Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A FIZIKAI FELKÉSZÍTÉS ELMÉLETE

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A FIZIKAI FELKÉSZÍTÉS ELMÉLETE"— Előadás másolata:

1 A FIZIKAI FELKÉSZÍTÉS ELMÉLETE
Dr. Dunai Pál alezredes A FIZIKAI FELKÉSZÍTÉS ELMÉLETE Balatonkenese 2009. Május 04.

2 Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem
Dr. Dunai Pál alezredes Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Bolyai János Katonai Műszaki Kar Repülő és Légvédelmi Intézet Repülésirányító és Repülő-hajózó Tanszék egyetemi docens

3 A fizikai felkészítés elmélete, gyakorlata és szervezése;
Fő kutatási témák: A fizikai felkészítés elmélete, gyakorlata és szervezése; Repülő-hajózó hallgatók élettani és kondicionális állapotának vizsgálata; Repülésirányító tevékenység minőségi jellemzőinek vizsgálata fizikai felkészültség szint összehasonlító elemzésével;

4 Az előadás vázlata: Fizikai felkészítés elmélete
Elméleti alapok és alapfogalmak A szakterület helyzete a Magyar Honvédségben, feladatok és problémák

5 Aktualitás: Ellentmondás a fizikai felkészítés deklarált jelentősége és a tényleges megítélése között A kiképzés speciális irányának tudományos alapokon való igazolásának hiánya Az ellenőrzési alrendszer hiányossága

6 A kiképzés speciális iránya; fizikai állapot; fizikai felkészültség;
Főbb alapfogalmak: munkavégző képesség; A kiképzés speciális iránya; fizikai állapot; fizikai felkészültség; fizikai fejlesztés; fizikai felkészítés;

7 Munkavégző képesség a katonák optimális kiképzettségi szintje, amely lehetővé teszi számukra a fegyvernemre jellemző harctevékenység végzését. Itt a speciális katonai-szakmai fogalomként alkalmazom a katonák professzionális tevékenységét minősítő mérhető paraméterként.

8 A kiképzés speciális iránya
Lényege abban áll, hogy a fizikai felkészítés összes komponensét leginkább hatékony módon használjuk fel annak biztosítása céljából, hogy a katonák sokoldalú fizikai felkészültsége alapján elsődlegesen fejlesszük a fizikai képességeket, speciális pszichés tulajdonságokat és mozgáskészségeket, valamint a szervezet funkcionális állapotát és ellenálló képességét, amelyek leginkább fontosak a munkavégző képesség és harcképesség növeléséhez.

9 Fizikai állapot a katonák testi-fizikai fejlettségét, a szervezetük funkcionális állapotát és a fizikai felkészültségüket jellemző paraméterek összessége.

10 Fizikai felkészültség
a szervezet meghatározott fizikai állapota, amely biztosítja a harctevékenység során a magas fokú munkavégző képességet.

11 Fizikai fejlesztés a katonák fizikai állapotának fejlesztésére irányuló folyamat, valamint az ehhez kapcsolható ismeretek, jártasságok, szükségletek kialakítása a testgyakorlatok rendszeres végrehajtásával.

12 Fizikai felkészítés a katonák fizikai állapotának fejlesztése katonai-szakmai tevékenységük figyelembevételével. A fizikai felkészítés fogalmának alkalmazása aláhúzza a katonák fizikai fejlesztésének alkalmazott (specializált) irányát.

13 Kiképzés: Olyan, céltudatosan programozott tevékenység, amelynek eredményeként a katonai közösség (szervezet) felkészül feladatai végrehajtására, tágabb értelemben a fegyveres küzdelem sikeres megvívásához szükséges mesterségbeli tudást (a szükséges ismeretek, jártasságok, készségek, képességek) elsajátítására szellemi és fizikai értelemben egyaránt. Mindarra, amivel a harc során szembesülhetnek. A kiképzés környezetének élethűnek és stresszel, meglepetésekkel telinek kell lennie.

14 Felkészítés: a kiképzésnél tágabb fogalom, mert magába foglal olyan, a kiképzésen túli területeket is, mint: morális, pszichológiai, pedagógiai, közösségi területek.

15 Alapvető kapcsolatok és viszonyok, amelyeket a fizikai felkészítés elmélete vizsgál

16 Az elmélet vizsgálatának tárgya:
a fizikai fejlesztés folyamatának és e folyamat irányításának törvényszerűségei.

17 A fizikai felkészítés elméletének tartalma
A fizikai felkészítés helye és jelentősége a csapatok harci-kiképzési rendszerében; A fizikai felkészítés hatása a csapatok harcképességére; A fizikai felkészítés rendszerének strukturális-funkcionális felépítése; Faktorok, melyek hatással vannak a fizikai felkészítés rendszerére; A fizikai felkészítés célja, feladatai, elvei, eszközei formái és módszerei; a szaktisztek szakmai munkájának alapjai.

18 A fizikai felkészítés elvi rendszerábrája

19 A kiképzés speciális irányát meghatározó tényezők és ezek hatása a fizikai felkészítési rendszerre

20 A fizikai felkészítés rendszere

21 Motoros képességek

22 Feladataink: A fizikai felkészítés rendszerének fejlesztése területén
Az alapkutatatás területén A katonák fizikai felkészítése során Az ellenőrzési rendszerben

23 Feladataink: a fizikai felkészítési rendszer meghatározó elemének, a harcfaktorokból levezethető speciális iránynak a vizsgálata. Olyan kiképzési rendszer kialakítása, mely a tényleges harctevékenységből eredő fizikai követelményeken alapul és az ebből származtatott normakövetelmények prediktív validitása lehetővé teszi, hogy a felkészítés minden esetben biztosítsa a szükséges munkavégző képességet.

24 Feladataink: A speciális fizikai felkészítés prioritásának bizonyítása és ennek megjelenése a felkészítés rendszerében. Pontosan meg kell fogalmazni, hogy az adott munkaterület terhelési jellemzőinek megfelelően, mely motoros képességek mérése szükséges.

25 Feladataink: a fizikai felkészültség szintje és a harctevékenység eredményessége közötti meglévő magas szintű korrelációs kapcsolat bizonyítása. A harcképesség alapvető meghatározó eleme volt és maradt napjainkban is a katona alkalmassága, melynek egyik meghatározó eleme a fizikai felkészültség. Olyan kutatási módszer kialakítása, amely lehetővé teszi a munkavégző képesség vizsgálatát a harcot, a fizikai igénybevételt illetően, maximálisan modelláló körülmények között.

26 US Marine Corps special PFT
Feladataink: A jelenleg az MH-ban meglévő ellenőrzési rendszer elemezése és pontosítása. US Marine Corps special PFT

27 Köszönöm megtisztelő figyelmüket!
Várom esetlegesen felmerült kérdéseiket! Dr. Dunai Pál alezredes


Letölteni ppt "A FIZIKAI FELKÉSZÍTÉS ELMÉLETE"

Hasonló előadás


Google Hirdetések