Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Ipar Az ipar anyagi kincseink embert szolgáló átalakítása, vagy környezetromboló szakbarbarizmus? – Úgy használjuk, hogy megmaradjon, vagy úgy, hogy felégetjük.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Ipar Az ipar anyagi kincseink embert szolgáló átalakítása, vagy környezetromboló szakbarbarizmus? – Úgy használjuk, hogy megmaradjon, vagy úgy, hogy felégetjük."— Előadás másolata:

1 Ipar Az ipar anyagi kincseink embert szolgáló átalakítása, vagy környezetromboló szakbarbarizmus? – Úgy használjuk, hogy megmaradjon, vagy úgy, hogy felégetjük a jövőt? Veled Európa, de nélküled EU!

2 Ipar (nyomtatható változat) nyomtatható változat)nyomtatható változat) Az ipar anyagi kincseink embert szolgáló átalakítása, vagy környezetromboló szakbarbarizmus? – Úgy használjuk, hogy megmaradjon, vagy úgy, hogy felégetjük a jövőt?

3 Ipar - összefoglalás Miért? – Mit? – Hogyan? A négy liberális alapelv hatása a magyar iparra Az EU általános hatása az iparra A Szent Korona Országának iparra vonatkoztatott általános gazdasági alapelve A Szent Korona Országának ipara EU-tagország és a Szent Korona Országának iparpolitikája A Szent Korona Országának iparpolitikája Személyi elismerés

4 Ipar Miért?Mit?Hogyan? Az EU „belső piaca” az ipar teljes kiszolgáltatottságát jelenti a multinacionális cégeknek, következetesen alkalmazva a négy liberális alapelvet (a tőke-, az áru-, a szolgáltatás- és a munkaerő szabad áramlása). Az alapvető életfeltételeket biztosító (energia- és nehézipar) visszaállamosítása. Az ipar az önellátási rendszer része. Az ipar alapvető feladata, hogy biztosítsa az állampolgárok életföltételeinek eszköz részét.

5 A négy liberális alapelv hatása a magyar iparra Azt, hogy az EU négy liberális alapelv mennyire a multinacionális cégek (szolgáltatás is) monopóliumát erősíti, és azt, hogy az EU tulajdonképpen mennyire a kiszolgálója annak a háttérhatalomnak, amely a multinacionális cégekkel szoros kapcsolatban van, nem lehet jobban jellemezni, mint az EUM 106. cikk (2) bekezdésével: „…a jövedelemtermelő monopólium jellegű vállalkozások az Alkotmány rendelkezései, így különösen a versenyszabályok hatálya alá tartoznak, amennyiben e rendelkezések alkalmazása sem jogilag, sem ténylegesen nem akadályozza a rájuk bízott sajátos feladatok végrehajtását.”EUM 106. cikk A tőke szabad áramlása érvényesülésével a magyar termőföld 2007. január 1-től mindenki számára megvásárolható. Az áru és a szolgáltatás szabad áramlásával az egészségre ártalmas, de – a diszkriminatív támogatás miatt – olcsó idegen áru beáramoltatásával megfolytja a magyar termelőket és szolgáltatásokat. A személyek szabad áramlása (letelepedés szabadsága) az egyenlőtlen feltételek következtében gazdasági emigrációba kényszeríti az embereket, ezzel terelve a gyökértelenség felé a magyarságot. „A belső piac egy olyan, belső határok nélküli térség, amelyben az Alkotmány rendelkezéseivel összhangban biztosított a személyek, a szolgáltatások, az áruk és a tőke szabad mozgása.” (EUM 26. cikk)EUM 26. cikk

6 A Gyurcsány-jelenség okainak feltárása és megszűntetése – EU-sarc 2004. május 1-ig összesen 2004. május 1-ig összesen 8 866 milliárd forint 8 866 milliárd forint sarcot fizettünk azért, hogy a gyarmatbirodalom része lehessünk. sarcot fizettünk azért, hogy a gyarmatbirodalom része lehessünk. A belépést követően minden évben legalább A belépést követően minden évben legalább 4 053 milliárd forintba 4 053 milliárd forintba kerül nekünk az, hogy az EU tagjai vagyunk! kerül nekünk az, hogy az EU tagjai vagyunk! A Szent Korona értékrendje szerint élő Gondoskodó Magyarország ezt használja fel a jólét megteremtéséhez ! A Szent Korona értékrendje szerint élő Gondoskodó Magyarország ezt használja fel a jólét megteremtéséhez !

7 Az EU általános hatása az iparra Az ipar – éppúgy, mint a gazdaság minden ága - teljes egészében a multinacionális cégek tulajdonába, illetve kiszolgálói körébe kerül, vagyis a nemzet gyarapodását elősegítő nemzeti ipar nincs. Alaprendelkezésnek tekinthető az áru és a szolgáltatás szabad áramlását biztosító EUM 34., 35. cikk, amely a következők szerint rendelkezik: „A tagállamok között tilos minden behozatalra vagy kivitelre vonatkozó mennyiségi korlátozás és azzal azonos hatású intézkedés.”EUM 34., 35. cikk A Lisszaboni Szerződés EUM 107. cikke megtiltja, hogy egy tagország saját termékeit állami támogatással versenyképessé tegye.107. cikke Az EU bürokrácia az ipari tevékenység folytatását olyan feltételek meglétéhez köti, amely a vállalkozó számára jelentős egyszeri beruházási költséget jelent, a vállalkozás fenntartásának pedig megnövekednek a rendszeres improduktív kiadásai. A „nemzeti ipar”-nak nevezett korcs a multinacionális cégek részére történő beszállítói tevékenységek végzésére szűkült. Ennek az a következménye, hogy alkalmazkodnia kell az „uniós normákhoz”, ami a gyakorlatban azt jelenti, hogy „EU-támogatást” pályázhat meg (az eddig Magyarországon benyújtott 4700 pályázatból 320-at fogadtak el támogatásra). A tőke szabad áramlása lehetővé teszi azt, hogy a beszállítást igénylő multinacionális cégek kénye-kedve szerint változzék a beszállítói tevékenység iránti igény.

8 A Szent Korona Országának iparra vonatkoztatott általános gazdasági alapelve Az ipari termék gyártásának technológiája és a gyártásakor felhasznált anyagok és a keletkező hulladékok nem károsíthatják sem az emberek egészségét, sem a természetet; Az ipari termék gyártásának technológiája és a gyártásakor felhasznált anyagok és a keletkező hulladékok nem károsíthatják sem az emberek egészségét, sem a természetet; Olyan ipari termék forgalomba hozása, vagy olyan csomagolási technológia és csomagolóanyag használata tilos, amelyek használatával az ember lelki-, szellemi és anyagi életét veszélyeztetni, vagy a természetet károsítani lehet. Olyan ipari termék forgalomba hozása, vagy olyan csomagolási technológia és csomagolóanyag használata tilos, amelyek használatával az ember lelki-, szellemi és anyagi életét veszélyeztetni, vagy a természetet károsítani lehet.

9 A Szent Korona Országának ipara Állami tulajdonban vannak az alábbi tevékenységeget végző szervezetek: energiaátalakítás, bányászat, közlekedési eszközök gyártása, közút- és vasútépítés, gépgyártás, építőanyag-gyártás, vegyipar, gyógyszeripar, könnyűipar. Az előző felsoroláson kívül eső termelőtevékenység magántulajdonon alapuló szervezetekben történik. Az állam a területek és települések igényfelmérése, valamint a külföldi megrendelések alapján felajánlja minden iparosnak, vállalkozónak terményenként és termékenként annak a mennyiségnek a megtermelését, amelyre a Gondoskodó Magyarországnak szüksége van. Amennyiben a megkeresett elfogadja az állam ajánlatát, akkor a megállapodásban meghatározott (tényleges értéket kifejező) anyagi elismerésen kívül az állam biztosít beruházási támogatást, alap- és félkészárú beszállítás összehangolást.

10 EU-tagországSzent Korona Országa EU bér és Szent Korona elismerés 97 901 188 700 EU-tagország és a Szent Korona Országának iparpolitikája

11 Munkakör Havi személyi elismerés Vezető, tulajdonos 350 000 Kreatív alkalmazott 300 000 Adaptáló alkalmazott 250 000 Szakmunkás 150 000 Betanított munkás 80 000 Segédmunkás 40 000 Átlag: 175 800 A Szent Korona Országának ipar politikája Személyi elismerés

12 Ipar - összefoglalás Miért? – Mit? – Hogyan? A négy liberális alapelv hatása a magyar iparra Az EU általános hatása az iparra A Szent Korona Országának iparra vonatkoztatott általános gazdasági alapelve A Szent Korona Országának ipara EU-tagország és a Szent Korona Országának iparpolitikája A Szent Korona Országának iparpolitikája Személyi elismerés


Letölteni ppt "Ipar Az ipar anyagi kincseink embert szolgáló átalakítása, vagy környezetromboló szakbarbarizmus? – Úgy használjuk, hogy megmaradjon, vagy úgy, hogy felégetjük."

Hasonló előadás


Google Hirdetések