Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Befektetési alapok - kollektív befektetések

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Befektetési alapok - kollektív befektetések"— Előadás másolata:

1 Befektetési alapok - kollektív befektetések
dr. Krizsai János K&H Alapkezelő Rt. 2004. május 03.

2 Tartalom Szabályozás Jogi struktúrák Találkozási pontok
K&H Prezentáció © 2003

3 A befektetési alapkezelés lényege
kisbefektetői tőkebevonás, tőkekoncentráció alapkezelő  befektetési alap  befektetési jegyek  befektetők befektetés-kezelési szolgáltatás nyújtása, illetve igénybevétele

4 Kollektív befektetéskezelés jellemzői
Befektetési szolgáltató Befektetési alapkezelő Bizományosi tev. Portfoliókezelésvagyonkezelés Kollektív befektetéskezelés Több ügyfél azonos szerződési feltételek együttes kezelés előre meghatározott jogi keretek között cél: pf-kezelés igénybevé-tele, befektetés kezelés nyújtása volumen érdekeltség Egyedi ép-ra kötött blanketta szerződés tranzakciószám érdekeltség Egy ügyfél ép. csomagja egyedi szerződés elkülönített kezelés hozamérdekeltség

5 Kollektív befektetéskezelés európai összehangolása 1.
Fontosabb EU direktívák: 85/611 EGK irányelv (UCITS I.)- átruházható értékpapírokra vonatkozó kollektív befektetési vállalkozásokra (ÁÉKBV) vonatkozó törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések összehangolásáról 2001/107 EK ir-elv (UCITS III.) - 85/611/EGK ir-elv módosítása alapkezelő társaságok és az egyszerűsített tájékoztató szabályozása tekintetében 93/22 EGK ir-elv - az értékpapír befektetési szolgáltatásokról 89/298 EGK ir-elv- átruházható értékpapírok nyilvános ajánlattételekor közzéteendő tájékoztató összeállítására, vizsgálatára és terjesztésére vonatkozó követelmények összehangolásáról

6 Kollektív befektetés kezelés európai összehangolása 2.
Tagállamok kölcsönös bizalma - nemzeti felügyeletek megfelelő tevékenysége Ha az átruházható értékpapírokba fektető kollektív befektetési vállalkozás (UCITS, ÁÉKBV) megfelel a direktíva előírásainak (befektetési politika, allokációs szabályok stb.) a nemzeti felügyeletek európai „passport”- ot adnak. Európai „passport” egyszerűsíti a forgalomba hozatalt egy másik EU tagországban, nem szükséges teljes helyi engedélyezési folyamat relatíve egyszerűbb regisztrációs procedúra

7 ÁÉKBV Átruházható értékpapírokba fektető kollektív befektetési vállalkozás (UCITS) amelyek kizárólagos célja nyilvános tőkebevonás, átruházható értékpapírokba fektetés, kockázatmegosztás, befektetési jegyeiket tulajdonosok kérésére vásárolják, vagy váltják vissza Működhetnek: kötelmi jog alapján vagyonkezelő társaság által kezelt közös alapokként (common found) befektetési alapokra von. szabályok alapján - befektetési alapként társasági jog alapján - befektetési társaságokként (investment company)

8 Hazai szabályozástörténet
1991. évi LXIII tv. a befektetési alapokról 1990. évi VI. tv. egyes értékpapírok nyilvános forgalomba hozataláról és forgalmazásáról, valamint az értékpapír-tőzsdéről 1996. évi CXI. tv. Az értékpapírok forgalomba hozataláról, a befektetési szolgáltatókról és az értékpapír-tőzsdéről 2001. évi CXX. törvény a tőkepiacról (Tpt.) – egyes rendelkezések fokozatos hatálybalépése

9 Befektetési alapok a Tpt-ben
Tőkepiac egységes szerkezetű szabályozása Értékpapírok előállítása és forgalomba hozatala Befolyásszerzés nyilvánosan működő részvénytársaságokban Befektetési szolgáltatók, árutőzsdei szolgáltatók, tevékenységük engedélyezése, működése, Befektetők védelme Befektetési alapok Tőzsde Elszámolóházi, központi értéktári tevékenység Tőkepiacon tevékenységet folyatatókra vonatkozó egységes szabályok – Pénz- és Tőkepiaci Választottbíróság Tevékenység felügyelete

10 Az alapkezelési tevékenység felügyelete
Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete 1999. évi CXXIV. tv. Kormány irányítása alatt működő országos hatáskörű közigazgatási szerv felügyelete pénzügyminisztérium által. Tőkepiac egységes felügyelete összevont alapú felügyelet összefüggő vállalkozások között transzparens kockázatkezelés, Felügyelet elől ne legyen „eldugható”

11 Tevékenység és tőkeszükséglet a hazai szabályozásban

12 Szereplők és jogviszonyok
Forgalmazó megbízási Alapkezelő megbízási Képviseleti - törvényes - szervezeti Kártérítési fel -Tájékoztató bizományosi Kártérítési fel -Tájékoztató Alap Befektető tulajdonosi Jogi személyiséggel rendelkező vagyontömeg

13 Befektetési jegy mint értékpapír
a befektetési alap nevében (javára és terhére) Kibocsátó személye Tpt-ben meghatározott módon és alakszerűséggel Nyilvános ajánlattétel, jegyzés, folyamatos forgalmazás – nyíltvégű Dematerializált ép. - keletkeztetés Sorozatban kibocsátott Azonos névértékű, azonos jogokat biztosító sorozat Elállási jog Vagyoni és egyéb jogokat biztosító Befektető jogai Átruházható Értékpapírszámlán történő jóváírás Értékpapír Törvényi kellékek

14 Prudencia a szabályozásban - tranzakció
alapkezelő partner letétkezelő letétkezelő KELER Rt. forgalmazó Befektetők érdekében, alap nevében Egyenlő elbírálás elve Összesítetten, vagy külön Több alapot létrehozhat, elkülönített nyilvántartás befektető

15 Általános szerződési feltételek a forgalmazásban
Kezelési Szabályzat (KSz) – Tájékoztató melléklete Tpt. 236 § (1) KSz általános szerződési feltételek kibocsátása forgalomba hozatali feltétel tartalmi felépítése Felügyelet szerepe kibocsátáskor jóváhagyás módosításhoz is engedély - KIV. ÁSzF elfogadása a befektető által kifejezett: jegyzési ív, vagy szerződés aláírásával ráutaló mag.: Tájékoztató módosításakor - nem váltja vissza - hirdetmény KSz-ban rögzített fórumokon - határidők a módosítás hatálybalépésére ÁSzF megismerése a gyakorlatban marketing forgalmazó tájékoztatása együttműködés

16 Felelősség Kártérítési felelősség Felelősségvállaló nyilatkozat
kibocsátó és forgalmazó egyetemleges felelőssége, Tpt §: - információ elhallgatásával, tájékoztató félrevezető tartalmával - befektető szerződéstől való elállása (alapoknál csak jegyzésben) - eredménytelen jegyzés - tartam: 5 év, nem kizárható, nem korlátozható felelősség kibocsátó Tpt. 55 § : rendszeres és rendkívüli tájékoztatás elmaradásával, félrevezető tartalmával okozott kárért tőzsdei bevezetésben közreműködő befektetési szolgáltató felelőssége Felelősségvállaló nyilatkozat

17 Jogorvoslat Jogorvoslat a Ptk. alapján - megtámadási jog az ÁSzF tisztességtelen kikötése esetén sérelmet szenvedő fél közérdekű kereset - érintett valamennyi szerződésre kiterjed, KIV. egyéb érvénytelenségi okok pl.,: tévedés Ügyész többletjogai Tpt § alapján: cél a befektetők még szélesebb körű védelme keresetindítás kibocsátó, forgalmazó, bennfentes személy ellen szerződés érvénytelenségének megállapítása iránt Fővárosi Bíróság hatásköre és kizárólagos illetékessége Fogyasztóvédelmi szabályok alkalmazása Tpt. szerinti befektetési és kiegészítő bef-i szolgáltatások

18 Jogi konfliktusok lehetséges forrásai
Néhány tényező: alapkezelő és befektető érdekellentéte értékesítés jelentőségének növekedése erősödő konkurencia harc - EU csatlakozás összetettebb, kevésbé átlátható konstrukciók megjelenése Konfliktushelyzetek gyenge hozam megfelelő tájékoztatás hiánya - tetten érhető-e az alapkezelő fel-e? - marketing és értékesítés - marketing - tájékoztató - belső tájékoztató félrevezető v. szabályozottság és érdekeltség hamis tartalma, összhangja pü-i folyamatok gyenge átláthatósága - befektetők a pénzükkel szavaznak

19 Összegzés Jól szabályozott piac, Tisztességes szereplők
Letisztult rendszerek Jól kiépített ellenőrzési folyamat DE: Növekszik a jelentősége a lakossági megtakarításokban Új struktúrák és új szereplők megjelenése Ezért: Befektetővédelem új típusú, növekvő szerepe Felügyelet, szakmai szervezetek, bíróságok növekvő szerepe


Letölteni ppt "Befektetési alapok - kollektív befektetések"

Hasonló előadás


Google Hirdetések