Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

1 Utazás § turizmus Program Utazás § turizmus Program Siófok 2007. december 3.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "1 Utazás § turizmus Program Utazás § turizmus Program Siófok 2007. december 3."— Előadás másolata:

1 1 Utazás § turizmus Program Utazás § turizmus Program Siófok 2007. december 3.

2 2 AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉK, A SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEK, A KÖZPONTI PROGRAMOK JOGSZABÁLYI HÁTTERE, SZERKEZETE Oláh Katalin Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet Kutatásszervezési és fejlesztési osztály

3 3 A szakmai és vizsgakövetelmények jogszabályi háttere   1993. évi LXXVI. törvény a szakképzésről   Az oktatási miniszter 1/2006. (II. 17.) OM rendelete az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről (módosította a 10/2007. (II. 27.) SZMM rendelet)   A szociális és munkaügyi miniszter 20/2007. (V. 21.) SZMM rendelete a szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjéről   A szociális és munkaügyi miniszter 1/2006. (VII. 5.) SZMM rendelete a szakmai és vizsgakövetelmények formai előírásairól

4 4 A szakmai és vizsgakövetelmény definíciója A szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény 54/B. § szerint: Szakmai és vizsgakövetelmény (SZVK): a szakképesítésért felelős miniszter által jogszabályban kiadott központi képzési dokumentum

5 5 A szakképzési törvény szvk-ra vonatkozó előírásai 1.   A szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény 10. § (1) szerint: Az OKJ-ben meghatározott szakképesítéshez - az ellenőrzési, mérési és értékelési rendszer kialakulását és működését biztosító - szakmai és vizsgakövetelményt kell előírni. A szakmai és vizsgakövetelmény a következőket tartalmazza: a) a szakképesítés OKJ-ben szereplő azonosító számát, megnevezését és a hozzárendelt FEOR számot,

6 6 A szakképzési törvény szvk-ra vonatkozó előírásai 2.   b) a képzés megkezdéséhez szükséges elméleti és gyakorlati tudáselemeket (a továbbiakban: kompetencia), illetve az iskolai és szakmai előképzettséget, a pályaalkalmassági, illetve szakmai alkalmassági követelményeket, valamint az előírt gyakorlatot,   c) a szakképesítéssel ellátható legjellemzőbb foglalkozást, tevékenységet, valamint a munkaterület rövid leírását, a rokon szakképesítések felsorolását,

7 7 A szakképzési törvény szvk-ra vonatkozó előírásai 3.   d) a szakképesítés megszerzéséhez szükséges képzés maximális időtartamát (a szakképzési évfolyamok számát, az óraszámot), az elméleti és gyakorlati képzési idő arányát, szakképző iskolában a szakképzési évfolyamok számát, a szakmai alapképzés időtartamát, a gyakorlati képzés eredményességét mérő szintvizsga (a továbbiakban: szintvizsga) szervezésének lehetőségét,   e) a szakképesítés, a rész-szakképesítés szakmai követelményeit és az elérhető kreditek mennyiségét, továbbá a képzési feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök minimumát meghatározó eszköz- és felszerelési jegyzéket,

8 8 A szakképzési törvény szvk-ra vonatkozó előírásai 4.   f) a szakmai vizsgáztatással kapcsolatos követelményeket: - a szakmai vizsgára bocsátás feltételeit, - a szakmai vizsga részeit és tantárgyait, - a vizsgarészek, -tantárgyak alóli felmentés feltételeit, - a szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjait.

9 9 A szvk szerkezete 1. A szvk szerkezete 1. I. Országos Képzési Jegyzékben szereplő adatok II. Egyéb adatok III. Munkaterület IV. Szakmai követelmények V. Vizsgáztatási követelmények VI. Eszköz- és felszerelési jegyzék VII. Egyebek

10 10 Az szvk szerkezete 2. I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 33 811 02 1000 00 00 2. A szakképesítés megnevezése: Pincér 3. Szakképesítések köre: 3.1 Rész-szakképesítések: azonosító száma: nincs megnevezése: nincs azonosító száma: nincs megnevezése: nincs

11 11 Az szvk szerkezete 3. 3.2 Elágazások: azonosító száma: nincs megnevezése: nincs 3.3 Ráépülés: azonosító száma: 33 811 02 0001 33 01 megnevezése: Mixer 4. Hozzárendelt FEOR szám: 5123 5. Képzés maximális időtartama Szakképzési évfolyamok száma: 3 év Óraszám: 3000 200

12 12 Az szvk szerkezete 4. II. EGYÉB ADATOK Szakképesítés megnevezése: Pincér 1. A képzés megkezdésének szükséges feltételei Bemeneti kompetenciák: a képzés megkezdhető az e rendelet 3. számú mellékletében a könnyűipar szakmacsoportra meghatározott kompetenciák birtokában. E kompetenciák megszerezhetőek a szakképzést előkészítő évfolyam keretében is. vagy Iskolai előképzettség: tizedik évfolyam elvégzésével tanúsított iskolai végzettség Szakmai előképzettség: -

13 13 Szakmai előképzettség: - Előírt gyakorlat: - Elérhető kreditek mennyisége: - Pályaalkalmassági követelmények: nem szükségesek Szakmai alkalmassági követelmények: szükségesek 2. Elmélet aránya: 30% 3. Gyakorlat aránya: 70% Az szvk szerkezete 5.

14 14 Az szvk szerkezete 6. II. EGYÉB ADATOK (folytatás) 4. Szakmai alapképzés (iskolai rendszerben): van Időtartama (évben vagy félévben): 1,5 év 5. Szintvizsga (iskolai rendszerben): szervezhető Ha szervezhető, mikor: a 12. évfolyamon a 3. lezárt félév végén 6. Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükséges

15 15 Az szvk szerkezete 7. Ráépülés megnevezése: Mixer 1. A képzés megkezdésének szükséges feltételei Szakmai előképzettség: 33 811 02 1000 00 00 Pincér

16 16 Az szvk szerkezete 8. Előírt gyakorlat: - Elérhető kreditek mennyisége: - Pályaalkalmassági követelmények: nem szükségesek Szakmai alkalmassági követelmények: szükségesek 2. Elmélet aránya: 30% 3. Gyakorlat aránya: 70%

17 17 Az szvk szerkezete 11. III. MUNKATERÜLET 1. A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör, foglalkozás FEOR száma: 5123 FEOR megnevezése: Felszolgáló, vendéglátó-ipari eladó 2. A szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása pl.:A különböző vendéglátó tevékenységet folytató gazdálkodó szervezetek hálózati egységeiben értékesítési és szolgáltatási feladatokat lát el. 3. A szakképesítéssel rokon szakképesítések azonosító száma: 52 811 02 0000 00 00 megnevezése: Vendéglős

18 18 Az szvk szerkezete 12. IV. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK A szakmai követelménymodulok felsorolása A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése 1470-06 Vendéglátási tevékenységek gyakorlása A szakmai követelménymodul tartalma Feladatprofil: Vendégteret nyitásra előkészít

19 19 Az szvk szerkezete 13.   IV. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK (folytatás)   A szakmai követelménymodul tartalma (folytatás) Tulajdonságprofil: Szakmai kompetenciák A típus megjelölésével a szakmai ismeretek: ARendezvény lebonyolítás A szint megjelölésével a szakmai készségek: 5Olvasott szakmai szöveg megértése Személyes kompetenciák: Állóképesség Társas kompetenciák: Udvariasság Módszerkompetenciák: Figyelemmegosztás

20 20 Az szvk szerkezete 14. V. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK   1. A szakmai vizsgára bocsátás feltételei Modulzáró vizsga eredményes letétele Iskolai rendszerű szakképzés esetén: Az utolsó szakképző évfolyam eredményes elvégzése, amely egyenértékű a modulzáró vizsga eredményes letételével Amennyiben a szintvizsgát a kamara megszervezte, úgy az iskolai rendszerű szakképzésben résztvevő vizsgára bocsátásának feltétele az eredményes szintvizsga

21 21 Az szvk szerkezete 15. V. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK (folytatás) A szakmai vizsga részei x. vizsgarész A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: 1470-06 Vendéglátási tevékenység gyakorlása A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: Árubeszerzés, készletezés, árutárolás, nyitással, értékesítéssel, zárással kapcsolatos teendők elvégzése, eszközismeret A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: gyakorlati Időtartama: 60 perc

22 22 A hozzárendelt 2. vizsgafeladat: A vállalkozás működtetésének ismertetése, a vendéglátás speciális teendőinek ismertetése A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli Időtartama: 30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc) A vizsgarészben az egyes feladatok aránya: 1. feladat: 60% 2. feladat: 40% Az szvk szerkezete 16.

23 23 Az szvk szerkezete 17. V. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK (folytatás) 3. A szakmai vizsga értékelése %-osan Az 33 811 02 1000 00 00 azonosító számú, Pincér megnevezésű szakképesítéshez rendelt vizsgarészek és ezek súlya a vizsga egészében 1. vizsgarész: 10 stb. 4. A szakmai vizsgarészek alóli felmentés feltételei A szakképesítéshez rendelt vizsgarészek valamelyikének korábbi teljesítése 5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai:-

24 24 Az szvk szerkezete 18. VI. ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK A képzési feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök és felszerelések minimuma Szíjgyártó és nyerges VII. EGYÉB TUDNIVALÓK (SZMM-es SZVK-k esetében) Az iskolának olyan differenciált szakmai programot kell kidolgoznia, amely figyelembe veszi a szakképzési évfolyamra belépők eltérő tanulási útvonalait. A szakképesítés megszerzésére irányuló felkészítésre jelentkező fogyatékossággal élő személy tekintetében - különösen akkor, ha fogyatékosságának típusa a szakképesítés megszerzését követő foglalkoztatását kizárná, vagy megkérdőjelezné a szakképzés megkezdésével kapcsolatban a szakképzést folytató intézmény vezetője dönt, a fogyatékosság típusának megfelelő érdekképviselet véleményének ismeretében

25 Az új szerkezetű központi programok, közlemények

26 26 A szakképzés alapdokumentumai - Országos Képzési Jegyzéket tartalmazó jogszabály - A szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményét tartalmazó jogszabály - A minisztériumi közleményként kiadott központi program - Helyi szakmai program, mint a pedagógiai program része

27 27 A központi program definíciója A központi program definíciója A szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény 54/B. § szerint: 10. központi program (tanterv): miniszter által kiadott dokumentum a szakmai és vizsgakövetelmény teljesítésére szolgáló iskolai rendszerű szakképzés megszervezéséhez, valamint további nevelési-oktatási dokumentumok (szakmai program, tankönyv, egyéb tanulmányi segédlet) elkészítéséhez;

28 28 A szakképzési törvény KP-ra vonatkozó előírása „10.§ (2) A szakmai és vizsgakövetelmény alapján a szakképző iskolában a pedagógiai program részeként - a szakmai tantárgyak, illetve tananyagegységek (modulok) központi programja (tanterve) előírásai figyelembevételével - szakmai programot, az iskolarendszeren kívüli szakképzést folytató intézményben a felnőttképzési törvény 16. § (2) bekezdése szerinti képzési programot kell kidolgozni.”

29 29 Új elemek az OKJ-ben 420 szakképesítés 420 szakképesítés 420 db szakmai és vizsgakövetelmény 420 db szakmai és vizsgakövetelmény (195 + 16 jelent meg) (195 + 16 jelent meg) 230 db központi program (98 db) 230 db központi program (98 db)

30 30 Közlemények a szakképesítések központi programjainak (tanterveinek) kiadásáról (moduláris) A Szociális és Munkaügyi Minisztérium közleménye a szakképesítések központi programjainak (tanterveinek) kiadásáról (megjelent a Magyar Közlöny 106. számában 2006. augusztus 28-án)106. A Gazdasági és Közlekedési Minisztérium közleménye a Postai ügyintéző szakképesítés központi programja (tanterve) kiadásáról (megjelent a Magyar Közlöny 108. számában 2006. augusztus 31- én)108. A Szociális és Munkaügyi Minisztérium közleménye a szakképesítések központi programjainak (tanterveinek) kiadásáról (megjelent a Magyar Közlöny 110. számában 2007. augusztus 17-én)110.

31 31 A központi program felépítése 1. ÁLTALÁNOS IRÁNYELVEK 1 A képzés szabályozásának jogi háttere 1 A képzés szabályozásának jogi háttere 2 A szakképesítés, elágazások OKJ-ben szereplő és egyéb adatai 2 A szakképesítés, elágazások OKJ-ben szereplő és egyéb adatai 3 A képzés szervezésének feltételei 3 A képzés szervezésének feltételei 4 A tanulók felvételének feltételei 4 A tanulók felvételének feltételei 5 A szakképesítés, elágazások munkaterülete 5 A szakképesítés, elágazások munkaterülete 6 A képzés célja 6 A képzés célja 7 A szakképesítés, elágazások szakmai követelménymoduljai 7 A szakképesítés, elágazások szakmai követelménymoduljai 8 A képzés szerkezete 8 A képzés szerkezete 9 A szakképesítés, elágazások vizsgáztatási követelményei 9 A szakképesítés, elágazások vizsgáztatási követelményei 10 Egyéb feltételek, információk, beszámítható előzetes tanulmányok 10 Egyéb feltételek, információk, beszámítható előzetes tanulmányok 2. A KÖZPONTI PROGRAM TANANYAGEGYSÉGEI

32 32 A központi program új fogalmai 1. Tananyagmodul Tananyagegység: a szakképesítés központi programjában megadott tananyagrész, amely azonos illetve közvetlenül kapcsolódó képzési célt szolgáló tananyagelemekből képződik. Tananyagelem: a képzési folyamat tervezési-szervezési – a központi programban tovább nem bontott – része. A tananyagelemek összessége lefedi a szakképesítés megszerzéséhez szükséges teljes szakképzési tananyagot. Tanulói tevékenységforma (olvasott szöveg feldolgozása, információk elrendezése)

33 33 1/2006. (II. 17.) OM rendelet Az OKJ alkalmazása 1. Az iskolai rendszerű szakképzés esetében tanulót a 2006/2007. tanévben a 2006. április 1-jétől hatályos OKJ előírásai szerint a szakképzési évfolyamra beiskolázni akkor lehet, ha az ahhoz illeszkedő szakmai és vizsgakövetelmények és központi programok (felsőfokú szakképzés esetén képzési programok) kiadásra kerültek, valamint a képzés megkezdéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételek biztosítottak.

34 34 1/2006. (II. 17.) OM rendelet Az OKJ alkalmazása 2. Az OKJ-ben szereplő szakképesítés megszerzésére történő felkészítés a) az iskolarendszeren kívüli szakképzésben a mindenkori hatályos szakmai és vizsgakövetelmények kiadásától kezdődhet, b) az iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamon a szakképesítésért felelős miniszter által jóváhagyott központi programok(tantervek) kiadását követően kezdhető meg.

35 35 8/2006. (III. 23.) OM rendelet Az OKJ alkalmazása Az iskolai rendszerű és az iskolai rendszeren kívüli szakképzésben a képzés az Országos Képzési Jegyzékről szóló 37/2003. (XII. 27.) OM rendelet 2006. március 31- én hatályos rendelkezései és az ahhoz illeszkedő hatályos szakmai és vizsgakövetelmények, illetőleg az iskolai rendszerű szakképzés esetén a központi programok (tantervek) és az elméleti képzéshez szükséges tananyagok alapján addig az időpontig - de legfeljebb 2008. december 31-ig – indítható, amíg az adott képzésre vonatkozóan az e rendelet előírásaihoz illeszkedő szakmai és vizsgakövetelmények, valamint az iskolai rendszerű szakképzés esetén a központi programok (tantervek) nem kerültek kiadásra.

36 36 Központi programok megjelenése A jóváhagyott és a többi központi program tervezetek elérhetőek a www.nive.hu/nftwww.nive.hu/nft honlapon a központi program/közleményben kiadott központi programok és a tervezetek link alatt pdf. és excel formátumban, szakmacsoportonként www.nive.hu/nft

37 37

38 38

39 39

40 40

41 41 Köszönöm a figyelmet! olah.katalin@nive.hu www.nive.hu


Letölteni ppt "1 Utazás § turizmus Program Utazás § turizmus Program Siófok 2007. december 3."

Hasonló előadás


Google Hirdetések