Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Funkcionalisták Dr Skrabski Árpád. Saint Simon (1760-1825) A társadalmat mozgató erők: megszokás amely intézményekben ölt testet újításra való hajlam.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Funkcionalisták Dr Skrabski Árpád. Saint Simon (1760-1825) A társadalmat mozgató erők: megszokás amely intézményekben ölt testet újításra való hajlam."— Előadás másolata:

1 Funkcionalisták Dr Skrabski Árpád

2 Saint Simon (1760-1825) A társadalmat mozgató erők: megszokás amely intézményekben ölt testet újításra való hajlam. Három társadalmi típus: teológiai, katonai, ipari A.Comte (1798-1857) Az emberi szellem fejlődésének 3 szakasza teológiai, metafizikai (elvont tudományok), pozitivista H.Spencer (1820-1903) A szegényeket nem kell segíteni, mert maguk tehetnek szegénységükről. Természetes kivá- lasztódás – szociális evolúció – érvényesül a társadalomban. Darwin mintájára fajelmélet.

3 FUNKCIONALISTÁK A társadalom részekből álló rendszer (család, oktatás stb.) A részek működése a rendszerben betöltött funkciójukból érthető. A társadalom túlélésének előfeltételei vannak, ezek megismerhetők: ami a közös a társadalomban: család, rétegződés… aminek hiánya összeomláshoz vezet: tagjai kihalnak, apatikusak, háborúznak Funkciónak nevezzük a részek hozzájárulása az egészhez

4 A társadalmi tények: a szociológia mérhető tényekkel foglalkozik mint a fizika. Társadalmi tényt csak más társadalmi ténnyel lehet magyarázni. Elsősorban nem személyes, hanem társadalmi oka van az öngyilkosságnak, az anómia. (társadalmi tényt csak társadalmi beavatkozással lehet megváltoztatni: anómia, alkoholizmus, öngyilkosság, elhízás…) Anómia: a normák meggyengülnek, az emberek úgy vélik, hogy az elfogadható emberi élet eléréséhez meg kell szegni a normákat. Emil Durkheim

5 EGYÉNISZINT KISTÉRSÉGI SZINT depresszió1.9 % szabály áthágás 6.4 % koherencia-2.1 %depresszió8.6 % nem2.3 % köz hatékonyság -10.7 % kor-2.5 %kompetencia-11.9 % minden gyors. változik 2.6 %nem igazodik el12.5 % köz hatékonyság -2.6 % minden gyors. változik 16.0 % szabály áthágás NSnem tervez16.2 % nem tervezNSnem16.4 % nem igazodik elNSkoherenciaNS iskolaévNSkorNS kompetenciaNSiskolaévNS Öngyilkossági kísérlet magyarázó változói

6 Anómia és végzetes öngyilkosság 150 kistérség adatai alapján végzetesöngyilk. korrelációSzig. Az ember egyik napról a másikra él, nincs értelme előre terveket szőni 0,1650,044 Minden olyan gyorsan változik, hogy az ember azt sem tudja miben higgyen 0,2030,013 Manapság alig tudok eligazodni az élet dolgaiban 0,3250,000

7 A társadalmi tények funkciója: társadalmi hasznuk tartja létben a társadalmi tényeket. A homo duplex modell szerint az embernek két oldala az individuális, önző biológiai, továbbá az erkölcsi értékekre fogékony oldal. A kollektív tudat az alapja a társadalom fennállásának. A kollektív tudat kialakításának előidézői: - vallás, közösen elfogadott normák és értékek - társadalmi szimbólumok, - nemzeti, szakmai tradíciók, történelem, - példamutató személyek - áldozat a közösség értékeiért

8 Talkott Parsons (1902-1979) 1. Strukturális funkcionalizmus Az „értékkonszenzus”: a gazdasági rendszer törvényei széleskörű megegyezésen alapulnak. Nem alapulhatnak erőszakon, vagy csaláson. Az értékkonszenzus eredménye közös célok és azonosságtudat. A „szerepeket” „normák” szabályozzák. Az „értékorientáció mintái” a viselkedés normái „szociális egyensúlyhoz” vezetnek. A szociális egyensúly fenntartásának két útja a szocializáció (család, oktatás) valamint a társadalmi kontrol.

9 Parsons 2. A társadalom létének funkcionális előfeltételei Alrendszer: Funkció: Politikai A társadalom céljainak meghatározása Gazdasági Eszközök, megvalósítás Kultúra A tevékenységek integrálása, összehangolása Személyiség A társadalom fennmaradásához szükséges értékek és normák átadása a nemzedékek között

10 A”társadalmi változás oka a „társadalmi egyensúly” megbomlása. A társadalom a fejlődése során egyre differenciáltabbá válik. Az integráció az értékek generalizációjával jön létre A minta: (kis falu a hegyek között) Meghatározottság: családi háttér Azonosulás Kapcsolat célja: szükségletek Kapcsolatok egy adott személy vagy csoport felé irányulnak Vágyak partikulárisak Cselekedet célja gyors kielégülés Közösségi orientáció A közös érdeket az egyéni elé helyezi B minta: (nagyváros, New York) Megszerzett állapot Személyes kapcsolatok Kapcsolat célja egy szükséglet Kapcsolatok mindenki felé irányulnak (több csoport v. szem.) Vágyak univerzálisak Cselekedet célja távlati Önös orientáció Az egyéni érdeket a közösségi elé helyezi

11 Robert K. Merton (1910- ) Kérdések feltevésével tovább finomítja a funkcionalizmust. A társadalom funkcionális egysége úgy érthető: Pl.: vallási prularizmus egyik rendszer változhat, nem befolyásolja a többit az intézményeknek van autonómiája Manifeszt és latens funkció: szükséglet kielégítés, státusz. Egyes intézmények funkciója és diszfunkciója: Szegénység funkcionális a gazdagoknak, diszfunkcionális a szegényeknek. A funkciók helyettesíthetőek: vallás politikai ideológia

12

13

14

15


Letölteni ppt "Funkcionalisták Dr Skrabski Árpád. Saint Simon (1760-1825) A társadalmat mozgató erők: megszokás amely intézményekben ölt testet újításra való hajlam."

Hasonló előadás


Google Hirdetések