Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Vállalati tanácsadás pályázatainak értékelése

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Vállalati tanácsadás pályázatainak értékelése"— Előadás másolata:

1 Vállalati tanácsadás pályázatainak értékelése

2 Témák OTP Hungaro-Projekt Kft. bemutatása Kiket támogatunk?
Milyen jellegű projekteket várunk? Milyen dokumentációt várunk? A pályázatok tartalmi ellenőrzésének bemutatása A projektzárás tartalmi ellenőrzésének bemutatása

3 OTP Hungaro-Projekt Kft. bemutatása
Az OTP Hungaro-Projekt Kft. az OTP Bankcsoport tagja. Tanácsadói tevékenységével és szolgáltatásaival elsősorban az európai uniós forrásokból rendelkezésre álló támogatások hatékony felhasználását kívánja elősegíteni önkormányzati és vállalati ügyfelei körében. Főbb tevékenységi területei a projektgenerálási, pályázat- és tanulmánykészítési, projektfinanszírozási és projektmenedzsment-szolgáltatások, valamint az ezeket kiegészítő oktatási, információs és publikációs tevékenység. A projekt keretében az internetes bejelentkezési felület megteremtésében, üzemeltetésében, a potenciális címzettek felkutatásában, valamint a beérkezett projektzárási dokumentációk kiértékelésében vesz részt.

4 Kiket támogatunk a programban?
Azokat a Kettős könyvvitelt vezető, illetve az EVA hatálya alá tartozó gazdasági társaságokat, Szövetkezeteket, SZJA hatálya alá tartozó egyéni vállalkozókat, Egyéni cégeket, Non-profit kft-ket melyek mikro-, kis- és középvállalkozásnak minősülnek. Telephelyük Budapesten, illetve Pest megyében található, Nem állnak csőd-, felszámolási eljárás vagy végelszámolás alatt, A támogatási rendszerekből nem zárták ki, Amely nem rendelkezik lejárt esedékességű, meg nem fizetett köztartozással, Nem tagjai franchise rendszernek, és árbevételük 50% nem mezőgazdasági tevékenység teszi ki.

5 Milyen jellegű projekteket várunk?
A program céljával összhangban olyan projekteket várunk, melyeknél a tanácsadói dokumentum teljes egészében tartalmazza a tanácsadási tevékenység megvalósulását. Az alábbi szakterületekre lehet pályázatokat benyújtani: VÁLLALATI STRATÉGIA SZERVEZETFEJLESZTÉS ONLINE MEGJELENÉS, E-KERESKEDELEM TECHNOLÓGIA, TERMÉKFEJLESZTÉS MARKETING KÖZBESZERZÉS PÉNZÜGY-ADÓ-SZÁMVITEL HORIZONTÁLIS CÉLOK MUNKAÜGY, MUNKABIZTONSÁG ÜGYVITEL, ADMINISZTRÁCIÓ JOG MINŐSÉGMENEDZSMENT

6 1. Milyen dokumentációt várunk?
Két dokumentumbenyújtási szakasz Pályázati szakasz (gyors, könnyen összeállítható pályázati dokumentáció) Kötelező elemei: Pályázati adatlap (ONLINE kitöltőn keresztül) ÁFA nyilatkozat Cégkivonat Tanácsadói szerződés

7 2. Milyen dokumentációt várunk?
Projektzárási szakasz (részletekbe menő Projektzárási dokumentáció ) Kötelező elemei: Kifizetési kérelem Záró Projekt Előrehaladási Jelentés (ZPEJ) Tanácsadói számla Pénzügyi teljesítési igazolás Teljesítési igazolás Tanácsadási dokumentum Köztartozás mentességét igazoló dokumentumok 30 napnál nem régebbi cégkivonat Változás-bejelentési nyilatkozat

8 Pályázati dokumentáció tartalmi ellenőrzése
Pályázat tartalmi elemei: Pályázó szervezet üzleti környezetének ismertetése Megoldandó problémák, illetve a tanácsadástól elvárt célok Célok eléréséhez szükséges tanácsadói tevékenység Tanácsadás végeredményét képező „végtermék” ismertetése Vizsgálat két fő szempontja: Piaci ár vizsgálata Tanácsadói dokumentum elkészítéséhez szükséges óraszám vs. Tanácsadás díja A tanácsadás szükségessége A pályázat tartalmi elemeinek vizsgálata (szükség esetén szakértők bevonása) Amennyiben a Támogatás Közvetítő nem tartja indokoltnak a projekt megvalósulását, úgy a pályázónak lehetősége van konzultálni a Támogatás Közvetítővel.

9 A projektzárás tartalmi ellenőrzésének bemutatása
A formai, jogosultsági vizsgálaton kívül, ismételt tartalmi ellenőrzésre is sor kerül! Pályázatban foglaltak megvalósulásának vizsgálata: A vázolt problémákat kezeli-e a tanácsadói dokumentum? A pályázatban meghatározott tanácsadói tevékenység valósult-e meg? A pályázatban ismertetett „végtermék” összhangban van-e a pályázati dokumentációban benyújtottal? Amennyiben a Támogatás Közvetítő bármilyen formai, jogosultsági, tartalmi hiányosságot fedez fel egyszeri hiánypótlásra van lehetőség. Ha a tanácsadói dokumentum tartalmi értékelése során hiányosság kerül megállapításra, úgy a Támogatás Közvetítőnek lehetősége van a kifizetés megtagadására, illetve a támogatási összeg csökkentésére.

10 Köszönöm megtisztelő figyelmüket!


Letölteni ppt "Vállalati tanácsadás pályázatainak értékelése"

Hasonló előadás


Google Hirdetések