Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Felkészülés a 2014. évi országgyűlési képviselő-választásra Az eredmény megállapítása Előadó: dr. Kovács Zoltán a TVI vezető jogi helyettese 1.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Felkészülés a 2014. évi országgyűlési képviselő-választásra Az eredmény megállapítása Előadó: dr. Kovács Zoltán a TVI vezető jogi helyettese 1."— Előadás másolata:

1 Felkészülés a 2014. évi országgyűlési képviselő-választásra Az eredmény megállapítása Előadó: dr. Kovács Zoltán a TVI vezető jogi helyettese 1

2 A szavazás lezárása utáni feladatok A 19 órakor sorban álló választópolgárok még szavazhatnak. Ezután a szavazatszámláló bizottság a szavazást lezárja! 2

3 A szavazatszámlálás nyilvánossága A szavazatszámlálás során a szavazóhelyiségben: 1.) a szavazatszámláló bizottság, 2.) a jegyzőkönyvvezető, 3.) a médiatartalom-szolgáltató képviselője, 4.) a nemzetközi megfigyelő tartózkodhat. (Megjegyzés: Nem mindeni azonos jogosultságokkal rendelkezik!) 3

4 A szavazatszámlálás menete 1.) A szavazatszámláló bizottság először megszámlálja a fel nem használt, valamint a rontott szavazólapokat, és azokat külön-külön csomagolja. 2.) A szavazatszámláló bizottság a szavazóköri névjegyzék és a mozgóurnát igénylő választópolgárok jegyzéke alapján megállapítja a szavazáson megjelent választópolgárok számát. 4

5 A szavazatszámlálás menete 3.) A szavazatszámláló bizottság az urna felbontása előtt ellenőrzi az urna sértetlenségét, és felbontja az összes urnát. 4.) A szavazóhelyiségben és a mozgóurnába leadott szavazatokat a szavazatszámláló bizottság a szavazás lezárását követően haladéktalanul megszámlálja. Ha a mozgóurnában nem található az ellenőrző lap, a mozgóurnában lévő valamennyi szavazólap érvénytelen. Ebben az esetben e szavazólapokat meg kell számlálni és külön kell csomagolni. 5

6 A szavazatszámlálás menete 5.) A szavazatszámláló bizottság összekeveri az urnákban és a mozgóurnában lévő szavazólapokat, majd azokat megszámlálja. Azokat a mozgóurnás szavazatokat, amelyeket az ellenőrző lap hiánya miatt érvénytelennek kellett nyilvánítani (és külön lettek csomagolva) nem kell hozzákeverni a többi szavazólaphoz! Érvénytelen a szavazólap, amely: a) nincs ellátva a hivatalos bélyegzőlenyomattal, b) a törvényben meghatározottnál több szavazatot tartalmaz, vagy c) nem tartalmaz érvényes szavazatot. 6

7 A szavazatszámlálás menete Érvénytelen az a szavazat, amelyet: a)nem a 186. § (2) bekezdése szerint adtak le, (jelölt neve melletti körben, 2 egymást metsző vonal) b) kiesett jelöltre, listára adtak le. A szavazat érvényességét – ha az egyéb feltételeknek megfelel – nem érinti, ha a szavazólapon érvénytelen szavazat is szerepel, vagy ha a szavazólapon bármilyen megjegyzést tettek, például a jelöltek, listák sorrendjét megváltoztatták, a jelölt nevét, listát kihúzták, nevet, listát hozzáírtak. 7

8 A szavazatszámlálás menete 6.) A szavazatszámláló bizottság külön csoportba helyezi és összeszámlálja az érvénytelen szavazólapokat. Az érvénytelenség okát a szavazólap hátoldalára rá kell vezetni, és azt a szavazatszámláló bizottság jelen lévő tagjai aláírják. A szavazatszámláló bizottság az érvénytelen szavazólapokat külön csomagolja. 8

9 A szavazatszámlálás menete 7.) Az érvényes szavazatokat jelöltenként, illetve listánként külön-külön meg kell számolni, majd el kell végezni a szavazólapok csomagolását. A csomagra rá kell írni az érvényes szavazatok jelöltenkénti, illetve listánkénti számát. (A szavazólapokat, illetve a szavazatokat legalább kétszer meg kell számlálni. Az ismételt számlálást addig kell folytatni, amíg annak eredménye valamely megelőző számlálás eredményével azonos nem lesz.) 9

10 A szavazatszámlálás menete 8.) Ha az urnákban talált, hivatalos bélyegzőlenyomattal ellátott szavazólapok száma meghaladja a szavazáson megjelent választópolgárok számát, a szavazatszámláló bizottság a jelöltekre, illetve listákra leadott szavazatok közül jelöltenként, illetve listánként a többletnek megfelelő számú szavazatot érvénytelennek nyilvánít. Többletszavazatot egy kis odafigyeléssel el lehet kerülni! 10

11 A szavazatszámlálás menete 9.) Az érvényes szavazólapok becsomagolása. A szavazólapokat tartalmazó csomagokat úgy kell lezárni, hogy – a csomagolás megsértése nélkül – ne lehessen abból szavazólapot kivenni, illetve abba szavazólapot betenni. A csomagra rá kell írni a szavazókör sorszámát és a csomagban lévő szavazólapok megjelölését és (darab)számát. A csomagot a szavazatszámláló bizottság jelen lévő tagjai aláírásukkal, valamint bélyegzőlenyomattal hitelesítik. 11

12 A szavazatszámlálás menete 10.) A jegyzőkönyv kitöltése. (Részletek a következő diákon.) 11.) A szavazatszámláló bizottság a jegyzőkönyveket, választási iratokat, nyomtatványokat és szavazólapokat – a szavazatszámlálás befejezését és a jegyzőkönyvek kitöltését követően haladéktalanul – a helyi választási irodához szállítja. 12

13 A jegyzőkönyv Milyen jegyzőkönyvek találhatók a szavazókörben? I. Jegyzőkönyv a szavazás közben előfordult rendkívüli eseményekről, illetve a szavazatszámláló bizottság elnökének a rend fenntartása érdekében tett intézkedéséről II. A szavazóköri eredmények megállapítására szolgáló jegyzőkönyvek: 13

14 A szavazóköri eredmények megállapítására szolgáló jegyzőkönyvek szavazóköri bontásban 1.) Szavazatszámláló bizottság: -Egyéni választókerületi szavazóköri jegyzőkönyv az országgyűlési képviselők választásán. -Országos listás szavazóköri jegyzőkönyv az országgyűlési képviselők választásán. (Először a „C”, majd a „B” oldalt kell kitölteni!) 2.) Kijelölt szavazókör (78. § szerinti). (Itt szavaznak a hajléktalanok és az átjelentkezők.) - Egyéni választókerületi szavazóköri jegyzőkönyv az egy szavazókörös településen és a kijelölt szavazókörben az országgyűlési képviselők választásán. - Országos listás szavazóköri jegyzőkönyv az egy szavazókörös településen és a kijelölt szavazókörben az országgyűlési képviselők választásán 14

15 A szavazóköri eredmények megállapítására szolgáló jegyzőkönyvek szavazóköri bontásban 3.) Az átjelentkezéssel és a külföldön leadott szavazatok megszámlálására kijelölt szavazókör: -Szavazásnapi szavazóköri jegyzőkönyv az átjelentkezéssel és a külföldön leadott szavazatok megszámlálására kijelölt szavazókör névjegyzéki adatairól az országgyűlési képviselők választásán. - Egyéni választókerületi szavazóköri jegyzőkönyv az átjelentkezéssel és a külföldön leadott szavazatok megszámlálására kijelölt szavazókörben az országgyűlési képviselők választásán - Országos listás szavazóköri jegyzőkönyv az átjelentkezéssel és a külföldön leadott szavazatok megszámlálására kijelölt szavazókörben az országgyűlési képviselők választásán 15

16 A jegyzőkönyv A szavazóköri, valamint a választási eredményről jegyzőkönyvet kell készíteni. A jegyzőkönyvet két példányban kell kiállítani, melyeket a választási bizottság jelen levő tagjai aláírnak. A jegyzőkönyv egy-egy másolati példányát az illetékes választási bizottság elnöke – kérésükre, a szavazóhelyiségben haladéktalanul és ingyenesen – átadja a választási bizottság megbízott tagjainak. Sokszorosítás után a választási bizottság elnöke a másolatot bélyegzőlenyomattal és aláírásával hitelesíti. 16

17 A jegyzőkönyv Tájékoztatás a jegyzőkönyvek összesítése alapján: A választási irodák a választás nem hiteles eredményét tartalmazó tájékoztató adatokat a szavazás lezárását követően nyilvánosságra hozzák. A jegyzőkönyv egy példánya az illetékes választási irodában a szavazást követő három napon belül megtekinthető. 17

18 A szavazóköri eredmény megállapítása A szavazatszámláló bizottság a szavazatok megszámlálását követően megállapítja a választás szavazóköri eredményét, és ezt jegyzőkönyvben rögzíti. FIGYELEM! Nagyon kell figyelni a jegyzőkönyv számszaki összefüggéseinek hibátlanságára! (A jegyzőkönyvek javítása csak a szavazókörben történhet az SZSZB jelenlétében!) 18

19 A szavazóköri eredmény megállapítása Az átjelentkezéssel és a külföldön leadott szavazatok megszámlálására kijelölt szavazókör: A szavazás napján nem számolja a szavazatokat! Az urnákat lezárja és az OEVI-hez továbbítja, aki gondoskodik a biztonságos őrzésről. A szavazatszámlálás a KÜVI szavazatok és az átjelentkezettek szavazatainak megérkezését követően, de legkésőbb a választást követő 6. napon meg kell történnie! (A gyakorlatban előbb kell!!!) FIGYELEM! Ahogy a KÜVI szavazatok és az átjelentkezettek szavazatai megérkeztek az OEVI vezetőjéhez, ő haladéktalanul intézkedik az SZSZB összehívásáról. Az SZSZB haladéktalanul megszámolja a szavazazatokat és megállapítja a szavazóköri eredményt. (Különben az OEVB nem tudja határidőben megállapítani a választókerületi végeredményt!) 19

20 Az eredmény megállapításával kapcsolatos HVI feladatok Az SZSZB mellett működő jegyzőkönyvvezető – a Ve.-ben foglalt feladatain túl – közreműködik a szavazóköri jegyzőkönyv kiállításában, a HVI vezetőjének utasítása szerint telefonon, telefaxon azonnal továbbítja a szavazóköri jegyzőkönyv adattartalmát a HVI-hez, közreműködik a szavazóköri jegyzőkönyv, a szavazás közben történt rendkívüli eseményről kiállított jegyzőkönyvek, valamint az SZSZB határozatai másolatainak előállításában és az SZSZB megbízott tagjai részére történő átadásában, továbbá közreműködik a szavazóurnáknak, a szavazóköri jegyzőkönyveknek, valamint az egyéb választási iratoknak a HVI hivatali helyiségébe történő szállításában. 20

21 Az eredmény megállapításával kapcsolatos HVI feladatok fogadja és – ellenőrzést követően – az informatikai rendszerben haladéktalanul rögzíti a szavazóköri jegyzőkönyvek adatait; amennyiben adathiány van a szavazóköri jegyzőkönyvben, vagy az adatrögzítés során az informatikai rendszer összefüggés-hibát vagy egyéb hibát jelzett, a HVI vezetője a jegyzőkönyvvezető útján azonnal tájékoztatja az SZSZB-t, átvételi elismervénnyel átveszi az SZSZB-től a szavazóurnákat, a szavazóköri jegyzőkönyveket, valamint az egyéb választási iratokat, a beérkező szavazóköri jegyzőkönyveket jogi és számszaki szempontból ellenőrzi, és haladéktalanul elvégzi az adatbeviteli teendőket (számítógépes adatfeldolgozásra a jegyzőkönyvek első példánya szolgál); a HVI a hibásan vagy hiányosan kitöltött jegyzőkönyvre felhívja az SZSZB figyelmét, és a jegyzőkönyv javítását követően intézkedik az adatok informatikai rendszerbeli javításáról. 21

22 Az eredmény megállapításával kapcsolatos HVI feladatok gondoskodik az SZSZB-ktől átvett választási iratok biztonságos tárolásáról, a szavazást követő – az átjelentkezéssel és a külföldön leadott szavazatok megszámlálására kijelölt szavazókör esetében a kiállítását követő – három napon keresztül biztosítja a szavazóköri jegyzőkönyvek második példányának, valamint a határozatok nyilvánosságát, majd azokat irattárazza, a szavazóköri jegyzőkönyvek első példányait legkésőbb a szavazást követő – az átjelentkezéssel és a külföldön leadott szavazatok megszámlálására kijelölt szavazókör esetében a kiállítását követő – nap 11.00 óráig továbbítja az OEVI-hez, a szavazólapokat és egyéb választási iratokat a polgármesteri hivatalban a szavazást követő kilencvenedik napig megőrzi; a szavazást követő kilencvenedik napot követő munkanapon, illetve büntetőeljárás esetén az ügy jogerős lezárása után a választási iratokat – a jegyzőkönyvek kivételével – megsemmisíti. 22

23 Az eredmény megállapításával kapcsolatos HVI feladatok A szavazás napján az egy szavazókörrel rendelkező település helyi választási bizottsága, továbbá a Ve. 78. §-a szerint kijelölt szavazókör SZSZB-je mellett működő jegyzőkönyvvezető közreműködik az átjelentkezéssel szavazó választópolgárok szavazatait tartalmazó szállítóborítéknak a HVI hivatali helyiségébe történő szállításában. A HVI a szavazás napján fogadja az SZSZB-től az átjelentkezéssel szavazó választópolgárok szavazatait tartalmazó szállítóborítékokat. A HVI az átjelentkezéssel szavazó választópolgárok szavazatait tartalmazó szállítóborítékot legkésőbb a szavazást követő nap 11.00 óráig továbbítja az OEVI-hez. 23

24 Az eredmény megállapításával kapcsolatos OEVI feladatok Csak a leglényegesebb feladatok vannak kiemelve a Vhr., 28/2013. (XI.15.) KIM rendelet 17-22. §-ai közül! - Tájékoztatja a HVI-ket a szavazólap elkészülte után bekövetkező változásokról, - Ellenőrzi a szavazóköri jegyzőkönyvek feldolgozásának megtörténtét, az OEVI székhelyén külön urnát biztosít a levélben szavazók válaszborítékainak leadására, amelyet folyamatosan felügyel, 19.00 órát követően felbontja az urnát, megszámlálja a leadott válaszborítékokat, és azokat szállítóborítékba zárja úgy, hogy annak megsértése nélkül ne lehessen a szállítóboríték tartalmát megváltoztatni a leadott válaszborítékok számát az OEVI jelenti az NVI-nek. Az OEVI az országgyűlési képviselők választásán átveszi a külföldön és átjelentkezéssel leadott szavazatok megszámlálására kijelölt szavazókör SZSZB-jétől a lezárt urnát. 24

25 Az eredmény megállapításával kapcsolatos OEVI feladatok átveszi a HVI-től az átjelentkezéssel szavazók szavazatait tartalmazó szállítóborítékokat, az átjelentkezéssel szavazók szavazatait tartalmazó szállítóborítékokat és a levélben szavazók válaszborítékait tartalmazó csomagot – a TVI vezetőjének rendelkezése szerint – legkésőbb a szavazást követő nap 19.00 óráig továbbítja az NVI- hez, az OEVB döntésének előkészítéseként tételesen ellenőrzi az egyéni választókerületi szavazóköri jegyzőkönyvek és a számítógépes adatok azonosságát, és annak eredményéről jelentést tesz az OEVB-nek, Az NVB döntésének előkészítéseként tételesen ellenőrzi a listás szavazóköri jegyzőkönyvek és a számítógépes adatok azonosságát, és annak eredményéről jelentést tesz az NVI-nek, 25

26 Az eredmény megállapításával kapcsolatos OEVI feladatok gondoskodik a külföldön és átjelentkezéssel leadott szavazatok megszámlálására kijelölt szavazókör urnájának biztonságos őrzéséről, az átjelentkezéssel és a külföldön leadott szavazatokat tartalmazó csomagot átveszi az NVI-től, megszervezi az átjelentkezéssel és a külföldön leadott szavazatok megszámlálására kijelölt SZSZB ülését, átadja az SZSZB elnöke részére a lezárt urnát, valamint az átjelentkezéssel és a külföldön leadott szavazatokat tartalmazó csomagot, az átjelentkezéssel és a külföldön leadott szavazatok megszámlálására kijelölt SZSZB által kiállított szavazóköri jegyzőkönyveket haladéktalanul az OEVB rendelkezésére bocsátja, valamint feldolgozza, 26

27 Az eredmény megállapításával kapcsolatos OEVI feladatok az egyéni választókerületi választási eredményt az OEVB jegyzőkönyve alapján rögzíti az informatikai rendszerben, a listás szavazóköri jegyzőkönyvek első példányait – a TVI vezetőjének rendelkezése szerint, közvetlenül vagy a TVI-n keresztül – a szavazást követő nyolcadik nap 15.00 óráig továbbítja az NVI-hez, az egyéni választókerületi választási eredményt megállapító jegyzőkönyv első példányát – a TVI vezetője által meghatározott rend szerint – a jogerőssé válását követően haladéktalanul továbbítja az NVI-hez, előkészíti az egyéni választókerületi megbízólevelek átadását. Az OEVI az Európai Parlament tagjainak választásán a szavazóköri jegyzőkönyvek első példányait – a TVI vezetőjének rendelkezése szerint, közvetlenül vagy a TVI-n keresztül – a szavazást követő nap 19.00 óráig továbbítja az NVI-hez. 27

28 A választás eredményének megállapítása ( A választási bizottság megállapítja a választás eredményét.) OEVB: Legkésőbb a szavazást követő 6. napon ( 2014. április 12.) megállapítja a választás egyéni választókerületi eredményét. NVB: 1.) Megállapítja a magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgárok levélben szavazásának eredményét, (A szavazatszámlálást 2014. április 6-án 19.00 óra előtt nem lehet megkezdeni!) 2.) Legkésőbb a szavazást követő 19. napon (2014. április 25.) megállapítja a választás országos listás eredményét. 28

29 Köszönöm a figyelmet! dr. Kovács Zoltán aljegyző a TVI vezető jogi helyettese 29


Letölteni ppt "Felkészülés a 2014. évi országgyűlési képviselő-választásra Az eredmény megállapítása Előadó: dr. Kovács Zoltán a TVI vezető jogi helyettese 1."

Hasonló előadás


Google Hirdetések