Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A kutatás munkafolyamata és munkaeszközei 2008-2009 © Turóczyné Veszteg Rozália Felnőttképzési szakértő Szolnok 2009.10.29.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A kutatás munkafolyamata és munkaeszközei 2008-2009 © Turóczyné Veszteg Rozália Felnőttképzési szakértő Szolnok 2009.10.29."— Előadás másolata:

1 A kutatás munkafolyamata és munkaeszközei 2008-2009 © Turóczyné Veszteg Rozália Felnőttképzési szakértő Szolnok 2009.10.29.

2 Kutatásirányítás és megvalósítás személyi háttere: P rojekt-koordinátor Szakértői munka- csoport Regionális koordinátorok – 7 régió Kérdezőbiztosok, fókuszcsoport moderátorok

3 A kutatás munkaeszközeinek előkészítése I. Előkészítés szakasza – Szakértői munkacsoport 1. A kutatás témájához tartozó fogalmak értelmezése, azonosítása 2. Hazai és nemzetközi szakirodalom összegyűjtése és a hozzáférés intraneten való biztosítása a kutatásban résztvevők számára 3. A kutatási célcsoport és a kutatási módszerek megvitatása, kialakítása

4 5. A kutatás programterve, ütemezése, eszközei 6. Kérdőív összeállítása 7. Célcsoport meghatározása (szakmai végzettségi szintek, foglalkozási csoportok értelmezése) 8. Fókuszcsoportos beszélgetések résztvevői köre 9. Fókuszcsoportos beszélgetés témái és módszertana 10. Adatlap a fókuszcsoportok résztvevői számára

5 II. szakasz: a kutatásban résztvevő régiós koordinátorok felkészítése, a kutatás eszközeinek véglegesítése Műhelymunka: Balatonszepezd, 2009. január 9-10-11. 1. A kutatás célja, a téma koncepcionális értelmezése 2. A célcsoport kiválasztása és a kutatási módszerek megvitatása 3. A kérdőív megismertetése, a fókuszcsoportos beszélgetéshez az adatlap és a témakörök megvitatása

6 4. A fókuszcsoportos beszélgetés moderátori feladatai - segédanyag kiadása 5. A célcsoport és a fókuszcsoport beszélgetés kérdéseinek tételes vitája, a kérdések véglegesítése 6. Ütemterv készítés 7. A kérdezőbiztosok kiválasztása szempontjainak megvitatása, elfogadása 8. A regionális teamek kialakítása

7 III. szakasz: A régiós koordinátorok és a kérdezőbiztosok, fókuszcsoport moderátorok műhelymunkája 1. A kutatás eszközeinek bemutatása 2. Próbainterjúk készítése 3. Felkészülés a fókuszcsoport moderátori feladatainak ellátására 4. A célcsoport kiválasztásának szempontjai, (tanulás minden formájában résztvevők, iskolai végzettség, korcsoport, nemek, foglalkoztatottság, munkanélküliség, területi elosztás) 5. Cél: 7 régióban, megyénként 60-60 egyéni kérdőíves interjú, és 40 főt érintő fókuszcsoportos beszélgetés = 2100 fő összesen

8 IV. szakasz : A kutatás eszközei 1.Kérdőív – kódokkal ellátva a személyes interjú készítéséhez Szerkezete: IV fejezet 64 kérdés I.A társadalmi tényezők hatása a tanulásra 1 – 35 kérdés, amely a kutatásban résztvevő személyek tanulásának, a tanuláshoz való viszonyának – a korábbi családi, iskolai, iskolán kívüli tapasztalatok (az életút szemlélet) - elemzéséhez adja meg a legfontosabb információkat

9 II. A felnőttek tanulás felfogása 36 - 40. kérdés, amelyben arra voltunk kíváncsiak, hogy a megkérdezettek hogyan vélekednek a tanulásról, hol, mely tanulási színtereken szerezték a legfontosabb ismereteiket, készségeiket, tudják e, és milyen mértékben tudják használni, és átadhatónak tartják e ezen ismereteket, készségeket szűkebb vagy tágabb környezetükben. III. A felnőttkori tanulás motivációi 41 - 51. kérdés, amelyben az egyéni életút során bejárt eddigi tanulási formákról és motivációkról tettünk fel kérdéseket, miért tanult, vagy tanulna szívesen, milyen tényezők segítik vagy nehezítik a tanulását, a tanulási eredmények elismerését. Kitől vár, kitől kér segítséget, ha szeretne tanulni, vagy a tanulásban nem boldogul, milyen továbbtanulási tervei vannak?

10 IV. Családi és életkörülmények 52 - 64. kérdés, amely elsősorban a családi körülményekre, a településre, ahol él, és a településen belüli közösségi tevékenységekben rejlő lehetőségekre irányult. A kérdőív kitöltése egyéni interjú készítés formájában történt, 2-3 óra időtartamban. 2. Kérdezőbiztosi blokk 11 kérdés, amelyet a kérdezőbiztos válaszolt meg, s az interjúkészítés körülményeire, személyes észrevételekre irányult..

11 3. Kérdezői és kódolási utasítás a kérdőívhez 10 pontba foglalt instrukciók, jó tanácsok a kérdezőbiztosok számára, valamint az additív kódoláshoz szükséges útmutatás. 4. Kérdezőbiztosi segédanyag Szakmacsoportok az OKJ-ben, valamint a szakképzettség szintjei 5. On-line kérdőív a döntéshozók, munkaadók és felnőttképzési ellátók számára

12 6. Adatlap a Fókuszcsoportos beszélgetés résztvevői számára 1 - 31. kérdés, amelyben az érintettet arról kérdezzük, hogy életútja során milyen formákban, milyen keretek között tanult, milyen szakképzettséget szerzett, milyen körülmények között él a család, mennyire ismeri települése múltját, jelenét, a fejlesztési terveket – egyéni kitöltés kb. 25 perc

13 7. Fókuszcsoportos beszélgetés témakörei A kérdőív I.-II.-III. blokkjához kapcsolódóan 3-3 kérdés 1.Iskolai élmények, sikerek és kudarcok, tanulási motiváció, család szerepe, nem-formális képzési tapasztalatok 2.A tanulás és tudás szerepének megítélése, tanulást segítő környezet, nem formális úton szerzett ismeretek, készségek – „amire büszke vagyok” 3.A tanulást támogató környezet, tanulási lehetőségek és színterek, motiváció, a felnőttek tanulási és tanítási elvárásai

14 8. A fókuszcsoportos beszélgetés módszertana – segédanyag - és protokoll mintája KÖSZÖNÖM A FIGYELMET!


Letölteni ppt "A kutatás munkafolyamata és munkaeszközei 2008-2009 © Turóczyné Veszteg Rozália Felnőttképzési szakértő Szolnok 2009.10.29."

Hasonló előadás


Google Hirdetések