Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az Idegenforgalmi Piac

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Az Idegenforgalmi Piac"— Előadás másolata:

1 Az Idegenforgalmi Piac
Piaci fogalmak Idegenforgalmi:a turistákat küldő és fogadó helyek közötti gazdasági és társadalmi kapcsolatok legfontosabb formája, az árak által behatárolt kínálat és kereslet találkozása, amely áttöri az országhatárokat.

2 Idegenforgalmi termék
Az a kínálati halmaz ( termék láncolat, keverék termékcsoport stb.), amely különböző természeti és ember alkotta adottságokból, a turizmus céljára létrehozott objektumok szolgáltatásaiból és egyéb fogyasztási cikkekből áll össze, annak érdekébe, hogy a turisták ki tudják ezekkel a keresletüket elégíteni. Az otthonától távollevő ember igényeinek összességét kielégítő szolgáltatáshalmaz.

3 Másképpen: erősen konvertálható kereslet része, egy olyan „keverék”, amelyben benne van valamennyi eleme annak, amire az adott időben a turista igényt tart vagy tarthat. Komplex szolgáltatási csomag. Az idegenforgalmi fogadóhelyek ajánlatai a piacon találkoznak, ott mérik össze versenyképességüket és ismertetik el munkaráfordításaikat. A ráfordítások alapján alakul ki az idegenforgalmi árszínvonal, amelyet a kereslet és kínálat mindenkori arányai is befolyásolnak.

4 Termék összeállítás módozatai
Utazás szervezők állítják össze, egységes csomagként kínálják ( szervezett turizmus) A turista maga keresi meg a szolgáltatókat, tehát maga állítja össze (nem szervezett turizmus) Turisztikai termék fő összetevői: vonzerő vagy attrakció,megközelíthetőség, egyéb infrastruktúra, szállás, ellátás, szórakozás és egyéb szolgáltatások, biztonság, fogadó terület lakosságának vendégszeretete, turisztikai szervezetek, az árak és mindezekről a megfelelő ionformáció. (vonzerő leltár)

5 Az idegenforgalmi termék jellemzői
Megfoghatatlanság Egyidejűségű A minőség ellenőrzése és egységesítése igen nehéz Veszendőség Szezonalítás Erős verseny A turisztikai termék életciklusai

6 Idegenforgalmi piac sajátosságai
A kínálat és a kereslet térben és időben eltér egymástól Az idegenforgalmi termékhalmaz, döntő többségben szolgáltatási elemeket tartalmaz Az idegenforgalmi termékcsoport elemei döntő többségben nem tárolhatók A keresletet és kínálatot a propaganda és a tájékoztatás (marketing) köti össze.

7 Az idegenforgalmi piac alapkategóriái
Az utazásra, kikapcsolódásra és változatos élmény keresésére irányuló idegenforgalmi kereslet Az idegenforgalmi fogadóhelyek, szolgáltatások és javak kínálata A fogadóhelyek, szolgáltatások és javak ára. Mindegyik alapkategória nagyon tág fogalom.

8 Az okok és befolyásoló tényezők egész sora húzódik meg mögöttük. pl
Az okok és befolyásoló tényezők egész sora húzódik meg mögöttük. pl. a kínálat fontos eleme a fogadóhely, a maga különböző adottságaival, a kínálatot közvetítő propaganda, az utazási irodák és a kapcsolódó üzleti szervek láncolata, a szálláshely, az étkező-, a szórakozóhelyek stb. A kereslet mögött ott van a sokszínű szükséglet. Az ár mögött a ráfordítások sokfélesége.

9 Idegenforgalmi kereslet és szükséglet
Napjainkban az idegenforgalmi szükséglet kielégítése az emberben meglévő helyváltoztatási igény (mobilitás), az újabb megismerése, felfedezés iránti vágy, a regenerálódási igénye a gazdaság fejlettségétől, a munkamegosztás mélységétől függően válhat csak általánossá (idegenforgalom demokratizálódása)

10 Az utazási szükséglet helye és érvényrejutása a szellemi szükségletek sorában egy gazdasági (diszkrecionális jövedelem) és egy lélektani (az utazás egyéni igénylése) tényezőtől függ. Szerepet játszik érvényre jutásában a kulturális színvonal és érdeklődés is. Az idegenforgalmi szükségletek a vásárlóalap (bérek és fizetések) révén a fogadóhelyek és az idegenforgalmi üzleti szervek kínálatával találkozva válnak keresletté.

11 Ezért a kereslet fogalma sokkal gazdagabb, színesebb mint a szükségleté.
A kereslet ara ad választ, hogy hol,mikor, milyen körülmények között találkozik a fizetőképes szükséglet a kínálattal. Az idegenforgalmi kereslet a potenciális turisták azon kívánsága, hogy a turizmusok során meghatározott célok elérésére különböző szolgáltatásokat, javakat, idegenforgalmi „terméket” meghatározott összegért megvehessenek.

12 Az idegenforgalmi kereslet sajátosságai
Világpiaci kategória Sokféleség Mobilitás Konvertálhatóság Komplexitás Periodicitás Társadalmi viszonyok: Ár- és jövedelmi viszonyok Politikai viszonyok Utazási divat Szabadidő

13 Az idegenforgalmi keresletet meghatározó tényezők
A vásárlóerő A szükséglet A népesség Adminisztratív szabályok A kínálat kuriozitása Közlekedési idő és költségek Technikai színvonal Földrajzi és éghajlati viszonyok Ár és preferenciák Szubjektív tényezők ( image)

14 Az idegenforgalmi kínálat
Szűkebb értelemben magában foglalja a piacon – adott áron – vételre kínált utazási és egyéb idegenforgalmi szolgáltatások, látogatásra ajánlott fogadóhelyek és a turistáknak megvásárlásra kínált javak összességét.

15 Tágabb értelemben a kínálat
az idegenforgalom létrejöttének helyi feltételeit a turisták fogadására és ellátására létező valóságos és potenciális lehetőségeket azon értékesítési módszereket és csatornákat, amelyekkel felkínálják és eladják az idegenforgalmi szolgáltatásokat azon módszerek összességét, amivel a turisták figyelmét felhívják a fogadóhelyek és szolgáltatások előnyeire az idegenforgalmi szolgáltatások árait foglalja magába

16 A kínálat tárgya Fogadóhely (destinátio) egy komplexum, amely természeti, kulturális és egyéb értékekkel rendelkezik. Ezek a „kincsek” nem merülnek ki a kihasználás során. Sőt használatuk előnyős a fogadóhelynek. Nincs értékcsökkenésük. Az utazási dívat változtathatja meg értéküket. Felkészültség – fogadóhelyi infrastruktúra

17 Közvetítőhálózat azon értékesítési módszerek és csatornák alkalmazása amelyek alkalmazásával eladásra felkínálják és eladják az idegenforgalmi szolgáltatásokat Propaganda azon módszerek összessége, amelynek segítségével a turisták figyelmét a fogadóhelyekre és szolgáltatásokra felhívják. Az idegenforgalmi szolgáltatások árai.

18 Az idegenforgalmi kínálat sajátosságai
Sokféleség Nem exportálható adottságok nagy szerepe Szolgáltatások nagy hányada Helyhez kötöttség Merevség Eszközigényesség A kínálat nem tárolhatósága Árai

19 Kínálat elemzés sajátos területei
Versenyképesség értékelése A szálláshely és elátóhálózat jelenlegi és jövőbeni kapcsolatának elemzése Az áruk és szolgáltatások értékesítésnek analizise A propaganda tevékenység vizsgálata Az áranalizis

20 Jövedelem rugalmassági együttható
az 1%-os jövedelem növekedés egynél nagyobb ütemű idegenforgalmi keresletnövekedést idéz elő X = személyes jövedelem a bázisidőben Y = idegenforgalmi kínálat a bázisidőben dx = a jövedelem növekedés tömege a beszámolási és a bázis időszak között dy = az idegenforgalmi kiadás növekedés tömege a beszámolási és a bázisidőszak között

21 Az idegenforgalmi ár speciális vonásai
A turisták az árakat csak részben ismerik meg ( heterogén piac – sokféle kínálat) - a turisták a fogadóhelyen többet költenek - a nem szervezett turisták az árakat csak prospektusból, hallomásból ismerik Az átlagos idegenforgalmi árszínvonalnak nagy a jelentősége szemben a konkrét árakkal ( a turista az utazásra egy meghatározott összeget szám és a kínálati elemek árstruktúrája dönti el a vásárolt szolgáltatások és áruk mennyiségét

22 Az idegenforgalmi árak minőségi és időbeli eltérés alapján is különböznek
A minőség nemcsak az osztályba sorolásától, hanem a fogadóhely idegenforgalmi adottságainak vonzerejétől is függ (városközponti fekvés,+- jellemzők egy termékre) Az időbeni árkülönbség ( szezonalítás) Nagy eszköz igényű az idegenforgalmi kapacitás miatt minél nagyobb kapacitás kihasználtságra törekszünk ( ártaktika) Külföldi és belföldi áreltérések

23 Új piac nyitása növeli az árversenyt
Az idegenforgalmi áraknál viszonylagos stabilitásra kell törekedni A kínálat és a kereslet két különböző ország valutájában jelenik meg ( átváltás, árfolyamok stb.) Az idegenforgalmi árak különböző adókat is tartalmaznak Költés struktúra Firenzei kosárszámítások

24 A költés nagyságát és szerkezetét befolyásoló tényezők
Idegenforgalmi kínálat színvonala, választéka költési lehetőség Árszínvonal, árstruktúra Küldő és fogadó ország ár differenciái Igénybe vett szállás típus Igénybe vett étkezési forma Idegenforgalmi motívum, utazás célja A turista vásárlóereje Tartózkodási idő


Letölteni ppt "Az Idegenforgalmi Piac"

Hasonló előadás


Google Hirdetések