Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

PÁLYAISMERET.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "PÁLYAISMERET."— Előadás másolata:

1 PÁLYAISMERET

2 A jó pályaválasztás feltétele: pályaismeret
A pályaismeret az egyes pályák leglényegesebb követelményeinek ismeretét jelenti, annak érdekében, hogy a fiatal képességei és a választott pálya megfeleltethetők legyenek egymásnak. Ezen ismeretek megszerzése egy igen széles körű, sokirányú tevékenység. A pályaorientációt meghatározó tényezőket két nagy egymással összefüggő, mégis különböző kategóriába sorolhatjuk: • önismeret, • pályaismeret. A pályaorientáció legfőbb célja, hogy a tanulókat a pályaválasztási döntés meghozatalában segítse, addig a pályaismereti foglalkozások kitűzött célja, hogy foglalkozásokról, szakmákról és ehhez kapcsolódó képzési lehetőségek felöli aktív, önálló tájékozódásra és a megszerzett információk elemzésére serkentse. További törekvés az is, hogy a résztvevők megpróbálják a pályákról nyert információkat összeilleszteni saját személyük jellemzőivel, igényeivel.

3 A pályaismereti foglalkozások módszertani jellemzői
A hangsúly a diákok meglévő ismereteinek mobilizálásán, képességeinek fejlesztésén és szemléletének formálásán van. A diákok aktív résztvevői a foglalkozásoknak. A csoportvezető a feladat kijelölése után a háttérbe vonul, csak a munkára ösztönző légkört teremti meg. Megszervezi az egyénileg, párosan, kis- vagy nagycsoportban zajló feladatmegoldást. A megoldott feladatok együttes megbeszélésében moderátori tevékenységet fejt ki. A csoporttagokat arra ösztönzi, hogy együttműködjenek, elfogadják a különböző álláspontokat. A pályaismeret elsajátítását és bővítését célzó csoportfoglalkozások e szemléleti és módszertani keretek között játékos feladatok megoldásával konkrét ismeretek megszerzésére teremtenek lehetőséget, valamint az informálódást biztosító segédanyagok rutinos használatához segítenek hozzá.

4 A foglalkozások a pályaismeret megszerzését, elmélyítését a kínált feladatok tartalmi felépítése, egymáshoz kapcsolhatósága révén érik el. A feladatok módszerei - gyűjtés - csoportosítás – kiválasztás - párosítás - rangsorolás - fogalomtisztázás, definíció megalkotása - történet- vagy mondatbefejezés - összehasonlítás, hasonlóságok – különbségek keresése táblázatok, rendszerek létrehozása kártyákkal való játék - rajzolás - asszociációs játék - érzékelésen alapuló játékok szerepjáték – helyzetgyakorlatok (lásd: segédanyag)

5 Óravázlat példák 1. óra: osztályfőnöki osztály: felső tagozat
Cél: a műszaki szakmacsoport bővebb megismerése Szükséges eszközök: szókártyák, csomagoló papír, filctoll, Az óra menete: Véletlenszerű csoportalakítás: minden tanuló húz egy szókártyát, az azonos szakmához tartozók alkotnak egy csoportot. A négy csoport: könnyűipar faipar közlekedés építőipar Gondolattérkép készítése: Mi jut eszedbe róla? – szavak gyűjtése. A kiscsoportok egymástól különböző pályákat dolgoznak ki, így a csoportok egymás munkáját megismerve tovább bővíthetik ismereteiket, illetve kérdezve, kiegészítve a másik csoport munkáját a tagok közötti konstruktív kommunikációt segíti. Ha a csoport tagjainak kevés a pályákkal kapcsolatos ismerete, akkor a foglalkozás vezetője a tagok élményeire, gyerekkori, családi, baráti körben szerzett tapasztalataira építhet. A csoport tagjai egyénileg készíthetnek egy listát, melyben felsorolnak pár általuk ismertfoglalkozást, azt egyenként felolvasva és a lapjukra írva kialakul egy csoportlista. Mindenki választhat egy foglalkozást a listájáról és eljátszhatja. („Amerikából jöttem…”) A többiek kitalálják, kiegészítik saját ismereteikkel. Állítások megfogalmazása az adott szakmáról. pl. A kőműves házak építésénél tevékenykedik…. Időkitöltőnek lehet: pl. rejtvények, cégér tervezés kedvenc szakmájukhoz.

6 2. Óra: osztályfőnöki Osztály: felső tagozat
Cél: agrár szakmacsoport megismerése Eszközök: internet Az óra menete: A gyerekek csoportokban megtekintenek egy-egy szakmát bemutató filmet a oldalon. A megtekintendő filmek: állattenyésztés, állatgondozás Növénytermesztő gépész Vadász Élelmiszer- és vegyi áru kereskedő A filmekhez adhatjuk a következő megfigyelési szempontokat: Milyen környezetben folyik a munkavégzés? Milyen eszközöket használnak? Milyen szakképzettség szükséges a munka végzéséhez? Van-e valamilyen kozáró tényező? Hiányszakma e vagy sem? Van e továbbképzési lehetősége? Milyen feladatokat kell ellátnia? Mivel foglalkozik? Várható fizetés. Miután közösen megnézték a filmeket, válaszoltak a kérdésekre, a csoportok bemutatják egymásnak az általuk megismert szakmákat.

7 www.eletpalya.munka.hu (Nemzeti Pályaorientációs Portál)
Források: (Nemzeti Pályaorientációs Portál)


Letölteni ppt "PÁLYAISMERET."

Hasonló előadás


Google Hirdetések