Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Munkahelyteremtés, munkahelymegőrzés 2009 Balogh Zoltánné Közép-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ 2009. április 16.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Munkahelyteremtés, munkahelymegőrzés 2009 Balogh Zoltánné Közép-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ 2009. április 16."— Előadás másolata:

1 Munkahelyteremtés, munkahelymegőrzés 2009 Balogh Zoltánné Közép-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ 2009. április 16.

2 Aktív foglalkoztatási támogatások típusai:  Munkahelyteremtés támogatása  Válságkezelés, szerkezetváltás tám.  Távmunka programok  Társadalmi Megújulás Operatív Program (TÁMOP) (TÁMOP)  Szakképzési hozzájárulás felhasználása  MPA képzési alaprész beruházás-ösztönző támogatása támogatása  Közmunka programok  OFA programok  Pályamódosító vállalkozói hitelprogram  START program  START Plusz program  START Extra program  START Régió program  Prémium Évek, különleges foglalkoztatási állomány.  Helyi kezdeményezések, civil szervezetek foglalkoztatási programjainak támogatása foglalkoztatási programjainak támogatása  „Út a munkához” program Foglalkoztatási Törvény szerint Egyéb jogszabályok szerint Központi Decentralizált  Munkaerőpiaci szolgáltatások  Képzési támogatás  Foglalkoztatás-bővítő támogatás  Közhasznú munkavégzés támogatása  Önfoglalkoztatás támogatása  Munkahelymegőrzés dec. támogatása  megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatásának támogatása  Munkaerőpiaci programok támogatása  csoportos létszámleépítés kezelését szolgáló támogatás  Munkaerőpiaci programok támog. (100 %)

3 Központi munkahelyteremtő, munkahelymegőrző támogatási programok (MPA források): Munkahelyteremtés:  Munkahelyteremtő beruházási pályázat (MPA-2009-1 pályázat)  Magas hozzáadott értékű munkahelyek létesítését támogató pályázat (MPA-2009-2 pályázat)  Távmunka támogatása (SZMM-TP-2009 pályázat)  Nagyberuházások támogatása (egyedi kormánydöntés) Munkahelymegőrzés:  OFA központi munkahelymegőrző program  ÁFSZ központi munkahelymegőrző program  SZMM központi munkahelymegőrző program + EU forrásokból induló munkahelyteremtő, munkahelymegőrző támogatási programok (TÁMOP. GOP, ROP) + Kormány által elkülönített további válságkezelő források + Kedvezményes banki hitelkonstrukciók

4 Munkahelymegőrző programok: 1.Országos Foglalkoztatási Közalapítvány (OFA) központi munkahelymegőrző programok „A foglalkoztatottság megőrzésének támogatása a gazdasági válság következtében átmenetileg nehéz helyzetbe jutott munkáltatóknál” c. pályázat ( Megőrzés-9122/2009 ) „A foglalkoztatottság megőrzésének támogatása a gazdasági válság következtében átmenetileg nehéz helyzetbe jutott munkáltatóknál” c. pályázat ( Megőrzés-9122/2009 ) „Az állásukat vesztők újbóli elhelyezkedésének támogatása más munkáltatónál” c. pályázat ( Munkába-9124/2009 ) „Az állásukat vesztők újbóli elhelyezkedésének támogatása más munkáltatónál” c. pályázat ( Munkába-9124/2009 ) „Az elbocsátással fenyegetett munkavállalók munkába helyezését közvetlenül elősegítő munkaerőpiaci szolgáltatások támogatása” c. pályázat ( Új kilátások-9111/2009 ) „Az elbocsátással fenyegetett munkavállalók munkába helyezését közvetlenül elősegítő munkaerőpiaci szolgáltatások támogatása” c. pályázat ( Új kilátások-9111/2009 ) 2.ÁFSZ központi munkahelymegőrző program (keretösszeg 7 régióban 10 milliárd Ft) 3.SZMM központi munkahelymegőrző program (keretösszeg 0,7 milliárd Ft) 4.RMK decentralizált munkahelymegőrző program (keretösszeg 7 régióban kb. 1 milliárd Ft) Pályázati úton: Egyedi kérelemre:

5 LENDÜLETBEN AZ ORSZÁG  50 főt meghaladó létszámot érintő - működéssel összefüggő okok miatti - rendes felmondás megelőzésére  a munkaviszony megszüntetése iránti szándékát a munkáltató a felmondás előtt legalább 30 nappal írásban bejelentette a munkaügyi központnak, de nem kezdi meg a leépítést  a regionális munkaügyi központ fogadják be, értékelik, és továbbítják az SZMM-be  a szociális és munkaügyi miniszter dönt a MAT oldalak szakértőinek bevonásával 15 napon belül, majd 5 nap múlva kiértesít a munkáltatót és a regionális munkaügyi központot  csőd-, felszámolási, végelszámolási eljárás alatt nem állhat  az érintett munkavállalót előzőleg legalább 6 hónapon át saját cégénél foglalkoztatta, vagy saját cégénél foglalkoztatta, vagy más vállalkozás ugyanannyi ideig foglalkoztatta, és tőle munkajogi jogutódlással a kérelmet benyújtó vállalkozás átveszi őt továbbfoglalkoztatásra más vállalkozás ugyanannyi ideig foglalkoztatta, és tőle munkajogi jogutódlással a kérelmet benyújtó vállalkozás átveszi őt továbbfoglalkoztatásra  támogatás alatti és az azt követő ugyanennyi időre foglalkoztatási kötelezettség vállalása  a megyében meglévő telephelyek átlaglétszáma nem csökkenhet, nem lehet működési ok miatti rendes felmondás  korábbi foglalkozatási kötelezettség lejárta után 6 hónappal igényelhető újabb támogatás  maximum 4 hónapig nyújtható  mértéke munkavállalónként minimálbér legfeljebb 135 %-a lehet (2009-ben 96.525 Ft)  2009. szeptember 30-ig lehet kérelmet benyújtani az érintett telephely szerint illetékes regionális munkaügyi központhoz  „de minimis” szabályok szerint igényelhető  nem nyújtható kirendelés, más munkáltatónál való munkavégzésre kötelezés és munkaerő- kölcsönzés esetén  havi felső határ a minimálbér 150 %-a SZMM központi munkahelymegőrző program:

6  10 milliárd Ft keretösszeg  regionális munkaügyi központok, - több régiót érintő esetben - az FSZH fogadja be  legalább 3 fős munkáltatók kezdeményezhetik egyedi kérelem keretében  alanyi kör: munkáltatók, munkavállalók, külső szolgáltató szervezetek  a munkáltató a munkaügyi központ közösen munkaerőpiaci programot dolgoz ki, FSZH véleményezi 3 nap alatt  szociális és munkaügyi miniszter dönt egy szakértői csoport javaslata alapján (MAT oldalak, FSZH, OFA és SZMM)  minden hónap 5-ig beérkezett kérelmekről a tárgyhó 10-ig születik döntés  nem vehet részt az a munkáltató, amelyik az utóbbi 2 évben ilyen támogatást kapott az utóbbi 2 évben ilyen támogatást kapott 2007. vagy 2008. évi lezárt üzleti beszámolója alapján negatív saját tőkéjű 2007. vagy 2008. évi lezárt üzleti beszámolója alapján negatív saját tőkéjű nem rendelkezik legalább 1 lezárt üzleti évvel (3-6. pontokban lévő támogatások esetében elegendő a megelőző hónap főkönyvi kivonata is) nem rendelkezik legalább 1 lezárt üzleti évvel (3-6. pontokban lévő támogatások esetében elegendő a megelőző hónap főkönyvi kivonata is) más válságkezelő forrásból támogatásban részesül más válságkezelő forrásból támogatásban részesül  csak 2009. december 31-ig lehet kötelezettséget vállalni  Ket. alapján kell hatósági szerződést kötni ÁFSZ központi munkahelymegőrző program:

7 LENDÜLETBEN AZ ORSZÁG  benyújtás helye: a beruházásban érintett regionális munkaügyi központ  pályázati dokumentáció letölthető a www.szmm.gov.hu internetes oldalról, vagy letölthető a www.szmm.gov.hu internetes oldalról, vagywww.szmm.gov.hu személyesen átvehető a regionális munkaügyi központokban és kirendeltségeken személyesen átvehető a regionális munkaügyi központokban és kirendeltségeken  személyes tanácsadás, konzultáció a munkaügyi központokban és kirendeltségeiken  elérhetőségeket a pályázati dokumentáció tartalmazza  SZMM Foglalkoztatási Főosztály (Fazekas József, 06/1/ 472-8612, e- mail: fazekas.jozsef@szmm.gov.hu) Pályázatok benyújtásával kapcsolatos információk:

8  regionális munkaügyi központok, illetve kirendeltségeik fogadják be a kérelmeket  a döntés a befogadás szintjén történik  működéssel összefüggő okok miatti rendes felmondás megelőzésére  munkaviszony megszüntetése iránti szándékát a felmondás előtt legalább 30 nappal írásban bejelenti a munkaügyi kirendeltségre  csőd-, felszámolási, végelszámolási eljárás alatt nem állhat  az érintett munkavállalót előzőleg legalább 6 hónapon át foglalkoztatta  támogatás alatti és azt követő ugyanennyi időre foglalkoztatási kötelezettség  a megyében meglévő telephelyek átlaglétszáma nem csökkenhet  nem lehet működési ok miatti rendes felmondás  korábbi foglalkoztatási kötelezettség lejárta után 6 hónappal igényelhető újabb támogatás  maximum 1 évig a munkabér és járulékai együttes összege 25-75 %-ának megtérítése (általában) 25-75 %-ának megtérítése (általában) 50-90 %-ának megtérítése 50-90 %-ának megtérítése  minimálbéren foglalkoztatottak esetében  megváltozott munkaképességűeknél  részmunkaidőre való átszervezés esetén  vissza nem térítendő, a „de minimis” szabályok szerint igényelhető  nem nyújtható kirendelés, más munkáltatónál való munkavégzésre kötelezés és munkaerő- kölcsönzés esetén h  havi felső határ a minimálbér 150 %-a RMK decentralizált munkahelymegőrző program:

9 Képzési támogatások:  Munkaügyi Központok decentralizált képzési programjai Regisztrált álláskeresők képzése Regisztrált álláskeresők képzése  Ajánlott forma (csoportos)  Elfogadott forma (egyéni) Preventív vállalati képzések támogatása Preventív vállalati képzések támogatása  „Lépj egyet előre” 1. és 2. felnőttképzési programok (egyéni)  TÁMOP vállalkozásoknak szóló képzési pályázatai (belső vállalati képzés)  Szakképzési hozzájárulás vállalati felhasználása  Beruházás-ösztönző képzési támogatások (nagyberuházások)  Közigazgatási reformhoz kapcsolódó átképzések támogatása (egyéni)  Regionális Átképző Központok képzési programjai  Térségi Integrált Szakképző Központok képzési programjai

10 LENDÜLETBEN AZ ORSZÁG  pályázati eljárás alapján igényelhető  a munkaügyi központ írja ki, bírálja el és fizeti ki  regisztrált álláskeresőnek kell lenni  vállalkozás alapítása vagy ahhoz való csatlakozás (mg.-i őstermelővé válás is)  munkaviszonyon kívüli tevékenységgel önmaga gondoskodik a foglalkoztatásáról (nem elég csak tulajdonosnak lenni, közreműködni is kell)  3 millió Ft végleges vagy kamatmentesen visszafizetendő tőkejuttatás és maximum 6 hónapig a minimálbér folyósítása (akár együtt is)  tőkejuttatásnál minimum 20 % saját forrás és anyagi biztosíték megléte  nem minősül versenysértőnek EU szempontból, mert egyén kapja Vállalkozóvá válás, önfoglalkoztatás támogatása:

11  munkaerőpiaci információk nyújtása  munkáltatói kapcsolattartás  állásfeltárás  kiválasztás, felkészítés egyéni tanácsadás egyéni tanácsadás csoportos tájékoztató csoportos tájékoztató munkáltatói klubok munkáltatói klubok állásbörze állásbörze képzési börze képzési börze toborzó akciók toborzó akciók munkáltatói klub üzemlátogatások munkáltatói klub üzemlátogatások  munkaközvetítés Munkaerőpiaci szolgáltatások:  tanácsadások munkatanácsadás munkatanácsadás pályatanácsadás pályatanácsadás  pályaválasztási tanácsadás  pályamódosítási tanácsadás álláskeresési tanácsadás álláskeresési tanácsadás  egyéni álláskeresési tanácsadás (jövőterv) tanácsadás (jövőterv)  álláskeresési techn. oktatása  álláskereső klub rehabilitációs tanácsadás rehabilitációs tanácsadás helyi (térségi) foglalk. helyi (térségi) foglalk. tanácsadás tanácsadás Működtetése: 1./ Munkaügyi központok és kirendeltségeik közvetlenül nyújtják 2./ Magánszemélyektől, vállalkozásoktól is megvásárlásra kerülhet

12 LENDÜLETBEN AZ ORSZÁG Komplex munkaerő-piaci programok támogatása: térségi foglalkoztatási folyamatok befolyásolása térségi foglalkoztatási folyamatok befolyásolása hátrányos helyzetűek elhelyezkedésének elősegítése hátrányos helyzetűek elhelyezkedésének elősegítése foglalkoztatási támogatások egymásra építése foglalkoztatási támogatások egymásra építése normatív feltételektől el lehet térni normatív feltételektől el lehet térni bér-, képzési-, mobilitási-, munkahelyteremtő támogatás együtt bér-, képzési-, mobilitási-, munkahelyteremtő támogatás együtt akár 100 %-ig is adható akár 100 %-ig is adható „de minimis” szabály alá tartozik „de minimis” szabály alá tartozik

13  Közép-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ 8000 Székesfehérvár, Sörház tér 1. Tel: 22-327-950 8000 Székesfehérvár, Sörház tér 1. Tel: 22-327-950 Közép- dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Kirendeltségei Elérhetőségek, információ források:  Internetes oldalak:  www.szmm.gov.hu www.szmm.gov.hu  www.ofa.hu www.ofa.hu  www.afsz.hu www.afsz.hu  www.nfu.hu www.nfu.hu  www.ommf.hu www.ommf.hu  www.egyenlobanasmod.hu www.egyenlobanasmod.hu  www.itdh.hu www.itdh.hu


Letölteni ppt "Munkahelyteremtés, munkahelymegőrzés 2009 Balogh Zoltánné Közép-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ 2009. április 16."

Hasonló előadás


Google Hirdetések