Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

ERDÉLY 2020 – SZÉKELYFÖLD 2020 Fejlesztési Terv

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "ERDÉLY 2020 – SZÉKELYFÖLD 2020 Fejlesztési Terv"— Előadás másolata:

1 ERDÉLY 2020 – SZÉKELYFÖLD 2020 Fejlesztési Terv
2011. december 16. Sepsiszentgyörgy WINKLER Gyula európai parlamenti képviselő (RMDSZ, EPP)

2 Válságban az Európai Unió
pénzügyi válság – diszkrecionális költségvetési ösztönzők – bankok feltőkésítése – elindul a hógolyó gazdasági válság – recesszió – makrogazdasági egyensúlytalanságok – a versenyképesség gyengülése szociális válság – hátrányos demográfiai mutatók – a nyugdíj- és szociális ellátórendszerek válsága – növekvő munkanélküliség

3 Európa három lehetséges útja 2020-ig

4 Az államadósság-válság az EU-ban
az államadósság-válság mélyülése a Gazdasági és Monetáris Unió létét fenyegeti veszélyben az euró - a közös fizetőeszköz - de maga az Unió is a októberi EU csúcs intézkedései: válságprogramok a bajba jutott tagállamok számára európai bankok feltőkésítése (újból…) az európai pénzügyi stabilitási eszköz (EFSF) feltőkésítése hatékonyabb gazdasági kormányzás az euró-övezetben A decemberi Európai Tanács: az elszalasztott (elhalasztott?) lehetőség

5 Van egy rosszabb forgatókönyv is
Az elveszített évtized, szigorúbb változatban ”double dip” recession / ”perfect storm” Kibocsátás Visszaesés körül, Európa tartósan veszít a jólétből, a jövőbeli növekedés mérsékelt. 2008 2012 2020 Idő

6 Kiút a válságból: az EU 2020 Stratégia
Az Európa 2020 Stratégiát márciusában javasolta az Európai Bizottság, májusában a Parlament megvitatta és elfogadta A Stratégia kulcsszavai: tudásalapú gazdaság, információs társadalom ”zöld” gazdaság, fenntartható fejlődés emberközpontúság

7 EURÓPA 2020 Stratégia: prioritások
Az Európa 2020 Stratégia három, egymást kölcsönösen megerősítő prioritást tart szem előtt: Intelligens növekedés: tudáson és innováción alapuló gazdaság kialakítása. Fenntartható növekedés: erőforrás-hatékonyabb, környezetbarátabb és versenyképesebb gazdaság. Inkluzív növekedés: magas foglalkoztatás, valamint a szociális és területi kohézió által jellemzett gazdaság kialakításának ösztönzése. a XXI. század európai szociális piacgazdasága

8 EURÓPA 2020 Stratégia – kiemelt kezdeményezések
7 kiemelt kezdeményezés a haladás ösztönzésére: Innovatív Unió (COM/2010/546) Mozgásban az ifjúság (COM/2010/477) Európai digitális menetrend (COM/2010/0245 f/2) Erőforrás-hatékony Európa (COM/2011/21) Iparpolitika a globalizáció korában (COM/2010/0614 ) Új készségek és munkahelyek menetrendje (COM/2010/682) Szegénység elleni európai platform (COM/2010/758)

9 Kezdeményezés Innovatív Unió
Az „Innovatív Unió” kezdeményezés a kutatásra és innovációra fordított finanszírozás javítására szolgál, annak érdekében, hogy az innovatív ötletekből a növekedést és a foglalkoztatást segítő termékek és szolgáltatások jöjjenek létre. További információk:

10 2. Kezdeményezés Mozgásban az ifjúság
A „Mozgásban az ifjúság” az oktatási rendszerek teljesítményének növelését és a fiatalok munkaerőpiaci hozzáférésének könnyítését szolgálja. További információk:

11 3. Kezdeményezés Európai digitális menetrend
Az „Európai digitális menetrend” a nagy sebességű internethez való hozzáférés bővítését és az egységes digitális piac előnyeinek a háztartások és vállalkozások általi kiaknázását tartja szem előtt. További információk:

12 4. Kezdeményezés Erőforrás-hatékony Európa
Az „Erőforrás-hatékony Európa” a gazdasági növekedés és az erőforrások felhasználásának szétválasztását, az alacsony széndioxid-kibocsátású gazdaság elősegítését, a megújuló energiaforrások növekvő mértékű alkalmazását, a szállítási ágazat modernizálását és az energiahatékonyság ösztönzését szolgálja. További információk:

13 5. Kezdeményezés Iparpolitika a globalizáció korában
Az „Iparpolitika a globalizáció korában” a vállalkozások (különösen a kkv-k) üzleti környezetének javítását és a világszinten versenyképes, erős és fenntartható ipar támogatását célozza. További információk:

14 6. Kezdeményezés Új készségek és munkahelyek menetrendje
Az „Új készségek és munkahelyek menetrendje” a munkaerőpiac modernizálását célozza, arra törekszik, hogy lehetővé tegye az egyének számára készségeik élethosszig tartó fejlesztését, növelve munkaerőpiaci részvételüket, és – többek között a munkavállalók mobilitása révén – közelítve egymáshoz a munkaerő-piaci kínálatot és keresletet. További információk:

15 7. Kezdeményezés Szegénység elleni európai platform
A „Szegénység elleni európai platform” célja olyan szociális és területi kohézió biztosítása, ahol a növekedés és a munkahelyteremtés előnyeit széles körben élvezhetik, a szegénységben és társadalmi kirekesztettségben élők pedig újból a társadalom aktív tagjai lehetnek. További információk:

16 Az EU 2020 megvalósítása I. Európai Gazdasági Kormányzás – ”a hatos csomag”: A költségvetési hiány felügyelete; a gazdaságpolitikák felügyelete és összehangolása A túlzott hiány esetén követendő eljárás végrehajtása A makrogazdasági egyensúlytalanságok megelőzése és kiigazítása Költségvetési felügyelet az euróövezetben A tagállamok költségvetési keretszámaira vonatkozó követelmények Az euróövezetben tapasztalható túlzott makrogazdasági egyensúlytalanságok kiigazítását célzó intézkedések

17 Az EU 2020 megvalósítása II. Az európai szemeszter
Hathónapos időszak, amikor a tagállamok a Stabilitási és Növekedési Egyezmény szabályai, illetve az Európa 2020 Stratégia szerint összhangba hozzák makrogazdasági és költségvetési politikájukat, valamint szerkezetireform-intézkedéseiket. 2011 januárjától működik. Az Európai Tanács minden év márcusában (tavaszi csúcs) fogadja el az Unió gazdasági helyzetét és a fő kihívásokat elemző jelentését. Ennek nyomán a tagállamok áprilisban előterjesztik a következő évre vonatkozó költségvetési tervezeteiket és középtávú nemzeti reformprogramjaikat. A Tanács ajánlásokat és iránymutatásokat fogalmaz meg a tagállamok számára (ún. országspecifikus ajánlások), minden év júniusában, mielőtt ezek véglegesítenék a következő évi költségvetéseiket.

18 Az EU 2020 megvalósítása III.
Nemzeti Reformprogramok (NRP) = EU 2020 Stratégia céljainak letükrözése a tagországokban célja, hogy a tagállamok elérjék az EU által kitűzött gazdaságfejlesztési célokat (Európa 2020). minden tagállam nemzeti reformprogramjában rögzíti saját célértékeit. Szükséges egy középtávú makrogazdasági forgatókönyv, valamint az évtized végéig szóló, uniós foglalkoztatási és versenyképességi célkitűzések teljesítéséhez szükséges nemzeti célterv. a NRP-t a tagországok áprilisban nyújtják be az EU-hoz. A Bizottság és Tanács áttekinti, javaslatokat fogalmaz meg, majd minden év januárban közleményt tesz közzé a célok teljesítéséről.

19 ERDÉLY 2020 Fejlesztési Terv I.
Mozgó célpontok: az euró-övezet jövője az Unió jövője a globalizáció jövője Kérdések: melyik a helyes egyensúly a globalizáló nyomás és a lokális értékek között? megvalósítható-e a „glokalizáció” a Kárpát- medencében és Erdélyben?

20 ERDÉLY 2020 Fejlesztési Terv II.
Hipotézis: az Európai Unióval szinergiában akarunk fejlődni, az elzárkózást elutasítjuk, képesek vagyunk a hullámot meglovagolni Helyzetfelmérés: a települési és megyei szinteken már létező elemzéseket egy általános – erdélyi szintű – diagnózisba kell ötvözni Az uniós felzárkózás útja: Erdély fenntartható fejlődésének tervezése, a közép- és hosszútávú tervek összehangolt megvalósítása

21 ERDÉLY 2020 Fejlesztési Terv III.
A fejlesztés finanszírozásának forrásai: hazai költségvetési források (Románia állami költségvetése, a megyei és a települési költségvetések) uniós források magyarországi források

22 ERDÉLY 2020 Fejlesztési Terv IV.
Az uniós fejlesztési források kapcsán társadalmi méretű paradigmaváltás szükséges. Az Európai Unió kohéziós politikája nem azonos a pénzszerzéssel, az uniós finanszírozási lehetőségek kiaknázásával. A kohéziós politika célja a gazdasági és társadalmi kohézió megvalósítása. A forrásbevonás önmagában nem a célja, hanem eszköze a cél megvalósításának.

23 ERDÉLY 2020 Fejlesztési Terv V.
Erdélyi jövőkép? A tervezés alapelve: a szülőföldön való megmaradás PRIORITÁSOK (kiemelt kezdeményezések) A partnerség elvének alkalmazása Regionális öntudat

24 ERDÉLY 2020 Fejlesztési Terv VI.
Erdély regionális sajátosságaira kell építeni a tervezést: Székelyföld Partium és a Bánság Közép-Erdély és a szórványvidékek Erdély egysége sokszínűségében mutatkozik meg.

25 Székelyföld 2020 Fejlesztési Terv I.
Székelyföldi jövőkép (a Székelyföld, mint „belső anyaország” ?) Székelyföldi régió, belső kohézió, szolidaritás Székely branding, ismertség, (f)elismerés Székely termék – Produs Secuiesc – Szekler Product A (gazdasági) fejlődés feltétele a társadalmi kohézió megteremtése

26 Székelyföld 2020 Fejlesztési Terv II.
Intelligens növekedés: tudáson és innováción alapuló gazdaság kialakítása, vagyis az első kulcsfogalom: tudásalapú gazdaság, információs társadalom - Székelyföld elérhetősége: fejlett kommunikációs infrastruktúra - kutatás-fejlesztési, tudományos, innovációs központok, parkok, klaszterek - hálózati rendszerben történő fejlesztés

27 Székelyföld 2020 Fejlesztési Terv III.
Fenntartható növekedés: erőforrás-hatékonyabb, környezetbarátabb és versenyképesebb gazdaság, vagyis a második kulcsfogalom: ”zöld” gazdaság, fenntartható fejlődés - Székelyföld elérhetősége: fejlett közlekedési infrastruktúra - versenyképes gazdaság: fejlesztési prioritásaink? - ásványvíz, só, fa (erdő), és… - „zöld” ipar, energetikai infrastruktúra, építőipar, élelmiszeripar, turizmus

28 Székelyföld 2020 Fejlesztési Terv IV.
Inkluzív növekedés: magas foglalkoztatás, valamint a szociális és területi kohézió által jellemzett gazdaság kialakításának ösztönzése, vagyis a harmadik kulcsfogalom: az emberközpontúság - Székelyföld elérhetősége: fejlett együttműködési képesség, társadalmi, tudományos, kereskedelmi, stb. kapcsolati tőke kialakítása - kkv-ágazat, helyi gazdaságfejlesztés - az emberi erőforrások fejlesztése

29 ERDÉLY 2020 Fejlesztési Terv
Az Erdély 2020 Fejlesztési terv megalkotása az erdélyi magyar szakmai, egyetemi, tudományos, civil és politikai elitek felelőssége. A tervet, amely meghatározza a következő évtized Erdélyét, társadalmi és földrajzi szempontból egyaránt átfogó és tartalmas konzultáció teszi teljessé.

30 További információk Európa 2020 Stratégia:
Az EU országspecifikus ajánlásai 2011-re (Románia): EU2020: Intelligens növekedés: EU2020: Fenntartható növekedés: EU2020: Inkluzív növekedés: EU gazdasági kormányzás, európai szemeszter:

31


Letölteni ppt "ERDÉLY 2020 – SZÉKELYFÖLD 2020 Fejlesztési Terv"

Hasonló előadás


Google Hirdetések