Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Klíring és elszámolás szétválasztása Ügyféltájékoztató

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Klíring és elszámolás szétválasztása Ügyféltájékoztató"— Előadás másolata:

1 Klíring és elszámolás szétválasztása Ügyféltájékoztató
2009. augusztus 11. Brauner Margit – Banküzemi Igazgató Bérces Zsolt – Banküzemi igazgatóhelyettes Mátrai Károly – KSZF ügyvezető igazgató Práger Ádám – Marketing és Ügyfélkapcsolati Igazgató

2 Tartalom Bevezetés Klíring és elszámolás szétválasztás
Következő lépések

3 A fejlesztés tartalma A piaci igényekre alapozott fejlesztés – a Code of Conducttal összhangban - megvalósítja az azonnali piacon a klíring és az elszámolás rendszerszintű szétválasztását. A jövőben lehetővé válik, hogy Ügyfeleink a klíring és az elszámolási szolgáltatásokat külön-külön, azokat egymástól függetlenül és elkülönítve vehessék igénybe a multinet elszámolású termékek esetében

4 A fejlesztésről A klíringtag és az elszámolási megbízott (settlement agent) kettéválasztása, alklíringtagi szintű elszámolás leválasztása Módosuló riportok Garanciaalapok Nemteljesítés Módosuló Általános Üzletszabályzat és Díjszabályzat

5 Fejlesztés utáni állapot
Alklíringtagi elszámolás elválasztása a klíringtag megbízóinak elszámolásától Jelenlegi állapot Fejlesztés utáni állapot KLÍRINGTAG KLÍRINGTAG Klíringszint KT-S KT-M AKT1-S AKT1-M KT-S KT-M AKT 1S AKT 1M AKT2S AKT2M Elszámolási (settlement) szint KT-S KT-M KT-S KT-M AKT1 AKT2 Jelölések: KT – klíringtag AKT – alklíringtag

6 Fejlesztés utáni állapot
Klíringtag és elszámolási megbízott szétválasztása Jelenlegi állapot Fejlesztés utáni állapot Klíringtag Klíringtag (és elszámolási megbízott) KT1 KT2 AKT Klíringtag Elszámolási megbízottnál vezetett (al)számlák KT-S EM-S KT-M EM-M EM-S EM -M EMKT 1M EMKT-1M EMKT 2M EMKT-2M EM AKT-M Jelölések: KT – klíringtag AKT – alklíringtag EM – elszámolási megbízott

7 Elszámolási megbízott (Settlement Agent) fogalma
a KELER-ben bank- és értékpapírszámlával rendelkező személy, aki megállapodás alapján klíringtag illetve alklíringtag részére, a tőzsdei elszámolásokhoz szükséges számlákat vezet és ezeknek tőzsdei elszámolási szolgáltatást végez. A KELER klíring szolgáltatásokat azon klíringtagoknak is nyújt, akik ügyleteik pénzbeni és értékpapír elszámolását nem saját jogon, hanem elszámolási megbízott igénybevételével biztosítják, amely szolgáltatás igénybevételéről a KELER-t és a KELER KSZF-et értesítik. Ebben az esetben az elszámolási megbízottnak kell rendelkeznie a KELER-nél a szükséges bank- és értékpapírszámlákkal.

8 A fejlesztésről A klíringtag és az elszámolási megbízott (settlement agent) kettéválasztása, alklíringtagi szintű elszámolás leválasztása Módosuló riportok Garanciaalapok Nemteljesítés Módosuló Általános Üzletszabályzat és Díjszabályzat

9 Módosuló riportok Klíring ügyfél kivonatok Settlement ügyfél kivonatok
Kötéslista + nettózás (jelenlegi T402/A402 adattartalmának megfelelő új felépítésű lista) Tagok pénzügyi pozíciói (jelenlegi T405 adattartalmának megfelelő új felépítésű lista) Settlement ügyfél kivonatok SD napi terhelések és jóváírások előrejelzése a settlement agent részére, a settlement agent által a klíringtagok és alklíringtagok részére vezetett alszámlánként kimutatva (új) Az új kivonatok tervezett formátuma a július 7-én közzétett KIDIO-ban Számlakivonatok, Zárolási kivonatok, Kollaterálkivonatok Nem változnak!

10 A fejlesztésről A klíringtag és az elszámolási megbízott (settlement agent) kettéválasztása, aklíringtagi szintű elszámolás leválasztása Módosuló riportok Garanciaalapok Nemteljesítés Módosuló Általános Üzletszabályzat és Díjszabályzat

11 Kollektív garancia alapok egységesítése
Célok: Az eltérő garanciaalapok algoritmusainak egységesítése. Az eltérő paraméterek egységesítése. A tagokat érintő hozzájárulások mértékének szinten tartása. Funkcionalitás módosulás: Megszűnik a TEA átmeneti finanszírozó szerepe. TEA lehívás csak a végleges nemteljesítéskor. Paraméterek: A számítás alapja a kiszámított alapbiztosíték. (jelenleg forgalom ill. „nyitott pozíció”) Százalékos érték. min-max érték. Számítási gyakorisága A T+2 - T+3 egységesítés

12 Garancia alapok jelenlegi struktúrája
TEA: a részvény és a hitelpapír szekciók Az elmúlt 10 hét átlagos, önkötés nélküli részvénypiaci forgalmának 2,5%-a + az elmúlt 4 hét átlagos, önkötés nélküli hitelpapír piaci nyitott pozíciója értékének 3%-a. Min: 1 MFt Max: 125 MFt KGA: származékos és áru szekciók Az adott tőzsdén felvett pozíciók alapján számított, utolsó 3 hónap átlagos alapbiztosíték igény 5%-a. Min: 2,5 MFt Max: 40 MFt TEA KGA Piac Részvény és hitelpapír szekció Származékos és áru szekció Számítás alapja Az elmúlt 10 hét átlagos, önkötés nélküli részvénypiaci forgalmának 2,5%-a + Az elmúlt 4 hét átlagos, önkötés nélküli hitelpapír piaci nyitott pozíciója értékének 3%-a. Az adott tőzsdén felvett pozíciók alapján számított, utolsó 3 hónap átlagos alapbiztosíték igény 5%-a. Arány 2,5-3 % 5 %-a Min. érték 1 millió Ft 2,5 millió Ft Max. érték 125 millió Ft 40 millió Ft Számítás gyakorisága hetente havonta

13 Garancia alapok tervezett struktúrája/változások
TEA: a részvény és a hitelpapír szekciók Az adott tőzsdén felvett pozíciók alapján számított, utolsó 3 hónap átlagos alapbiztosíték igény %-a. Min: 2,5 MFt Max: 125 MFt KGA: származékos és áru szekciók Az adott tőzsdén felvett pozíciók alapján számított, utolsó 3 hónap átlagos alapbiztosíték igény 5%-a. TEA KGA Piac Részvény és hitelpapír szekció Származékos és áru szekció Számítás alapja Az adott tőzsdén felvett pozíciók alapján számított, utolsó 3 hónap átlagos alapbiztosíték igénye. Arány ~80-100% 5 %-a Min. érték 2,5 millió Ft Max. érték 125 millió Ft Számítás gyakorisága havonta Egyéb változás A T+2 és T+3 közötti eltérés megszűnik

14 Miért kell %-os arány? A számítás alapja a forgalom arányos számításról áttér az alapbiztosíték alapú számításra. (nagyságrendi különbség) A heti átlag érték (5 nap) napi átlag értékre változik. A TEA jelenlegi mértékének fenntartása a cél. A forgalom és a nyitott kötésállomány eltérő módon tükrözi a kockázatok mértékét. (Míg a forgalom alapú számítás a forgalmi kockázatok mértékét tükrözi jobban, addig az alapbiztosíték alapú számítás a napi árkülönbözet kockázatának mértékét becsli pontosabban.)

15

16

17

18 Kiket és hogyan érint? KGA TEA
Maximum értéket fizetők befizetése növekszik. (2009.augusztus – 1 tagot érint) TEA Összességében a TEA mértéke csökken. (1,925 Mrd- 1,6-1,7 Mrd) Minimum befizetők hozzájárulása nő. (1 aktív+2 inaktív+KSZF) Maximum befizetők hozzájárulása nem nő. (10 tag, van akinek jelentősen csökken) A köztes értékkel rendelkezők közül 4 tag esetében nő

19 A fejlesztésről A klíringtag és az elszámolási megbízott (settlement agent) kettéválasztása, alklíringtagi szintű elszámolás leválasztása Módosuló riportok Garanciaalapok Nemteljesítés Módosuló Általános Üzletszabályzat és Díjszabályzat

20 Nemteljesítés kezelés
Miért van szükség a módosításokra? A vétkes fél nemteljesítés esetén megkapja a jóváírásra váró tételeit pénzügyi nemteljesítésnél az értékpapírokat értékpapír nemteljesítésnél a többi értékpapírt és a pénz oldalt Korrekciós ügylet 120%-on fix tétel, nem veszi figyelembe az értékpapír árának változását nem feltétlen nyújt megfelelő fedezetet a nemteljesült tételre, adott esetben túlzó is lehet csak értékpapír oldalon van, pénzügyi oldalon nincs A folyamatok nem egységesek eltér a pénz és az értékpapír oldali nemteljesítés kezelés eltér az azonnali és a derivatív piaci nemteljesítés kezelés eltér a TEA igénybevételének módja Vétlen fél 2x kerül büntetésre Alapbiztosíték elvonás esetén fedezetlen marad a többi nyitott pozíció A technikai számlák azonnali likviditás kezelése a garancia alapon keresztül Nem volt kommunikáció a KELER, a vétkes és a vétlen fél között

21 A folyamatot érintő jelentősebb változások
Nemteljesítés esetén a KELER visszatarthatja a nemteljesítő tag jóváírásra váró tételeit. Értékpapír oldali nemteljesítés esetén a vétlen fél mielőbb visszakapja a nemteljesült mennyiség kalkulált ellenértékét. TEA kihagyása az átmeneti finanszírozásból. A KSZF technikai számlák negatívba engedése. „Korrekciós ügylet” 100%-on kerül értékelésre. A nemteljesült pozíciók marginolásra kerülnek, mely az árkülönbözetet is figyelembe veszi. Garanciaelemek felhasználási sorrendje egységesül a spot és a derivatív piac között. Aktív kommunikáció a vétkes és vétlen taggal. (lehetőséget biztosítanak az alapesettől való eltérő kezelésre)

22 Jelenlegi nemteljesítési folyamat
Pénzoldali nemteljesítés 11:30 Felfüggesztés Automatikus TEA igénybevétel hatására a multinet automatikusan lefut Biztosíték elvonás SD 16:30 TEA rendezés megtörtént? igen: biztosíték visszarendezés nem: SD+1 10:00 biztosítékok értékesítése Pénzügyi elszámolás SD+5 ügylet lezárása szükség esetén TEA feltöltés elrendelése Díjak kiszabása

23 Tervezett nemteljesítési folyamat
Pénzoldali nemteljesítés A tag kereskedése felfüggesztésre kerül. A KELER KSZF technikai számla negatívba megy. A vétlen felek megkapják a vételárat. A vétkes fél nem kapja meg a jóváírásra váró tételeit, amíg nem teljesíti a pénzoldali kötelezettségeit. Biztosítékok elvonása teljesülés esetén a jóváírásos tételek indításának lehetősége. SD+2 nap a pü.-i rendezés nemteljesítése esetén biztosítékok kényszerértékesítése.

24 Jelenlegi nemteljesítési folyamat
Ép. oldali nemteljesítés 11:30 Vétlen fél kiválasztása A multinet automatikusan lefut Korrekciós ügylet (120%) 12:30-ig vétkes tagtól Ft számla terhelése ha nem sikerül, akkor TEA számláról indított KELER hitel felfüggesztés (pénzügyi nemteljesítés miatt) biztosítékok elvonása ha nem elegendő a biztosíték, akkor kényszerbeszerzés megindítása SD nap 15:00 a késveteljesítés nemteljesítéssé válik vétlen tag részére a nemteljesült ügylet ellenértékének visszautalása SD+1 nap 10:00 amennyiben volt biztosíték elvonás, úgy azok értékesítése KELER hitel visszatöltése SD+2 nap 10:00 kényszerbeszerzés megindítása 10:00 tőzsdei beszerzés megindítása 13:30 OTC beszerzés megindítása SD+5 nap végelszámolás TEA feltöltés elrendelése

25 Tervezett nemteljesítési folyamat
Ép. oldali nemteljesítés 11:30 Vétlen fél kiválasztása. A multinet automatikusan lefut (kivétel a nemteljesítő tag jóváírásai). A vétlen tag részére a nemteljesült ügylet ellenértékének visszautalása. Korrekciós ügylet (100%) létrehozása, melynek teljesítésére 12:30-ig van lehetőség. a korrekciós tételt 12:30-ig kell teljesíteni (ez esetben pénzügyi nemteljesítésről beszélünk) a tag csak a nemteljesített értékpapír kalkulált ellenértékének nemteljesítése esetén kerül felfüggesztésre. A vétkes féltől biztosítékok elvonása. Aktív kommunikáció és egyeztetés. SD+2 nap 10:00 amennyiben volt biztosíték elvonás, úgy azok értékesítése kényszerbeszerzés megindítása 10:00 tőzsdei beszerzés megindítása 13:30 OTC beszerzés megindítása SD+5 nap végelszámolás TEA feltöltés elrendelése

26

27 A fejlesztésről A klíringtag és az elszámolási megbízott (settlement agent) kettéválasztása, alklíringtagi szintű elszámolás leválasztása Módosuló riportok Garanciaalapok Nemteljesítés Módosuló Általános Üzletszabályzat és Díjszabályzat

28 ÁÜSZ változások Elszámolási megbízott fogalmának bevezetése és következményei TEA számítás és felhasználás Nemteljesítés-kezelés folyamata, szabályainak jelentős változása Strukturális és technikai módosítások

29 Nemteljesítés-kezelés szabályainak változása
Időpontok (11:30 – 15.00) Módosuló eljárások Nemteljesítés finanszírozása (negatív egyenleg, marginolás) Rugalmas nemteljesítés kezelés (Aktív kommunikáció) Garancia elemek felhasználási sorrendje Pótdíjak kiszabásának módosulása (Késedelmi pótdíj kiszabás derivatív ügyletekre is)

30 Strukturális és technikai módosítások
Alapelv: A KELER ÁÜSZ a nemteljesítések kezelésével kapcsolatos azon eljárásokat tartalmazza, amelyeket a KELER, a KELER KSZF-től kapott felhatalmazás alapján, általános eljárásként követ. KELER-től KSZF-hez átemelt bekezdések, szabályzati pontok: Pl. Kényszerbeszerzés, vagy a KELER KSZF által megelőlegezett összeg megtérítésének rendje

31 Módosuló díjak Egy kis történelem: 2008. December 31-ig
„Az Általános Üzletszabályzatban meghatározott, garantált tőzsdei ügyletekre vonatkozó díjak tartalmazzák a klíringelési-, elszámolási- és garanciavállalási díjakat.” 2009. Január 1-től: „A KELER és a KELER KSZF Kft. Általános Üzletszabályzatában meghatározott, garantált tőzsdei ügyletekre vonatkozó díjak tartalmazzák a klíringelési, elszámolási, valamint a KELER KSZF Kft. részére beszedett garanciavállalási díjakat. A beszedett díj 60%-a a KELER KSZF Kft.-t illeti meg.” 2009. Augusztus végétől: Nincs %-os arány, önálló díjtételek

32 Módosuló díjak MIÉRT szükséges a módosítás? CÉL Code of Conduct
MNB-rendelet Lehetőség CÉL Ügyfelek terhei ne változzanak Új díjak bevezetésének kompenzálása klíringdíjak csökkentésével

33 Díjszámítás Klíringelési díj Klíring díj Settlement díjak (új)
Kedvezményezetti zárolás, zárfeloldás Klíring díj Számítás változatlan, de a mérték csökken Settlement díjak (új) FoP értékpapírtranszfer-díj értékpapírelszámolás után Pénzügyi tranzakciók után Díjszabályzat szerinti díj alkalmazása KELER KSZF kedvezményezettség esetére is

34 Díjszámítás Klíring díjak: KELER csoport szinten csökken
Multinet klíring díj(ak): 90 Ft-ról Ft-ra Derivatív klíring díj(ak): kb. 28 %-kal Settlement díjak: Értékpapír elszámolási díj: Értékpapír oldalon, ISIN-enként, egy a terhelési és egy a jóváírási tételekre Forint pénzügyi elszámolás díja: HUF elszámolás esetén, a terhelési tételekre Deviza settlement díjak: Deviza elszámolás esetén, a terhelési tételekre Kedvezményezetti zárolás díja: Díjszabályzat szerint

35 Következő lépések KSRSZ menetrend: KIDIO első változata elérhető
ÁÜSZ javaslat elérhető véleményezésre Részletes írásbeli ügyféltájékoztató elérhető Ügyféltájékoztató KELER igazgatósági ülés Ügyfélteszt-igénylés határideje KIDIO végleges változat Ügyféltesztek KSRSZ éles indulás július 7. augusztus 11. augusztus 26. szeptember 1. szeptember 11. szeptember 21-25 október 5.

36 Köszönjük a figyelmet!


Letölteni ppt "Klíring és elszámolás szétválasztása Ügyféltájékoztató"

Hasonló előadás


Google Hirdetések