Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Készítette: Sovány Márta

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Készítette: Sovány Márta"— Előadás másolata:

1 Készítette: Sovány Márta
Halak korai életszakaszára vonatkozó toxicitási teszt (OECD teszt: 210) Készítette: Sovány Márta

2 Tartalomjegyzék A teszt célja A teszt alapelvei Validálás
A tesztmódszer Az eljárás Statisztikai elemzésekhez felhasznált adatok Az eredmények kiértékelése A vizsgálati jelentés tartalmi követelményei

3 A teszt célja A toxikus anyagok letális hatásainak vizsgálata az egyes fejlődési szakaszokban. A vegyi anyagok egyéb halfajokra kifejtett hatásainak becslése. A teszt alkalmas a vizsgálandó toxikus anyag kiértékelésére. Az irányelv az Egyesült Királyság által lett előterjesztve és az OECD szakértői fogadták el.

4 A teszt alapelvei A halak a korai életszakaszaikban különböző toxikus anyagok eltérő koncentrációinak vannak kitéve. A letális hatások kiértékelése után az eredményeket összevetik a kontrollcsoport adataival. Cél: NOEC, LOEC meghatározása NOEC: az a legnagyobb koncentráció amelynek még nincsen hatása LOEC: az a legkisebb koncentráció amelynek már van hatása

5 A teszt kivitelezését megelőző hasznos információk
Akut toxicitási teszt eredményei A toxikus anyag vízoldahatósága, gőznyomása Megbízható analitikai módszer a mennyiségi vizsgálatokhoz (pontosság, kimutatási határ) A toxikus anyag szerkezeti képlete, stabilitása pKa, Pow Biológiai bonthatósági teszt eredményei

6 Validálás A teszt ideje alatt:
megfelelő oldott oxigén koncentráció (60-100% a levegő telítettségéhez képest) megfelelő vízhőmérséklet toxikus anyag koncentrációjának megfelelő értéken tartása (mérésekkel kell alátámasztani) kontroll mintában teljes túlélés diszpergálószer hatásának elhanyagolhatósága

7 A tesztmódszer (1) Tesztkamra: anyaga-üveg, rozsdamentes acél vagy kémiailag semleges anyag, betelepítési arány megtartása, a tesztközegben véletlenszerű elhelyezés Kezelés: vizsgált oldat átfolyásának biztosítása, áthelyezést levegővel való érintkezés nélkül kell megoldani

8 A teszt elvégzéséhez ajánlott édesvízi halfajok:
Szivárványos pisztráng Zebradánió Cselle Medaka Tengeri faj: Tarka fogasponty A listától való eltéréseket minden esetben meg kell indokolni.

9 A tesztmódszer (3) Tesztoldat: kívánt koncentráció értékek megtartása
Víz: vizsgálat ideje alatt állandó minőségű legyen és ne gyakoroljon hatást a teszt eredményeire (nehézfémek, anionok, kationok, peszticidek, összes szerves szén, szuszpendált szilárd anyag tartalom)

10 Az teszt követelményeinek megfelelő víz tulajdonságai az egyes kémiai anyagokra vonatkozóan
Koncentráció Szilárd anyag < 20 mg/l Összes szerves szén < 2 mg/l Nemionizált ammónia < 1 µg/l Megmaradt klórtartalom < 10 µg/l Összes szervesfoszfor tartalmú peszticid < 50 ng/l Összes szervesklór tartalmú peszticid + poliklórozott bifenilek Összes szerves klór < 25 ng/l

11 Az eljárás (1) Expozíció: az alkalmazott hal fajtájával együtt változik a teszt időtartama Betelepítés: véletlenszerű megoszlás, legalább két párhuzamos mérés, megfelelő betelepítési arány Hőmérséklet: fajokhoz egyedileg alakított Etetés: megfelelő minőség, mennyiség többlettakarmány eltávolítása

12 Az eljárás (2) Vizsgált koncentrációk: öt különböző koncentráció tesztelése, kivéve határértékek meghatározásánál (diszpergáló szer<0,1 ml/l) Kontroll: diszpergálószer hatásainak felmérése Észrevételek: elpusztult egyedek eltávolítása, halál kritériumai különböznek az egyes szakaszokban, rendellenességek feljegyzése, tömeg, méret

13 Tesztkörülmények, időtartam és túlélési kritérium az ajánlott halfajokra
Kontroll halak túlélése (minimális %) Hőmér-séklet (oC) Sótarta-lom (‰) Fotoperió-dus (óra) Kikelési Kikelés után Szivárvá-nyos pisztráng 10±2(embrió) 12±2 (lárva+fiatal hal) Kikelés után egy hét sötétség majd 12-16 2 hét azután, hogy a kontroll halak önellátóak lesznek > 66% 70% Zebradánió 25±2 16 32 nap (vagy 28 nap a kikelés után) Cselle 30 nap a kikelés után Medaka 24±1(embrió) 23±2(lárva+ fiatal hal) 80% Tarka fogasponty 15-30 > 75%

14 Statisztikai elemzésekhez felhasznált adatok
kumulált mortalitás a vizsgálat végén az egészséges halak száma a keltetés eleje és vége a napokhoz tartozó kikelt egyedek száma a túlélő állatok hossza és tömege torz egyedek száma rendellenes viselkedést mutató egyedek száma

15 Az eredmények kiértékelése
Statisztikai összefüggések alkalmazása mind a : kísérlettervezéshez kísérletek kiértékeléséhez pl. a párhuzamos mérések varianciaanalízise A teszt nem tartalmaz konkrét útmutatót az alkalmazandó statisztikai módszerekre vonatkozóan.

16 A vizsgálati jelentés tartalmi követelményei (1)
A toxikus anyag: fizikai jellege, fizikai-kémiai tulajdonságai Teszt fajok: tudományos név, törzs, származás, a gyűjtés módja valamint az ezt követő kezelés vizsgálati eljárás/módszer nappali periódusok párhuzamos tesztedények száma

17 A vizsgálati jelentés tartalmi követelményei (2)
a törzsoldatok készítésének módja, a vízcsere gyakorisága (ha van oldószert annak neve és koncentrációja) a kísérleti koncentrációk, eszközök, a mért értékek és azok szórása víz jellemzői (pH, keménység, oldott O2 koncentráció, összes szerves szén, sótartalom) etetési információk

18 A vizsgálati jelentés tartalmi követelményei (3)
Eredmények: bizonyíték arra, hogy a kontroll mintában lévő egyedek megfeleltek a túlélési előírásoknak a kísérlet napjainak száma, egyedek száma az egyedek hossza, tömege egyedek előfordulási valószínűsége koncentráció-válasz görbék NOEC, LOEC értékek

19 Források Teszt: Képek forrásai: (Szivárványos pisztráng) (Zebradánió) (Cselle) (Medaka)


Letölteni ppt "Készítette: Sovány Márta"

Hasonló előadás


Google Hirdetések