Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Kiemelt projektek Csabina Zoltán, főosztályvezető.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Kiemelt projektek Csabina Zoltán, főosztályvezető."— Előadás másolata:

1 Kiemelt projektek Csabina Zoltán, főosztályvezető

2 Finanszírozási keretek
Kohéziós támogatások: Phare, ISPA, SAPARD, Strukturális és Kohéziós Alap A év végén elfogadott pénzügyi perspektíva alapján. Naponta: 2,5 mrd Ft !!! + egyéb források: EMVA (9,2 mrd EURO = 2300 mrd Ft, k+f stb. Feladat: jól elkölteni a pénzt! Jól = hatékonyan + hatásosan és összehangoltan (szinergia) Ebben a korábbinál nagyobb nemzeti felelősség és mozgástér: Több önállóság  több felelősség (pl. nem lesz program kiegészítő dokumentum, OP-t csak prioritás szinten hagyja jóvá az EU; erősebb a nemzeti adminisztráció szerepe, ezzel felelőssége)  Fontos a jó (=stratégiai) tervezés Egyéb források? Hazai társfin.: (15%); Más uniós források (k+f) Magánszféra (PPP)

3 Mire és hogyan (ne) költsük?
„Lyukas zsákba nem öntünk pénzt” – Államreform: struktúra átalakítása v. új struktúra fejlesztése GDP-n belüli újraelosztás csökkentése – költségvetés terhei ne nőjenek a fejlesztések eredményeként A magántőke számára nem megtérülő beruházások finanszírozása – magántőkét nem helyettesítjük, hanem ösztönözzük Átláthatóság – biztosítja, hogy a részérdekek ne kerüljenek az összérdek elé „Gazda szeme hizlalja a jószágot” – Egy projekt akkor lehet sikeres, ha az foglalkozik vele, akinek fontos

4 Projektköltségvetés szerkezete
Elszámolható ktsg. Ezt adja az EU (22,4 mrd EURO) Nem elszámolható ktsg. ezt is a pályázó fizeti A sajáterő mértékét meghatározza: 1. Uniós/hazai jogszabályi korlátok, Pl. vállalkozások támogatásának tilalma - kivételek , pl. támogatási térkép 2. Hazai támogatáspolitikai, szakpolitikai szempontok Pl. támogatható tevékenységek köre az EU szabályokon belül a kért saját erő mértéke Állami támogatás = EU támogatás + hazai költségvetési forrás (85 /15) Saját erő A fejlesztés összvolumene

5 Támogatás intenzitás Középvállalkozásnál +10% Kisvállalkozásnál + 20%
25%  10% (2011) 30% 40% 50% Középvállalkozásnál +10% Kisvállalkozásnál + 20%

6 Zászlóshajó programok
A II. NFT rendszere Kötelező és „szabadon választott” elemek Az alap: 2020-ig terjedő időtávban: Országos Fejlesztéspolitikai Koncepció Országos Területfejlesztési Koncepció közötti stratégia meghatározása: Új Magyarország Fejlesztési Terv (= Nemzeti Stratégiai Referenciakeret, NSRK) Operatív programok – 22,4 mrd € (KA+SA) Akciótervek – 2 évre, gördülő tervezés Zászlóshajó programok Pályázatok, projektek

7 Az ÚMFT átfogó céljai Foglalkoztatás bővítése – felzárkózás az EU foglalkoztatási mutatóihoz foglalkoztathatóság és aktivitás javítása – társadalmi stabilitás munkaerő-kereslet bővítése – munkahelyteremtés munkaerő-piaci környezet fejlesztése – állásközvetítő rendszer Tartós növekedés – GDP az EU átlag fölött nőjön versenyképesség – hogy a világ élvonalába tartozzunk a gazdaság bázisának szélesítése – az egész ország részesedjen belőle üzleti környezet fejlesztése (elérhetőség javítása, szabályozási környezet javítása, állami szolgáltatások hatékonyságának növelése)– ne fogjuk vissza a fejlődést

8 Horizontális célok Fenntarthatóság környezeti makrogazdasági (egyensúly) társadalmi (megújulás, biztonság) Kohézió - esélyteremtés területi különbségek csökkentése társadalmi (esélyegyenlőség, igazságosság)

9 A fejlesztés területei, operatív programok
Környezet és Energia Humán Államreform Régiók ,5 mrd Ft Gazdaság Közlekedés Környezet és energia OP ,3 mrd Ft Államreform OP 46,7 mrd Ft Elektronikus közigazg. OP 114,3 mrd Ft Gazdaság fejlesztés OP 795,7 mrd Ft Közlekedés OP ,2 mrd Ft Társadalmi megújulás OP 1110,3 mrd Ft Társadalmi infrastruktúra OP 621,4 mrd Ft 15 % nemzeti társfinanszírozással együtt 271 Ft/EURO, folyó áron

10 Regionális Operatív Programok (ROP - 7 db)
Regionális OP-k Mrd Ft Nyugat-dunántúli OP 147,9 Közép-dunántúli OP 161,9 Dél-dunántúli OP 224,8 Dél-alföldi OP 238,7 Észak-alföldi OP 310,9 Észak-magyarországi OP 288,1 Közép-magyarországi OP 467,8 Összesen: 1840,1

11 A támogatási rendszer átalakítása
Új eljárások – egységes folyamatok: Jogosultsági alapú értékelés Egyfordulós pályázat Kétfordulós pályázat – előkészítési támogatás, stratégiai megközelítés Nagy/kiemelt projekt – projektcsatorna Hitel, tőke, garancia Közvetett támogatás

12 Tervezett pályázati források 2007-2008-ban
ban összesen 150 pályázati kiírás OP Összes forrás Pályázat Közvetett* Kiemelt proj. GOP 306 214 87 5 TÁMOP 447 222 152 73 TIOP 340 305 35 KEOP 556 KÖZOP 519 10 508 ROP-ok 744 431 313 ÁROP 17 EKOP 38 Összesen 2967 1738 239 989 Mrd Ft * A projektgazda kiválasztott állami szerv, de a kedvezményezett nyílt eljárásban lesz kiválasztva. Pl. Start program, kkv-k hitel- és tőke-konstrukciója

13 Központi programok az I. NFT-ben
OP Teljes költségvetés (mrd Ft) Ebből központi program (mrd Ft) % GVOP 154,6 4,6 3 HEFOP 191,4 74,5 39 KIOP 112,3 77,6 69 ROP 121,4 10,2 8 Összesen * 579,7 166,9 29 * Az AVOP-ban nincs központi program

14 Projektkiválasztási eljárások
Pályázatok: Egyfordulós pályázat normatív (= jogosultság alapú) is lehet Kétfordulós pályázat (előzetes javaslat  részletes kidolgozás) Speciális támogatások: Közvetett támogatás Hitel, tőke, garancia (visszatérítendő) Pályázat nélküli egyedi jóváhagyás (nevesített/egyedi projektek) Nagyprojekt Kiemelt projekt Kiemelt projekt lehet: Amire nincs megfelelő pályázatos konstrukció NEM cél a pályázati rendszerből kiemelni Nagyprojekt is ide tartozik (elvileg pályázati úton is jöhet be, de nem valószínű) Fogalmi tisztázás fontos: Projekt/program Nagyprojekt Eljárásokról részletesebben: 1. előadás

15 Speciális projekttípusok
Nagyprojekt (EU rendelet) Oszthatatlan (műszaki, gazdasági szempontból) ERFA-ból vagy KA-ból finanszírozható költségigénye meghaladja az 50 millió EUR-t (környezetvédelem területén a 25 millió EUR-t) EU Bizottsági jóváhagyás szükséges; Indikatív listát az OP tartalmazza Nagyprojekt fogalma!!! Jellemzően KÖZOP és KEOP De pl. TIOP-ban is előfognak fordulni (pl. klinikai fejlesztések) – IH-knak fel kell készülni rá Mindkettő esetben fontos: INDIKATÍV jelleggel vannak nevesítve

16 Speciális projekttípusok
Kiemelt projekt (255/2006. korm.rend.) egyedileg, pályáztatás nélkül jóváhagyott (az akcióterv nevesítve tartalmazza); Országos/regionális jelentőségű (projektméret: 5, ill. 1 mrd Ft) nincs rá pályázat az akciótervben (nem „kiskapu”) Projektgazda: költségvetési szerv, állami tulajdonú szervezet, ök., ök-i társulás, ök-i intézmény, egyház (kormány eltérhet)

17 Minisztérium (miniszter); regionális fejlesztési tanács; NFÜ
A kiemelés folyamata Bemenetek: Minisztérium (miniszter); regionális fejlesztési tanács; NFÜ Zászlóshajó programok elemei Államreformhoz kapcsolódó projektek Országos közlekedési nagyprojektek stb. Miért „csatorna”? Csatorna itt = bemenet Minisztérium, RFÜ: 1. szűrő (regionális/ágazati stratégiának megfelel; valóban kiemelt jelentőségű) NFÜ NEM alternatív csatorna a másik kettő mellett, hanem, saját jogon kezdeményezhet: Ami mögött nincs tárca/régió (pl. államreform) Ahol nézetkülönbség van pl. tárca NFÜ között

18 NFÜ elnöke, IH-k, szaktárcák, régiók, civil szakértő Kormány
A kiemelés folyamata Adatlap  regisztráció (hiánypótlás)  előminősítés (projektgazda, méret, pályázat) (Elő-)megvalósíthatósági tanulmány  Szakértői értékelés és 2. lépés összevonható Zsűri NFÜ elnöke, IH-k, szaktárcák, régiók, civil szakértő Kormány Akcióterv részeként Tájékoztatás az „elvetett” projektekről is IH: tervezési felhívás  részletes tervezés  szerződéskötés Több lépéses folyamat: Ennek célja: erőforrások gazdaságos felhasználása mind a projektgazda, mind az NFÜ (pl. szakértők) részéről A folyamatban egy döntési kompetencia van: a kormányé Döntés: az AT-k részeként + tájékoztatás az elvetet projektekről is  visszautalhatja a folyamat korábbi fázisba Részletesen l.: 2. előadás

19 egyértelmű, mérhető és elérhető célokkal rendelkezik;
Alapkritériumok megvalósulása hozzájárul az operatív program társadalmi-gazdasági céljaihoz; egyértelmű, mérhető és elérhető célokkal rendelkezik; költség-hatékony; megfelelően előkészített, így gyors megvalósításának feltételei biztosítottak. De! előkészítettség ≠ műszaki, kiviteli tervek léte Korábbi tapasztalat: 1) Általános vélekedés: előkészítettség = kiviteli terv. Ugyanakkor arra nincs válasz: Miért is van a projektre szükség, miért úgy és ilyen műszaki tartalomra van szükség 2) ESZA ügyeknél jellemzően – csak „bemondásra” mindenféle megalapozó tanulmány nélkül.  Határozott elvárás: a projekt megalapozásához legalább egy előmegval tan szintű megalapozó tanulmány szükséges. Kétféle típusú projektre eltérő tartalmi elvárások: Beruházás (építés: infra, épület) Nem tisztán beruházás jellegű (de lehet ERFA is, pl. ROP-okban lesz ilyen) Ezen belül IH-k tovább specifikálhatják az eljárást Részletesebben l.: előadás

20 Kiemelt projektek az első akciótervekben
Projektek száma Támogatási igény db % mrd Ft Beérkezett projektek összesen 772 100% 3 205,8 Ebből: KÖZOP 88 11% 1 128,9 35% Egyéb OP 684 89% 2 076,9 65% Projektek száma Támogatási igény db % mrd Ft Nem KÖZOP-os projekt összesen 684 100% 2 076,9 Ebből: Támogatott 191 28% 388,0 19% Továbbfejlesztendő 80 12% 169,4 8% Nem támogatott 413 60% 1 519,4 73%

21 Köszönöm a figyelmet Csabina Zoltán


Letölteni ppt "Kiemelt projektek Csabina Zoltán, főosztályvezető."

Hasonló előadás


Google Hirdetések