Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A Gender Budgetingről „Nagyobb esélyegyenlőség a Gender Budgeting által?” Dr. Drinóczi Tímea, PhD PTE ÁJK, egyetemi adjunktus Friedrich Ebert Alapítvány.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A Gender Budgetingről „Nagyobb esélyegyenlőség a Gender Budgeting által?” Dr. Drinóczi Tímea, PhD PTE ÁJK, egyetemi adjunktus Friedrich Ebert Alapítvány."— Előadás másolata:

1 A Gender Budgetingről „Nagyobb esélyegyenlőség a Gender Budgeting által?” Dr. Drinóczi Tímea, PhD PTE ÁJK, egyetemi adjunktus Friedrich Ebert Alapítvány Budapest, 2009. március 13.

2 NőFfi gazdaságilag aktív (2007) 1.930.0002.307.000 gazdaságilag inaktív (2007) 2.095.0001.386.000 foglalkoztatási arány (EU, 2006) 55,7% / 31,7% (55–64 éves) munkanélküliség aránya 9,7%7,8% Bevezetésként - néhány adat Br. bérrés % N bérrés % Budapest 2120 Megyeszkh 1714 Város 2019 Község 1816 Az uniós vállalkozók átlagban 30%-a nő. (2006) Az orvosi kutatás eredményei és a számtalan biztonsági, egészségügyi szabvány a férfiakra, illetve a túlnyomóan férfiakat foglalkoztató munkakörökre vonatkoznak.

3 Bevezetésként - néhány példa Svéd bőrklinika - szennyesruha-tároló zsákok Zambia, Kenya: tandíj-köteles iskolák GB vizsgálat - lányoknak ösztöndíj - alapfokú oktatásban eltörölték a tandíjat Malawi példa!

4 Gender mainstreaming (GM) és Gender Budgeting (GB) GM: stratégiát, eszközrendszert jelent a nemek közötti egyenlőség elősegítésére GB/gender érzékeny költségvetés: költségvetés (kv) minden fázisának gender- szempontok szerinti értékelése Kv: gender-semleges, nem gender-vak! (afrikai tandíjak példája) GB vonatkozhat: állami/ök-i; teljes kv/részpolitikák; projektek/programok kiadásai

5 Résztevők a GB-ben kormány parlament önkormányzatok kutatók, szakértők NGO szakszervezetek munkáltatói szerveződések nemzetközi szervezetek

6 Gender budgeting Célok nemek közti egyenlőség megteremtése elszámoltathatóság átláthatóság a költségvetési eljárásban való részvétel növelése erőforrások hatékonyabb elosztása jobb gazdasági és pénzügyi kormányzás Előfeltételek politikai akarat elszámoltathatóság humán és pénzügyi erőforrás koordináció átláthatóság partnerség és együttműködés megfelelő adatok Hatás esélyegyenlőség elősegítése gazdasági hatékonyság előmozdítása növekszik a közszektor tevékenységének átláthatósága, javul a hatékonysága, a politika és közigazgatás gender érzékenysége férfilakosság „védelme” megváltozik a gondolkodás, a vitakultúra a nőket érintő gender témák napirendekre kerülnek

7 A GB külföldön Ausztrália (1983), Nagy Britannia, Kanada, Dél-Afrikai Köztársaság, Európa 1995 Peking Európa Tanács speciális bizottsága és szakértői csoportja felmérése 2002/2003  11/45 tagállam  4/11 tagállam - GB kezdeti szakaszban - Helyi szinten

8 GB az EU-ban Opinion on GB – ajánlás az Európai Bizottságnak EGSZB (2006) ajánlása az Európai Bizottságnak Európai Parlament Nők Jogai és Egyenlő Esélyek Bizottsága jelentése A nők és a férfiak esélyegyenlőségére vonatkozó ütemterv 2006-2010 - 6 prioritási terület Nemek közti Egyenlőség Európai Intézete

9 GB hazánkban Gender Budgeting in practice – kutatási projekt, Community framework Strategy On Gender Equality (2001-2005) SzMM  Nemzeti ILO Tanács konferenciája  Nők és Férfiak egyenlő mértékű gazdasági függetlenségének megteremtése munkacsoport  PTE Társadalomtudományi Tsz: GB – Pécs UNIFEM-ért Magyar Nemzeti Bizottság (2009 jan.)

10 Gender budgeting analízis Input- adott közszolgáltatás biztosítására mely forrásokat használnak fel - az ezekhez kapcsolódó foglalkoztatási és intézeti bevételi hatások vizsgálata Output- a közszolgáltatásoknak és azok kihasználásának közvetlen eredménye Outcome- a közszolgáltatások közvetett és várható eredményeit tárja fel Mire adnak ki pénzt és mennyit? Hogyan oszlanak meg a nők és férfiak között a közkiadások, illetve -bevételek? Milyen hatásokkal jár a fizetett és nem fizetett munkavégzés? Milyen hatása, befolyása lehet a politikának a nemek helyzetére és a nemi szerepekre? GBA GB

11 Előkészítés Kv-i relevancia vizsgálata Gender relevancia vizsgálata költségvetési támogatásnak/ráfordítás tartalma célja célcsoportja 4-R kritériumrendszer alkalmazása - reprezentáció (representation ) - források (resources) - szabályok (regulation) - realitás (reality) Támogatások A csop.magas gender relevancia B csop. közepes gender relevancia C csop. csekély gender relevancia term. szem. jogi szem. nők ffiak

12 Elemzés 1. A támogatás igénybevételének jellemzői (output)  Mely támogatásokat vesznek igénybe férfiak és nők, és pontosan milyen mértékben?  Eltérően vesznek-e igénybe adott támogatásokat a férfiak és a nők? Amennyiben igen, miért?  Megfelelnek-e a támogatások a férfiak és nők lehetséges eltérő igényeinek?  Vannak-e kifejezetten nemspecifikus támogatások? A támogatás távolabbi hatásait (outcome)  Eredményes-e a támogatás? Képes-e elérni a kitűzött célját?  Hatással van-e a támogatás a hagyományos nemi szerepek megváltozására?  Hatást gyakorol-e a támogatás a férfiak és nők szakmai-, illetve magánéletére?  Befolyásolja-e a támogatás a nők és férfiak munkapiaci részesedését, képzési, illetve bevételi lehetőségeit?

13 Elemzés 2. Az indirekt hatások  Hogyan oszlik meg a nem fizetett munkavégzés a férfiak és nők között? A költségvetési támogatás/ráfordítás foglalkoztatásra és jövedelmekre gyakorolt hatása  Hogyan alakul a férfiak és nők foglalkoztatása a közszférában, szűkebben azon a területen, amely összefügg a GBA során vizsgált költségvetési tételekkel?  Milyen foglalkoztatási viszonyokat, lehetőségeket, struktúrát teremtenek az egyes költségvetési támogatások?  Hozzájárul-e ez a foglalkoztatási struktúra a férfiak és nők közötti hagyományos jövedelmi eltérésekhez, és ha igen, hogyan?

14 Megvalósítás és ellenőrzés GB első lépései! Eredménykontroll Pontos dokumentáció Az ellenőrzés nyilvánosságra hozatala

15 Az állami költségvetés (minisztérium vagy szektor) gender budgeting analízise Minisztérium vagy szektor kiválasztása Előkészítő feladatok  Csoportmunka, kiválasztás  Adatgyűjtés a gender elkötelezettségről, egyenlőségről  E minisztériumi/szektorális elemzések általános bemutatása: gender területek (programok) ismertetése Kiadások (gender célú kiadások, közszektorbeli foglalkoztatottság) A bevétel GBA analízis fent említett lépései elemzése

16 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "A Gender Budgetingről „Nagyobb esélyegyenlőség a Gender Budgeting által?” Dr. Drinóczi Tímea, PhD PTE ÁJK, egyetemi adjunktus Friedrich Ebert Alapítvány."

Hasonló előadás


Google Hirdetések