Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Breszkovics József (Breszkó)

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Breszkovics József (Breszkó)"— Előadás másolata:

1 Breszkovics József (Breszkó)
Sajátos nevelési igényű és BTM-es gyerekek együttnevelése, fejlesztése a DKKI Darányi Általános Iskolájában Vasas Józsefné (Ildi) Breszkovics József (Breszkó) Darány, február 23.

2 Szeretjük a csillogó szemű GYEREKEKET!
Felelősséget vállaltunk! Szeretjük a csillogó szemű GYEREKEKET!

3 247 beírt tanuló! Ebből: HH-s: 220 fő HHH-s: 148 fő SNI-s: 21 fő
BTM-es: 76 fő Magántanuló:6 fő Statisztika

4 Miért fontos, hogy tudjuk, hogy kik ŐK?
Mert csak így tudunk segíteni! Így lehet mindenki számára SIKER az iskola! Minden kis siker, siker! Jegyző, Nevelési Tanácsadó, Szakértői Bizottság! (Óvodai tapasztalatok fontossága!)

5 Hogyan fejlesztünk? Módszerek, időkeret Heti 53 óra!
Egy tanóra – két tanár! - AZ EGYIK LEGJOBB DOLOG! Személyre szóló fejlesztés: - egyéni, kiscsoportos EZ JÁR! Mentori rendszer! ÉPÜL! Együtt a SZÜLŐKKEL! JAVUL! Ha mi már kevesek vagyunk, jöjjön! - Családsegítő szolgálat, Nevelési Tanácsadó, Szakértői Bizottság, Szivárvány Gyógypedagógiai Központ, ….

6 Kik fejlesztenek? Belső erőforrás Elsősorban: Gyógypedagógus, fejlesztő pedagógus, minden szaktanár! Most még megrendeljük…. Külső erőforrás Logopédus! Gyógytestnevelő! Iskolapszichológus! Speciális képzettséggel rendelkező gyógypedagógus!

7 Fejlessz, minden lehetőséget kihasználva, (légy TÜRELMES!)
Folyamat Mérd fel ki hol tart! SZAKEMBEREK!!! Fejlessz, minden lehetőséget kihasználva, (légy TÜRELMES!) Ha nincs már erőd MŰKÖDJ EGYÜTT! IPR ERNYŐ!!!! Várhatod az eredményt!

8 Működj együtt! Ha mi már kevesek vagyunk, jöjjön!
- Családsegítő szolgálat, Nevelési Tanácsadó, Szakértői Bizottság, Szivárvány Gyógypedagógiai Központ, …. és Szegedi Tudományegyetem: Részvétel diagnosztikus mérésekben, tudományos kutatásokban! - Pécsi Tudományegyetem: GYAKORLÓHELLYÉ VÁLÁS!!!!

9 PTE - Gyakorlóhely! „Előzd meg a korodat!” Képezz ki mentortanárokat!
Új felsőoktatási törvény! „Nincs diploma gyakornoki munka nélkül!” Fogadd a hallgatókat! hospitációra, hospitációs tréningre, engedd, hogy nálad taníthassanak, mutass nekik új módszereket, adj lehetőséget arra, hogy megismerhessék az általános iskolák „sokszínű világát” fogadj francia pedagógusjelölteket ÖNKÉNTES MUNKÁRA! Képezz ki mentortanárokat!

10 Dokumentáció, a fejlesztés nyomonkövethetősége

11 Helye: intézményvezetőnél
- Felelős:intézményvezető Vezetni kell a korai fejlesztésben, a fejlesztő-felkészítésben résztvevő, az SNI-s gyerekeknél külön-külön naplóban - Éves összesítés gazdasági évre vonatkoztatva Forgalmi napló A.Tü.355.r.sz. - BTM-es gyermekek esetében számítógépes összesítő

12 Gyermek nevénél a megjegyzés rovatba: felmentések /záradékok/
Osztálynapló Gyermek nevénél a megjegyzés rovatba: SNI kód szakvélemény száma érvényesség ideje felmentések /záradékok/

13 Felmentések Javasolja: szülő, szaktanár, gyógypedagógus
Engedélyezi: intézményvezető Helye: a gyerek személyi anyagában Formája: határozat, intézményenként változó Visszavonás: a tanuló érdekeit ez jobban szolgálja Formája: határozatban az intézményvezető

14 Mulasztási és Haladási Napló
A. Tü r. sz. Helye: gyógypedagógusnál Felelős: gyógypedagógus Tartalma: gyerekek névsora foglalkozások ideje mulasztások felszólítások időpontja

15 Egyéni fejlődési lap, külív
A. Tü r.sz. Kitöltése: BTM-es és SNI-s gyerekek esetén Új Külív szükséges: alsó – felső váltás BTM-esből SNI-s lesz SNI-sből BTM-es lesz - Szerepe:a gyermek teljes dokumentációs anyagának tárolása Helye: gyerek személyi anyagában Felelős: osztályfőnök

16 Másolata a Külívbe kerül.
Orvosi adatlap 14/1994. (VI. 24.) MKM rendelet „Az ötödik életévüket szeptember 1-je után betöltő gyermekek esetében a kérelemhez csatolni kell az e rendelet 5. sz. melléklete szerinti orvosi adatlapot, melyet a szülő a gyermek háziorvosától … szerez be.” Másolata a Külívbe kerül.

17 Belív A. Tü r. sz. Helye: Külív Felelős: gyógypedagógus Tartalma: fejlesztő órák rövid leírása

18 Fejlesztési terv Helye: Külív Felelős: szakirányú gyógypedagógus
Tervezési idő: általában 3 hónapra előre Tartalma: fejlesztés időtartama gyermek személyi adatai diagnózis szakvélemény kelte, száma, kontroll szakvélemény megállapításai, tanácsai fejlesztés területe, módszerei aláírás

19 A fejlesztés hétköznapjai

20 A fejlesztés célja Az alapvető készségek, képességek elsajátíttatása
- A mindennapi életre nevelés-

21 Évfolyamonkénti kötelező óraszám
A fejlesztő órák száma 1993. évi 79. törvény + Évfolyamonkénti kötelező óraszám

22 Fejlesztés fő területei
Szociális készségek Kommunikációs képességek Általános ismeretek bővítése Orientációs képességek Kognitív képességek Motoros képességek

23 Fejlesztő óra menete - Felvezetés /mozgás, rövidtávú emlékezet, megfigyelő kép., szituációk/ Fő téma /fejlesztési tervben meghatározva/ Lezárás /fejlesztő játék/

24 Praktikák - Nem korrepetálás, de mindig kapcsolódjon a tantárgyak anyagához - Egy feladat, több fejlesztési terület megjelenése /ismert anyaggal dolgozhat, bevésés/ Tanulási technikák tanítása Folyamatos tájékoztatás, mit fejlesztünk a feladattal Választási lehetőség felkínálása

25 Egyéb törvényi hátterek
- Sérülési fajták szerint:1993.évi 79. tv. 121§ 29. Érvényesség, felülvizsgálat:11/1994 MKM rend. 4. melléklet 4/e pontja; 4/2010 (I.19.) OKM rendelet 5. sz. melléklet Szakvégzettség: évi 79. törvény Kötelező eszközök: 11/1994 MKM rend. 7.sz. m. Követelmény és tantárgyi rendszer: 2/2005 OM irányelvek; 27/1997 MKM rendelet

26 Leggyakrabban használt diagnózisok
- Általános és specifikus tanulási zavarok(részképesség zavarok) *Olvasás BNO: F.81.0; Írás BNO: F.81.1 *Aritmetikai készségek zavara/diszkalkúlia/ BNO: F.81.2. *Iskolai készségek kevert zavara/3-szoros disz/ BNO: F.81.3. *Nem meghatározott zavar /tan. ism. elsajátítási nehézsége/ BNO: F.81.9 *Kevert specifikus fejlődési zavarok /beszéd, kognitív és motoros funkciók kevert zavara BNO: F.83

27 - Aktivitás szabályozás és a figyelem zavarai BNO: F. 90. 0; F. 90
- Aktivitás szabályozás és a figyelem zavarai BNO: F.90.0; F.90.1 stb./figyelem-, viselkedési zavar, impulzivitás,stb./ Értelmi fogyatékosság *enyhe BNO: F70 *középsúlyos BNO: F71 *súlyosan, halmozottan fogyatékos BNO: F72 Autizmus *infantilis BNO: F84.0 *Atipusos BNO: F84.1 *Asperger szindróma BNO: F84.5 *nem meghatározott PDD BNO: F84.9

28 Szakirodalom - CD: Mókus Iskola, Sára tanul, Varázsbetű
Net: tantaki.hu; fejleszto pedagogusok lapja.hu Könyvek:Bodnár Gyné:Szil, szál, szalma szál; Murayné:Játékos beszédnevelés; Betűről betűre, olv. és írásfejl.; Székely Bné: (R)észképességek; Nebuló 1-4; Vannay Ané:Szórejtő, szófejtő; Gondolkodj és írj!; Besztercei E: Másképp; B Gál Katalin: Legyőzöm a diszlexiát!; Szebényi Tné:Böngésző; Mondd ki! Írd le! Törd a fejed!; Lovas E:Szótagoló; Észbontogató; Tarnai Klára: Betűsuli; Némethné-Seregélyné: Olvasom és értem; Vitéz Gyöngyvér:Szövegelő szövegesek; Szarvasné T. Bernadett: Helyesírást, olvasást fejlesztő segédkönyv/felsőnek/

29 Ha kérdeznétek: Vasas Józsefné (Ildi) Breszkovics József (Breszkó) Itt a vége …. ?


Letölteni ppt "Breszkovics József (Breszkó)"

Hasonló előadás


Google Hirdetések