Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Klingné Takács Anna Kaposvári Egyetem, Gazdaságtudományi Kar, Matematika és Fizika Tanszék MIDK Szatmárnémeti, 2011. január 28-30. KOGNITÍV KATEGÓRIÁK.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Klingné Takács Anna Kaposvári Egyetem, Gazdaságtudományi Kar, Matematika és Fizika Tanszék MIDK Szatmárnémeti, 2011. január 28-30. KOGNITÍV KATEGÓRIÁK."— Előadás másolata:

1

2 Klingné Takács Anna Kaposvári Egyetem, Gazdaságtudományi Kar, Matematika és Fizika Tanszék MIDK Szatmárnémeti, 2011. január 28-30. KOGNITÍV KATEGÓRIÁK VIZSGÁLATA AZ ANALÍZIS SZÁMÍTÓGÉPES OKTATÁSÁBAN GALOIS-GRÁFOKKAL

3 Az analízis tanításának elemei egyetemünkön Szakjaink (pénzügy-számvitel BA, gazdaság és vidékfejlesztő BA) Előadás heti 2 óra Gyakorlat heti 2 óra Számítógépes matematika módszertan (választható) heti 3 óra

4 Miért van szükség választható tantárgy bevezetésére? Év eleji felmérés tapasztalatai Hallgatói felkészültség, képességek Tanulói kudarcélmények az analízis tanulása során Rendszeres konzultációk igénye

5 Kognitív matematikatanulási célok Varga Tamás(1978) Megértés Tudás,cselekés,alkalmazás Konstruálás Értékelés Zech(1989) Megértés Tényállások ismerete Tartalmi és formális eljárások birtoklása Analízis(elemzés) és egyszerű alkalmazások Szintézis – Problémamegoldás Piaget

6 Az elmúlt tanévben végeztünk egy kutatást, amelyben szöveges matematikafeladatok megoldását vizsgáltuk nyelvészeti és matematikai szempontból.( Klingné T.A., N. Kis.Sz., 2010) A kiválasztott korosztály az általános iskola felső tagozatos diákjai közül került ki. Hosszú éves tanítási tapasztalataink azt mutatják, hogy tanulóinknak a szöveges feladatok megoldása matematikából nehézséget okoz. Ennek okait keresve arra a kérdésre próbáltunk választ adni, hogy az anyanyelvi és a matematikai készségek adott korcsoportban összhangban vannak-e egymással. Az elvégzett felmérések eredményeit Galois-gráfokkal értékeltük ki. Összehasonlítottuk a két tantárgy szaktudományi gráfjait adott feladattípusokban, elkészítettük a tanulói ismeretgráfokat, majd azokat összevetettük a vizsgált tantárgyi struktúrákkal.

7 Az általunk definiált univerzális kognitív kategóriák a következők voltak: Tér (tájékozódás, alatt, fölött) Idő (egymásutániság) Tulajdonságok (mennyiséget kifejező szavak) Cselekvést kifejező szavak Tárgy, fogalom (szakkifejezések ismerete, használata) Cselekvés körülményei (feladatmegoldás módja, helyessége)

8 Galois-gráfokról A vizsgálati módszert Darmstadt műszaki egyetemén - hálóelméleti iskola -Rudolf Wille és Bernard Ganter a fogalomanalízis megalkotói dolgozták ki, nevezetesen a fogalomanalízis a fogalmak hierarchiájának matematizálását jelenti. A Galos-gráfoknak több típusát különböztetjük meg, attól függően, hogy a pedagógiai munka mely területén használjuk őket: objektumok és tulajdonságaik individuális gráfok: lehet szaktudományi, lehet tanulói gráf kollektív gráfok: tanulók-feladatok gráf szociometriai gráfok kutatási alkalmazásokat jellemző gráfok

9 Van két alaphalmaz, melynek elemei között több-többértelmű kapcsolat van. Ugyanakkor az első és második halmaz részhalmazai között tudunk egy egy-egyértelmű kapcsolatot létesíteni. Az ilyen részhalmazt zártnak nevezzük, ha elemeinek a száma nem bővíthető anélkül, hogy a másik részhalmaz elemeinek száma ne csökkenne, ugyanígy igaz ez a másik részhalmazra is. Ha találunk olyan relációt, mely kétértékű az adott két alaphalmaz elempárjai között, gondolhatunk Galois-gráf használatára.

10 A gráf megrajzolása Gráf szögpontjai = a zárt részhalmazpárok A szögpontokat egymás fölé rajzoljuk, aszerint hogy hány eleműek. Így lesznek egyeleműek, ezeket rajzoljuk egymás mellé majd a kételeműeket az egyeleműek fölé, míg a kételeműek egy sorban lesznek és így tovább. Az egyes szinteket nevezzük a gráf emeleteinek. Összekötés szabálya = válasszunk ki egy tetszőleges szögpontot, ezt összekötjük minden olyan alatta fekvő ponttal, amely a szóban forgónak legnagyobb részhalmazát jelöli. Az eljárást minden szögpontra nézve elvégezzük.

11 1.tanulócsoport hallgatói Feladatokra kapott pontszámok Feladat: a binér reláció megtalálása Feladatok-tanulók gráf készítése

12 Analízis vizsgán elért eredmények 2008 december 29-én Tanulók - feladatok gráf

13 A továbbiakban a fent megnevezett univerzális kognitív kategóriák viszonylatában végzünk elemzést az analízis egyik alapfeladata kapcsolatában, hozzákapcsolva a Bruner által meghatározott reprezentációs síkok megjelenését is, mivel e szintek a tanítás-nevelés folyamatában mindvégig jelen vannak. A kategóriák és szintek kapcsolat rendszerét Galois-gráffal ábrázoljuk.

14 Reláció táblázat a függvényvizsgálat és a kognitív kategóriák viszonylatában materiális sík ikonikus sík szimbolikus sík téridőtulajdonságcselekvést kifejező tárgy- fogalom cselekvés körülményei Értelmezési tartomány 1 1 11 paritás 11 11 zérushely 11 111 szélsőérték- monotonitás 1111 11 inflexiós pont- konvexitás 1111 11 határértékek 11 111 grafikon1111 11 1 értékkészlet 11 1 11

15 A függényvizsgálat Galois-gráfja

16 Számítógépes matematika módszertan tantárgy tanításában alkalmazott módszerek differenciál és integrálszámítás (hagyományos út) Excel használattal (értéktáblázat készítés és ábrázolás diagrammal) GeoGebra (elsősorban ellenőrzésre) CAD (P. Hámori I.,2004) Tall, 1994 K. Takács,2010

17 Tekintsük a következő formulával adott függvényt! A matematikai analízisben tanult eszközökkel meghatározzuk a függvény ábrázolásához szükséges pontokat: zérushely: szélsőérték lehetséges helyei: „Hagyományos út”

18 Hogyan segít a GeoGebra? Az összefüggés így értendő!

19 előjeltáblázat- a függvény és első deriváltjának kapcsolata: az első derivált zérushelyei: A három módszer összekapcsolása!

20 Sorozat jellemzésének elemei 1-tagok kiszámítása 2-monotonitás 3-korlátosság 4-konvergencia tulajdonság alapján 5-konvergencia határátmenet szabályaival 6-konvergencia rendőr elvvel 7-küszöbindex meghatározása 8-sorozat ábrázolása

21 Sorozat jellemzése Excellel (hallgatói munka) Sorozat GeoGebrávalGeoGebrával

22 ÖSSZEGZÉS A Galois-gráf és az univerzális kategóriák lehetőséget adnak arra, hogy a függvényjellemzést más szemszögből is megvilágítsuk. A szimbolikus síkon való jártasságot kell erősítenünk diákjainkban, hiszen ez a feladat megoldását végig kíséri, ehhez azonban Bruner elmélete szerint a materiális síkon és ikonikus síkon is jól kell boldogulniuk, a problémamegoldást segíti a síkok közötti átjárhatóság. Ennek lehet egyik eszköze a számítógép. Bekapcsolása a munkafolyamatba a gráfban kapott alsó szinteken célszerű, miután „cselekvést kifejező” kategória megjelenik, a számítógép is utasítást, konkrét műveletet hajt végre, ezért indokolt itt a bevezethetősége. Varga matematika tanítás kognitív célrendszere szerint is az utolsó fázisban, az értékelésben indokolt a számítógép bevonása.

23 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "Klingné Takács Anna Kaposvári Egyetem, Gazdaságtudományi Kar, Matematika és Fizika Tanszék MIDK Szatmárnémeti, 2011. január 28-30. KOGNITÍV KATEGÓRIÁK."

Hasonló előadás


Google Hirdetések