Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

2013. február 6., Zalaszentgrót

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "2013. február 6., Zalaszentgrót"— Előadás másolata:

1 2013. február 6., Zalaszentgrót
A megvalósítás és elszámolás szabályai az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap (EMVA) III., IV. tengelyéből finanszírozott jogcímek vonatkozásában 2013. február 6., Zalaszentgrót

2 Támogató határozat kézhezvétele
1. Vállalások, kötelezettségek pontos áttanulmányozása (Pályázat tartalma, Jóváhagyott tételek, Támogatási rendelet, Végrehajtási rendelet, MVH eljárási törvény, MVH közlemény, Építések különös szabályai stb.) 2. Valós igény újragondolása, Változtatási szükségletek felmérése 3. Módosítás (ha van rá lehetőség) 4. Megvalósítás megkezdése (A jóváhagyott tételek megvalósítása az összes vonatkozó szabály figyelembevételével) 5. Kifizetési kérelem benyújtása

3 Kifizetési kérelmek benyújtásával kapcsolatos általános tudnivalók
Utófinanszírozás (Közbeszerzést, majd a részleges, vagy teljes megvalósítást követően lehet a felmerült költségekkel több, vagy egy részletben elszámolni.) A támogatást kifizetési kérelem benyújtásával lehet igényelni. Kifizetés igénylése kérelem benyújtásával- Közigazgatási hatósági eljárás keretében a támogatási kérelemhez hasonlóan: - Az elbírálást követően a döntés jóváhagyó, részben jóváhagyó vagy az elutasító határozat formájában születik. (2004. évi CXL. Törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól- Ket. és a évi XVII. Törvény a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről)

4 Kifizetési kérelem benyújtásának általános feltételei
Kifizetési kérelmet az az ügyfél nyújthat be, aki a) az adott jogcím vonatkozásában rendelkezik az MVH által kibocsátott támogatási kérelemnek helyt adó vagy részben helyt adó jogerős határozattal, és b) eleget tesz a 23/2007 (IV. 17.) FVM Rendeletben (Vhr.), valamint a támogatás részletes feltételeit megállapító jogszabályban előírt feltételeknek.

5 Kifizetési kérelem benyújtásának általános feltételei
Ugyanazon támogatási határozat alapján egy naptári évben legfeljebb két alkalommal nyújtható be kifizetési kérelem. Egy kifizetési kérelem benyújtási időszakban egy ügyfél több kifizetési kérelmet nyújthat be (3 hónap eltelt, döntést MVH közölte, visszavonja az előzőt) – Vhr. 16/B. § (2) Az utolsó kifizetési kérelmet legkésőbb a művelet megvalósulását követő egy éven belül (turisztika-mikronál 6 hónapon belül) megnyíló kifizetési kérelem benyújtási időszakban de legkésőbb január 31-ig kell benyújtani. Az utolsó kifizetési kérelem benyújtása előtt nem fizethető ki a támogatási döntéssel jóváhagyott támogatás összegének 80%-át meghaladó összeg.

6 Kifizetési kérelem benyújtása
Kizárólag elektronikus úton lehet kifizetési kérelmet benyújtani! Ugyanakkor az MVH esetleges hiánypótlásra való felszólítás postai úton kerül megküldésre, valamint az annak teljesítésére irányuló hiánypótlás is postai úton teljesítendő. A kifizetési kérelemben szereplő adatokra, a kifizetési kérelemhez csatolt dokumentumokra nézve módosítási kérelem kizárólag a benyújtási időszakban, a benyújtást követő 10 napon belül, elektronikus úton terjeszthető elő. A fenti időszakot követően a kérelmet nem lehet egészben vagy részben (például a kérelemből egy-egy számlát) visszavonni az adminisztratív vagy helyszíni ellenőrzésről való hivatalos tudomásszerzést követően.

7 Kifizetési kérelem benyújtása
A kifizetési kérelem benyújtásának módjai az alábbiak: 1. Saját ügyfélkapuval rendelkező természetes személy ügyfél, aki maga nyújtja be elektronikusan a kérelmét. 2. Saját ügyfélkapuval nem rendelkező ügyfél, aki más természetes személy útján nyújtja be a kérelmét. Ebben az esetben meghatalmazást kell készíteni az elektronikus kérelem kitöltési felületen. Ezt kizárólag elektronikus úton lehet rögzíteni, az MVH elektronikus felületéről saját néven történő ügyfélkapus bejelentkezést követően a G946 Meghatalmazás rögzítés menüpont alatt. A meghatalmazás hosszadalmas folyamat! Mielőbb kezdjék meg!

8 Kifizetési kérelem benyújtási időszakok

9 A beruházás megkezdése
A megvalósuló fejlesztések a 23/2007 (IV. 17.) FVM Rendelet 25. § (1) bekezdés rendelkezéseinek megfelelően: Felújítással, korszerűsítéssel járó beruházás a támogatási kérelem befogadását megelőzően az előzetes helyszíni szemlét követően az ügyfél saját felelősségére kezdhető meg. (kivéve, ha jogcímrendelet másként rendelkezik)

10 A beruházás megkezdésének időpontja
a) gép, berendezés, technológia beszerzése esetén: a megrendelés vagy az adásvételi szerződés megkötése, illetve a számlán szereplő teljesítés dátuma közül a legkorábbi; b) építési beruházás esetében: a kivitelezői szerződés megkötésének napja, ennek hiányában vagy közbeszerzés esetén az építési naplóba történő első bejegyzés dátuma; c) nem beruházási jellegű műveletek esetén: vállalkozói szerződés megkötésének dátuma, vagy a megrendelés, vagy a kapcsolódó beszerzésről, szolgáltatásról kiállított bizonylat teljesítésének dátuma közül a legkorábbi. A művelet tervezéséhez és előkészítéséhez kötődő általános (egyéb) költségek felmerülése, illetve közbeszerzési kötelezettség esetén annak megkezdése nem minősül a művelet megkezdésének.

11 A beruházás befejezése alapesetben
a kizárólag gépbeszerzést tartalmazó műveletet a támogatási határozat közlésétől számított 2 éven belül, minden egyéb beruházást a támogatási határozat közlésétől számított 3 éven belül meg kell valósítani. Speciális eset: LEADER rendezvény jogcímtípusnál (2011.) max. 24 hónap (de, 9 hónapos szabály!)

12 Megvalósítás ütemezésének szabályai
A Vhr december 20. –i módosításának hatályba lépését követen benyújtott kifizetési kérelmekre vonatkozóan: a jogszabály előírja, hogy - az utolsó kifizetési kérelem kivételével - nem számolható el egyéb elszámolható kiadás a kifizetési kérelemmel tényleges beruházási kiadások elszámolása nélkül. A március 5. előtt jogerőre emelkedett támogatási határozat esetén az ügyfél a megvalósítási határidőn belül a támogatási határozattal jóváhagyott elszámolható kiadások összegének legalább 50 %-át köteles teljesíteni. A március 5. vagy azt követően jogerőre emelkedett támogatási határozatok esetén az ügyfél a megvalósítási határidőn belül a támogatási határozattal jóváhagyott elszámolható kiadások összegének legalább 80 %-át köteles teljesíteni. (kivéve közbeszerzés általi csökkenés!)

13 Megvalósítás ütemezésének szabályai
2010. december 23. után és március 5. előtt jogerőre emelkedett támogatási határozat esetén: a támogatott beruházáshoz kapcsolódó első kifizetési kérelem benyújtását és a megvalósulás ütemezését a jogszabály már határidhöz köti: A támogatásban részesülő ügyfél a támogatási határozat közlésétől számított 9 hónapon belül köteles kifizetési kérelmet benyújtani, amelyben olyan kiadás is elszámolásra kerül, amely nem minősül egyéb elszámolható kiadásnak. A támogatási határozat közlésétől számított 24 hónapon belül pedig köteles legalább a támogatási döntéssel jóváhagyott támogatási összeg 50 %-ával elszámolni.

14 Megvalósítás ütemezésének szabályai
2011. március 5. után jogerőre emelkedett támogatási határozata esetén: A támogatásban részesülő ügyfél a támogatási határozat közlésétől számított 9 hónapon belül köteles kifizetési kérelmet benyújtani, amelyben nem csak egyéb költség kerül elszámolásra. Az ügyfél a megvalósítási határidőn belül a támogatási határozattal jóváhagyott elszámolható kiadások összegének legalább 80 %-át köteles teljesíteni (kivéve közbesz.csökk.!), illetve – a gépberuházások kivételével – köteles a támogatási határozat kézhezvételétől számított 24 hónapon belül legalább a támogatási döntéssel jóváhagyott támogatási összeg 50 %-ával elszámolni. Kizárólag gépberuházást tartalmazó támogatási határozat tekintetében az ügyfél annak kézhezvételétől számított legfeljebb 24 hónapon belül köteles teljesíteni a jóváhagyott elszámolható kiadások összegének legalább 80 %-át.

15 Megvalósítás ütemezésének szabályai
2012-es Turisztikai tevékenységek ösztönzése jogcím (52/2012. (VI.8.) VM rendelet) esetén: Az ügyfél a helyt adó vagy részben helyt adó támogatási határozat közlésétől számított hat hónapon belül köteles kifizetési kérelmet benyújtani, amellyel legalább 10%-os mértékben az ügyfél olyan kiadást is el kíván számolni, amely nem minősül egyéb elszámolható kiadásnak.

16 Megvalósítás ütemezésének szabályai
2011-es LEADER kiírás rendezvény jogcímes projekteknél: Az ügyfél a támogatási határozat közlésétől számított 9 hónap elteltét követően megnyíló első kifizetési kérelem benyújtására nyitva álló időszak utolsó napjáig köteles kifizetési kérelmet benyújtani, amellyel olyan kiadás is elszámolásra kerül, amely nem minősül egyéb elszámolható kiadásnak. Az ügyfél a megvalósítási határidőn (2 év) belül a támogatási határozattal jóváhagyott elszámolható kiadások összegének legalább 80 %-át köteles teljesíteni.

17 A beruházás befejezése közbeszerzési eljárás lefolytatása esetén
Ha a közbeszerzési eljárás megindítását az ügyfél igazolta, a művelet megvalósításának határideje és az kettővel ezelőtti dián szereplő 9 hónapos, valamint a 24 hónapos határidő a december 15. napját követően benyújtott támogatási kérelmek esetén egységesen 6 hónappal, az azt megelőzően benyújtott támogatási kérelmek tekintetében a) gépbeszerzés esetén 6 hónappal, b) építési beruházás esetén 12 hónappal meghosszabbodik. 2008 – dec. 15 2009.dec dec.21. 2011.dec.22.- 2012. május 2012.május - 6 ill. 12 hónap 6 hónap 6 hónap ill. önkéntesnél nincs hosszabbítás nincs hosszabbítás!!

18 Gépberuházások Gépberuházás esetén kizárólag olyan első üzembe helyezésű gépek, technológiai berendezések beszerzése és beépítése támogatható: amelyekhez kapcsolódóan az ügyfél rendelkezik a teljesítés időpontjában kezdődő termékfelelősségi, garanciális és szavatossági jogainak érvényesítéséhez szükséges okiratokkal; amelyeknek gyártásától a támogatási kérelem benyújtásáig 2 évnél több nem telt el.

19 Építéssel járó beruházások
Az első, építéssel kapcsolatos kifizetési kérelemhez mellékelni kell a jogerős építési engedély hiteles másolatát vagy az illetékes építésügyi hatóság igazolását arról, hogy a tevékenység nem építési engedélyköteles; Építési beruházás esetén az utolsó kifizetési kérelemhez mellékelni kell az üzemeltetéshez szükséges engedélyt, valamint az építési (létesítési) engedélyköteles beruházások esetén a művelet befejezését igazoló hatósági (használatbavételi, forgalomba-helyezési, üzemeltetési, működési) engedélyt is. Építési beruházás esetén építési műszaki ellenőr alkalmazása és építési napló vezetése kötelező. Ha nincs műszaki ellenőr akár 10%-os csökkentés, ha nincs építési napló „jogosulatlan részvétel”. 1,5 m Ft elszámolható kiadás alatt nem kell műsz.ellenőr MVH felé. Az építési naplóban, valamint a Vhr. 30.§ (7) szerint szükséges felmérési naplóban a beépített anyagokat és elvégzett munkarészeket az ÉNGY- ben szereplő MVH- kódokkal kell rögzíteni. Amennyiben az építési napló nem tartalmazza a támogatás felhasználásának jogszerűsége megállapításához szükséges adatokat, az MVH a felmérési napló benyújtására hívhatja fel az ügyfelet. A kifizetési kérelem esetén a támogatási kérelem benyújtási időszak első napján hatályos Építési Normagyűjteményt kell alkalmazni. Ha ezen Építési Normagyűjtemény nem tartalmazza az adott építési tételt, akkor az első olyan a támogatási kérelem benyújtására nyitva álló időszakot követően hatályos Építési Normagyűjteményt kell figyelembe venni, amelyben az építési tétel szerepelt.

20

21 Módosítással kapcsolatos általános szabályok
A támogatási határozatban szereplő tételek nem módosíthatóak: (MVH tv. 42. § (1) ) (jogszabály eltérő rendelkezése hiányában a támogatási kérelem benyújtására nyitva álló határidő utolsó napját követően a támogatási kérelemben meghatározott támogatási alapra, illetve összegre nézve módosítási kérelem nem nyújtható be) A beruházás alapja : (Vhr. 28/B. § (2) ) Az intézkedés által támogatható tevékenység tárgya, mennyisége és a megvalósítás helye

22 Módosítással kapcsolatos szabályok-kivételek
A beruházás megvalósításának helye bizonyos esetekben módosítható: − bírósági vagy közigazgatási határozattal igazoltan, az ügyfélnek fel nem róható okból a beruházás a kérelemben megjelölt helyen nem megvalósítható, vagy nem folytatható; Módosítás esetén az alábbi feltételeknek kell teljesülnie: • az ügyfél az üzemeltetési kötelezettség idejére rendelkezik a támogatással megvalósuló létesítmény üzemeltetésének lehetőségét biztosító kizárólagos joggal; • a támogatással érintett ingatlannak a támogatási kérelem benyújtásakor per- és igénymentesnek kell lennie, ettől eltérően a támogatással érintett ingatlant elővásárlási jog, az önkormányzatokat megillet ő visszavásárlási jog, a banki jelzálogjoghoz kapcsolódó vételi jog terhelheti. − az eredeti támogatási kérelem alapján elért pontszám legalább a megvalósítási hely területi besorolása alapján kapott pontszámmal meghaladja az IH által meghatározott minimális pontszámot, kivéve ha az eredeti megvalósítási hely és az új megvalósítási hely is hátrányos helyzetű területre esik. A beruházás új helyére megállapítható támogatás összege és mértéke az új megvalósítási hely területi besorolásának a támogatási kérelem vagy a támogatási határozat módosítása iránti kérelemben foglaltaktól való eltérése folytán nem növekedhet. Mentesül az első feltétel alól az aki a beruházását a saját tulajdonú új megvalósítási helyen kívánja megvalósítani. Módosítási kérelem legkésőbb az első kifizetési kérelem időszak előtt 60 nappal.

23 Módosítással kapcsolatos szabályok-kivételek
Gépkatalógusban szereplő gép módosítása: A támogatási kérelem módosítására a gép, technológiai berendezés tekintetében az ügyfélnek a kifizetési kérelem benyújtásakor van lehetősége. Kizárólag a támogatási határozatban szereplő gépekkel, technológiai berendezésekkel egyenértékű gépek, technológiai berendezések beszerzése támogatható a kifizetési kérelem elbírálása során. Egyenértékűnek kell tekinteni azt a gépet, technológiai berendezést, amely: − szerepel a kifizetési kérelem benyújtására nyitva álló időszak első napján hatályos gépkatalógusban és beletartozik a jogcím vonatkozásában támogathatónak minősített gépcsoportba, − a támogatási határozatban szereplő géppel azonos gépváltozathoz tartozik (a gépkód első négy számjegye megegyezik), − korszerűségi mutatója azonos vagy magasabb, mint a támogatási határozatban szereplő gép korszerűségi mutatója.

24 Módosítással kapcsolatos szabályok-kivételek
Építési beruházásokkal kapcsolatos módosítások (1): Ha a támogatási határozat több kiadási tételt állapít meg, a kifizetési kérelem azonos kiadási tételéhez tartozó elszámolható kiadás összege a támogatási határozatban megállapított kiadási tétel összegét legfeljebb húsz százalékos mértékben meghaladhatja azzal, hogy az adott építésre jóváhagyott kiadások összege nem növekedhet. A támogatási kérelem eredeti műszaki tartalma: a hatóság kötelező előírásának teljesítése érdekében egy alkalommal, az első kifizetési kérelem benyújtását megelőzően, az ügyfél által legkésőbb a kifizetési kérelem benyújtására nyitva álló időszak első napját megelőző harmincadik napig benyújtott, műszaki ellenőri véleménnyel alátámasztott kérelmére, – a támogatási kérelemben szereplő támogatási egység műszaki tartalmának negatív irányba való módosulása nélkül - módosítható;

25 Módosítással kapcsolatos szabályok-kivételek
Építési beruházásokkal kapcsolatos módosítások (2): A módosítás keretében az ügyfél új munkanemet vehet fel, jóváhagyott munkanemen belüli más építési tétel megvalósítása önmagában nem minősül a műszaki tartalom megváltoztatásának. Új munkanem felvételére abban az esetben is van lehetőség, amennyiben a módosított építési tétel révén létrejött beruházási elem épületszerkezeti funkciója, használati módja, helye és mérete a támogatási határozattal jóváhagyott műszaki dokumentációhoz képest nem változik, és az építőipari kivitelezési tevékenység műszaki ellenőre az MVH által rendszeresített formanyomtatványon tett nyilatkozatával minden módosított tételre kiterjedően igazolja azt. A módosítás nem érintheti a támogatott célterületet és nem növelheti a támogatás összegét, továbbá hatósági előírás alapján kezdeményezett módosító kérelemhez jogszabály eltérő rendelkezése hiányában az ügyfélnek mellékelnie kell a hatóság kötelező előírását igazoló dokumentumot;

26 Egyéb elszámolható kiadásokra vonatkozó rendelkezések
A beruházáshoz kapcsolódóan az alábbi kiadások után is vehető igénybe támogatás: a) a 23/2007 (IV. 17.) FVM Rendelet 3. számú mellékletben hivatkozott szolgáltatások, az ott meghatározott mérték erejéig, b) az engedélyezési eljárás díja, c) a szabadalmi jogok és licencek ellenértéke. d) közműszolgáltatónak fizetett közműrácsatlakozási és -használatbavételi díj. Az elszámolni kívánt kiadások összegét fel kell tüntetni a támogatási kérelemben. A költségek összege nem lehet több, mint a beruházás egyéb elszámolható kiadások nélkül számított jóváhagyott kiadásainak 12%-a. Ezen kiadások felmerülésének időpontja nem lehet a támogatási kérelem benyújtását megelőző 12 hónapnál korábbi. Nem támogatható kiadás a támogatás elnyerése esetén fizetendő, számszerűen meghatározott összegű, az összköltség vagy a támogatás százalékában megállapított, vagy bármilyen egyéb módon meghatározott sikerdíj. (19. § (4): A (3) bekezdésben foglalt kiadások igazolására a művelet megkezdése utáni gazdasági eseményről kiállított bizonylat szolgálhat. Ez a korlátozás nem vonatkozik a támogatási kérelem összeállítása érdekében felmerült kiadásokra, melyek esetében a művelet megkezdése előtti 12 hónapon belül kiállított bizonylat kerülhet elszámolásra.) A lista módosult TESZOR számokra!

27 Közbeszerzés Amennyiben az ügyfél az adott tevékenység vonatkozásában közbeszerzésre kötelezett - a közbeszerzésekről szóló évi CXXIX. törvény (a továbbiakban: Kbt.) alapján -, vagy a Kbt.-t önként alkalmazza, az eljárást megindító felhívás, illetve hirdetmény „az aktába rendelt hivatkozási szám” rovatában hivatkozási számként fel kell tüntetni az ügyfél Tv. 28. §-a szerinti regisztrációs számát. Az ügyfél köteles továbbá: a) az eljárást megindító, illetve módosító felhívást, illetve hirdetményt az annak megküldését, illetve megjelenését bizonyító dokumentumokkal, b) az eredményről szóló tájékoztató(ka)t, illetve - ha a Kbt. az eljárásra nem írja elő az eredményről szóló tájékoztató közzétételét - az írásbeli összegezést az annak megküldését bizonyító dokumentumokkal, c) a szerződésmódosításról szóló hirdetményt, d) a szerződés teljesítéséről szóló hirdetményt, annak megjelenését - eljárást indító hirdetmény közvetlen megküldése esetében a megküldést - követő 5 napon belül az MVH részére benyújtani. a) MVH által rendszeresített formanyomtatványon a közbeszerzéssel érintett tételek részletezését, és b) az eljárás - fentiek alapján még be nem nyújtott - összes érdemi dokumentumát, így különösen a kiegészítő tájékoztatásokat; az ajánlatok másolati példányát; a bontási, tárgyalási, bírálati, eredményhirdetési jegyzőkönyveket, továbbá a bírálat dokumentumait, ahhoz az első kifizetési kérelemhez csatolni, amely a közbeszerzéssel érintett műveleti tevékenység elszámolására vonatkozik.

28 Arculati elemek A kedvezményezettnek a tájékoztatásra és nyilvánosságra vonatkozó rendelkezések értelmében, a támogatással megvalósított beruházáson és eszközein, az 1974/2006/EK rendelet VI. melléklet 3.1., valamint a 4. pontja szerinti szlogent és EU-logót, valamint az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program logóját (a továbbiakban együtt: arculati elemek) fel kell tüntetnie. (4) Az arculati elemek különböző tájékoztatási eszközökön történő megjelenítésének módját az IH a Vidékfejlesztési Minisztérium hivatalos honlapján és az MVH hivatalos honlapján közzéteszi. Kötelezettség elmulasztása: támogatási összeg 1%-a, max. 500 eFt mulasztási bírság Az ÚMVP Irányító Hatóságának  97/2012 (VIII. 15.) közleménye szabályozza betűtípus: Helvetica Condensed, Helvetica, Condensed Bold, logók: EU zászló, ÚMVP logó, EMVA mondat, méret: A1 (594x841 mm), HACS és ÚMVP IV. tengely nyertesek számára , plusz elem a LEADER logó

29 Üzemeltetési kötelezettség
A 23/2007 (IV. 17.) FVM Rendelet 23. § (1) bekezdés b) pontjától eltérően az üzemeltetési kötelezettség az utolsó kifizetési kérelem benyújtásától számított öt évig tart.

30 Adatszolgáltatás, monitoring
Az ügyfél az igénybe vett támogatáshoz kapcsolódóan köteles a monitoring rendszer működtetése céljából - külön jogszabályban foglaltak szerint - adatot szolgáltatni az erre rendszeresített nyomtatványon. A külön jogszabály a 50/2011. (VI.6.) VM rendelet Az ügyfél adatszolgáltatási kötelezettsége a támogatási határozat meghozatalát vagy a szerződés megkötését követő évtől kezdődően áll fenn, a határozat meghozatalát vagy a szerződés megkötését követő nappal kezdődő időszakra vonatkozóan.

31 Bizonylatokra vonatkozó előírások
A kifizetés alapját csak az ügyfélnél felmerült olyan kiadások képezhetik, amelyeket a művelet megvalósítása érdekében teljesített gazdasági eseményről az ügyfél nevére kiállított, és pénzügyileg rendezett kiadásigazoló bizonylat igazol. (A valóság kerüljön bizonylatolásra!!!-építési/felmérési napló, számlarészletező, betétlapok) A kifizetési kérelemben elszámolni kívánt, a már teljesített gazdasági eseményhez kapcsolódó előlegszámlák, csak a hozzájuk kapcsolódó pénzügyileg is rendezett végszámlával együtt számolhatóak el. Egy bizonylat csak egy kifizetési kérelemhez számolható el. ÉNGY-s építési tételek esetén az elszámolni kívánt bizonylathoz Építési Normagyűjtemény szerinti bontású számlarészletezőnek is rendelkezésre kell állnia. A bizonylaton fel kell tüntetni: a támogatási határozat azonosító számát, valamint azt, hogy a bizonylat „támogatás elszámolására benyújtásra került”.

32 „Helyesbíthető eltérés” a kifizetési kérelemben
A kifizetési kérelem benyújtását követően az MVH a kifizetési kérelemben foglalt adatokat, az igazoló dokumentumokat, a támogatási határozatban foglalt adatokat, valamint a megvalósult beruházást összeveti egymással. Amennyiben a támogatási határozatban, a kifizetési kérelemben, továbbá az igazoló dokumentumokban foglalt adatok, illetve a helyszíni ellenőrzésen tapasztaltak eltérnek egymástól, de a támogatási cél megvalósult, a támogatási összeg nem nő és a támogatási egység műszaki tartalma negatív irányba nem változik (a továbbiakban: helyesbíthető eltérés) a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv adategyeztetés keretében határidő tűzésével – a módosítható adatok, valamint a nem megfelelő igazoló dokumentumok pontos megjelölésével – felhívja az ügyfelet a kifizetési kérelemben szereplő adatok megfelelő módosítására, illetve megfelelő igazoló dokumentumok benyújtására. A jelenlegi elutasításoknál is él ez a szabály (új kifiz. kérelmet lehet benyújtani).

33 Bizonylatokra vonatkozó előírások
Az igénybe vett beruházási támogatás összegét kettős könyvvezetésre kötelezett ügyfeleknek tőketartalékba (lekötött tartalékba) kell helyezni, nem kettős könyvvezetésre kötelezett ügyfeleknek az egyéb bevételek között kell elszámolni saját könyvelésükben. Az ügyfél a döntéssel jóváhagyott művelettel összefüggő gazdasági eseményekről külön analitikát köteles vezetni. A támogatott művelet kapcsán felmerült kiadások, illetve meghatározott esetben bevételek vonatkozásában, elkülönített nyilvántartásokat kell vezetnie, és ellenőrzés esetén bemutatnia.

34 Elkülönített nyilvántartás
Azon támogatott művelet megvalósítását eredményező eseményekről szóló külön nyilvántartás, illetve külön analitikus nyilvántartás eredeti bizonylatai, melyek a támogatási határozattal jóváhagyott művelethez kapcsolódóan az ügyfél vagyoni és jövedelmi helyzetére hatást gyakorolnak, azzal hogy könyvvezetési kötelezettség esetén az ügyfél kiadásait, valamint – ha a támogatás részletes feltételeit megállapító jogszabály ahhoz joghatást fűz – a bevételeit is tartalmazza, szabályzatban meghatározott helyen, bármikor ellenőrizhetően tárolt, őrzött módon, az üzemeltetési kötelezettség lejáratáig, de legalább a vonatkozó jogszabályokban előírt iratmegőrzési határidőig. Meg kell őrizni pl. számlák, számviteli bizonylatok, pénzügyi teljesítést igazoló bizonylatok, szerződések, megrendelések, szállító levelek, teljesítésigazolások, kifizetés igazolások, minőségi tanúsítványok, biztosítási kötvények, egyedi tárgyi eszköz nyilvántartási kartonok, építési napló…

35 Kifizetés ügyfél-regisztrációs rendszerben nyilvántartott bankszámlájára történő átutalással, forintban teljesül a kifizetésről szóló döntés (határozat) meghozatalától számított 30 napon belül.

36 Kifizetési kérelem benyújtással kapcsolatos MVH közlemény
Kifizetési kérelem benyújtással kapcsolatos MVH közlemény

37 MVH közlemény és mellékletei
Az MVH honlapról letölthető: Kifizetési kérelemmel kapcsolatos MVH közlemény a kapcsolódó szabályozásokat (jogcímrendelet, Vhr., XVII. Törvény stb.) összefoglalja közérthető nyelvezettel ugyanakkor eltérés esetén a jogszabály az irányadó összefoglalja kifizetési kérelemmel kapcsolatos teendőket, nyomtatványokat stb. 1. sz. melléklet - Önellenőrzési lista 2. sz. melléklet - Segédlet elektronikus felület használatához 3. sz. melléklet - ÉNGY import segédlet 4. sz. melléklet - Nyilatkozat a műszaki ellenőr ellenjegyzésével 5. sz. melléklet - Árajánlatos tételek indoklása 6. sz. melléklet - Támogatási határozatban jóváhagyottól eltérő munkanembe tartozó építési tételek bejelentésére szolgáló betétlap 7. sz. melléklet - 97/2012. (VIII. 15.) IH közlemény

38 Kifizetési kérelem részei
Elektronikus űrlap – benne: főbb adatok, számla és bizonylatösszesítő adatok, tételrészletező, árajánlatos tételbejelentő, építési tételek, közbeszerzési nyilatkozat, melléklet csatolási felület (pl. jpg, pdf, doc), egyéb nyilatkozatok. Mellékletként, szkennelt formában feltöltendő dokumentumok (1) Nyilatkozat az építési műszaki ellenőr ellenjegyzésével Árajánlatos tételek indoklása A támogatási határozatban jóváhagyottól eltérő munkanembe tartozó építési tételek bejelentésére szolgáló betétlap Árajánlatok eredeti példánya A kötelező rájegyzéseket tartalmazó kiadást igazoló számviteli bizonylatok eredeti példánya

39 Kifizetési kérelem részei
Mellékletként, szkennelt formában feltöltendő dokumentumok (2) Építési beruházás esetén ÉNGY szerinti bontású számlarészletező eredeti példánya Pénzügyi teljesítést igazoló dokumentumok eredeti példánya Közbeszerzési dokumentáció (hirdetmény, jegyzőkönyvek, szerződés stb.) Idegen nyelven kiállított bizonylat esetében magyar nyelvű fordítás eredeti példánya Minőségi tanúsítványok, szállítólevelek és hulladékjegyek eredeti példánya Építési napló eredeti példánya, amely tartalmazza az elszámolni kívánt építési tételek ÉNGY szerinti MVH kódjait Jogerős építési engedély eredeti példánya, vagy hiteles másolata a hozzátartozó engedélyezési záradékkal ellátott építészeti-műszaki tervdokumentációval és műszaki leírással együtt Használatbavételi, üzemeltetési engedély Stb-stb….

40 Helyszíni ellenőrzés Célja:
Annak vizsgálata, hogy a dokumentumokban szereplő adatok megfelelnek-e valóságnak. Az ügyfél a pályázatban, jogszabályokban foglalt vállalásokat, kötelezettségeket teljesíti-e. Többféle típusa van: pl. kifizetési kérelemhez kapcsolódó ellenőrzés; utólagos ellenőrzés Legtöbbször előzetesen kiértesítik az ügyfelet (de lehet anélkül is) Eljárás részei: dokumentumvizsgálat, beruházás megtekintése (mérések), megállapítások jegyzőkönyvbe foglalása. Az ellenőrök csak megállapításokat tesznek az MVH ügyintézők részére

41 Jogcímspecifikus szabályok
LEADER rendezvényeknél: 30 nappal előbb való bejelentési kötelezettség HACS-nak, MVH-nak Írásos emlékeztető készítése és megküldése MVH-nak, HACS-nak 10 napon belül Összeghatárok, korlátozások Pl. %-os korlát teljesül-e az adott tételnél (pl. étel-ital) megmaradtak-e miután más ktg.elemek összege csökkent

42 Köszönöm a figyelmet! További információ: www.zalatermalvolgye.hu


Letölteni ppt "2013. február 6., Zalaszentgrót"

Hasonló előadás


Google Hirdetések