózat 11 fővárosi állomásának adatai alapján először kiszámolja a levegő várható nitrogén-dioxid, kén-dioxid, ózon és szálló por koncentrációját Egy órás felbontással, két napra előre jelzi a főbb légszennyező anyagok koncentrációjának jövőbeli alakulását A fővárosi forgalmi adatok és a főbb ipari létesítmények kibocsátását, majd a meteorológiai helyzet változását is figyelembe véve, grafikonon és táblázatokban mutatja meg a levegő minőségével kapcsolatos várható adatokat

16 Merre tovább? Alkotmánybíróság döntését követően a téli korlátozás hatályba léptetése (vagy elvetése) Környezeti zónák kijelölése, személyforgalmi behajtási rendszer kialakítása További jogharmonizáció szükséges (felterjesztési jog gyakorlása) Nemzetközi levegőtisztasági intézkedések folyamatos elemzése


Letölteni ppt "Riadó! Szmoghelyzet van"

Hasonló előadás


Google Hirdetések