Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A közművelődés infrastrukturális és tartalomfejlesztése

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A közművelődés infrastrukturális és tartalomfejlesztése"— Előadás másolata:

1 A közművelődés infrastrukturális és tartalomfejlesztése 2008 - 2013
Fórum: november 21.

2 A közművelődésről A közművelődés a magyar történelem reformkora óta áll a társadalmi haladás és a nemzet felemelkedésének szolgálatában. Ez a küldetés határozta meg a szakma legjobbjainak a munkáját, ez tette lehetővé, hogy a magyar társadalom közösségei minden korban rendelkeztek olyan energiákkal, melyek elősegítették a nagy változások sikerét és megadták az egyén számára nélkülözhetetlen biztonságot, a kulturális otthonosság élményét. A közösségekben átélt együttlétek gazdagsága adja a közművelődési szakszerűség sajátos méltóságát.

3 Kultúrák metszéspontjában
Kulturális Projekt Menedzsment KPM (stratégia) KTM PCM

4 Közművelődési Stratégia jelentősége
Koherencia - célrendszer Partnerség – társadalmi, szakmai háló Projektgeneráló szemlélet Komplexitás Érdekérvényesítés eszköze Mintaadás a szakterületek számára – törvényi keretek közt

5 A Stratégia pillérei A közművelődés kulcsterületei
V.1. Kulturális vidékfejlesztés, területfejlesztés V.2. A közművelődési intézmények szocio-kulturális szolgáltatásainak fejlesztése V.3. Az élethosszig tartó tanulás (LLL) szakterületei V.4. A kreativitás és önkifejezés alkotói és közösségei V.5. Az info-kommunikációs technológia szakmai megjelenésének formái

6 Összefoglalva (M rd Ft-ban)
TIOP TÁMOP IKSZT TÁMOP Agóra „Új Tudás” Pólus „Reneszánsz” 0.8 Művház 2 ROP-ok Összesen: 75.9 M rd Ft A Közművelődési Stratégia rendszerében

7 AGÓRA programok 2007-2013 AGORA munkacsoport

8 Kulturális infrastruktúrafejlesztés a TIOP-ban
Multi-funkcionális közösségi központok AGÓRA Növekedési pólusokhoz kapcsolódó fejlesztések AGÓRA PoLUS Regionális tudástárak A kulturális infrastruktúra integrált fejlesztése IKSZT-ek Múzeumok iskolabarát fejlesztése Tudásdepó-Expressz

9 Agóra –Multifunkcionális közösségi központok és területi közművelődési tanácsadó szolgálat feltételeinek kialakítása TIOP 1.2.1 A célrendszer, a támogatott fejlesztések, a kötelező minimumok és az értékelés egymásra épülése (koherencia)

10 AGORA koncepció 1. A kultúra várost épít.
2. Ágazati funkció (integrált működés, nagy rendszerek multifunkcionalitása – „lesz egy hely”) 3. Az Agóra hatásrendszere – város, térség, régió 4. Integratív szerepkör 5. Közművelődési intézményrendszer megújítása

11 I. Az Agórák létesítésének átfogó célja
A konstrukció átfogó célja az egyes régiók, illetve térségek közötti kulturális, infrastrukturális fejlettségbeli különbségek mérséklése a kulturális alapú városfejlesztés révén. A fenti célok elérését az Agóra intézménytípus létrehozása biztosítja. Az Agóra többfunkciós (multifunkcionális) közösségi központ, közművelődési intézmény, mely sajátosan kialakított épített környezetben alkalmas a közösségi-művelődési, oktatási-felnőttképzési és élmény funkciókat integráló, e funkciók mentén gazdag kulturális szolgáltatást kínáló működésre, a helyi társadalom, a város szocio-kulturális fejlesztésére.

12 II. Az Agórák létesítésének három fő célja
Multifunkcionális közösségi központ létrehozása a városban működő közművelődési intézmények racionalizálásával. Közösségi, felnőttképzési, képzési és élményfunkciók egy komplexumba történő telepítése. a szolgáltatások minél szélesebb spektrumának egy helyen történő elérésének biztosítása. Területi közművelődési tanácsadó szolgáltató funkció kialakítása, s ezáltal a környező kistérségek kulturális-közművelődési alapszolgáltatásainak magasabb színvonalon történő biztosítása. A fenti célok elérését az Agóra intézménytípus létrehozása biztosítja. Az Agóra többfunkciós (multifunkcionális) közösségi központ, közművelődési intézmény, mely sajátosan kialakított épített környezetben alkalmas a közösségi-művelődési, oktatási-felnőttképzési és élmény funkciókat integráló, e funkciók mentén gazdag kulturális szolgáltatást kínáló működésre, a helyi társadalom, a város szocio-kulturális fejlesztésére.

13 Integrált multifunkcionális közösségi központok Szolgáltatási helyszín
AGÓRA Koncepció Integrált multifunkcionális közösségi központok Képzési helyszín az át-és továbbképzések, a nem formális és informális tanulás tereinek biztosítására Területi Közművelődési Tanácsadó Szolgálat Közösségi, képzési, szolgáltató és élményfunkciók Szolgáltatási helyszín a humánerőforrás- fejlesztéssel kapcsolatos komplex információs rendszerek működtetésére Élményhelyszín a város és környéke hagyományaihoz, adottságaihoz, a befogadók érdeklődéséhez alkalmazkodva Kommunikációs központ a közösségi tömegkommunikáció számára

14 AGÓRA Támogatási feltételek
Megvalósítás területe: 6 konvergencia régió Megyei jogú városok NEM versenyképességi pólus városok Kedvezményezettek: Önkormányzatok A kiválasztás egyéb feltételei: Megyei jogú városok és a környező kistérségek együttműködése Meglévő közművelődési infrastruktúrára alapozó fejlesztés A projekt létjogosultságát megalapozó átfogó adatfelmérés A projekt párhuzamos fejlesztéseket vált ki

15 AGÓRA Támogatási feltételek
A támogatás mértéke A támogatott projektek mérete Ft – 1 750 000 000 Ft A támogatás összege Ft Támogatási intenzitás Ld. pályázati kiírás Támogatott projektek száma AGÓRA - Program az integrált koncepció mentén működő multifunkcionális közösségi és/vagy szakmai szolgáltató központok létrehozására 2007 2008 - 8 -10

16 AGÓRA Példák Budapest – Aranytíz Művelődési Központ

17 AGÓRA Példák Balatonalmádi – Szabadidő Központ

18 AGÓRA Példák Debrecen – Kölcsey Központ

19 Agóra PóLUS - illetve társpólus városok innovatív kulturális infrastruktúra fejlesztéseinek támogatása TIOP

20 Az Agóra PóUS létesítésének átfogó célja
A támogatás átfogó célja a pólusvárosok versenyképességének növelése, a helyi munkaerő „kinevelése”, az elvándorlási kedv mérséklése, megszüntetése a kulturális alapú városfejlesztés eszközeivel. A fenti célok elérését az Agóra intézménytípus létrehozása biztosítja. Az Agóra többfunkciós (multifunkcionális) közösségi központ, közművelődési intézmény, mely sajátosan kialakított épített környezetben alkalmas a közösségi-művelődési, oktatási-felnőttképzési és élmény funkciókat integráló, e funkciók mentén gazdag kulturális szolgáltatást kínáló működésre, a helyi társadalom, a város szocio-kulturális fejlesztésére.

21 Az Agóra PóUS létesítésének közvetlen célja
A támogatás közvetlen célja, a fejlesztési pólus- és társpólus városokban egy-egy innovatív, komplex közművelődési intézmény, ún. Agóra PóLUS létrehozása, mely alkalmas - a pólusváros tematikájához illeszkedő - közösségi szolgáltatások befogadására, ellátására. A fenti célok elérését az Agóra intézménytípus létrehozása biztosítja. Az Agóra többfunkciós (multifunkcionális) közösségi központ, közművelődési intézmény, mely sajátosan kialakított épített környezetben alkalmas a közösségi-művelődési, oktatási-felnőttképzési és élmény funkciókat integráló, e funkciók mentén gazdag kulturális szolgáltatást kínáló működésre, a helyi társadalom, a város szocio-kulturális fejlesztésére.

22 Pólus város tematikán értendő az alábbiak valamelyikében:
1103/2006. (X. 30.) Korm. határozatban, a városi pólus stratégiákban a város területén működő Regionális Tudásközpontokban, a város területén található Kooperációs Kutatóközpontokban akkreditált pólus klaszterekhez kapcsolódóan a város területén működő felsőoktatási intézmény K+F tevékenységében megjelenő tudományos tematikák. A fenti célok elérését az Agóra intézménytípus létrehozása biztosítja. Az Agóra többfunkciós (multifunkcionális) közösségi központ, közművelődési intézmény, mely sajátosan kialakított épített környezetben alkalmas a közösségi-művelődési, oktatási-felnőttképzési és élmény funkciókat integráló, e funkciók mentén gazdag kulturális szolgáltatást kínáló működésre, a helyi társadalom, a város szocio-kulturális fejlesztésére.

23 AGÓRA PóLUS Koncepció Versenyképességi pólusok
Győr - „Autopolis” (mechatronika) Miskolc - „Technopolis” (nanotechnológia) Debrecen - „A tudás iparosítása” (gyógyszeripar, agrárinnováció) Szeged - „Biopolisz” Székesfehérvár, Veszprém - IKT, mechatronika, logisztika, környezetipar Pécs - „Az életminőség pólusa” (kulturális és környezetipar) egyetemek k+F disszemináció pólustematika népszerűsítése (szakmai koncepció) pályaorientációs alkalom fiataloknak helyi társadalommal kapcsolat (beágyazódás) pólusok „egymás közt” – attrakció - pólustudás

24 AGÓRA PóLUS Támogatandó tevékenységek
Kötelezően megvalósítandó tevékenységek az adott pólus, illetve társpólus város tudományos innovációs tevékenységeihez igazodva: interaktív kiállítóterek a térségi innováció eredményeinek bemutatására; kreatív foglalkoztató terek a gyermek- és ifjúsági korosztálynak; gyakorlati bemutatóterek, „jövő műhelyei”: látványlaborok; felsőoktatási képzési- és tudományos disszeminációs aktivitásnak helyet adó terek kialakítása (pl. előadó- és oktatóterek).

25 AGÓRA PólUS Példák Győr – Origo Arrabona

26 AGÓRA PólUS Példák Miskolc – Science Power Station

27 AGÓRA PoLUS Támogatási feltételek
Megvalósítás területe: 6 konvergencia régió Versenyképességi pólus városok Kedvezményezettek: Önkormányzatok A kiválasztás egyéb feltételei: Kapcsolódás a fejlesztési pólustervek tematikájához Kapcsolódás a város kulturális fejlesztési terveihez Üres vagy rosszul hasznosított terek/épületek újrahasznosítása, funkcióváltással egybekötött fejlesztése

28 AGÓRA PoLUS Támogatási feltételek
A támogatás mértéke A támogatott projektek mérete 1 150 000 000 Ft – 1 725 000 000 Ft A támogatás összege 1 000 000 000 Ft – 1 500 000 000 Ft Támogatási intenzitás 90 % Támogatott projektek száma AGÓRA PoLUS – Pólus-városok innovatív kulturális infrastruktúra-fejlesztéseinek támogatása 2007 2008 1 - 2 db

29 KULTURÁLIS SZAKÁLLAMTITKÁR TITKÁRSÁGA
KÖSZÖNÖM A FIGYELMET! Dr. Németh János Vezető főtanácsos Oktatási és Kulturális Minisztérium Közművelődési Főosztály 1055 Budapest, Szalay u , (+36-1)


Letölteni ppt "A közművelődés infrastrukturális és tartalomfejlesztése"

Hasonló előadás


Google Hirdetések