Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

4. Előadás A szerződés alanya, tárgya, tartalma szerződéstípusok

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "4. Előadás A szerződés alanya, tárgya, tartalma szerződéstípusok"— Előadás másolata:

1 4. Előadás A szerződés alanya, tárgya, tartalma szerződéstípusok
Üzleti Jog II. 4. Előadás A szerződés alanya, tárgya, tartalma szerződéstípusok

2 A szerződési jog alapelvei
Főszabályként – azaz lehetnek kivételek – az összes szerződésnél érvényesülniük kell a következő elveknek: pacta sunt servanda: a szerződéseket teljesíteni kell, azaz a szerződés ugyanúgy teljesítésre kötelez, mint a jogszabály, szerződési szabadság elve: 4 részeleme van, amelyek értelmében a felek viszonylag szabadon dönthetnek arról, hogy: 1) kötnek-e szerződést? 2) kivel kötik a szerződést?, 3) milyen típusú szerződést kötnek?, 4) milyen tartalommal kötik a konkrét szerződést? visszterhesség vélelme: a szerződésben vállalt szolgáltatást a kötelezett általában nem ingyen, hanem ellenszolgáltatásért cserébe /ez a leggyakrabban pénz/ szolgáltatja, szerződéses értékegyensúly elve: a szerződésben vállalt szolgáltatásért arányos ellenszolgáltatás jár. (megtámadási ok.) Lássuk, mit rejt a 1 boríték? 2-3? 4?

3 1. boríték Múlt pénteken előszerződést kötöttem, mely szerint innentől számítva 30 napon belül Ft.-ért adásvételi szerződést kötök a lakásomra a vevővel. Ma viszont kaptam egy jobb ajánlatot (20.Mó Ft.-ot ígértek készpénzben)… Ezzel a vevő jelölttel akarok szerződni! Nem kötök szerződést az előző ajánlattevővel! Igazam van nem?! (a Ptk szerint, meg szerződési szabadság!!!)

4 2. boríték Tóth Tibor kölcsönt nyújtott egy magánszemélynek, melynek biztosítékaként jelzálogjogot kötöttek ki az adós nagy értékű ingatlanára. Az adós az ingatlant – jelzáloggal terhelten – egy hónappal később eladta az Ügyes Kft.-nek. Tekintettel arra, hogy az adós fél év múlva a törlesztő részleteket nem fizette, hiába levelezett vele, Tóth érvényesíteni szerette volna a jelzálogjogát. Meglepődve tapasztalta, hogy az ingatlan tulajdonosaként már az Ügyes Kft. van bejegyezve, mely sajnos felszámolás alatt áll, és Tóth, miután nem értesült se az adásvételről, sem a cégközlönyt sem olvasgatja, így az ismeretlen cég felszámolásáról sem, kicsúszott a hitelezői igénybejelentés határidejéből …

5 3. boríték Ptk § (1) Az a szerződés, amellyel harmadik személy igényének kielégítési alapját részben vagy egészben elvonták, e harmadik személy irányában hatálytalan, ha a másik fél rosszhiszemű volt, vagy reá nézve a szerződésből ingyenes előny származott.

6 4. sz. boríték Ptk § Ha a szerződő fél a szerződés megkötésekor a másik fél helyzetének kihasználásával feltűnően aránytalan előnyt kötött ki, a szerződés semmis (uzsorás szerződés). 204. § (1) Bírósági úton nem lehet érvényesíteni a) a játékból vagy fogadásból eredő követeléseket, kivéve ha a játékot vagy fogadást állami engedély alapján bonyolítják le; b) a kifejezetten játék vagy fogadás céljára ígért vagy adott kölcsönből eredő követeléseket; …..

7 A szerződés fogalma A szerződés két vagy több fél (mindenképpen legalább két pólus) joghatás kiváltását célzó kölcsönös és egybehangzó akaratnyilatkozata. A szerződésben bárki lehet fél, aki jogképes (tehát aki jogok és kötelezettségek hordozója lehet, ilyen az élve született ember (természetes személy) és a jog által kreált személy, a szervezeti jogalany (pl. bt., kkt., kft., rt., állam, és egyes állami szervek, a szövetkezet, stb.) Akaratnyilatkozat: valamilyen jog által szabályozott cél / joghatás elérését célzó szándék kijelentése (történhet szóban, írásban, vagy ráutaló magatartással). Joghatás: itt valamilyen szolgáltatás és ellenszolgáltatás teljesítésére kötelezés. Az akaratnyilatkozatnak kölcsönösnek és egybehangzónak kell lennie, különben nincs szerződés: a két szerződő fél saját, egyoldalú nyilatkozatának ugyanarra a célra kell irányulnia legalább a lényeges elemek tekintetében

8 Összegezve: szerződés és kötelem…
Szerződés = a szerződő felek közös és egybehangzó akaratnyilatkozata, mely a célzott (vagyonjogi) joghatás kiváltására alkalmas. kötelem = két vagy több személy közötti mellérendelt (nem feltétlenül szerződéses) jogviszony, mely alapján a jogosult a kötelezettel szemben meghatározott szolgáltatást követelhet, ami adott esetben jogi úton is kikényszeríthető

9 A szerződés főbb fogalmi elemei:
konszenzus (kölcsönös akarategyezés) annak kinyilvánítása (szóban, írásban tett jognyilatkozattal, vagy un. „ráutaló magatartással”) a szerződés állami elismerése – azaz a joghatás kiváltására való alkalmasság (… emlékezzünk ismét a veronai esetre…)

10 Egy szerződéssel kapcsolatos jogvita esetén, a sorrendet tartva, a vizsgálandó kérdések
Létrejött-e a szerződés? (előkérdés: „létező” vagy „nem létező” szerződés) Érvényes-e a szerződés? Hatályos-e a szerződés? A szerződés tartalma még az eredeti, vagy módosult? Mi a szerződésszerű teljesítés? Milyen igény érvényesíthető, ha a teljesítés nem szerződésszerű (szerződésszegés); mik a szerződést biztosító mellékkötelezettségekből fakadó igények? Az igényérvényesítés esetleges akadályai (pl. az igény elévült)‏

11 SZERZŐDÉSEK TIPIZÁLÁSA
… és miért tipizálunk?

12 Szerződés típusok Adási típusú szerződések Eredménykötelmek
Ügyviteli szerződések Használati szerződések Helytállásra irányuló szerződések Organizációs szerződések

13 Nevesített – nevesítetlen; tipikus-atipikus
Nevesített szerződés = Ptk.-ban rögzített szerződési alaptípus Tipikus = nevesített Nevesítetlen =…. (ide értve a vegyes szerződéseket is) Atipikus = nevesítetlen

14 Adási típusú szerződések
®adás-vételi szerződések ®kölcsönszerződések, hitelszerződések ®szállítási szerződések ®mezőgazdasági termékértékesítési szerződések ®csereszerződések ®közüzemi szerződések ®ajándékozási szerződések

15 eredménykötelmek vállalkozási típusú szerződések, ezen belül specifikált alakzatok: ®kiadói szerződések, ®fuvarozási szerződések ®tervezési, építési, szerelési szerződések ®kutatási szerződések ®utazási szerződések

16 Ügyviteli szerződések
megbízási típusú szerződések, ezen belül specifikált alakzatok: ®bizományi szerződések ®szállítmányozási szerződések (=fuvarozási bizomány) ®bankszámla- és folyószámla-szerződések ®letéti szerződések

17 Használati szerződések
®bérleti szerződések ®haszonkölcsön szerződések ®haszonélvezetet alapító, használati szerződések licencia szerződések

18 Helytállásra irányuló szerződések
Biztosítási szerződés

19 Organizációs szerződés
Társági szerződés


Letölteni ppt "4. Előadás A szerződés alanya, tárgya, tartalma szerződéstípusok"

Hasonló előadás


Google Hirdetések