Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Költségvetés Az államháztartás a nemzeti vagyon növekedésének felhasználását szabályozza, vagy a sarcfizetéssel történő eladósítás és elszegényítés eszköze?

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Költségvetés Az államháztartás a nemzeti vagyon növekedésének felhasználását szabályozza, vagy a sarcfizetéssel történő eladósítás és elszegényítés eszköze?"— Előadás másolata:

1 Költségvetés Az államháztartás a nemzeti vagyon növekedésének felhasználását szabályozza, vagy a sarcfizetéssel történő eladósítás és elszegényítés eszköze? Veled Európa, de nélküled EU!

2 Költségvetés (nyomtatható változat) nyomtatható változat)nyomtatható változat) Az államháztartás a nemzeti vagyon növekedésének felhasználását szabályozza, vagy a sarcfizetéssel történő eladósítás és elszegényítés eszköze?

3 Költségvetés - összefoglalás Miért? – Mit? – Hogyan? Miért? – Mit? – Hogyan? Az EU költségvetése Az EU költségvetése EU-tagország költségvetése EU-tagország költségvetése A Szent Korona Országának költségvetése A Szent Korona Országának költségvetése

4 Költségvetés Miért?Mit?Hogyan? A tagállamokon keresztül Európa minden lakójától sarcot szed – ezt nevezi bevételnek -, amit részben a diktatúra bürokratikus rendszerének fenntartására, részben pedig a gyarmatosítók gazdasági és politikai hatalmának növelésére fordít. Megszűntetni a sarc fizetését, az EU-ból történő kilépéssel – EUA 50. cikk EUA 50. cikk EUA 50. cikk Gazdasági függetlenség visszaállítása. Minden magyar érték magyar érdeket szolgál.

5 A Gyurcsány-jelenség okainak feltárása és megszűntetése – EU-sarc 2004. május 1-ig összesen 2004. május 1-ig összesen 8 866 milliárd forint 8 866 milliárd forint sarcot fizettünk azért, hogy a gyarmatbirodalom része lehessünk. sarcot fizettünk azért, hogy a gyarmatbirodalom része lehessünk. A belépést követően minden évben legalább A belépést követően minden évben legalább 4 053 milliárd forintba 4 053 milliárd forintba kerül nekünk az, hogy az EU tagjai vagyunk! kerül nekünk az, hogy az EU tagjai vagyunk! A Szent Korona értékrendje szerint élő Gondoskodó Magyarország ezt használja fel a jólét megteremtéséhez ! A Szent Korona értékrendje szerint élő Gondoskodó Magyarország ezt használja fel a jólét megteremtéséhez !

6 Az EU költségvetése Fő bevételi tételek: A tagországok által a GDP 1 %-a körüli összegben megállapított tagdíj. A tagországok által a GDP 1 %-a körüli összegben megállapított tagdíj. A „belső piac” vámuniójának vámtételei ( EUM 110., 111. és 112. cikk ). Ezzel az intézkedéssel a tagállamok elveszítik azt a lehetőségüket, hogy az ország által termelt termékek országon belüli fogyasztása - az ezzel járó egészségügyi és gazdaságossági garanciákkal együtt - meghatározóvá váljék. Ugyanakkor ez az intézkedés megfosztja a tagországokat attól, hogy termékfölöslegeik külföldi értékesítésével értékarányosan tudják kielégíteni a külföldi termékek felhasználását. A „belső piac” vámuniójának vámtételei ( EUM 110., 111. és 112. cikk ). Ezzel az intézkedéssel a tagállamok elveszítik azt a lehetőségüket, hogy az ország által termelt termékek országon belüli fogyasztása - az ezzel járó egészségügyi és gazdaságossági garanciákkal együtt - meghatározóvá váljék. Ugyanakkor ez az intézkedés megfosztja a tagországokat attól, hogy termékfölöslegeik külföldi értékesítésével értékarányosan tudják kielégíteni a külföldi termékek felhasználását. EUM 110., 111. és 112. cikk EUM 110., 111. és 112. cikk A tagországokban realizálódó forgalmi adók, jövedéki adók és közvetett adók összegei ( EUM 110., 111. és 112. cikk ). A tagországokban realizálódó forgalmi adók, jövedéki adók és közvetett adók összegei ( EUM 110., 111. és 112. cikk ). EUM 110., 111. és 112. cikk EUM 110., 111. és 112. cikk

7 Az EU költségvetése Fő kiadási tételek: A bürokratikus rendszer fenntartási költségei, illetve azok a költségek, amelyek a bürokratikus rendszer új tagországokban történő kiépítéséhez szükségesek. A bürokratikus rendszer fenntartási költségei, illetve azok a költségek, amelyek a bürokratikus rendszer új tagországokban történő kiépítéséhez szükségesek. Azok a „támogatások”, amelyeket a multinacionális cégeken keresztül a gyarmatbirodalom „fenntartható fejlődése” érdekében befektetnek. Azok a „támogatások”, amelyeket a multinacionális cégeken keresztül a gyarmatbirodalom „fenntartható fejlődése” érdekében befektetnek. A globalista terrorizmus katonai kiadásai. A globalista terrorizmus katonai kiadásai.

8 Bevételek - Csökkennek az „átruházott” tételekkel (vám, adó), - Csökkennek a bankok és multinacionális cégek profitkimentéseivel. Kiadások - Kényszerűen csökkenek a szociális, egészségügyi és nyugdíj kiadások, - Növekednek az adóterhek, - Növekszik a külföldi hitelállomány miatti kamatteher. Költségvetési egyenleg: Állandósul a hiány, amely kiegyenlítésének módja van: - kiadások csökkentése, - adóemelés, - adósságállomány növelése. EU-tagország költségvetése

9 A már elviselhetetlen mértékű gazdasági megszorító intézkedéseket az EU vezetőinek „konvergencia”-parancsára vezette be a magyar kormány, amely tehetett volna látszatkifogásokat, amelyekkel valami minimális enyhítést érhetett volna el, de nem tette. Az igazság viszont az, hogy az EU négy liberális alapelvének érvényesülése nem enged meg lényegi enyhítést.

10 A négy liberális alapelv hatása a magyar gazdaságra Azt, hogy az EU négy liberális alapelv mennyire a multinacionális cégek monopóliumát erősíti, és azt, hogy az EU tulajdonképpen mennyire a kiszolgálója annak a háttérhatalomnak, amely a multinacionális cégekkel szoros kapcsolatban van, nem lehet jobban jellemezni, mint az EUM 106. cikk (2) bekezdésével: „…a jövedelemtermelő monopólium jellegű vállalkozások az Alkotmány rendelkezései, így különösen a versenyszabályok hatálya alá tartoznak, amennyiben e rendelkezések alkalmazása sem jogilag, sem ténylegesen nem akadályozza a rájuk bízott sajátos feladatok végrehajtását.”EUM 106. cikk A tőke szabad áramlása érvényesülésével a magyar termőföld 2007. január 1-től mindenki számára megvásárolható. Az áru és a szolgáltatás szabad áramlásával az egészségre ártalmas, de – a diszkriminatív támogatás miatt – olcsó idegen áru beáramoltatásával megfolytja a magyar termelőket és szolgáltatásokat. A személyek szabad áramlása (letelepedés szabadsága) az egyenlőtlen feltételek következtében gazdasági emigrációba kényszeríti az embereket, ezzel terelve a gyökértelenség felé a magyarságot. „A belső piac egy olyan, belső határok nélküli térség, amelyben az Alkotmány rendelkezéseivel összhangban biztosított a személyek, a szolgáltatások, az áruk és a tőke szabad mozgása.” (EUM 26. cikk)EUM 26. cikk

11 A Szent Korona Országának költségvetése 1. A költségvetés alkotmányos alapelvei A költségvetés a nemzeti vagyon növekedésének az Alaptörvényben meghatározott, hozzávetőlegesen egyharmadával gazdálkodik. A költségvetés a nemzeti vagyon növekedésének az Alaptörvényben meghatározott, hozzávetőlegesen egyharmadával gazdálkodik. Magyarország költségvetésének célja, hogy a nemzeti vagyon növekedésének mértéke szerint biztosítsa az alapvető emberi jogokat minden állampolgára számára. Ez nem lehet kevesebb, mint a minimális életföltételek kielégítése. Magyarország költségvetésének célja, hogy a nemzeti vagyon növekedésének mértéke szerint biztosítsa az alapvető emberi jogokat minden állampolgára számára. Ez nem lehet kevesebb, mint a minimális életföltételek kielégítése. A költségvetésben a bevételek nem lehetnek kevesebbek a kiadásoknál, az import értéke pedig nem lehet magasabb az exporténál. A költségvetésben a bevételek nem lehetnek kevesebbek a kiadásoknál, az import értéke pedig nem lehet magasabb az exporténál. Minden állampolgár kötelességei teljesítéséhez az államnak biztosítania kell a föltételeket. Az állampolgárokat kötelezettségük teljesítésének arányában illetik meg – az alapvető életföltételeken túli – jogok. Minden állampolgár kötelességei teljesítéséhez az államnak biztosítania kell a föltételeket. Az állampolgárokat kötelezettségük teljesítésének arányában illetik meg – az alapvető életföltételeken túli – jogok. Minden állampolgár a nemzeti vagyon növekedésének általa megtermelt része szerint vesz részt a közteherviselésben. Minden állampolgár a nemzeti vagyon növekedésének általa megtermelt része szerint vesz részt a közteherviselésben.

12 Közös képviselet 2 094 051 000 000 Mezőgazdaság- élelmiszeripar 2 209 524 480 000 Könnyű- és nehézipar 1 014 451 200 000 Közlekedés- és távközlés 333 720 000 000 Szolgáltatás 1 109 400 000 000 Kereskedelem 797 721 600 000 Egyéb (pl. bankszolgáltatás) 361 440 000 000 Nyugdíjas tapasztalatátadása 1 482 235 392 000 Összes adó 9 402 543 672 000 A Szent Korona Országának költségvetése 2. Bevételek

13 Nyugdíj 3 495 667 200 000 Nem személyhez kötött egészségügyi kiadás 1 200 000 000 000 Közös képviselet személyi elismerése 2 094 051 000 000 Közös képviselet üzemeltetési költsége 120 000 000 000 Alapvető élelmiszer 1 454 400 000 000 Energia (lakossági) 239 999 976 000 Építési hitel alap 500 000 000 000 Ruhautalvány 59 400 000 000 Összesen: 9 163 518 176 000 A Szent Korona Országának költségvetése 3. Kiadások

14 A Szent Korona Országának költségvetése 3. Költségvetési egyenleg Összes bevétel: 9 402 543 672 000 Összes kiadás: 9 163 518 176 000 Egyenleg: 239 025 496 000 Költségvetésen kívüli juttatások fedezete: Saját szükségleten felüli, 20 millió ember számára biztosított egészséges élelmiszer ellenértéke Természeti kincsek (földgáz, olaj, termál- és ivóvíz) önellátása

15 Költségvetés - összefoglalás Miért? – Mit? – Hogyan? Miért? – Mit? – Hogyan? Az EU költségvetése Az EU költségvetése EU-tagország költségvetése EU-tagország költségvetése A Szent Korona Országának költségvetése A Szent Korona Országának költségvetése


Letölteni ppt "Költségvetés Az államháztartás a nemzeti vagyon növekedésének felhasználását szabályozza, vagy a sarcfizetéssel történő eladósítás és elszegényítés eszköze?"

Hasonló előadás


Google Hirdetések