Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Vidékfejlesztési támogatások Völgy Vidék LEADER térség

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Vidékfejlesztési támogatások Völgy Vidék LEADER térség"— Előadás másolata:

1 Vidékfejlesztési támogatások Völgy Vidék LEADER térség
Tájékoztató fórum Martonvásár, október 13. Dr. Molnár Balázs PhD. Vidékfejlesztési tanácsadó, projektmenedzser A a Völgy Vidék Helyi Akciócsoport

2 Vidékfejlesztés Vidéki térség
Az EU értelmezésében az a terület, ahol a népsűrűség 100 fő/km2 alatt van, és ahol a lakosság jelentős hányada mező-, erdő-, vad- vagy halgazdaságból él. A 27 tagú EU lakosság 56%-a vidéki térségekben él EU terület 91%-a Mo. népességének 74%-a él vidéki térségekben Mo. területének 96%-a Vidékfejlesztés A vidékfejlesztés nem egy ágazat, hanem azok összessége, együttes hatása Felöleli a mg.-ot, az ipart, a mikro-, kis- és középvállalkozásokat, a vidéki turizmust, a területfejlesztést, az önkormányzati- és szociálpolitikát, nem utolsó sorban pedig a humán erőforrások és a közösségek fejlesztése is ide tartozik Fő célja a vidéki népesség elvándorlásának megelőzése és a lakosság számára vonzó élet- és munkakörülmények megteremtése a helyi erőforrások átgondolt, integrált és fenntartható hasznosításával a városi környezetben megszokott szolgáltatások minél nagyobb mértékben elérhetővé tételével EU – KAP – EMVA – ÚMVP – LEADER

3 A KAP finanszírozása 2006-ig
EMOGA Garancia Részleg Orientációs Részleg Belpiaci intézkedések Kísérő intézkedések (NVT) AVOP LEADER + Külpiaci intézkedések Intervenció Vidékfejlesztési intézkedések Közvetlen támogatások

4 A KAP finanszírozása a 2007-től
EMGA EMVA Belpiaci intézkedések A Közösség hozzájárulása a vidékfejlesztési programokhoz Külpiaci intézkedések Intervenció Közvetlen támogatások: SPS bevezetése 2010-től A KAP pillérjeinek szétválasztása

5 Új Magyarország Vidékfejlesztési Program (ÚMVP) 2007-2013
4 fő fejlesztési prioritás (tengely), 40 intézkedés Mintegy 8,2 mrd euró fejlesztési forrás, ebből 5,2 mrd a közpénz (a többi magánkiadás), amiből 3,8 mrd-ot az EU áll az EMVA hozzájárulásával I. tengely: A mg.-i és erdészeti ágazat versenyképességének javítása (16 intézkedés, 47%) II. tengely: A környezet és a vidék fejlesztése (13 intézkedés, 32%) III. tengely: A vidéki élet minősége és a vidéki gazdaság diverzifikálása (8 intézkedés, 14%) IV. tengely: A LEADER megközelítés megvalósítása (3 intézkedés, 5% + 2% technikai segítségnyújtás) A III. tengely 4 intézkedése, ill. a IV. tengely támogatásai megszerzéséhez a vidéki térségeknek ún. Helyi Vidékfejlesztési Stratégiát (HVS) kellett létrehoznia, ill. egy közhasznú nonprofit szervezetet (civil szervezetet v. vállalkozást) felállítania a stratégia megvalósításának menedzselésére (LEADER Helyi Akciócsoport – LEADER HACS) A LEADER HACS-ok a vidékfejlesztés motorjai a vidéki közösségekben LEADER "Liaison Entre Actions pour le Development de l'Economie Rurale" fr. elnevezésből képzett betűszó (Közösségi Kezdeményezés a vidék gazdasági fejlesztése érdekében) A 96 hazai LEADER HACS átlagosan 1,8-2,2 mrd Ft támogatásban részesül A közösségeket több mint 12 ezer helyi szereplő alkotja 3021 település érintett

6 Völgy Vidék Vidékfejlesztési Közösség Közhasznú Egyesület
Bejegyezve október eleje 45 helyi szervezet hozta létre: civil szerveztek, vállalkozások és 17 települési önkormányzat (ma már 50 tagja van) Völgy Vidék LEADER térség 10 tagú elnökség, elnök Vál polgármestere, 5 fős iroda működtetése Válban Egy év tervezési periódus előzte meg az egyesület megalapítását, amely során 67 helyi szervezet – egy 15 tagú Tervezést Koordináló Csoport létrehozásával és munkájával – megalkotta a Völgy Vidék HVS-t (VVK HVS) A VVK HVS 5 fő fejlesztési prioritást tartalmaz céljuk a térség, az itt élők és szervezetik fejlesztése 4,13 millió euró áll rendelkezésre a VVK HVS megvalósítására 2013-ig Pályázati rendszer (ill. támogatási és kifizetési kérelmek) 2009. január 10-én zárult a támogatási kérelmek benyújtásának első szakasza az ÚMVP III. tg. 4 intézkedésére nov (majd évente 2x: máj., okt.) LEADER (ÚMVP IV. tengely) először okt (majd évente 2x)

7 Völgy Vidék LEADER térség
17 település (2 város és 15 község) Fejér megye 3 kistérségét érinti (a megyében 10 kistérség van) 45 ezer ember él itt

8 A Völgy Vidék Közösség célja, a VVK HVS jövőképe és fejlesztési prioritásai
VVK célja Társadalmi szervezetként összefogni a Váli-víz és a Szent László-patak völgye, a Vértesalja és az Etyeki dombság egymással szomszédos települési önkormányzatait, valamint a területükön működő vállalkozásokat, civil szervezeteket, intézményeket, magánszemélyeket és őstermelőket E szervezetek vidékfejlesztéssel összefüggő tevékenységeinek koordinálása, támogatási kérelmeik ösztönzése és széleskörű partnerség megteremtése a – három fejér megyei kistérségben (bicskei, ercsi és székesfehérvári) elhelyezkedő – 17 település által lefedett VölgyVidék LEADER térségben VVK HVS jövőképe A Völgyvidék ismert kultúrtáj, vonzó lakó-szolgáltató környezet, gazdaságilag, társadalmilag fejlett térség VVK HVS fő fejlesztési prioritásai 1) VölgyVidék helyi gazdaságfejlesztés (2 intézkedés) 2) VölgyVidéki helyi értékek, örökségek fejlesztése (2 intézkedés) 3) VölgyVidéki helyi életminőség fejlesztése (3 intézkedés) 4) VölgyVidéki helyi turizmus fejlesztése (2 intézkedés) 5) VölgyVidéki helyi környezetfejlesztés (3 intézkedés)

9 ÚMVP III. ÚMVP III. tengely támogatásai
1) Falumegújítás és -fejlesztés (135/2008. FVM rendelet) 2) Mikrovállalkozások létrehozása és fejlesztése (136/2008. FVM rendelet) 3) Turisztikai tevékenységek ösztönzése (137/2008. FVM rendelet) 4) Vidéki örökség megőrzése (138/2008. FVM rendelet) Támogatási kérelem akkor nyújtható be, ha az ügyfél: rendelkezik MVH ügyfél-regisztrációs számmal vagy kérelmezi (G0001, G0002) a szervezet a támogatási kérelem benyújtásakor nem áll csőd-, felszámolási, végelszámolási, adósságrendezési eljárás alatt, természetes személy nem áll gazdálkodási tevékenységével összefüggő végrehajtási eljárás alatt; nincs lejárt tartozása az MVH felé; megfelel az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvényben szabályozott rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményének; nem áll a SAPARD Program, az AVOP, illetve a Nemzeti Vidékfejlesztési Terv keretében nyújtott támogatásból való kizárás hatálya alatt.

10 ÚMVP III. 1) Falumegújítás és -fejlesztés Támogatás nyújtható
1. célterület: védelem alatt nem álló, a település megjelenésében szereppel bíró épületek külső felújítására (települési szilárd burkolatú útvonalak mentén fekvő épületek; település központját alkotó vagy közvetlenül övező épületek; helyi turisztikai látványossághoz közvetlenül vezető útvonalak mentén fekvő épületek; kapcsolódó zöld felületek, kerítések rendezésére, kialakítására, felújítására) 2. célterület: a település környezetét és megjelenését javító kisléptékű infrastruktúra-fejlesztések (védelem alatt nem álló közparkok; pihenőhelyek; sétautak, ide nem értve az utak mentén elhelyezkedő járdákat; az 1.célterületben meghatározott útvonalak mentén zöld felületek, látvány és használati térelemek kialakítására, meglévők fejlesztésére) 3. célterület: új piacok létrehozására, meglévők fejlesztésére, bővítésére, az előírásoknak történő megfeleltetésére (így a piac területén: fedett és fedetlen elárusítóhelyek; egyéb üzlethelyiségek; egyéb szolgáltatásokhoz szükséges helyiségek; raktárak; szociális és hatósági helységek; kiegészítő infrastruktúra, szelektív hulladéktárolók) 4. célterület.: kültéri, közcélú játszóterek kialakítására, meglévők korszerűsítése

11 ÚMVP III. Támogatható Non-profit szervezet
Önkormányzat, kisebbségi önkormányzat, önkormányzati társulás Egyházi jogi személy Támogatás nem vehető igénybe 1. célterület esetében: önálló települési alapinfrastruktúra-fejlesztésre, kötelezően ellátandó önkormányzati feladatok – kivéve köztemető – ellátását szolgáló épület fejlesztésére; kastély megnevezésű ingatlan fejlesztésére; vár és várrom bemutathatóvá tételére, rekonstrukciójára. 2. célterület esetében kastélyok, várak kertjeinek, parkjainak fejlesztésére; Natura 2000 területen megvalósítandó beruházásra; gyűjteményes növénykertek és történeti kertek rendbetételére; hordalékok takarítására; csatornatisztításra; infrastrukturális fejlesztésére, IKSZT címmel rendelkező ingatlanon megvalósuló fejlesztésre. Támogatási intenzitás 100% (3. célterületen 80%; ha az épület tulajdonosa magánszemély, akkor 70%) Max. 200 ezer euró igényelhető (de: HVS illeszkedés projektméretben is!)

12 ÚMVP III. 2) Mikrovállalkozások létrehozása és fejlesztése
Támogatás nyújtható új mikrovállalkozások létrehozására működő mikrovállalkozások beruházásaira működő mikrovállalkozások műszaki-technológiai fejlesztésére Támogatható természetes személy (aki vállalja, hogy az első kifizetési kérelem benyújtásának időpontjáig egyéni vállalkozóként nyilvántartásba veteti magát) Egyéni vállalkozó Mikrovállalkozás (összes foglalkoztatotti létszáma 10 főnél kevesebb és éves nettó árbevétele vagy mérlegfőösszege legfeljebb 2 millió eurónak megfelelő forintösszeg) Támogatás vehető igénybe a fejleszteni kívánt tevékenységhez kötődő eszközök beszerzésére a gazdasági tevékenységgel érintett épülethez tartozó építésre, épület-felújításra, épületgépészet kialakítására a gazdasági tevékenységgel érintett épülethez kapcsolódó kisléptékű infrastruktúra fejlesztésre (40 ezer euróig) minőségbiztosítási és környezetirányítási rendszer bevezetésére (20 ezer euróig) Támogatási intenzitás 60% Min max. 200 ezer euró igényelhető (de: HVS illeszkedés projektméretben is!)

13 ÚMVP III. 3) Turisztikai tevékenységek ösztönzése Támogatás nyújtható
1. célterület: falusi turizmushoz kapcsolódó új minőségi magánszálláshelyek és kapcsolódó szolgáltatások kialakítása, már működő szálláshelyek bővítése, korszerűsítése, akadálymentesítése, szolgáltatásainak fejlesztése (kivéve már működő szálloda, gyógyszálloda, wellness szálloda, garniszálloda, apartman szálloda, panzió, kemping, üdülőház, turistaszálló, ifjúsági szálló) 2. célterület: ifjúsági turizmushoz kapcsolódó új minőségi szálláshelyek létrehozása és kapcsolódó szolgáltatások kialakítása, illetve az ifjúsági turizmushoz kapcsolódó már működő szálláshelyek bővítése, korszerűsítése, akadálymentesítése és szolgáltatásainak fejlesztése 3. célterület: szálláshelyhez nem feltétlenül kötött minőségi és komplex agro- és ökoturisztikai szolgáltatások kiépítésére, vagy már működő szolgáltatások bővítésére, korszerűsítésére, fejlesztésére és marketingjére (a következő területeken: alkalmi falusi-, agroturisztikai; ökoturisztikai; lovasturisztikai; vadászati turizmushoz kapcsolódó; erdei turizmushoz és természetjáráshoz kapcsolódó; horgászturisztikai; borturisztikai; kerékpáros turizmushoz kapcsolódó; vízi turizmushoz kapcsolódó szolgáltatások; a lovas-vadász-erdei-horgász-bor-kerékpáros-vízi turisztikai szolgáltatásokhoz kapcsolódó gasztronómiai szolgáltatások)

14 ÚMVP III. Támogatható Természetes személy
Mikro-, kis-, és középvállalkozás (gazdasági társaság, szövetkezet, egyéni vállalkozó) Non-profit szervezet Önkormányzat, kisebbségi önkormányzat, önkormányzati társulás Egyházi jogi személy Támogatás vehető igénybe Építés, épület-felújítás, -korszerűsítés, épületgépészet Szálláshelyek, szolgáltatások működését szolgáló berendezési tárgyak, eszközök Infrastrukturális és rekreációs fejlesztések kiépítéséhez kapcsolódó beszerzések Horgászati cél esetén árnyékot adó és helyi vízgazdálkodási és talajadottságoknak megfelelő fa fajok telepítése A szolgáltatás működtetéséhez szükséges minősítési eljárás díja A Vhr. 31. §.-ában meghatározott egyéb elszámolható kiadások Támogatási intenzitás 60% (közhasznú tevékenységhez kapcsolódóan 100% önkormányzatok, egyházak és nonprofit szervezetek esetében) Max. 200 ezer euró igényelhető (de: HVS illeszkedés projektméretben is!)

15 ÚMVP III. 4) Vidéki örökség megőrzése Támogatás nyújtható
1. célterület: helyi vagy országos védelem alatt álló építmények külső felújítására (építmény rendszeres látogathatóságának biztosítása esetén az érintett épület vagy épületrész belső felújítására, korszerűsítésére; az épület közvetlen megközelítését szolgáló gyalogutak kialakítására; parkoló kialakítására; kapcsolódó zöld felületeinek rendezésére, létrehozására, felújítására; kapcsolódó kerítésének kialakításra, felújítására) 2. célterület: a természeti és a történelmi tájkép, valamint az azt alkotó táji elemek állapotának javítására, kialakítására (természeti és történelmi látnivalók bemutatását elősegítő, már meglévő útvonal mentén új pihenőhelyek létesítésére, meglévők felújítására; természeti és történelmi látnivalók közvetlen környezetének rehabilitációjára) 3. célterület: Az 1. és 2. célterület alapján megvalósított fejlesztéssel összefüggésben helyi identitás fejlesztését és megőrzését, környezeti tudatosságot elősegítő intézkedések megvalósítására (tanösvény, tematikus út, túraútvonalak kialakítására; tájékoztató kiadványok készítésére a helyi természeti és történelmi értékekről, a környezet védelméről; helyi természeti, történelmi és kulturális értékekről, környezet védelméről táblák készítésére és elhelyezésére)

16 ÚMVP III. Támogatható Non-profit szervezet
Önkormányzat, kisebbségi önkormányzat, önkormányzati társulás Egyházi jogi személy Támogatás nem vehető igénybe Lakóépület belső részének felújítására, korszerűsítésére Világörökségi Listára felvett helyszín létesítményének felújítására, korszerűsítésére Az ingatlan-nyilvántartásban kastély, vagy vár megnevezésű ingatlan felújítására, korszerűsítésére; Kizárólag gazd.-i funkciót ellátó épületek belső részének felújítására, korszerűsítésére; Lakóépület, valamint kastély, vár kertjének, parkjának rendbetételére; IKSZT címmel rendelkező épületen megvalósuló fejlesztésre Egyes esetekben védett természeti területen, illetve Natura 2000 területen megvalósítandó fejlesztésre; Hordalékok takarítására (mederkotrás, -tisztítás, iszaptalanítás). Támogatási intenzitás 100% (ha az épület tulajdonosa magánszemély, akkor 70%) Max. 200 ezer euró igényelhető (de: HVS illeszkedés projektméretben is!)

17 ÚMVP IV. – LEADER ÚMVP IV. tengely LEADER támogatások
122/2009. (IX.17.) FVM rendelet (LEADER rend.) szabályozza Általános feltételek 7 jogcím keretében megvalósuló fejlesztésre vehető igénybe támogatás a lakóhely, tart. hely, székhely, telephely szerint illetékes HACS-nál LEADER közösségi célú fejlesztés, LEADER vállalkozási alapú fejlesztés, LEADER rendezvény, LEADER képzés, LEADER térségen belüli együttműködés, LEADER térségek közötti és nemzetközi együttműködés, LEADER tervek és tanulmányok. Pályázati felhívás a rendelet alapján: Pályázati dokumentáció: 141/2009. (X.5.) MVH közlemény (www.mvh.gov.hu) és egyéb csatolandó nyilatkozatok

18 ÚMVP IV. – LEADER ÚMVP IV. tengely LEADER támogatások
Általános feltételek (folyt.) 1 pályázat 1 jogcímre, azon belül 1 célterületre irányulhat 1 ügyfél 1 célterületre kizárólag 1 pályázatot adhat be 1 beadási időszakban, és 2013-ig 1 jogcímre max. 3-at (a következőt az előtte lévő utolsó kifizetési kérelmének benyújtását követően) Olyan támogatás igényelhető, amely a VVK HACS HVS-ében megfogalmazott elvárt eredmények elérést segíti elő, megfelel a HPME-katalógusban meghatározott feltételeknek: LEADER-HPME katalógus (www.mvh.gov.hu), célterület adatlapok (4 db) A 7 jogcímhez Völgy Vidéken 12 célterület (HPME) kapcsolódik, melyből 4 támogatásai érhetők el a okt közötti első beadási időszakban (a következő táblázatban pirossal) A fennmaradó 8 célterület jövő év elején kerül kidolgozásra, pontosításra és március lesz a következő beadási időszak, amikor ezek is elérhetővé válnak (elvileg)

19 ÚMVP IV. – LEADER VVK HPME-k (célterületek)

20 ÚMVP IV. – LEADER ÚMVP IV. tengely LEADER támogatások
Általános feltételek (folyt.) A rendelet alapján támogatás akkor vehető igénybe, ha az adott VVK HPME-re (célterületre) meghatározott alábbi feltételek együttesen betartásra kerülnek: támogatás-intenzitás, maximális és minimális támogatási összeg, egyéb alanyi és tárgyi feltételek, támogatható tevékenységek, elszámolható kiadások, megvalósulás helye. Ezeket a HPME katalógus célterület adatlapjai tartalmazzák: Pályázat benyújtása, elbírálása, kifizetések A pályázatot a VVK munkaszervezethez kell MVH formanyomtatványon, postai úton beküldeni (2473 Vál, Vajda J. u. 2. vagy 36.). A pályázathoz mellékelni kell: települési önkormányzat (és tsai) esetén a beruházás megvalósításáról szóló testületi (tanácsi) határozat kivonatát, nonprofit szervezet esetén a bejegyzést igazoló okirat hiteles másolatát,

21 ÚMVP IV. – LEADER Pályázat benyújtása, elbírálása, kifizetés (folyt.)
egyház esetén a felettes egyházi szerv által kiadott az egyházi jogi személyiséget tanúsító okirat hiteles másolatát, pénzügyi tervet vagy pénzügyi és üzleti tervet (ügyféltől függően) a LEADER vállalkozási alapú fejlesztés és a LEADER közösségi célú fejlesztés jogcím keretében, ha a kérelmezett támogatás összege az 5 M Ft-ot nem haladja meg, ill. pénzügyi, működtetési és fenntarthatósági tervet, ha meghaladja az adott pénzügyi évben, valamint az előző két pénzügyi évben igénybe vett csekély összegű támogatásról szóló nyilatkozatot, természetes személy esetében a lakcímkártya másolatát, pályázati felhívásban meghatározott egyéb igazolásokat, nyilatkozatokat, dokumentumokat (www.fvm.hu). A pályázatok értékelése a felhívás szerinti horizontális ill. az adott VVK célterületre vonatkozó (jogcím és speciális) pontozási szempontok alapján történik rangsor állításával. A rendelkezésre álló keret alapján az MVH hozza meg a támogatási döntést, amitől kezdődően kezdhető meg a fejlesztés, a tevékenység. Kifizetési kérelmet évente 4x lehet benyújtani (jan. ápr., júl. okt., de beruházáshoz csak évi 2x, míg működési támogatáshoz évi 4x). Az első kifizetési kérelemhez csatolni kell az adóbejelentkezési lap másolatát, továbbá induló egyéni vállalkozó ügyfél esetén hatósági igazolást az egyéni vállalkozói igazolvány érvényességéről és az ügyfél egyéni vállalkozói tevékenységi köréről.

22 VVK LEADER CÉLTERÜLETEK I.
Együttműködés révén megvalósuló egységes arculat kialakítása és bevezetése Támogatás célja VölgyVidék védjegy, egységes arculat kialakítása és bevezetése. Egységes minősítési, minőségellenőrzési, földrajzi oltalmi árujelző rendszer kialakítása a VölgyVidék termékekre. Támogatható tevékenységek VölgyVidék arculatterv készítése, védjegy kialakítása, minősítési, minőségellenőrzési, földrajzi oltalmi árujelző rendszerterv készítése. Támogatást igénybevevő és támogatás mértéke önkormányzat (100%), nonprofit és egyház (80%), vállalkozás és magánszemély (60%) Támogatás legkisebb és legnagyobb mértéke: 1200 ill euró Jogosult települések: mind a 17 Alanyi és tárgyi feltételek VVK HACS logó alapján készítendő az arculatterv, a védjegy. Legalább 4 völgyvidéki partnert kell bevonni együttműködő félként. Csatolandó mellékletek Szándéknyilatkozat együttműködő partneri részvételről a projekt megvalósításában Részletes programterv Igazolható referencialista, ha van Vállalkozás esetén 3 hónapnál nem régebbi cégkivonat Értékelési szempontokhoz meghatározott nyilatkozatok

23 VVK LEADER CÉLTERÜLETEK II.
Kulturális, rekreációs és turisztikai szolgáltatások fejlesztése Támogatás célja 5.000 és fő közötti településeken megvalósuló komplex kulturális, rekreációs és borturisztikai szolgáltatások fejlesztése. Támogatható tevékenységek Alkotóházak építése, meglévők bővítése és szolgáltatásainak fejlesztése. A bor-, a gasztro- és a vízisport-turisztikai szolgáltatások fejlesztése. A lovasterápiai szolgáltatások eszközfejlesztése. A fenti fejlesztésekhez kapcsolódó marketingtevékenység. Támogatást igénybevevő és támogatás mértéke önkormányzat, nonprofit, egyház, vállalkozás és magánszemély (60%) Támogatás legkisebb és legnagyobb mértéke: 1200 ill euró Jogosult települések: Ercsi és Martonvásár Alanyi és tárgyi feltételek A kérelem benyújtásának időpontját megelőző legalább 2 évvel korábban bejegyzett szervezet, vagy a kérelem benyújtásának időpontját megelőző 2 évvel korábban a VölgyVidék LEADER térség településén bejegyzett állandó lakcímmel rendelkező természetes személy nyújthat be kérelmet, aki vállalja, hogy az első kifizetési kérelem benyújtásának időpontjáig egyéni vállalkozóként nyilvántartásba veteti magát. Csatolandó mellékletek Vállalkozás esetén 3 hónapnál nem régebbi cégkivonat Értékelési szempontokhoz meghatározott nyilatkozatok

24 VVK LEADER CÉLTERÜLETEK III.
Több település összefogásával megvalósuló rendezvények, táborok szervezése Támogatás célja Több település összefogásával megvalósuló kulturális és sport rendezvények szervezése. Kulturális örökségvédelemmel, művészeti tevékenységgel, helyi identitás megerősítésével, valamint környezet- és egészségvédelemmel kapcsolatos táborok szervezése, különös tekintettel a hátrányos helyzetű csoportokra. Támogatható tevékenységek Térségi szintű rendezvények, fesztiválok, táborok teljeskörű szervezése, megrendezése. Hozzájuk kapcsolódó előadások, fellépések szervezése, elszállásolás, infrastruktúrafejlesztés, eszközbeszerzés, marketingtevékenység. Támogatást igénybevevő és támogatás mértéke önkormányzat, nonprofit és egyház (100%), vállalkozás és magánszemély (60%) Támogatás legkisebb és legnagyobb mértéke: 1200 ill euró Jogosult települések: mind a 17 Alanyi és tárgyi feltételek Egy települést érintő, egy település által megvalósított rendezvény, tábor nem támogatható. A rendezvényen szerepeljen helyi, a VölgyVidék térségben lakó fellépő, előadó. A résztvevők száma tábor esetén min. 20 fő, rendezvény esetén min. 50 fő. Csatolandó mellékletek Szándéknyilatkozat völgyvidéki fellépőtől, előadótól Együttműködési megállapodás Részletes programterv Nyilatkozat arról, hogy tábor esetén a résztvevők száma eléri a 20 főt, míg rendezvény esetén az 50 főt. Vállalkozás esetén 3 hónapnál nem régebbi cégkivonat Értékelési szempontokhoz meghatározott nyilatkozatok

25 VVK LEADER CÉLTERÜLETEK IV.
A VölgyVidék térség fejlődését segítő tervek, tanulmányok készítése Támogatás célja Térségi szinten fontos fejlesztésekhez, beruházásokhoz a megvalósítás feltételeit is tartalmazó olyan tervek, tanulmányok készítése, amelyek szem előtt tartják a fenntarthatóságot és a környezeti szempontokat. Támogatható tevékenységek A VölgyVidék térség fejlesztésével kapcsolatos tanulmányok készítése. Megvalósíthatósági tanulmányok, környezeti tanulmányok, tervdokumentációk készítése. Támogatást igénybevevő és támogatás mértéke önkormányzat, nonprofit és egyház (80%) Támogatás legkisebb és legnagyobb mértéke: 1200 ill euró Jogosult települések: mind a 17 Alanyi és tárgyi feltételek A HVS-ben vagy a települési vagy a térségi (terület)fejlesztési koncepcióban, stratégiában nevesítve van a fejlesztési elképzelés. Csatolandó mellékletek VVK HACS elnökségi támogató határozat vagy legalább 2 polgármester által aláírt együttműködési megállapodás A tárgyi feltételeknél megadott dokumentum fedőlapja, tartalomjegyzéke és azon oldalainak másolata, amely alátámasztja a fejlesztési elképzelés abban való szereplését Tanulmány esetén részletes tanulmányterv Igazolható referencialista, ha van Értékelési szempontokhoz meghatározott nyilatkozatok

26 Köszönöm a figyelmet! Völgy Vidék Közösség 2473 Vál, Vajda J. u. 2
Tel\fax: Kapcsolat: Tóth Ferencné, Völgy Vidék Közösség elnöke Szendrői Júlia, vidékfejlesztési irodavezető Dr. Molnár Balázs, vidékfejlesztési tanácsadó Tel: 20\ Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "Vidékfejlesztési támogatások Völgy Vidék LEADER térség"

Hasonló előadás


Google Hirdetések