Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

„Megváltozott munkaképességű munkavállalók – Gazdasági és társadalmi előny” - konferencia a megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásának.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "„Megváltozott munkaképességű munkavállalók – Gazdasági és társadalmi előny” - konferencia a megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásának."— Előadás másolata:

1 „Megváltozott munkaképességű munkavállalók – Gazdasági és társadalmi előny”
- konferencia a megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásának elősegítéséért   Erzsébet Királyné Szálloda - Bálterem február 23. A rendezvény a Gödöllői Kistérségi Foglalkoztatási Paktum égisze alatt, az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány támogatásával valósul meg.

2 A foglalkozási rehabilitáció változásai
Előadó: Gúr Adrienn főosztályvezető-helyettes Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal A rendezvény a Gödöllői Kistérségi Foglalkoztatási Paktum égisze alatt, az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány támogatásával valósul meg.

3 NÉPESSÉG (P) (9 998 000 fő) MUNKAKÉPES KORÚAK (M) (6 770 000 fő)
MUNKAKÉPES KORON KÍVÜLIEK ( fő) MUNKAERŐ-ÁLLOMÁNY (gazdaságilag aktív népesség) (L) ( fő) MUNKAERŐ-ÁLLOMÁNYON KÍVÜLIEK (gazdaságilag inaktív népesség) (N) ( fő) FOGLALKOZTATOTTAK (E) ( fő) MUNKANÉLKÜLIEK (U) ( fő)

4 Állománystatisztikai adatok
Forrás: *ÁFSZ,** ONYF ( )

5 Megváltozott munkaképességű népességre vonatkozó főbb adatok
Férfi Összesen Létszám (fő) Ebből mozgáskorlátozott (fő) Foglalkoztatottak száma (fő) Forrás: KSH IV. negyedévi jelentése (18-64 éves korosztály) Rokkantsági nyugdíjas (fő) Ebből nyugdíjkorhatár alatti (fő) Egészségkárosodott személyek szociális járadékaiban részesül (fő) Forrás: ONYF IX. hó A rendezvény a Gödöllői Kistérségi Foglalkoztatási Paktum égisze alatt, az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány támogatásával valósul meg.

6 Holisztikus szemlélet kialakulása
Rehabilitáció Holisztikus szemlélet kialakulása Foglalkozási rehabilitáció reformja rehabilitációs járadék bevezetése évi LXXXIV. Törvény Komplex rehabilitáció orvosi szociális foglalkoztatási rehabilitáció A holisztikus szemlélet: az ember egy összetett lény, ezért minden beavatkozás, segítés, mely lehet társadalmi, szociális, csak akkor lehet sikeres, ha a hátrányt okozó problémát összefüggéseiben vizsgáljuk, és kezeljük. Fel kell tárni a problémák okait, és az okokat kell kezelni, megszüntetni. A komplex rehabilitáció, orvosi, szociális, foglalkoztatási elemeket tartalmaz. A rehabilitáció a megmaradt képességeket fejleszti, újabb képességek kialakulását segíti elő. Orvosi: célja a funkcióképesség lehetőség szerinti helyreállítása, mely megalapozza a lehető legjobb életminőség elérését. Szociális: A társadalomba, a közösségbe való visszatérést célozza a szociális szolgáltatások rendelkezésre állásának ellenőrzése, szükség esetén pótlása útján. Foglalkoztatási rehabilitáció: Célja a tartósan akadályozott emberek munkaerő-piaci integrációját elősegítő minimumfeltételek megteremtése, hogy alkalmassá váljanak a minél teljesebb értékű foglalkoztatásra; érdekeltek legyenek a munkavállalásban, Ezáltal növekedjék a tartósan akadályozott emberek foglalkoztatottsága (elsősorban az integráltan foglalkoztatottak száma és aránya). Minden rehabilitálható megváltozott munkaképességű személy az egészségkárosodásának, illetve fogyatékosságának megfelelő munkahelyi környezetben, képességeihez mért, megfelelő munkakörben dolgozhasson. A komplex rehabilitáció: az egészségügyi, mentálhigiénés, oktatási, képzési, foglalkoztatási és szociális rendszerekben megvalósuló folyamat, amelynek célja a tartósan akadályozott személy képességeinek fejlesztése, szinten tartása, a társadalmi életben való részvételnek, valamint az önálló életvitelének elősegítése A rendezvény a Gödöllői Kistérségi Foglalkoztatási Paktum égisze alatt, az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány támogatásával valósul meg.

7 Szervezeti változások 2011.
331/2010. (XII.27.) Kormányrendelet a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatalról, valamint eljárásának részletes szabályairól 332/2010. (XII.27.) Kormányrendelet a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal feladatainak megállapításával összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról 315/2010. (XII.27.) Kormányrendelet a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálatról A rendezvény a Gödöllői Kistérségi Foglalkoztatási Paktum égisze alatt, az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány támogatásával valósul meg.

8 Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat
Foglalkoztatási Hivatal Munkaügyi központ – a fővárosi, megyei Kormányhivatal szakigazgatási szerve Kizárólag megyei szervezet Megyei (fővárosi) szervezet és kirendeltségek Fővárosi Munkaügyi Központ Baranya Megyei Munkaügyi Központ Békés Megyei Munkaügyi Központ Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Munkaügyi Központ Fejér Megyei Munkaügyi Központ Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Munkaügyi Központ Vas Megyei Munkaügyi Központ A rendezvény a Gödöllői Kistérségi Foglalkoztatási Paktum égisze alatt, az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány támogatásával valósul meg.

9 Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal
Irányító: Nemzeti Erőforrás Minisztérium Új szervezeti egységek: Akkreditációs Főosztály Rehabilitációs Főosztály Szociális Főosztály A rendezvény a Gödöllői Kistérségi Foglalkoztatási Paktum égisze alatt, az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány támogatásával valósul meg.

10 A Rehabilitációs Főosztály főbb feladatai
Rehabilitációs Járadék: Szervezeti, személyi feltételek biztosítása Szabályozás biztosítása Szakmai felkészítés Szervezetek közötti együttműködés biztosítása Rendszeres Szociális Járadék TÁMOP projekt szakmai támogatása Rehabilitációs foglalkoztatást elősegítő bértámogatás rendszerének működtetése Költségkompenzációs támogatás Védett foglalkoztatók költségkompenzációs támogatása Munkahelyi segítő személyek foglalkoztatásával kapcsolatos költségekhez nyújtott támogatás Rehabilitációs költségtámogatás TÁMOP Komplex rehabilitációhoz kapcsolódó fejlesztések A rendezvény a Gödöllői Kistérségi Foglalkoztatási Paktum égisze alatt, az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány támogatásával valósul meg.

11 Rehabilitációs járadékban részesülők létszáma
A rendezvény a Gödöllői Kistérségi Foglalkoztatási Paktum égisze alatt, az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány támogatásával valósul meg.

12 Megállapított rehabilitációs szükségletek (2010. december 31.)
A rendezvény a Gödöllői Kistérségi Foglalkoztatási Paktum égisze alatt, az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány támogatásával valósul meg.

13 Megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatása
Szociális Szociális foglalkoztatás támogatása (112/2006. (V. 12.) Korm. rendelet 8. §, 142/2008. (V. 16.) Kormányrendelet) Védett Megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásához nyújtható költségvetési támogatás (177/2005. (IX. 2.) Kormányrendelet) Nyílt munkaerő-piaci Foglalkoztatási kötelezettség (1991. évi IV. törvény 41/A. § (5) bekezdés) A TÁMOP és konstrukciók keretében nyújtható támogatásokról szóló 132/2009. (VI.19.) Kormányrendelet A rendezvény a Gödöllői Kistérségi Foglalkoztatási Paktum égisze alatt, az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány támogatásával valósul meg.

14 Rehabilitációs járadékban részesülők közül elhelyezkedtek 2010
Rehabilitációs járadékban részesülők közül elhelyezkedtek december 31-ig Programon belül elhelyezkedett támogatás nélkül Programon belül elhelyezkedett támogatással Összesen 1 827 Fő 3 975 Fő 5 802Fő A rendezvény a Gödöllői Kistérségi Foglalkoztatási Paktum égisze alatt, az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány támogatásával valósul meg.

15 Rehabilitációs foglalkoztatást elősegítő bértámogatás
Év Rendelkezésre álló forrás (Ft) Támogatással foglalkoztatottak száma (fő) Munkáltatók száma (db) 2009. Felülről nyitott keret 26.691 1.485 2010. 14 Mrd 19.440 1.340 A rendezvény a Gödöllői Kistérségi Foglalkoztatási Paktum égisze alatt, az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány támogatásával valósul meg.

16 Költségkompenzációs támogatás
Év 1 főre jutó támogatás mértéke (Ft) Támogatott létszám (fő) Támogatott szervezetek száma (db) 2008. 10.763 50 2009. 8.934 44 2010. 4.877 37 A rendezvény a Gödöllői Kistérségi Foglalkoztatási Paktum égisze alatt, az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány támogatásával valósul meg.

17 Rehabilitációs költségtámogatás
Év 1 főre jutó támogatás mértéke (Ft) Támogatott létszám (fő) Támogatott szervezetek száma (db) 2008. 18.346 21 2009. 19.194 2010. 19.939 A rendezvény a Gödöllői Kistérségi Foglalkoztatási Paktum égisze alatt, az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány támogatásával valósul meg.

18 Foglalkoztatás elősegítése kötelezettségek előírásával
A munkáltatónak meg kell kísérelni a nála munkában - a károsodás mértékétől függetlenül – egészségkárosodottá vált munkavállaló továbbfoglalkoztatását, az egészségi állapotának megfelelő munkakörben. Foglalkoztatási kötelezettség – a évi IV. tv 41/a §. tartalmazza a rehabilitációs hozzájárulás, illetve a kötelező foglalkoztatási szint fogalmát től ,- Ft/fő/év, - a tárgyévi statisztikai állományi létszám 5%-a, - nem kell fizetni, ha statisztikai állományi létszám a 20 főt nem haladja meg. A rendezvény a Gödöllői Kistérségi Foglalkoztatási Paktum égisze alatt, az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány támogatásával valósul meg.

19 Foglalkoztatás elősegítése szolgáltatásokkal, támogatásokkal
Humánszolgáltatások Képzési támogatás Bérjellegű támogatások Rehabilitációs foglalkoztatást elősegítő bértámogatás Rehabilitációs költségtámogatás Költségkompenzációs támogatás Önfoglalkoztatás támogatása Járulékkedvezmények Munkahelyteremtés támogatása Fentiekhez kapcsolódó egyéb támogatások (utazási költség, keresetpótló támogatás, stb.) Munkáltatóknak nyújtható támogatások: Rehabilitációs foglalkoztatást elősegítő bértámogatás Munkahelyi segítő személy foglalkoztatáshoz nyújtható támogatás Munkakipróbálás, munkatapasztalat, munkagyakorlat szerzés céljából bérköltség támogatás Munkába járáshoz, munkatapasztalat szerzéshez kapcsolódó helyi, helyközi utazási és csoportos személyszállítás költségeinek térítése Foglalkoztatást bővítését szolgáló támogatás (bértámogatás) Képzési költség támogatása munkaviszonyban álló munkavállaló képzése estén Egyéb költségtérítés – foglalkozás-egészségügyi A rendezvény a Gödöllői Kistérségi Foglalkoztatási Paktum égisze alatt, az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány támogatásával valósul meg.

20 Foglalkoztatás elősegítése programokkal
Munkaerőpiaci programok Európai Uniós programok TÁMOP 1.3.1 TÁMOP 1.1.2 TÁMOP 1.1.3 TÁMOP 1.1.1 TÁMOP B A rendezvény a Gödöllői Kistérségi Foglalkoztatási Paktum égisze alatt, az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány támogatásával valósul meg.

21 A TÁMOP program célja Az egészségkárosodással élő, megváltozott munkaképességű személyek számára olyan foglalkoztatási rehabilitációs szolgáltatások biztosítása, amelyek segítik a korábbi munkahelyre való visszatérést az újbóli elhelyezkedést, valamint a munkáltatókat ösztönzik a megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatására. A TÁMOP projekt végrehajtására rendelkezésre álló keretösszeg Forint. A rendezvény a Gödöllői Kistérségi Foglalkoztatási Paktum égisze alatt, az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány támogatásával valósul meg.

22 TÁMOP 1.1.1 „Megváltozott munkaképességű emberek rehabilitációjának és foglalkoztatásának segítése”
Célja egészségkárosodással élő, megváltozott munkaképességű személyek számára olyan foglalkoztatási rehabilitációs szolgáltatások biztosítása, amelyek segítik a korábbi munkahelyre való visszatérést az újbóli elhelyezkedést, valamint a munkáltatókat ösztönzik a megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatására. Bevonható az a megváltozott munkaképességű személy aki: a) külön törvény szerint rehabilitációs járadékra jogosult, b) az az álláskereső, akinek ba) a munkaképesség-csökkenése – 50–66 %-os mértékű, illetőleg az egészségkárosodás – 40–49 %-os mértékű, vagy bb) az egészségkárosodása – 50–79 %-os mértékű, és ezzel összefüggésben a jelenlegi, vagy az egészségkárosodását megelőző munkakörében, illetve a képzettségének megfelelő más munkakörben való foglalkoztatásra rehabilitáció nélkül nem alkalmas és rehabilitálható. A rendezvény a Gödöllői Kistérségi Foglalkoztatási Paktum égisze alatt, az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány támogatásával valósul meg.

23 TÁMOP 1.1.1 projekt a számok tükrében I. (2010. december 31.)
Régió Bevonni tervezett létszám (fő) Bevontak száma (fő) Sikeresen befejezők száma (fő) Sikeres befejezést követő 180. napon is foglalkoztatott (fő) Közép –Magyarország 1733 2669 59 5 Közép – Dunántúl 1299 1244 155 23 Nyugat –Dunántúl 1564 1050 48 8 Dél – Dunántúl 1163 1586 117 Észak –Magyarország 936 1561 194 18 Észak - Alföld 2199 2071 363 22 Dél - Alföld 906 2408 299 74 Összesen 9800 12589 1235 158 A rendezvény a Gödöllői Kistérségi Foglalkoztatási Paktum égisze alatt, az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány támogatásával valósul meg.

24 TÁMOP 1.1.1 projekt a számok tükrében II. (2010. december 31-ig)
Mentorált személyek száma 8 029 fő Képzésbe vontak száma 4 955 fő Szolgáltatások száma TÁMOP projekt a számok tükrében II. (2010. december 31-ig) ma Támogatás nélkül elhelyezkedettek száma 857 fő Támogatással elhelyezkedettek száma 5 587 fő A rendezvény a Gödöllői Kistérségi Foglalkoztatási Paktum égisze alatt, az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány támogatásával valósul meg.

25 TÁMOP 1.1.1/B A pályázat célja: Főbb támogatható tevékenységek köre:
Azon munkahelyek fizikai adaptációja, ahol a TÁMOP kiemelt projektbe kerülő megváltozott munkaképességű munkavállalót alkalmaznak. Főbb támogatható tevékenységek köre: A foglalkoztatáshoz szükséges eszközök, berendezések beszerzése és átalakítása. A foglalkoztatás érdekében a munkahely és munkaeszközök korszerűsítése. Tervezett keretösszeg: Forint. „Megváltozott munkaképességű emberek munkahelyeinek adaptációja" című pályázati kiírások a én felfüggesztésre kerültek. A konstrukciók I. negyedévében, módosított tartalommal kerülnek majd ismét megnyitásra. A rendezvény a Gödöllői Kistérségi Foglalkoztatási Paktum égisze alatt, az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány támogatásával valósul meg.

26 Köszönjük figyelmüket!
Gödöllői Kistérségi Foglalkoztatási Paktum Menedzsmentszervezet: GAK Oktató, Kutató és Innovációs Nonprofit Közhasznú Kft. 2103 Gödöllő, Páter Károly út 1. godollopaktum.gak.hu, 0630/ Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal Összefogás Rehabilitációs Nonprofit Közhasznú Kft. beWise


Letölteni ppt "„Megváltozott munkaképességű munkavállalók – Gazdasági és társadalmi előny” - konferencia a megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásának."

Hasonló előadás


Google Hirdetések