Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

BÁLINT CSOPORT ÉS MENTÁLHIGIÉNÉS SZEMLÉLET TALÁLKOZÁSA A SZÉKELYUDVARHELYI LELKI EGÉSZSÉGVÉDELMI KÖZPONT GYAKORLATÁBAN Illyefalva, 2006 szeptember 30.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "BÁLINT CSOPORT ÉS MENTÁLHIGIÉNÉS SZEMLÉLET TALÁLKOZÁSA A SZÉKELYUDVARHELYI LELKI EGÉSZSÉGVÉDELMI KÖZPONT GYAKORLATÁBAN Illyefalva, 2006 szeptember 30."— Előadás másolata:

1

2 BÁLINT CSOPORT ÉS MENTÁLHIGIÉNÉS SZEMLÉLET TALÁLKOZÁSA A SZÉKELYUDVARHELYI LELKI EGÉSZSÉGVÉDELMI KÖZPONT GYAKORLATÁBAN Illyefalva, 2006 szeptember 30 Illyefalva, 2006 szept.30

3 BÁLINT MIHÁLY

4 A BÁLINT CSOPORT - Abból a szükségszerűségből jött létre, hogy az általános orvosok különösebb elmegyógyászati ismeretek nélkül is felismerjék betegeik panasza mögött a lelki hátteret, ezekhez adekvát módon képesek legyenek viszonyulni - 1957 – Az orvos, a beteg és a betegsége - az orvos, mint gyógyszer - (20 évvel Engel BPS modellje előtt)

5 A BÁLINT CSOPORT (2) n Történetisége: oktató-kutató műhely esetelemző csoport orvosok számára a módszer kiterjesztése más segítő szakmákban

6 A BÁLINT CSOPORT (3) n Nem szupervízió, vagy önismereti csoport, bár ilyen hozadéka is van. Nem a segítő személyéről szól, hanem a kapcsolatról a segítő és kliense között, illetőleg ennek a lehetséges vagy már bekövetkezett megromlásáról. n Nem esetmunka, hiszen nem a kliens van az előtérben, hanem a kapcsolat. (Természetes, hogy nem lehet elvonatkoztatni a kapcsolat két oldaláról,vagyis a kliens és a segítő személyétől sem…)

7 A BÁLINT CSOPORT(4) n Nem terápiás csoport vagy analízis, bár lehet ilyen résztartalom benne. Bálint Mihály alapvetően analitikus iskolát képviselt, és a csoportmunkában használt fogalmak a pszichoanalízis tárházából származnak. n Nem szakmai esetbemutató, bár alkalmanként szükséges utalni a kliens klinikai állapotára. Mindamellett kívánatos kerülni a szakmai szóhasználatot, és még inkább a vitákat.

8 A BÁLINT CSOPORT (5) n Módszere alapvetően nondirektív, n a csoportvezető legfontosabb felelőssége, hogy a csoportban ne kapjon helyet személyt érő támadás, szakmai kritika, n és nagyon fontos szempont az esethozó lelki biztonsága, védelme

9 Sajátosságok Székelyudvarhelyen n Szakmai sokszínűség a csoportban n A pszichodinamikus keretek meghaladása n A kettő messzemenően összefügg, ezt az összefüggést egyértelműen katalizálja a mentálhigiénés központ jelenléte n Az országos Bálint- mozgalom messzemenően támogatja, szorgalmazza mindkét sajátosság kibontakozását

10 Szakmai sokszínűség (1) n - foglalkozási skála - orvosok – elkeserítően kevesen - akiket megérintett a mentálhigiénés szemlélet szele - rálátásuk van a BSP szemléletre - olyan mértékű emberi és szakmai alázat, hogy felismerik a kiégés veszélyét - van közöttünk: családorvos, mentőorvos, pszichiáter, bőrgyógyász, családtervezésben dolgozó - pszichológusok - szociális munkások - nevelők - lelkész

11 Szakmai sokszínűség (2) –Sokszínű képzettség –Sokszínű egyéniségek –Vélemények, meglátások sokszínűsége az előbbiekből adódóan –! Mennyire gazdag tartalmisága van annak a beszélgetésnek, ahol orvos, pedagógus, lelkész, szociális munkás a saját szakmaiságának nézőpontjából tudja értékelni a felhozott kapcsolatot, helyzetet, esetet, és ehhez hozzáadja a saját személyiségét!

12 Szakmai sokszínűség (3) n A csoporton belüli interakciók olyan információkat hívnak életre – kommunikációelméleti értelemben – amelyek aztán visszahatnak a csoport minden tagjára külön-külön, még inkább színesítve, gazdagítva a csoporttagok szakmai, és nemcsak szakmai személyiségét

13 A pszichodinamika kereteinek meghaladása (1) - nem szakít vele, nem tagadja meg – mindazok a fogalmak, amelyeket Bálint Mihály a csoportmunkába bevezetett, alkalmazott, nyilván megmaradnak a gyakorlatunkban, viszont tálcára kerülnek más megközelítési módok is - tranzakcióanalízis-játszmaelmélet - pszichodráma-elemek - kognitív tp. elemei - családterápiás vonatkozások (rendszerszemlélet, narráció)

14 A pszichodinamika kereteinek meghaladása (2) - Ki-ki azt hozza a csoportba, ami a szakmaiságához, vagy egyszerűen a személyiségéhez közel áll, ugyanakkor ismerkedik más megközelítési lehetőségekkel. - A kliens-központú megközelítés – ami a mentálhigiénés képzésen is megjelenik segítő beszélgetésként -, a leginkább előhívja azt a bizalmas, biztonságérzést nyújtó légkört,amit más környezetben nagyon nehéz megtapasztalni.

15 Mentálhigiénés vonatkozások a Bálint csoportban (1) nMnMűfajilag természetesen az esetmunkához áll legközelebb – hangsúlyosan a kapcsolatról szól nAnA csoporttagok közötti kommunikáció a segítő beszélgetésben elfogadott és működtetett módon a leghatásosabb és legeredményesebb, és ami ennél is fontosabb: alkalmassá tesz, ráhangol arra, hogy ezt a saját klienseivel való viszonyában ki-ki érvényre juttassa!

16 Mentálhigiénés vonatkozások a Bálint csoportban (2) - A projektmunka vonatkozásban: - a team szervezésének legjobb kohója - egymásra figyelés - kohézió - bizalom - közös „lelki nyelv” - be lehet vinni a projektmunka személyközi kapcsolatainak problémáit is

17 VÉGSZÓ HELYETT n Talán a Bálint csoport az a hely, ahol a leginkább tudatosodhat bennünk: saját lelki fejlődésünk ellenében mennyi elfogadással, szeretettel és alázattal vagyunk adósai azoknak,akiket a LEGNAGYOBB CSOPORTVEZETŐ reánk bízott!

18


Letölteni ppt "BÁLINT CSOPORT ÉS MENTÁLHIGIÉNÉS SZEMLÉLET TALÁLKOZÁSA A SZÉKELYUDVARHELYI LELKI EGÉSZSÉGVÉDELMI KÖZPONT GYAKORLATÁBAN Illyefalva, 2006 szeptember 30."

Hasonló előadás


Google Hirdetések