Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Kemoterápia.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Kemoterápia."— Előadás másolata:

1 Kemoterápia

2 Sejtciklus Fázisai: G1 S ( DNS-szintézis) G2 M (mitózis)
G0 (nyugalmi fázis)

3 A kemoterápia célja Az élettartam meghosszabbítása
Az életminőség javítása A recidívák áttétek képződésének megakadályozása

4 A kemoterápia típusai Kuratív Stabilizációs vagy palliatív

5 A kemoterápia fontossága
Ha a daganat tömege eléri a mg-ot (kb. 1-2x108 sejt), akkor mikrometasztázisokkal kell számolni. A kemoterápia a mikrometasztázisok ellen is hat. Magyarországon évente kb beteg kap kemoterápiát.

6 A kemoterápia legfőbb hatásai
A sejtoszlás gátlása Vérerek képződésének gátlása Jelátviteli rendszer gátlása Sejtfelületi antigének gátlása

7 A kemoterápia hatékonysága ellen ható tényezők
A tumorsejtek heterogenitása A tumorsejtek különböző differenciáltsága A tumorsejtek önálló vaszkularizációra képesek A tumorsejtek gátolni képesek az apoptózist A multidrug resistentia

8 Apoptózis Programozott sejthalál: az érett sejtek elpusztulnak, helyettük új sejtek képződnek anélkül, hogy a sejtpopuláció nagysága változna. Malignus transzformáció esetén ez az egyensúlyi állapot felborul. A DNS károsodás felismerésében a p53-nak van döntő szerepe. A p53 az emberi daganatok 60 %-ában hibásan működik.

9 Vaszkularizáltság Az egészséges szövetekben az angiogenezis szigorú ellenőrzés alatt áll. A tumorsejtek képesek az endothelsejtek proliferációját serkenteni. Proteolízis és angiogenezist stimuláló faktorok termelésével éri el a tumorsejt ezt a hatást.

10 A tumorsejt és a hypoxia
A tumorsejtek hypoxiás környezetben ellenállóbbak a kemoterápiával szemben. Elsősorban a cisplatin, a bleomycin és az antracyclinek hatnak kevésbé hypoxia esetén.

11 Metsztázisképződés gátlása
A tumorsejtek leválásának,invazív növekedésének, az erekbe történő betörésnek a gátlása A keringésben történő vándorlás gátlása A befogadó szervben történő letelepedés gátlása Ilyen szerek: proteázok, kollagenázok

12 Gyógyszerrezisztencia
Farmakokinetikai ill. tumorbiológiai okra vezethető vissza A gyógyszer elégtelen felszívódása Aluldozírozás Géninstabilitás miatti többszörös mutációk a daganatsejtben Multidrug resistentia ( MDR gén jelenléte esetén)

13 A sejtproliferációra irányuló daganatterápia
Citosztatikumok: sejtproliferációt gátló szerek Hatás: cytoreductio

14 A citosztatikus kezelés „szabályai” 1.
A tumor tömege és a szervezet élattartama fordítottan arányos A citosztatikum a különböző nagyságú tumorok sejtpopulációinak mindig azonos hányadát és nem azonos számú sejtjét pusztítja el A rezisztens sejtek száma ugyanolyan mutációs ráta mellett is folyamatosan emelkedik

15 A citosztatikus kezelés „szabályai” 2.
1 g tumortömeg = 109 sejt, ebből 103 rezisztens sejt

16 Farmakokinetika Gyógyszerhatás=koncentráció x expozíciós idő (CxT)
Cytoreductiv hatás= = intracelluláris koncentráció x a sejtben tartózkodás ideje

17 Farmakobiokémiai tényezők
Egyes szerek in vivo metabolikus átalakulás során válnak aktív vegyületté. Citokróm P450: a cyclophosphamidot ez az enzim aktiválja a májban, így válik aktív szerré 5-fluoro-2’-dezoxi-uridilát: az 5-fluorouracil metabolizációjához szükséges

18 A citosztatikumok molekuláris támadáspontjai 1.
DNS 1. Alkilező szerek: keresztkötések jönnek létre ilyen szer: cyclophosphamid, antracyclinek 2. Antimetabolitok: a purin és a primidin bioszintézisét gátolják ( 5-FU, methotrexat) dehidrofoloreduktáz ill. timidilátszintetáz gátlása révén

19 A citosztatikumok molekuláris támadáspontjai 2.
Topoizomeráz I. és II. szükséges a DNS topográfiai átrendeződéséhez a transzkripció, a kromoszómaszegregáció és a replikáció során Ezen enzimek gátlása citosztázist eredményez Ilyen hatású szer: etopozid, doxorubicin,mitoxantron, aktinomycin, irinotecan

20 A citosztatikumok molekuláris támadáspontjai 3.
Mitotikus orsó A DNS-replikáció után a G2 fázisban a sejt mikrotubuláris rendszere megfelezi a megkettőződött kromoszómaállományt. Ezek a tubulinok is fontos támadáspontok. Ilyen szer: taxánok,vinca-alkaloidák

21 Citosztatikus kombinációk
Csak citosztatikumok kombinációi Citosztatikum + immunterápia (Interferon) Citosztatikum + modulátor (leukovorin) Citosztatikum + biológiai válaszmódosítók (targeted therapy)

22 Egyéb szerek Hormonterápia Citokinek

23 A daganatterápia formái
Adjuváns Neoadjuváns Radiokemoterápia Szervmegtartó onkoterápia Regionális kemoterápia Radiofrekvenciás tumorabláció Kemoembolizáció

24 A kemoterápia egyéb szempontjai
Progresszió, recidiva kezelése Aktív, palliatív kezelés Tüneti terápia Terminális állapot kezelése (hospice) Szupportív kezelés


Letölteni ppt "Kemoterápia."

Hasonló előadás


Google Hirdetések