Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Forgalomba hozatali kérelmek törzskönyvezési követelményei

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Forgalomba hozatali kérelmek törzskönyvezési követelményei"— Előadás másolata:

1 Forgalomba hozatali kérelmek törzskönyvezési követelményei
Dr. Szamosújváriné Dr. Jávor Judit PharmaConsult Kft 2009. október 29.

2 Követelmények és ezek dokumentálása… Minőség,
(hatóanyag és készítmény), referenciák (gyógyszerkönyvek), minőségellenőrzés Relatív ártalmatlanság (biztonság), Hatékonyság (hatásosság), és ezek dokumentálása… Jávor Judit - Törzskönyvezési Alapképzés

3 Jávor Judit - Törzskönyvezési Alapképzés
A gyógyszerek törzskönyvezése és forgalomba hozatalának engedélyezése egységes eljárás, kérelemre induló közigazgatási folyamat. A folyamat során a Hatóság (OGYI) először formailag véleményezi a beadott dokumentációt, s csak a formai megfelelőség esetén indulhat az eljárás. A dokumentáció értékelése: a minőség, hatásosság, biztonság hármas követelmény és a terápiás előny/kockázat viszony mértékének szem előtt tartásával. Megfelelés esetén az illetékes hatóság a készítményt nyilvántartásba veszi (törzskönyvi bejegyzés), és államigazgatási határozattal gyógyszerré nyilvánítja (forgalomba hozatali engedély kiadása). Jávor Judit - Törzskönyvezési Alapképzés

4 Jávor Judit - Törzskönyvezési Alapképzés
CTD (2003. július 1.) HU= szeptember 1. MODUL – Adminisztratív adatok – Minőségi adatok átfogó összegzése(QoS), Preklinikai és Klinikai áttekintés/összefoglaló Magas szinvonalú „szakértői jelentések”, melyeket megfelelő képzettségű és szakmai tapasztalatú személyeknek (szakértőknek) kell elkészíteniük. A szakértőknek az 1. modul megfelelő szakaszában tömören be kell számolniuk előképzettségükről és szakmai tapasztalatukról, továbbá nyilatkozatukat aláírásukkal kell hitelesíteniük. – Minőségi adatok – Preklinikai vizsgálatok beszámolói – Klinikai vizsgálatok beszámolói Jávor Judit - Törzskönyvezési Alapképzés

5 Jávor Judit - Törzskönyvezési Alapképzés
CTD Module 2-5 Egységes szerkezet és forma az ICH régiókban ICH (Nemzetközi Egységesítési Konferencia - (International Conference on Harmonisation of Technical Requirements for Registration of Pharmaceuticals for Human Use) Európa, Amerikai Egyesült Államok, Japán + Japán, Kanada, Ausztrália, Svájc … Jávor Judit - Törzskönyvezési Alapképzés

6 Jávor Judit - Törzskönyvezési Alapképzés
CTD A CTD nemzetközi megállapodáson alapuló formátum, mely a törzskönyvező hatóságoknak benyújtandó kérelmek megfelelő strukturálását teszi lehetővé. Idő- és költségmegtakarítás érhető el, az engedélyezés menetét és a felek közötti kommunikációt is elősegíti. Jávor Judit - Törzskönyvezési Alapképzés

7 Jávor Judit - Törzskönyvezési Alapképzés
CTD CTD formátum a forgalomba hozatal engedélyezésének minden fajtájában (centralizált, kölcsönös elismerésen alapuló, vagy nemzeti eljárásokban egyaránt) használható – függetlenül attól, hogy azt teljes vagy rövidített beadvány alapján folytatják-e le. CTD formátum érvényes az összes terméktípusra is (az új vegyületek [NCE], a radiofarmakonok, oltóanyagok, gyógynövénytartalmú készítmények, stb.). Jávor Judit - Törzskönyvezési Alapképzés

8 Jávor Judit - Törzskönyvezési Alapképzés
CTD CTD nem tájékoztat a törzskönyvezési dokumentáció tartalmáról, ezért az sem derül ki belőle, hogy milyen vizsgálatok és adatok szükségesek a sikeres engedélyezéshez. A beadvány tartalma a regionális előírások függvényében változhat, ezért nem feltétlenül azonos az ugyanazon gyógyszer törzskönyvezéséhez az egyes régiókban benyújtandó dokumentáció. Jávor Judit - Törzskönyvezési Alapképzés

9 Jávor Judit - Törzskönyvezési Alapképzés
Jogforrások Közösségi (regulation/rendelet, directive/irányelv, decision/határozat, recommendation, opinion, guideline) Hazai (törvény, kormányrendelet, miniszteri rendelet) Jávor Judit - Törzskönyvezési Alapképzés

10 A forgalomba hozatal engedélyezésének kérelmezése az Európai Unióban
Az európai beadvány tartalmával kapcsolatos jelenlegi követelményeket a módosított 2001/83/EC direktíva I. függeléke tartalmazza Alaki és tartalmi követelmények A „Felhívás a kérelmezőknek” (Notice to Applicants) (NTA) című dokumentumot az Európai Bizottság (EC – European Commission) készítette a Tagállamok illetékes hatóságaival, az EMEA-val (European Agency for the Evaluation of Medicinal Products) szervezettel és más érdekelt felekkel együtt. a 2B kötet a törzskönyvezési dokumentációra vonatkozó alaki és tartalmi követelményeket ismerteti Jávor Judit - Törzskönyvezési Alapképzés

11 Jávor Judit - Törzskönyvezési Alapképzés
Jogforrások 2005. évi XCV. törvény az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerekről és egyéb, a gyógyszerpiacot szabályozó törvények módosításáról 52/2005. (XI. 18.) EüM Rendelet az emberi felhasználásra kerülő gyógyszerek törzskönyvezéséről és forgalomba hozataluk engedélyezéséről Jávor Judit - Törzskönyvezési Alapképzés

12 A gyógyszerek törzskönyvezése Magyarországon
A törzskönyvezési kérelem, beadvány formai és tartalmi követelményei megegyeznek az EU követelményekkel, és a május 1. óta nincs eltérés az engedélyezési eljárásokban sem. Jávor Judit - Törzskönyvezési Alapképzés

13 Volume 2B Notice to Applicants Medicinal products for human use
Presentation and format of the dossier CTD Module 3 Edition July 2004 Module 4 Edition July 2004 Module 5 Edition July 2004

14 Jávor Judit - Törzskönyvezési Alapképzés
CD Jávor Judit - Törzskönyvezési Alapképzés

15 A gyógyszer életútja Patent Expiry Discovery Research
Post-Marketing Development Regulatory Review Clinical Development Patent Synthesis 3 years IND 7 years 2 years 8 years Launch NDA Safety Evaluation Pharmaceutical Development Chemical Development Jávor Judit - Törzskönyvezési Alapképzés

16 Általános alapelvek és követelmények
A forgalomba hozatali engedély iránti kérelem dossziéjának összeállításánál a kérelmezőknek figyelembe kell venni, az emberi felhasználásra kerülő gyógyszerek minőségére, biztonságára és hatásosságára vonatkozó tudományos útmutatókat, melyeket az Ügynökség (Európai Gyógyszerügynökség) bizottsága elfogadott és az Ügynökség adott ki, továbbá a Bizottság (Európai Únió Bizottsága) által kiadott egyéb közösségi útmutatókat. A dosszié minőséggel kapcsolatos részeit illetően (kémiai, gyógyszerészeti és biológiai), az Európai Gyógyszerkönyv minden cikkelye, beleértve az általános cikkelyeket és az általános fejezeteket is, alkalmazható. A gyártási folyamatnak eleget kell tennie a vonatkozó külön jogszabály követelményeinek, mely meghatározza az emberi felhasználásra szánt gyógyszerek Helyes Gyártási Gyakorlatának (GMP) alapelveit és útmutatóit. Jávor Judit - Törzskönyvezési Alapképzés

17 Általános alapelvek és követelmények
A kérelemnek minden, a szóban forgó gyógyszer értékelésére vonatkozó információt tartalmaznia kell, függetlenül attól, hogy ezek kedvezőek vagy kedvezőtlenek a termékre nézve. Különösen a gyógyszerre vonatkozó nem teljes vagy félbehagyott farmako-toxikológiai vagy klinikai vizsgálatokról, illetve a kérelem által nem érintett terápiás indikációkra vonatkozó elvégzett vizsgálatokról kell minden információt megadni. Jávor Judit - Törzskönyvezési Alapképzés

18 Általános alapelvek és követelmények
Minden elvégzett klinikai vizsgálatnak meg kell felelnie a vonatkozó külön jogszabály követelményeinek és a Helyes Klinikai Gyakorlatnak (GCP). Az olyan kérelmek, klinikai vizsgálatok elbírálásánál, melyeket az EU-n kívül végeztek el, de amelyek olyan gyógyszerekre vonatkoznak, melyeket az EU-ban terveznek alkalmazni, meg kell tervezni, alkalmazni és jelenteni, hogy milyen helyes klinikai gyakorlatot és etikai alapelveket alkalmaztak, az alapelvek alapján meg kell határozni, hogy melyek egyeznek meg a vonatkozó jogszabály előírásaival. Ezeket elfogadott (pl. Helsinki Nyilatkozat) etikai alapelvek szerint kell elvégezni. Az előny/kockázat arány kiértékelésének ellenőrzésére minden új információt, melyet az eredeti kérelem nem tartalmazott, valamint minden gyógyszer-mellékhatásra vonatkozó információt az OGYI-hoz be kell nyújtani. Miután a készítmény engedélyezésre került, a dosszié adataiban bekövetkező minden erre vonatkozó változást be kell az OGYI-hoz jelenteni. Jávor Judit - Törzskönyvezési Alapképzés

19 Jávor Judit - Törzskönyvezési Alapképzés
Module 3 Module 3 Minőség adatok (Quality) Module 2.3 Minőségi adatok átfogó összegzése Jávor Judit - Törzskönyvezési Alapképzés

20 Jávor Judit - Törzskönyvezési Alapképzés
Module 3 S: Hatóanyag (Drug Substance) P: Késztermék (Drug Product) A: Mellékletek (Appendices) R: (EU) Regionális információk (Regional Information) (PVP for DP, Medical Device, Certificate of Suitability-CoS, TSE) Jávor Judit - Törzskönyvezési Alapképzés

21 Általános alapelvek és követelmények
A hatóanyagról és a késztermékről benyújtott kémiai, gyógyszerészeti és biológiai adatoknak minden lényeges információt tartalmaznia kell: a fejlesztésről, a gyártási folyamatról, a minőségellenőrzési műveletekről és követelményekről, a stabilitásról, valamint leírást kell tartalmazniuk a készítmény külső megjelenéséről és összetételéről. Jávor Judit - Törzskönyvezési Alapképzés

22 Általános alapelvek és követelmények
Részletes információt kell tartalmaznia a hatóanyag gyártása során felhasznált kiindulási és nyersanyagokról, és a késztermék formulálása során felhasznált segédanyagokról. Minden a hatóanyagra és a késztermékre vonatkozó vizsgálati és gyártási eljárást olyan részletességgel kell leírni, hogy az illetékes hatóság kérésére az ellenőrző vizsgálatok elvégezhetőek legyenek. Minden vizsgálati eljárás meg kell, hogy feleljen a tudomány adott szintjének. Bizonyítani kell a módszerek kívánt célra való alkalmasságát is, az erre vonatkozó vizsgálatokat is be kell nyújtani. Abban az esetben, ha az adott eljárás szerepel az Európai Gyógyszerkönyvben, ezt a leírást helyettesíti a megfelelő részletes hivatkozás az általános fejezet(ek)re és cikkely(ek)re. Jávor Judit - Törzskönyvezési Alapképzés

23 Európai Gyógyszerkönyv
Minden anyagra, műveletre és gyógyszerformára alkalmazhatónak kell lennie az Európai Gyógyszerkönyv cikkelyeinek. Cikkelyei, fejezetei, monográfiái alkalmazandók. Jávor Judit - Törzskönyvezési Alapképzés

24 Európai Gyógyszerkönyv
Abban az esetben, ha a kiindulási anyag, a nyersanyag, a hatóanyag vagy a segédanyag sem az Európai Gyógyszerkönyvben, sem a tagországok gyógyszerkönyveiben nem szerepel, egy harmadik ország gyógyszerkönyvének cikkelyével történő egyezés elfogadható. Ilyen esetekben a kérelmezőnek elő kell terjesztenie a cikkely másolatát, csatolva a cikkelyben szereplő analitikai eljárások validálását. Jávor Judit - Törzskönyvezési Alapképzés

25 Jávor Judit - Törzskönyvezési Alapképzés
28/2006. (VII. 11.) EüM rendelet a Magyar Gyógyszerkönyv VIII. kiadásának alkalmazásáról A VIII. Magyar Gyógyszerkönyv a gyógyszerkészítés, a gyógyszerminőség, a gyógyszerellenőrzés és a gyógyszerminősítés általános szakmai szabályait, valamint az egyes gyógyszerek minőségét és összetételét tartalmazó hivatalos kiadvány. A gyógyszerek forgalomba hozatali eljárása, a forgalomba hozatali engedély módosítása, a forgalomba hozatalra engedélyezett készítmények és kiindulási anyagaik gyártása, ellenőrzése során az Európai Gyógyszerkönyv mindenkor hatályos előírását kell alkalmazni, ha a VIII. Magyar Gyógyszerkönyv nem tartalmaz rá előírást. Jávor Judit - Törzskönyvezési Alapképzés

26 CEP/Certificate of Suitability
Ha a hatóanyag, a nyersanyag, a kiindulási anyag, vagy a segédanyagok szerepelnek az Európai Gyógyszerkönyvben, akkor a kérelmező kérheti a megfelelőségi tanúsítványt a Gyógyszerminőségi Európai Igazgatóságtól (EDQM). Module 3.2.R Az Európai Gyógyszerkönyv cikkelyeire vonatkozó megfelelőségi tanúsítványok pótolják a fejezet megfelelő részeiben leírt vonatkozó adatokat. A gyártói nyilatkozat a kérelmező számára. Jávor Judit - Törzskönyvezési Alapképzés

27 Jávor Judit - Törzskönyvezési Alapképzés
EU-DMF/ASMF A hatóanyag pontos meghatározásához a hatóanyag gyártójának vagy a kérelmezőnek el kell készítenie: (i) a gyártási folyamat részletes leírását, (ii) a gyártás közbeni minőségellenőrzés leírását, (iii) a gyártási folyamat validálását, és a hatóanyag gyártójának külön dokumentumban kell benyújtania az illetékes hatóságokhoz, mint hatóanyagra vonatkozó alapadatokat (Active Substance Master File). „Open” (Applicant) part „Closed” (Restricted) part – csak a Hatóság kapja Gyártói nyilatkozat Jávor Judit - Törzskönyvezési Alapképzés

28 Jávor Judit - Törzskönyvezési Alapképzés
Egyéb igazolások Kérődzőkből származó anyagok esetében az állati szivacsos agyvelőgyulladás terjedésének megelőzésére tett specifikus intézkedéseket a gyártás minden fokán el kell végezni, továbbá a kérelmezőnek igazolnia kell, hogy az anyagok mindenben megfelelnek a Bizottság által kiadott „Útmutató az állati szivacsos encephalopathiák gyógyszereken keresztüli terjedésének minimalizálására” kiadványban foglaltaknak. A fenti Útmutatónak való megfelelőség bizonyítására vagy a EDQM által elfogadott, az Európai Gyógyszerkönyv megfelelő cikkelyével való egyezést biztosító megfelelőségi tanúsítvány nyújtandó be (R). Véletlenül bekerülő anyagok esetén be kell nyújtani a véletlenül bekerülő anyagokkal való fertőzés lehetséges kockázatának felmérését a virális és nem virális esetekre is, a vonatkozó útmutatókban, valamint az Európai Gyógyszerkönyv vonatkozó általános cikkelyeiben és általános fejezeteiben leírtak szerint (A). Jávor Judit - Törzskönyvezési Alapképzés

29 Jávor Judit - Törzskönyvezési Alapképzés
Összefoglalás (M3) A dokumentáció arra az időpontra jellemző technikai színvonalnak feleljen meg, amikor a kérelmet benyújtják. A vizgálatokat a NTA 2B Annex to Module 3 fejezetben található „quality” iránymutatók (guidelines) figyelembevételével kell végezni. (CPMP, CPMP/ICH, QWP, stb.) A gyártási folyamatnak eleget kell tennie a vonatkozó külön jogszabály követelményeinek, mely meghatározza az emberi felhasználásra szánt gyógyszerek Helyes Gyártási Gyakorlatának (GMP) alapelveit és útmutatóit. GMP inspekciók (EU, non-EU/EEA), DP, DS, QP Az eredmények dokumentálása: a Module 3 fejezetben, CTD szerint (3.1, 3.2, 3.3) Jávor Judit - Törzskönyvezési Alapképzés

30 Jávor Judit - Törzskönyvezési Alapképzés
Module 4 Module 4 NEM KLINIKAI JELENTÉSEK (preklinikai vizsgálatok) Module 2.4 Preklinikai áttekintés Module 2.6 Preklinikai összefoglalók Jávor Judit - Törzskönyvezési Alapképzés

31 Toxikológia és farmakológia
Az állatokon végzett vizsgálatoknak bizonyítaniuk kell: a) a gyógyszer esetleges toxicitását, valamint bármely veszélyes vagy nem kívánatos mérgező hatását, mely emberekben a termék megfelelő alkalmazása esetén fölléphet, ezeket a vizsgálatokat a kialakult patológiás állapot szempontjából kell kiértékelni; b) a gyógyszer hatástani (farmakológiai) tulajdonságait, a javasolt emberi alkalmazásnak mind mennyiségi, mind minőségi összefüggéseiben. Minden eredmény megbízható és általánosan felhasználható kell legyen, matematikai és statisztikai módszereket kell alkalmazni a kísérleti módszerek tervezéséhez és az eredmények kiértékeléséhez. Információk a klinikusok számára a gyógyszer alkalmazásának terápiás lehetőségeiről és toxikológiai tulajdonságairól. Jávor Judit - Törzskönyvezési Alapképzés

32 Jávor Judit - Törzskönyvezési Alapképzés
Toxikológia Egyszeri dózis toxicitása (akut toxicitás) Ismételt kezeléssel végzett toxicitási vizsgálatok (szubakut vagy krónikus toxicitás) Genotoxicitás (A mutagén és clastogén hatások vizsgálata kötelező minden új vegyületre.) Karcinogén hatás vizsgálata Reproduktív és fejlődési toxicitás Lokális tolerancia Jávor Judit - Törzskönyvezési Alapképzés

33 Jávor Judit - Törzskönyvezési Alapképzés
Farmakológia, farmakokinetikai, farmakodinámiai, toxikológiai vizsgálatokkal szembeni követelmények validált in vivo és in vitro eljárásokat kell használni reprodukálhatóak legyenek az eredményeket kvantitatív kifejezésekkel kell leírni (dózis-hatás görbék, idő-hatás görbék stb.) ahol csak lehetséges, az adatokat össze kell hasonlítani hasonló terápiás hatású anyag(ok)éval. Jávor Judit - Törzskönyvezési Alapképzés

34 Jávor Judit - Törzskönyvezési Alapképzés
Összefoglalás (M4) A vizsgálatok tervezése a tudományos ismereteknek arra az időpontra jellemző színvonalának feleljen meg, amikor a kérelmet benyújtják. A vizgálatokat a NTA 2B Annex to Module 4 fejezetben található „non-clinical” iránymutatók (guidelines) figyelembevételével kell végezni. (CPMP, CPMP/ICH, stb.) A nem klinikai (farmako-toxikológiai) vizsgálatokat a vonatkozó más jogszabályban rögzített Helyes Laboratóriumi Gyakorlatra (GLP) vonatkozó előírásoknak megfelelően kell elvégezni. GLP inspekciók Biztosítani kell, hogy az állatokon elvégzett vizsgálatok a kísérleti és tudományos célokra felhasznált állatok védelmére vonatkozó jogszabályoknak megfelelnek. Az eredmények dokumentálása: a Module 4 fejezetben, CTD szerint Jávor Judit - Törzskönyvezési Alapképzés

35 Jávor Judit - Törzskönyvezési Alapképzés
Module 5 Module 5 KLINIKAI DOKUMENTÁCIÓ Module 2.5 Klinikai áttekintés Module 2.6 Klinikai összefoglalók Jávor Judit - Törzskönyvezési Alapképzés

36 Jávor Judit - Törzskönyvezési Alapképzés
Klinikai vizsgálat bármely, olyan emberen végzett orvostudományi kutatásnak minősülő egy vagy több vizsgálati helyen végzett vizsgálat, amelynek célja egy vagy több vizsgálati készítmény a) klinikai, gyógyszertani, illetve farmakodinámiás hatásainak feltárása, b) által kiváltott nemkívánatos gyógyszerhatás azonosítása, c) felszívódásának, eloszlásának, metabolizmusának és kiválasztódásának tanulmányozása, a készítmény ártalmatlanságának, hatékonyságának, előny/kockázat arányának igazolása céljából ide nem értve a beavatkozással nem járó vizsgálatokat. Jávor Judit - Törzskönyvezési Alapképzés

37 Jávor Judit - Törzskönyvezési Alapképzés
Module 5 A megfelelően benyújtott klinikai eredmények lehetővé kell, hogy tegyék tudományosan megalapozott, indokolt vélemény kialakítását arról, hogy a vizsgálati készítmény kielégíti-e a forgalomba hozatali engedély kiadásához szükséges követelményeket. Alapvető követelmény, hogy minden klinikai kipróbálás eredményét közölni kell, akár kedvező, akár kedvezőtlen. Jávor Judit - Törzskönyvezési Alapképzés

38 Jávor Judit - Törzskönyvezési Alapképzés
Module 5 A klinikai kipróbálást (Humán Fázis 1, 2, 3, 4 vizsgálatok) mindig meg kell, hogy előzzék a megfelelő hatástani és toxikológiai vizsgálatok (Module 4). Klinikai vizsgálatokat végezni csak Hatósági engedély birtokában lehet. Az engedélyeztetési eljárás kérelemre indul. A „vizsgálói kézikönyv”: kémiai, hatástani és biológiai adatok, toxikológiai, farmakokinetikai és farmakodinámiás vizsgálatok állatokon kapott eredményei, a korábbi klinikai kipróbálási fázisok eredményei, megfelelő adatok, melyek igazolják a tervezett klinikai vizsgálat jellegét, kiterjedését és tartamát. Jávor Judit - Törzskönyvezési Alapképzés

39 Klinikai vizsgálati jelentések
A biofarmáciai vizsgálati jelentések A humán farmakokinetikai vizsgálatok jelentései (PK studies) (Felszívódás, Megoszlás, Metabolizáció, Kiválasztás) Humán farmakodinámiai vizsgálati jelentések (PD studies) A kérvényezett indikációval foglalkozó kontrollált klinikai vizsgálatok jelentései (kontrollált, randomizált, placeboval összehasonlíttva és egy bizonyított terápiás értékű, elfogadott gyógyszerkészítménnyel összehasonlítva, „vak” kísérleti elrendezéssel) Statisztikai módszerek részletes leírásai Jávor Judit - Törzskönyvezési Alapképzés

40 Kontroll nélküli vizsgálatok
A kontroll nélkül zajló klinikai vizsgálatokról, valamint a több mint egy vizsgálatból származó adatok analíziséről szóló és egyéb vizsgálati jelentéseket is csatolni kell. Jávor Judit - Törzskönyvezési Alapképzés

41 Jávor Judit - Törzskönyvezési Alapképzés
Jogszabályok Directive 2001/20 EP & Council (GCP, CT) Commission Directive 2005/28/EC 2005. évi XCV. Törvény 23/2002. (V. 9.) EüM Rendelet az emberen végzett orvostudományi kutatásokról 35/2005. (VIII. 26.) EüM Rendelet az emberi felhasználásra kerülő vizsgálati készítmények klinikai vizsgálatáról és a helyes klinikai gyakorlat alkalmazásáról 44/2005. (X. 19.) EüM rendelet az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerek gyártásának személyi és tárgyi feltételeiről Jávor Judit - Törzskönyvezési Alapképzés

42 Jávor Judit - Törzskönyvezési Alapképzés
Összefoglalás (M5) A vizsgálatok tervezése a tudományos ismereteknek arra az időpontra jellemző színvonalának feleljen meg, amikor a kérelmet benyújtják. A vizgálatokat a NTA 2B Annex to Module 5 fejezetben található „clinical” iránymutatók (guidelines) figyelembevételével kell végezni. (CPMP, CPMP/ICH, EWP, stb.) Minden elvégzett klinikai vizsgálatnak meg kell felelnie a vonatkozó külön jogszabály követelményeinek és a Helyes Klinikai Gyakorlatnak (GCP). GCP inspekciók (NTA Volume 10) Az eredmények dokumentálása: a Module 5 fejezetben, CTD szerint (táblázat, beszámolók) Jávor Judit - Törzskönyvezési Alapképzés

43 Különleges gyógyszerek
Biológiai gyógyszerek Radioaktív gyógyszerek és prekurzorok Homeopátiás gyógyszerek Növényi eredetű gyógyszerek Ritka betegségek gyógyszerei (orphan drugs) Jávor Judit - Törzskönyvezési Alapképzés

44 Fejlett terápiás gyógyszerek
Génterápiás gyógyszerek (humán és xenogenikus) Sejtterápiás gyógyszerek (humán és xenogenikus) A génterápia és a sejtterápia (humán és xenogenikus) A xenotranszplantációs gyógyszerek Jávor Judit - Törzskönyvezési Alapképzés

45 Különleges forgalomba hozatali engedély iránti kérelmek
Megalapozott és elfogadott gyógygyászati felhasználás (WEU) Alapvetően hasonló termékek (pl. generikus gyógyszerek) Egyéb különleges helyzetek (pl. line extensions) Hasonló biológiai gyógyszerek (biosimilars) Fix-kombinációjú gyógyszerek Vegyes forgalomba hozatali engedélyek iránti kérelem (hybrid) Jávor Judit - Törzskönyvezési Alapképzés

46 Jávor Judit - Törzskönyvezési Alapképzés
Összefoglalás RA és M3,4,5 Alátámasztó dokumentumok Törzskönyvezési eljárás és választott jogalap (Application Form) Kísérőiratok adatai Forgalombahozatali engedély Jávor Judit - Törzskönyvezési Alapképzés

47 Törzskönyvezési kérelmek típusai
Teljes beadványok Irodalmi adatokon alapuló beadványok Rövidített beadványok - „consent” - generikus készítmények - családbővítés Módosítást kérelmező beadványok Jávor Judit - Törzskönyvezési Alapképzés

48 Törzskönyvezés Generikus készítmények dokumentációjának felépítése
Rövidített/egyszerűsített „eljárás” Part III/IV illetve Modul 4/5 nélkül + BIOEKVIVALENCIA/ BIOEGYENÉRTÉKŰSÉG IGAZOLÁSA EU (generikus gyógyszerek): „a hatóanyagokat tekintve azonos minőségi és mennyiségi összetételű, azonos gyógyszerformájú készítmények, amelyekkel, amennyiben szükséges, megfelelő biohasznosulási vizsgálatokat végeznek” és amelyek egyenértékűek, helyettesíthetőek egy, a Közösségben legalább 6/10 éve regisztrált gyógyszerrel. Jávor Judit - Törzskönyvezési Alapképzés

49 Generikus gyógyszerek
szabadalmi védettsége lejárt interchangeable multi-source drugs essential similarity „a hatóanyagokat tekintve azonos minőségi és mennyiségi összetételű, azonos gyógyszerformájú készítmények, amelyekkel, amennyiben szükséges, megfelelő biohasznosulási vizsgálatokat végeznek” Jávor Judit - Törzskönyvezési Alapképzés

50 Generikus gyógyszerek
generikus gyógyszer: a referencia-gyógyszerrel a hatóanyagok tekintetében azonos minőségi és mennyiségi összetételű, illetve azonos gyógyszerformájú gyógyszer, amelynek a referencia-gyógyszerrel való bioegyenértékűségét megfelelő biohasznosulási vizsgálatokkal igazolták. Valamely hatóanyag különböző sóit, észtereit, étereit, izomerjeit, izomerkeverékeit, komplexeit vagy származékait egyazon hatóanyagnak kell tekinteni, kivéve, ha tulajdonságaik jelentősen különböznek a biztonságosság, illetve hatásosság tekintetében. A generikus gyógyszerré minősülés szempontjából a különböző azonnali hatóanyagleadású orális gyógyszerformák egy és ugyanazon gyógyszerformának tekintendők; Jávor Judit - Törzskönyvezési Alapképzés

51 Generikus gyógyszerek
Milyen gyógyszer a generikus gyógyszer? A generikus gyógyszer egy már engedélyezett gyógyszerhez (a „referencia gyógyszerhez”) hasonló gyógyszer. A generikus gyógyszer a hatóanyag(ok) ugyanolyan mennyiségét tartalmazza, mint a referencia gyógyszer. A generikus gyógyszert és a referencia gyógyszert ugyanolyan adagban használják ugyanannak a betegségnek a kezelésére, és egyformán biztonságosak és hatásosak. A generikus gyógyszer neve, külleme (így például a színe és formája) és csomagolása eltér a referencia gyógyszerétől. Eltérő hatással nem rendelkező összetevőket is tartalmazhat. Mint minden más gyógyszernél, ahol a hatással nem rendelkező összetevők miatt elővigyázatosságra van szükség, azt feltüntetik a gyógyszer címkéjén és a betegtájékoztatóban is. Jávor Judit - Törzskönyvezési Alapképzés

52 A gyógyszer életútja Lifecycle Patent Expiry Discovery Research
Post-Marketing Development Regulatory Review Clinical Development Patent Synthesis 3 years IND 7 years 2 years 8 years Launch NDA Safety Evaluation Pharmaceutical Development Chemical Development Jávor Judit - Törzskönyvezési Alapképzés

53 Jávor Judit - Törzskönyvezési Alapképzés
SZABADALOM A szabadalom a találmányok jogi oltalmát biztosítja azáltal, hogy a szabadalom tulajdonosa számára a versenytársakhoz képest előnyösebb pozíciót teremt a termékek és technológiák piacán. A szabadalom tulajdonosának kizárólagos joga van a találmány szerinti megoldás hasznosítására. Időkorlát és területi hatály: az oltalom a szabadalmi bejelentés napjától számítva legfeljebb 20 évig lehet érvényes, és csak azokban az országokban, amelyekben engedélyezték. Jávor Judit - Törzskönyvezési Alapképzés

54 Roche-Bolar provision
1995. évi XXXIII. törvény a találmányok szabadalmi oltalmáról Directive 2001/83/EC (2005) 19 §(6) A kizárólagos hasznosítási jog nem terjed ki b) a találmány tárgyával kapcsolatos kísérleti célú cselekményekre, ideértve a találmány tárgyát képező termék vagy a találmány tárgyát képező eljárással előállított termék forgalomba hozatalának engedélyezéséhez szükséges kísérleteket és vizsgálatokat; Jávor Judit - Törzskönyvezési Alapképzés

55 Jávor Judit - Törzskönyvezési Alapképzés
Szabadalombitorlás Szabadalomtulajdonos jogainak megsértése az oltalmi idő alatt Termékszabadalom-eljárás szabadalom SPC v. SuPC kiegészítő oltalmi tanúsítvány (retroactiv effect_ _ 1st MA granted by any EU MS) Jávor Judit - Törzskönyvezési Alapképzés

56 DATA REQUIRED FOR MARKETING AUTHORISATION
REGISTRATION DATA REQUIRED Originator Generic Administrative data   Summary of Product Characteristics (SmPC)   Patient Information Leaflet, labelling and packaging Expert Summaries   Composition of medicinal product   Description of manufacturing process (GMP required)   Control of starting materials   Control of finished product   Stability tests On DS substance and DP   Dissolution profile generic product vs reference product   Non-clinical documentation  Clinical documentation  Results of bioequivalence study  Jávor Judit - Törzskönyvezési Alapképzés

57 Jávor Judit - Törzskönyvezési Alapképzés
Adatkizárólagosság Jávor Judit - Törzskönyvezési Alapképzés

58 Jávor Judit - Törzskönyvezési Alapképzés
Adatkizárólagosság Data Exclusivity nem iparjogvédelmi kategória Magyarország: 10/6 év 7. § (1) Nem kell a kérelemhez csatolni az 5. § (2) bekezdés kb) és kc) alpontjaiban jelölt dokumentumokat, amennyiben a kérelmező bizonyítani tudja, hogy a gyógyszer valamely olyan referencia-gyógyszer generikuma, a) amelyet valamely tagállam illetékes hatósága vagy a Bizottság legalább nyolc éve engedélyezett, vagy b) melynek forgalomba hozatalra engedélyezése iránti kérelmet valamely tagállamban vagy a Bizottságnál október 30. napját megelőzően nyújtották be és azt valamely tagállam illetékes hatósága vagy a Bizottság legalább hat éve engedélyezte. Jávor Judit - Törzskönyvezési Alapképzés

59 Generikus gyógyszerek törzskönyvezése
Jogi alap (MRP/DCP/nemzeti) Directive 2001/83/EC (2005) 52/2005 (XI. 18.) EÜM Jávor Judit - Törzskönyvezési Alapképzés

60 Európai centralizált eljárás
Regulation 726/2004 Centralizált eljárás 1995-től, DE 10 év_ generikus 2005 EMEA (European Medicines Agency) CHMP (Committee for Medicinal Products for Human Use) (Scientific Evaluation) Rapporteur and Co-Rapporteur 210 nap Commission Decision (EPAR) (+ 67 nap) Jávor Judit - Törzskönyvezési Alapképzés

61 Hogyan értékelik a generikus gyógyszereket?
Mivel a referencia készítményt már több éve engedélyezték, olyan információk állnak rendelkezésre,amelyeket nem szükséges ismét produkálni. Törvények írják elő azokat a vizsgálatokat, amelyeket annak bizonyítására kell elvégezni, hogy a generikus készítmény ugyanolyan biztonságos és hatásos,mint a referencia gyógyszer. A legtöbb esetben a biológiai egyenértékűség vizsgálat elegendő információt szolgáltat. Ez a vizsgálat bizonyítja, hogy ugyanolyan mennyiségű hatóanyag áll rendelkezésre az emberi szervezetben a generikus gyógyszer vagy a referencia gyógyszer ugyanazon adagjának bevételekor. További klinikai vizsgálatok előírása etikátlan és szükségtelen. A generikus gyógyszereket ugyanazon minőségi szabványok szerint állítják elő, mint minden más gyógyszert. A felügyelő hatóságok a gyártóhely(ek) időszakos ellenőrzését is ugyanúgy végzik, mint minden másgyógyszer esetén. Jávor Judit - Törzskönyvezési Alapképzés

62 Folyamatosan ellenőrzik a generikus gyógyszerek biztonságosságát?
Valamennyi gyógyszer biztonságosságát, beleértve a generikus gyógyszereket, az engedélyezés után is folyamatosan ellenőrzik. Minden cégtől megkövetelik az általa forgalmazott készítmények biztonságosságát folyamatosan ellenőrző rendszer felállítását. A felügyelő hatóságok ennek a folyamatos ellenőrző rendszernek a működését is ellenőrizhetik. Amennyiben léteznek a referencia gyógyszer szedésekor megfontolandó meghatározott elővigyázatossági intézkedések, általában a generikus gyógyszerre is ugyanazokat a biztonsági intézkedéseket kell alkalmazni. Jávor Judit - Törzskönyvezési Alapképzés

63 EMEA (European Medicines Agency)
HATÓSÁG Országos Gyógyszerészeti Intézet EMEA (European Medicines Agency) HATÁROZAT Forgalomba hozatali engedély Módosítások Jávor Judit - Törzskönyvezési Alapképzés

64 Forgalomba hozatali engedély
Közigazgatási eljárás eredménye Határozat Bizalmas és publikus információk Mellékletek (kísérőiratok) Változások – módosítási eljárások Érvényesség Jávor Judit - Törzskönyvezési Alapképzés

65 Dr. Jávor Judit E-mail: judit.javor@t-online.hu Tel: 20 9394 579
Köszönöm a figyelmet! Dr. Jávor Judit Tel:


Letölteni ppt "Forgalomba hozatali kérelmek törzskönyvezési követelményei"

Hasonló előadás


Google Hirdetések