Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Internettel kapcsolatos adatvédelmi kérdések Szabó Endre Győző Adatvédelmi Biztos Irodája 2003. november 20.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Internettel kapcsolatos adatvédelmi kérdések Szabó Endre Győző Adatvédelmi Biztos Irodája 2003. november 20."— Előadás másolata:

1 Internettel kapcsolatos adatvédelmi kérdések Szabó Endre Győző Adatvédelmi Biztos Irodája 2003. november 20.

2 Internet: nem jogmentes terület Nem kivétel az adatvédelmi törvény (1992. évi LXIII. törvény) hatálya alól Nem kivétel az adatvédelmi törvény (1992. évi LXIII. törvény) hatálya alól Adatvédelem szabályai és alapelvei vonatkoznak rá Adatvédelem szabályai és alapelvei vonatkoznak rá Álláspontját az adatvédelmi biztos 2001- ben ajánlásban foglalta össze Álláspontját az adatvédelmi biztos 2001- ben ajánlásban foglalta össze

3 Internet jellemzői (adatvédelmi szempontból): Nyilvános, elvileg bárki számára hozzáférhető, nincs tekintettel az országhatárokra Nyilvános, elvileg bárki számára hozzáférhető, nincs tekintettel az országhatárokra Megkönnyíti a közvéleményt érdeklő közérdekű információk megismerhetőségét Megkönnyíti a közvéleményt érdeklő közérdekű információk megismerhetőségét Olyan adatok is elérhetők általa, amelyek egy része nem valós, jogsértő cselekmények elkövetésére is teret enged Olyan adatok is elérhetők általa, amelyek egy része nem valós, jogsértő cselekmények elkövetésére is teret enged

4 Két alapfogalom Személyes adat: a meghatározott természetes személlyel kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés Személyes adat: a meghatározott természetes személlyel kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül a személyes adatok gyűjtése, felvétele és tárolása, feldolgozása, hasznosítása, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, törlése, megváltoztatása, további felhasználásának megakadályozása Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül a személyes adatok gyűjtése, felvétele és tárolása, feldolgozása, hasznosítása, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, törlése, megváltoztatása, további felhasználásának megakadályozása

5 Adatvédelem két nagy területe: Személyes adatok védelme: ebből a szempontból az Internet veszélyeket hordoz Személyes adatok védelme: ebből a szempontból az Internet veszélyeket hordoz A közérdekű adatok nyilvánossága felől közelítve pedig nagy lehetőségeket rejt magában A közérdekű adatok nyilvánossága felől közelítve pedig nagy lehetőségeket rejt magában

6 A személyes adatok védelméhez és a közérdekű adatok nyilvánosságához fűződő jog helye a jogrendben Alkotmányban rögzített jog mind a kettő, az alapvető jogok és kötelezettségek között foglalnak helyet Alkotmányban rögzített jog mind a kettő, az alapvető jogok és kötelezettségek között foglalnak helyet Korlátozására csak törvényben és kivételesen kerülhet sor Korlátozására csak törvényben és kivételesen kerülhet sor Formailag ugyanolyan védelmet élveznek, mint az élethez vagy emberi méltósághoz való jog Formailag ugyanolyan védelmet élveznek, mint az élethez vagy emberi méltósághoz való jog

7 Az adatkezelés célhoz kötöttségének elve Személyes adatot kezelni csak meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében lehet Személyes adatot kezelni csak meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében lehet Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie e célnak Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie e célnak

8 Adattovábbítás külföldre Érintett hozzájárulása, vagy törvényi felhatalmazás szükséges Érintett hozzájárulása, vagy törvényi felhatalmazás szükséges 2004. jan. 1-jétől: nemzetközi szerződés is lehetővé teheti 2004. jan. 1-jétől: nemzetközi szerződés is lehetővé teheti 2004. május 1-jétől az EU országaiba irányuló adattovábbítás belföldi adattovábbításnak minősül 2004. május 1-jétől az EU országaiba irányuló adattovábbítás belföldi adattovábbításnak minősül Harmadik országok: megfelelő védelmi szint további feltétel lesz Harmadik országok: megfelelő védelmi szint további feltétel lesz

9 Az érintett jogai Tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről Tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről Kérheti személyes adatainak helyesbítését, törlését Kérheti személyes adatainak helyesbítését, törlését Az adatkezelő köteles a tájékoztatást megadni, azt csak meghatározott esetekben tagadhatja meg. Az elutasított kérelmekről évente köteles tájékoztatni az adatvédelmi biztost Az adatkezelő köteles a tájékoztatást megadni, azt csak meghatározott esetekben tagadhatja meg. Az elutasított kérelmekről évente köteles tájékoztatni az adatvédelmi biztost

10 Végleges lemondás a személyes adatok védelméről semmis A Polgári Törvénykönyv szerint: a jogképességet korlátozó jognyilatkozat semmis A Polgári Törvénykönyv szerint: a jogképességet korlátozó jognyilatkozat semmis Ha az érintett hozzájárul személyes adatainak kezeléséhez, nem veszíti el az előbb bemutatott jogosultságait (kérheti adatai törlését, helyesbítését) Ha az érintett hozzájárul személyes adatainak kezeléséhez, nem veszíti el az előbb bemutatott jogosultságait (kérheti adatai törlését, helyesbítését)

11 Esztergomi „ketchupos bombamerénylet-kísérlet” Megyei rendőr-főkapitányság ügyészi ellenjegyzéssel kérte az Internet- szolgáltatóktól az előfizetők adatait Megyei rendőr-főkapitányság ügyészi ellenjegyzéssel kérte az Internet- szolgáltatóktól az előfizetők adatait Az Internet-hozzáférést biztosító cég távközlési szolgáltatónak minősül, tehát az adatkérés jogszerűnek bizonyult Az Internet-hozzáférést biztosító cég távközlési szolgáltatónak minősül, tehát az adatkérés jogszerűnek bizonyult

12 „Felássuk az Újpest pályáját”- ügy Focifórum hozzászólója nem adta meg adatait Focifórum hozzászólója nem adta meg adatait Akaratán kívül rögzíti a szerver a hozzászólás eredetére utaló adatokat Akaratán kívül rögzíti a szerver a hozzászólás eredetére utaló adatokat Szerveren tárolt adatok személyes adatoknak minősülnek, kezelésükhöz törvényi felhatalmazásra, vagy az érintett hozzájárulására van szükség Szerveren tárolt adatok személyes adatoknak minősülnek, kezelésükhöz törvényi felhatalmazásra, vagy az érintett hozzájárulására van szükség

13 Különbség a két eset között Az első esetben a rendőrség elérési szolgáltatót keresett meg, amely távközlési szolgáltatónak minősül - kezelheti az előfizetők adatait Az első esetben a rendőrség elérési szolgáltatót keresett meg, amely távközlési szolgáltatónak minősül - kezelheti az előfizetők adatait A tartalomszolgáltató nem távközlési szolgáltató, és mivel a hozzászólók hozzájárulása is hiányzott, az adattovábbítás jogszerűtlen lett volna A tartalomszolgáltató nem távközlési szolgáltató, és mivel a hozzászólók hozzájárulása is hiányzott, az adattovábbítás jogszerűtlen lett volna

14 E-mail cím általában személyes adatnak minősül Minden olyan esetben, amelyben meghatározott természetes személlyel hozható kapcsolatba Minden olyan esetben, amelyben meghatározott természetes személlyel hozható kapcsolatba Csak a cég, intézmény nevét tartalmazó e- mail cím nem Csak a cég, intézmény nevét tartalmazó e- mail cím nem

15 Spamming Kéretlen kereskedelmi célú üzenetek küldése ma tilos Magyarországon Kéretlen kereskedelmi célú üzenetek küldése ma tilos Magyarországon Csak azoknak az e-mail címére küldhető spam, akik előzetesen ahhoz hozzájárultak Csak azoknak az e-mail címére küldhető spam, akik előzetesen ahhoz hozzájárultak Tájékoztatni kell a címzettet az üzenet eredetéről, és arról, hogy hol tilthatja meg további reklámok küldését Tájékoztatni kell a címzettet az üzenet eredetéről, és arról, hogy hol tilthatja meg további reklámok küldését Nyilvántartást kell vezetni azokról, akik hozzájárultak ahhoz, hogy számukra reklámokat küldjenek Nyilvántartást kell vezetni azokról, akik hozzájárultak ahhoz, hogy számukra reklámokat küldjenek

16 Munkahelyi e-mailek Cég ügyeinek intézésére szolgáló e-mail címek: a munkáltató betekinthet az ezen folytatott levelezésbe Cég ügyeinek intézésére szolgáló e-mail címek: a munkáltató betekinthet az ezen folytatott levelezésbe Személyes használatra adott e-mail cím: a munkáltató nem tekinthet be, tartalmát nem ismerheti meg, ahogyan a telefonbeszélgetéseket sem hallgathatja le Személyes használatra adott e-mail cím: a munkáltató nem tekinthet be, tartalmát nem ismerheti meg, ahogyan a telefonbeszélgetéseket sem hallgathatja le

17 Web-lapok látogatása Személyes adat, hogy milyen Web- oldalakat látogat a munkavállaló Személyes adat, hogy milyen Web- oldalakat látogat a munkavállaló Ha a munkáltató nem kötötte ki, hogy csak a munkavégzéshez használható az Internet, nem ellenőrizhetők ezek az adatok Ha a munkáltató nem kötötte ki, hogy csak a munkavégzéshez használható az Internet, nem ellenőrizhetők ezek az adatok Ha van ilyen tartalmú munkáltatói utasítás, megadottnak tekintendő az érintett hozzájárulása ezen adatok megismeréséhez Ha van ilyen tartalmú munkáltatói utasítás, megadottnak tekintendő az érintett hozzájárulása ezen adatok megismeréséhez

18 IP-cím Akkor minősül személyes adatnak, ha meghatározott természetes személlyel hozható kapcsolatba, vagy ez a kapcsolat helyreállítható Akkor minősül személyes adatnak, ha meghatározott természetes személlyel hozható kapcsolatba, vagy ez a kapcsolat helyreállítható

19 Köszönöm a figyelmet! dr. Szabó Endre Győző szaboe@obh.hu


Letölteni ppt "Internettel kapcsolatos adatvédelmi kérdések Szabó Endre Győző Adatvédelmi Biztos Irodája 2003. november 20."

Hasonló előadás


Google Hirdetések