Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

1 A 2009. évi kistérségi közszolgáltatás-szervezés és ellátás Budaörs Kistérség Többcélú Társulása 2009. január 30.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "1 A 2009. évi kistérségi közszolgáltatás-szervezés és ellátás Budaörs Kistérség Többcélú Társulása 2009. január 30."— Előadás másolata:

1 1 A 2009. évi kistérségi közszolgáltatás-szervezés és ellátás Budaörs Kistérség Többcélú Társulása 2009. január 30.

2 2 Kistérségi szintű közszolgáltatási együttműködések szakterületei Közoktatás - Intézményi - pedagógiai szakszolgálati Szociális alapszolgáltatás - családsegítés - házi segítségnyújtás - szociális étkeztetés - jelzőrendszeres házi segítségnyújtás - nappali ellátás (idősek, hajléktalanos, fogyatékosok) - támogató szolgálat (2009-től nem alapszolgáltatás) Gyermekjóléti alapellátás - gyermekjóléti szolgálat Belső ellenőrzés

3 3 Közoktatás Közoktatási intézményi: Sóskút-Pusztazámor közoktatási intézményfenntartó társulás (2005) Közoktatási szakszolgálati: nevelési tanácsadás, (teljes kistérségben, szolgáltató: Budaörsi Nevelési Tanácsadó) logopédia (teljes kistérségben, koordináló: Budaörsi Logopédiai Intézet)

4 4 Szociális alapszolgáltatások családsegítés (budaörsi mikrotérség: BTT Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat, budakeszi mikrotérség: Híd Szociális és Gyermekjóléti Intézményi Társulás, Máltai Szeretetszolgálat közreműködésével Herceghalmon, Pátyon, Telkiben ), házi segítségnyújtás (budaörsi mikrotérség: BTT Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat, budakeszi mikrotérség: Híd Szociális és Gyermekjóléti Intézményi Társulás, Máltai Szeretetszolgálat közreműködésével Herceghalmon, Pátyon, Telkiben ), szociális étkeztetés (budaörsi mikrotérség: BTT Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat, budakeszi mikrotérség: Híd Szociális és Gyermekjóléti Intézményi Társulás, Máltai Szeretetszolgálat közreműködésével Herceghalmon, Pátyon, Telkiben ), idősek nappali ellátása (Sóskút, Pusztazámor: BTT Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat, budakeszi mikrotérség: Híd Szociális és Gyermekjóléti Intézményi Társulás, Biatorbágy: Boldog Gizella Alapítvány, Törökbálint: Arany Alkony Kht.)

5 5 Szociális alapszolgáltatások jelzőrendszeres házi segítségnyújtás (teljes kistérségben, az ellátó intézményekhez rendelve, külső szolgáltató közreműködésével) hajléktalanok nappali ellátása (teljes kistérség, szolgáltató: érdi Átmeneti Ellátást Biztosító Központ) hajléktalanok átmeneti ellátása (teljes kistérség, szolgáltató: érdi Átmeneti Ellátást Biztosító Központ) támogató szolgáltatás (Budaörsi mikrotérség: BTT Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat, Budakeszi, Budajenő: IRMÁK Kht., Biatorbágy: Boldog Gizella Alapítvány, Páty, Telki, Herceghalom: Máltai Szeretetszolgálat) fogyatékosok nappali ellátása (teljes kistérségben, Budaörsi központtal)

6 6 Gyermekjóléti alapellátás Gyermekjóléti szolgálat (budaörsi mikrotérség: BTT Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat, budakeszi mikrotérség: Híd Szociális és Gyermekjóléti Intézményi Társulás, Máltai Szeretetszolgálat közreműködésével Herceghalmon, Pátyon, Telkiben ),

7 7 Belső ellenőrzés a kistérség 8 településére (Biatorbágyon, Budaörsön rendelkezésre állás), a Kistérségi Iroda szervezésében

8 8 Jogszabályi változások Közoktatás A 2009. évi költségvetési törvény 8. mellékletet értelmében a kistérségi közoktatási normatíva (intézményi és szakszolgálati) igénybevételére a többcélú kistérségi társulás nem jogosult, ha: - a többcélú kistérségi társulás Közokt. tv. 85. §-ának (4) bekezdése szerinti – két évnél nem régebben felülvizsgált – önálló intézkedési tervében foglaltakat nem tarja be, - amennyiben a kistérségben lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező gyermek, tanuló beiskolázása meghiúsul, - a Kiegészítő szabályok szerinti osztálylétszámoknak nem felel meg, - az intézményi társulás által fenntartott intézmények nem egy OM azonosító számon vannak nyilvántartva, -

9 9 Közoktatás - ha az intézményi társulás székhelye nem azonos a közösen fenntartott intézmény székhelyével, - ha az intézményi társulásban részt vevő önkormányzat a társult feladatra a közösen fenntartott intézményen kívül még önállóan is tart fenn intézményt (pl: egy településnek két óvodája van, de csak az egyiket vitte be intézményfenntartó társulásba), - kistelepülési tagintézményi támogatás csak akkor igényelhető, ha a tagintézményben is biztosított az, hogy a foglalkozásokat, tanítási órákat a Közokt. tv-ben meghatározott végzettséggel és szakképzettséggel rendelkező pedagógusok tartják meg.

10 10 Pedagógiai szakszolgálat - 2009-től megszűnik a „szakember közös foglalkoztatásával” történő kistérségi feladatellátás lehetősége, a pedagógiai szakszolgálati feladatok (nevelési tanácsadás, logopédia, gyógytestnevelés, konduktív pedagógia stb.) csak szakszolgálati intézménnyel kötött megállapodás útján látható el. Szociális alapszolgáltatások - 2010-től az ellátási szerződéssel és a külön megállapodással ellátott feladatok nem részesülhetnek kistérségi normatív támogatásban, csak a társulás által vagy intézményi társulás által fenntartott intézmények útján ellátott feladatok - ágazati jogszabályt (szoc. törvény és végrehajtó rendelkezései) úgy módosították, hogy összekapcsolták a házi segítségnyújtás és a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás ellátását. Azaz csak az a szolgáltató nyújthat jelzőrendszeres házi segítségnyújtást, amely egyúttal a házi segítségnyújtást is biztosítja. E mellett a kihelyezett jelzőkészülékek számát 1:3 arányban korlátozták a házi segítségnyújtáshoz viszonyítva.

11 11 A BTT központi költségvetésből származó normatív támogatása 2009-ben Költségvetési törvény 3. sz. melléklete szerinti támogatás (intézményfenntartáshoz kapcsolódó alapnormatíva): 43.007.510 Ft Költségvetési törvény 8. sz. melléklete szerinti támogatás (kistérségi normatíva): 98.644.630 Ft (ebből önkormányzatokhoz közvetlenül átutalásra kerül: 53.201.150 Ft, BTT által fenntartott intézménynél marad a szoc. feladatellátásra: 45.443.480 Ft) Támogató szolgálat működtetésére elnyert támogatás: 8.040.000 Ft

12 12 Köszönjük a figyelmet ! Egri Péter, irodavezető Kardos Gabriella, irodavezető-helyettes www.budaorsikisterseg.hu


Letölteni ppt "1 A 2009. évi kistérségi közszolgáltatás-szervezés és ellátás Budaörs Kistérség Többcélú Társulása 2009. január 30."

Hasonló előadás


Google Hirdetések