Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Erdős Mihály Főigazgató-helyettes PSZÁF

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Erdős Mihály Főigazgató-helyettes PSZÁF"— Előadás másolata:

1 Erdős Mihály Főigazgató-helyettes PSZÁF
A PSZÁF feladatai, hatásköre a felügyelés és a fogyasztóvédelem területén Erdős Mihály Főigazgató-helyettes PSZÁF

2 Forrás: CSSPP Éves jelentés, 2008, 15. oldal
Nettó eszközállomány és taglétszám a második pillérben (taglétszám % az ország lakosságához, nettó vagyon az adott ország GDP-jéhez viszonyítva ) Forrás: CSSPP Éves jelentés, 2008, 15. oldal

3 Forrás: CSSPP Éves jelentés, 2008, 16. oldal
Nettó eszközállomány és taglétszám a harmadik pillérben (taglétszám % az ország lakosságához, nettó vagyon az adott ország GDP-jéhez viszonyítva) Forrás: CSSPP Éves jelentés, 2008, 16. oldal

4 Az EU-s nyugdíjpénztárak a válság után
a gazdasági válság miatti részvényár esések folytán rengeteg pénztári portfólióban nőtt az adósságpapírok aránya főként a DB rendszerben (kormányzati és vállalati is) [pl. ES, SK, PT, PO, NO, NL, LV, DE and BG], több DC típusú pénztár masszív részvény vásárlásba is kezdett a válság okozta alacsony árakon [pl. IT], míg ezzel párhuzamosan a DB típusú pénztárak [pl. NL] nettó részvényeladók voltak 2008 végén, az ún. „toxikus” eszközöknek nem volt nagy szerepük a pénztári veszteségekben, az EU tagállamok folyamatos kamatvágásai miatti alacsony kamatkörnyezetet elsősorban a hozamot garantáló pénztári portfoliók sínylették meg, a felügyeletek is reagáltak a helyzetre: - sűrűbb adatszolgáltatás [pl. ES negyedévente az éves helyett]; - stressz tesztek a DB országokban; - soron kívüli kitettségi jelentések [pl. ES, PT, PO, NO, FI, IT, DE]; - tagok megfelelő tájékoztatásának nyomon követése [pl. SK, UK, IT].

5 A 10 legnagyobb európai nyugdíjpénztár 2009. szeptemberében
A 10 legnagyobb európai nyugdíjpénztár szeptemberében* (HU GDP 2008: 100,245.5 millió euró ) Nyugdíjalap Ország Eszközérték (millió euró) 2009 2008 1. Government Pension Fund-Global Norvégia 227,900.0 242,100.0 2. ABP Hollandia 180,500.0 205,000.0 3. Pensioenfonds Zorgen Welzijn 78,500.0 88,200.0 4. Reserva de la Seguridad Social Spanyolország 57,223.0 55,900.0 5. Arbejdsmarkedets Tillaegspension (ATP) Dánia 53,694.0 56,282.0 6. BVK-Bayerische Versorgungskammer Németország 44,000.0 40,198.0 7. Alecta Svédország 40,100.0 42,686.2 8. Universities Superannuation Scheme Egyesült Királyság 36,556.0 36,022.7 9. British Telecommunications 36,400.0 53,955.5 10. Danica Pension 31,276.0 32,598.6 *Forrás: TOP 1000 European Pension Funds (IPE, szeptember)

6 …magyar helyezések a TOP 1000-ben*
Nyugdíjalap Eszközérték (millió euró) 2009 422. ING Mandatory Pension Fund 1,355.1 438. OTP Magánnyugdíjpénztár 1,296.6 472. Aegon Hungary Pension Fund 1,178.0 479. Allianz Hungaria 1,162.8 572. AXA Magyarország 914.0 866. Aranykor 400.0 *Forrás: TOP 1000 European Pension Funds (IPE, szeptember)

7 Kelet-közép európai kitekintés
„I don’t think it is possible to find one solution. Countries should be encouraged to look for the mix of different systems which suits them best.” Vladimir Spidla, EU biztos (Ageing Europe: Filling the Pension Gap)

8 Kelet-közép európai kitekintés
Bulgária: 2010-től: enyhítik a második pillérben a befektetési korlátozásokat: megengedett részvényhányad: 20-ról 25%-ra megengedett vállalati kötvényhányad: 25-ről 40%-ra a harmadik pillérben bevezetik a választható portfoliós rendszert, az önkéntes pénztárak háromféle portfoliót kínálnak majd: agresszív (akár 80% részvénykitettség) kiegyensúlyozott (max. 50% részvény) konzervatív (max. 15% részvény) Horvátország: állami nyugdíjrendszerbe való visszalépés lehetőségének megteremtése 2009-ben, a rendszer reformjának előkészítése Észtország, Lettország, Litvánia: a második pillérbeli hozzájárulások drasztikus csökkentése 2-3 évig Szlovénia: a dolgozó lakosság 40%-ának nincs magánnyugdíjpénztári megtakarítása 2007-ben nyugdíjreform bizottság, 2009 végére javaslatok

9 Kelet-közép európai kitekintés (2)
Románia: A felügyelet (CSSPP) tervezi az életciklus termékek bevezetését a második pillérben, de még nincs konszenzus Nagy szakszervezeti nyomás a második pillér inflációt meghaladó hozamainak garantálására (eddig 3x leszavazták) Csehország: első pillérben(2030-tól): nyugdíjkorhatár 65 év a férfiaknál és a gyermektelen vagy egy gyermekes nőknél harmadik pillérben (várhatóan 2011-től): tagok és a pénztár vagyonának szétválasztása többportfóliós rendszer bevezetése, korhoz kötött (target date portfóliók megjelenése) megmarad az adó oldali ösztönzés és az állami hozzájárulás, de eltűnik a pozitív hozam jelenlegi garanciája (emiatt most konzervatív befektetések vannak a pénztárakban) az új rendszer a régivel párhuzamosan működik néhány évig

10 Kelet-közép európai kitekintés (3)
Szlovákia: 2008.nov jún.: visszalépési lehetőség az állami nyugdíjrendszerbe 2009. július 1-jétől hatályba lépő új szabályokról: pénztári vagyonkezelési díjak csökkentése [a kezelt vagyon havi átlagos állományának 0,025%-ára (korábban: 0,065%)] garanciavállalás/sikerdíj rendszerének bevezetése: a pénztári vagyonkezelőnek garanciaszámlát kell létrehoznia és a kezelt állomány tőkeértékét 6 hónapos időtávra garantálni kell a nyereséges vagyonkezelést végző a termelt profit 5,6%-ára jogosult sikerdíjként veszteséges vagyonkezelés esetén a garanciaszámláról vagy ennek hiányában saját tőkéből kell kipótolni a tőkevesztést Lengyelország: a nagy részvénykitettségek miatt jelentős veszteségek pénztári tagdíj a befizetések jelenlegi max. 7%-os szintjéről 3,5%-ra esik 2010-től (eredetileg csak 2014-től lett volna érvényben)  max. 5% külföldi részvénykitettség: COM perli Lengyelországot az ECJ előtt (tőke szabad áramlásának korlátozása)

11 Életciklushoz igazodó nyugdíjpénztári megtakarítások
A fejlett országokban az utóbbi időben elmozdulás a szolgáltatással meghatározott (DB) szisztémától a járulékkal meghatározott (DC) felé [jelentős kockázattranszfer a tagok felé!] . „life cycle/target date funds (TDFs)” a globális TDF állomány 2002-től márciusáig 12-szeresére nőtt Milyen stratégiát kövessen a TDF? Deterministic life-cycle strategy (mechanikus) Stochastic life-cycle strategy (dinamikus) A kezdeti magas részvénykitettség a nyugdíjkorhatárhoz közeledve fokozatosan csökken (pl. a kezdeti 90%-os részvénykitettség 3 évente 10-10%-kal csökken). 1. szakasz: performance seeking portfolio 2. szakasz: income hedging portfolio 3. szakasz: pension-hedging portfolio (Nem a kitettség változik, hanem a stratégia módosul a mindenkori piaci viszonyokhoz igazodóan.)

12 Új tagság összetétele

13 Átlépéssel érintett vagyon
Átlépések helyzete 2009. évi jogszabály módosítások Felügyelet által kiadott módszertani útmutató aláírása Átadó-átvevő pénztár hozamadatainak bemutatása az átlépő tag részére Az átlépő tagok számának jelentős növekedése. Mi váltotta ezt ki? Év Átlépések száma előző év 100 % Átlépéssel érintett vagyon 2005 41522 2006 50227 121% 2007 93394 186% 2008 111619 120% 2009 III. n.év. 152127 136% Nem ismert

14 Átlépések gyakorisága
Az átlépő tagok száma összesen fő napjainkig! Nem jellemző a többszöri pénztárváltás Átlépések gyakorisága Átlépések száma Egyszer lépett át más pénztárba tag Kétszer lépett át más pénztárba tag Háromszor lépett át más pénztárba 3.400 tag Négyszer lépett át más pénztárba 1.019 tag Ötször lépett át más pénztárba 170 tag Hatszor lépett át más pénztárba 12 tag

15 Átlépések vizsgálata Havi adatkérés a PKN adatai alapján az átlépő tagokkal kapcsolatban Mind az átvevő, mind az átadó pénztárnál vizsgáljuk A jogszabályban előírt dokumentumok rendelkezésre állását Az átlépés feltételeinek átadó pénztár általi vizsgálatát A dokumentumok adattartalmának megfelelőségét Az elszámolások határidőben történő végrehajtását Negyedévente vizsgáljuk a tagokkal és a munkáltatókkal kapcsolatos pénztári tájékoztatás megtörténtét, adattartalmát Folyamatos monitoring az esetlegesen szükséges jogszabályi változtatások megtételéhez Előírt dokumentumok: átlépési nyilatkozat, aláírt módszertani útmutató, pénztári hozamadatokat tartalmazó csatolmány, kiegészítés, Átlépés feltételei: 6 hónapos tagsági jogviszony, később az átlépési díj befizetése, dokumentumok rendelkezésre állása Adattartalom: megfelelő e a befogadó és az átadó pénztár hozamadata, tájékoztatás teljes körű-e Határidő: a tagsági jogviszony megszűnését követő 8 munkanapon belül elszámolnak-e a taggal. Átvevő: átlépési, belépési, módszertani útmutató, hozamadatokat tartalmazó pénztári tájékoztató Átadó: átlépési nyilatkozat, módszertani útmutató, átlépési díj befizetését igazoló dokumentum, 6 hónapos tagsági viszony igazolása

16 Visszalépések vizsgálata
Visszaléphet, aki önkéntes döntése alapján vált a pénztár tagjává, és 2009. január 1-jét megelőzően az 52. életévét betöltötte A már nyugdíjas pénztártagok kérhetik nyugdíjuk újbóli megállapítását Ki, mennyi visszalépőre számít? (25%-75%-ig közötti becslések) Személy 2008 Piaci Záró érték Visszalépésre jogosult tag Már visszalépett tag 1 000 Összesen Saját jogú, egyösszegű szolgáltatásban részesülők 2 002 Már kérte nyugdíja újbóli megállapítását: 18 2 020

17 Visszalépések vizsgálata
db!

18 Visszalépések vizsgálata
A pénztár körültekintő tájékoztatást ad-e a tag részére? Megfelelően bírálja-e el a pénztár a hozzá beérkező dokumentumokat? Határidőben dolgozza-e fel a pénztár a tagoktól beérkező dokumentumokat? Határidőben és megfelelő összegben, összetételben kerül-e a vagyon átadásra az ÁKK/ONYF részére? Fogyasztóvédelmi, panaszügyi vizsgálat, ha szükséges.

19 Egészségpénztári kérdések
Adószabályok miatt bevételek változása, Cafetéria rendszerek alakulása, Működés feltételei finanszírozásának biztosítása, Adatszolgáltatás, nyilvántartás, szolgáltatások (más szférában is)

20 Fogyasztóvédelem Nyugdíjszámító program Termék-összehasonlító tábla
Fókuszált kampányok Pénzem és a …. nyugdíjam Ügyfélszolgálat

21 Fogyasztóvédelem Bejelentésre, panaszra induló vizsgálati eljárás
Tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat megakadályozása; tisztességtelen különösen ami megtévesztő vagy agresszív szakmai gondosság követelménye: az intézménynek az ésszerűen elvárható szintű szakismerettel, illetve a jóhiszeműség és tisztesség alapelvének megfelelően elvárható gondossággal kell eljárnia Belső szabályzat sértése, vagy jogszabálysértés esete áll fenn, súlyosbító körülmény az ismételt elkövetés Intézkedés: határozat és bírság A bírság összege 15 ezer forinttól a 100 millió forintot meghaladó éves nettó árbevétellel rendelkező vállalkozás esetében a vállalkozás éves nettó árbevételének 5%-áig, de legfeljebb 100 millió forintig, illetve a fogyasztók széles körének jelentős vagyoni hátrányt okozó jogsértés esetén legfeljebb 2 milliárd forintig terjedhet A Felügyelet a határozatokat mindig közéteszi

22 „A biztonság az a veszély, amit nem érzékelünk!”


Letölteni ppt "Erdős Mihály Főigazgató-helyettes PSZÁF"

Hasonló előadás


Google Hirdetések