Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

„21. századi közoktatás – fejlesztés, koordináció” TÁMOP-3.1.1-08/1-2008-0002 számú kiemelt projekt „21. századi közoktatás – fejlesztés, koordináció”

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "„21. századi közoktatás – fejlesztés, koordináció” TÁMOP-3.1.1-08/1-2008-0002 számú kiemelt projekt „21. századi közoktatás – fejlesztés, koordináció”"— Előadás másolata:

1 „21. századi közoktatás – fejlesztés, koordináció” TÁMOP-3.1.1-08/1-2008-0002 számú kiemelt projekt „21. századi közoktatás – fejlesztés, koordináció” TÁMOP-3.1.1-08/1-2008-0002 számú kiemelt projekt A közoktatás-fejlesztési „ jó gyakorlatok” rendszerkörnyezete

2 „21. századi közoktatás – fejlesztés, koordináció” TÁMOP-3.1.1-08/1-2008-0002 számú kiemelt projekt A TÁMOP közoktatás-fejlesztési prioritásai A kulcskompetenciák hatékony fejlesztése, a kompetencia alapú oktatás módszertani kultúrájának meghonosítása A területi különbségek és a szegregáció csökkentése, törekvés az egyenlő hozzáférés biztosítására A teljesítmények mérése - alulteljesítés esetén beavatkozás Hálózati tanulás támogatása és szolgáltatások biztosítása („jó gyakorlatok”) TÁMOP 3.1.4 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - innovatív intézményekben

3 „21. századi közoktatás – fejlesztés, koordináció” TÁMOP-3.1.1-08/1-2008-0002 számú kiemelt projekt. A hálózati tanulás kultúrájának megerősítése szükséges ahhoz,hogy teljesíthetők legyenek az ÚMFT Társadalmi Megújulás Operatív Programjának stratégiai elvárásai

4 „21. századi közoktatás – fejlesztés, koordináció” TÁMOP-3.1.1-08/1-2008-0002 számú kiemelt projekt A várt hálózati tevékenységek kulcsszavai: – fejlesztéskoordinációs hálózat – referencia-intézmények – „jó gyakorlatok” – saját innováció – „biztos kezdet” házak, óvodák – felsőoktatási gyakorlóhelyek/partnerintézmények – konzorciumok – regionális koordináló szervezetek

5 „21. századi közoktatás – fejlesztés, koordináció” TÁMOP-3.1.1-08/1-2008-0002 számú kiemelt projekt SZOLGÁLTATÓI KOSÁR Helyzetelemezés Képzés Mentorálás Hálózati tanulás Programcsomagok Esélyegyenlőség Jó gyakorlatok Folyamat-tanácsadás Önfejlesztés Egységes iskola intézmények pedagógusok gyermekek, tanulók társ ellátórendszerek fenntartók szülők civil partnerek Regionális hálózat 3.2.2 3.1.2 Új programok kompetencia- területekre Komplex természet- tudomány Aktív állampolgárság A tanulás tanulása Vállalkozói készségek… Szolgál- tatók Fenntartói, intézményi pályázatok Kompetencia és esély 3.1.4 (…) Fel- készített szakértők Referencia Intézmé- nyek. Kiemelt projekt 3.1.1 Más kiemelt projektek: 3.1.8 ; 3.3.1…

6 „21. századi közoktatás – fejlesztés, koordináció” TÁMOP-3.1.1-08/1-2008-0002 számú kiemelt projekt Intézményi innovációk - Oktatásszervezési eljárások beépítése – kötelező Új tanulásszervezés, módszertan, tantárgyi integráció a helyi tantervben; indikátor - A „jó gyakorlatok” átvétele – egy adaptáció kötelező Legfeljebb három díjazható - Saját innováció – opcionális A pedagógusközösség fejlesztő munkájának eredménye (dokumentált, a célok szolgálatában áll)

7 „21. századi közoktatás – fejlesztés, koordináció” TÁMOP-3.1.1-08/1-2008-0002 számú kiemelt projekt A „jó gyakorlat” definíciója a TÁMOP fejlesztési környezetében Olyan innovatív folyamat, módszer, cselekvés, eszközhasználat együttese, amely az intézményi gyakorlatban, működésében megtapasztalható. Több éve sikeresen és hatékonyan alkalmazott, kipróbált, ezért eredményesen adaptálható, fenntartható, fejleszthető, dokumentálható. Az átvett innováció a továbbiakban a felhasználók által is elismert szolgáltatásként képes működni.

8 „21. századi közoktatás – fejlesztés, koordináció” TÁMOP-3.1.1-08/1-2008-0002 számú kiemelt projekt A referencia-intézmény definíciója Egyedi, működésében koherens, más intézmények számára is példaértékű, gyermekközpontú pedagógiai, szervezeti innovációval, gyakorlattal rendelkező és ezt publikálni, valamint szolgáltatásaiban átadni képes intézmény. A referencia-intézmény több - akár összefüggő-, jó gyakorlat gazdája, alkalmazója

9 „21. századi közoktatás – fejlesztés, koordináció” TÁMOP-3.1.1-08/1-2008-0002 számú kiemelt projekt Honnan választható „jó gyakorlat”? Mi a Kosár funkciója?

10 „21. századi közoktatás – fejlesztés, koordináció” TÁMOP-3.1.1-08/1-2008-0002 számú kiemelt projekt „Jó gyakorlat” a TÁMOP 3.1.4-es pályázatban A pályázat megvalósítása során legalább egy „jó gyakorlat” adaptációja kötelező Egy-egy „jó gyakorlat”-ra fordítható forrás maximum 600 ezer Ft Az átvevő intézmény is részesülhet a forrásból Cél a hálózati tanulás Az átvett” jó gyakorlatok”-nak be kell épülnie az átvevő intézmény gyakorlatába

11 „21. századi közoktatás – fejlesztés, koordináció” TÁMOP-3.1.1-08/1-2008-0002 számú kiemelt projekt Jó gyakorlatokra elszámolható költségek A TÁMOP 3.1.4-es pályázat mellékletei alapján (Szolgáltatói kosár és Költségvetési specifikáció 11.b. pontja) egy - egy jó gyakorlat átvételekor az alábbi költségek számolhatók el (legfeljebb összesen 600.000 Ft): Hospitálás: a fogadóintézmény/referenciahely pedagógusának bemutató órára, foglalkozásra, tanácsadásra számított óradíja (vásárolt szolgáltatás) A küldő intézmény pedagógusainak helyettesítésével, utazásával kapcsolatban felmerülő költségek Műhelymunkával, konzultációkkal kapcsolatos személyi és dologi költségek Felmerülő felhasználási jogok megvásárlása * (itt számolható el maga a pedagógiai ötlet) Kiküldetési költség ( a 3.1.4 költségvetési specifikáció 3. pont IV. rész alapján )

12 „21. századi közoktatás – fejlesztés, koordináció” TÁMOP-3.1.1-08/1-2008-0002 számú kiemelt projekt Ami nem, vagy nem itt számolható el A szoftverek és egyéb tárgyi eszközök (pl. logikai készlet, kísérleti eszközök, szoftverek) megvásárlása itt nem elszámolható, a „ jó gyakorlat”-ot vásárló intézmény erre nem kötelezhető Ezért azokat a „jó gyakorlat”-okat, amelyek pl. szoftverek megvásárlási költségeit tartalmazzák, átdolgozásra javasoljuk, a fent leírtak szerint. A „jó gyakorlat” beszerzés megállapodáson alapuló folyamat: az átvevőnek a pályázati eszközbeszerzési forrásból is, saját forrásból is van módja az alkalmazás feltételeit biztosítani. De: a Gazdának ezt a költség szükségletet be kell mutatnia (fenntarthatóság, eszközigény).

13 „21. századi közoktatás – fejlesztés, koordináció” TÁMOP-3.1.1-08/1-2008-0002 számú kiemelt projekt A „jó gyakorlat” átadása Az átadó és az átvevő státusza A „jó gyakorlat” definiálása, dokumentálása A „jó gyakorlat” minősítése Az Educatio Kft. http//kosar.educatio.hu felületen a szolgáltató intézmény nyilvánossá teheti a jó gyakorlatát

14 „21. századi közoktatás – fejlesztés, koordináció” TÁMOP-3.1.1-08/1-2008-0002 számú kiemelt projekt „ Jó gyakorlatok” közzétételének feltétele a Szolgáltatói kosárban REGISZTRÁLT JÓ GYAKORLAT Az Educatio Kft. http//kosar.educatio.hu felületen a szolgáltató intézmény regisztrál Egy szolgáltató több „jó gyakorlat”-ot is feltölthet A felület hiánytalan kitöltése Postázás az Educatio Kft.-nek Az Educatio Kft. munkatársai vizsgálják a megfelelőséget (formai és szakmai feltételeknek eleget tesz-e) Esetleges hiánypótlás teljesítése Educatio Kft. besorolja és nyilvánossá teszi a regisztrált „jó gyakorlat”-ot

15 „21. századi közoktatás – fejlesztés, koordináció” TÁMOP-3.1.1-08/1-2008-0002 számú kiemelt projekt „Jó gyakorlat ” feltöltése

16 „21. századi közoktatás – fejlesztés, koordináció” TÁMOP-3.1.1-08/1-2008-0002 számú kiemelt projekt A szolgáltató intézmény postázza a kinyomtatott és aláírt űrlapot Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. Közoktatási Igazgatóság Hálózatkoordinációs Iroda 1134 Budapest, Váci út 37. Postacím: 1538 Budapest, Pf. 496

17 „21. századi közoktatás – fejlesztés, koordináció” TÁMOP-3.1.1-08/1-2008-0002 számú kiemelt projekt A megfelelőség vizsgálata Az Educatio Kft. munkatársai ellenőrzik az adatok helyességét és vizsgálják a megfelelőséget formai feltételek szakmai feltételek (régióban felelős koordinátor a konzulens párjával – ellenőrző lista kitöltése alapján - közzétehetőnek tartja) a Szolgáltatói kosár felületén a papír alapú dokumentáció beérkezését követő maximum 7 munkanapon belül nyilvános lesz a felületen a „jó gyakorlat” szükség esetén hiánypótlás kérése

18 „21. századi közoktatás – fejlesztés, koordináció” TÁMOP-3.1.1-08/1-2008-0002 számú kiemelt projekt Publikus „jó gyakorlat” (nyilvános) szakmai minősítése Országosan egységes szempontrendszer alkalmazásával Célja: annak megállapítása, hogy a feltöltött adattartalom és a gyakorlat összhangja megvalósul-e Minősített: pozitív elbírálás, nyilvános marad Felfüggesztett: negatív elbírálás, nem marad nyilvános Feltöltő felületen módosítás

19 „21. századi közoktatás – fejlesztés, koordináció” TÁMOP-3.1.1-08/1-2008-0002 számú kiemelt projekt Konkrét eredmények és tapasztalatok.

20 „21. századi közoktatás – fejlesztés, koordináció” TÁMOP-3.1.1-08/1-2008-0002 számú kiemelt projekt Postán beérkezett „Jó gyakorlatok” Dél-Alföld: 37 Észak-Alföld: 7 Észak-Magyarország: 13 Közép-Magyarország: 37 Közép-Dunántúl: 8 Nyugat-Dunántúl: 4 Dél-Dunántúl: 4

21 „21. századi közoktatás – fejlesztés, koordináció” TÁMOP-3.1.1-08/1-2008-0002 számú kiemelt projekt Amire az eddigi értékelői tapasztalatok alapján különösen figyelni kell I. A tulajdonos megnevezése: az előértékelő nem ellenőrzi Az alkalmazási terület megjelölése: a „jó gyakorlat” leírásában igazolódnia kell a megjelölt területnek A cél meghatározása: az elérendő állapot megfogalmazása A „Jó gyakorlat” egyedisége: egyedi, ha új fejlesztés eredménye és egyedi, ha újdonságot jelent az intézmény életében

22 „21. századi közoktatás – fejlesztés, koordináció” TÁMOP-3.1.1-08/1-2008-0002 számú kiemelt projekt Amire az eddigi értékelői tapasztalatok alapján különösen figyelni kell II. A működés eredményességének ellenőrzése és értékelése: a „jó gyakorlat” beválásának értékelése az intézményben A referenciák megjelölése: pontos, azonosítható hivatkozások külső partnerek elégedettségére vagy a hasznosulás tapasztalatainak leírása A költségvetés tételekre bontása: minden megjelölt költségtípust be kell árazni

23 „21. századi közoktatás – fejlesztés, koordináció” TÁMOP-3.1.1-08/1-2008-0002 számú kiemelt projekt Amire az eddigi értékelői tapasztalatok alapján különösen figyelni kell III. A „jó gyakorlat” definíciója: kapcsolódnia kell a TÁMOP célokhoz Az Amennyiben… kezdetű mondatokra nem kötelező válaszolni, de a TÁMOP pályázati célok megvalósulása szempontjából kulcsfontosságúak. Ügyelni kell arra, hogy a „jó gyakorlat” leírása közérthető legyen. HEFOP-os pályázat során fejlesztett „jó gyakorlatok” tulajdonosai feltétlenül olvassák el az OKMT közleményét: kosar.educatio.hu – intézményi innováció – „Jó gyakorlatok” - leírás

24 „21. századi közoktatás – fejlesztés, koordináció” TÁMOP-3.1.1-08/1-2008-0002 számú kiemelt projekt Panaszkezelés A felfüggesztett, elutasított jó gyakorlatok tulajdonosai élhetnek a lehetőséggel. A tanács tagjai: az Educatio Kft. és a TÁMOP 3.2.2 régiós partnerszervezetek delegáltjai paritásos alapon A testület döntésének megalapozásához szakértőket vehet igénybe.

25 „21. századi közoktatás – fejlesztés, koordináció” TÁMOP-3.1.1-08/1-2008-0002 számú kiemelt projekt Köszönöm figyelmüket!


Letölteni ppt "„21. századi közoktatás – fejlesztés, koordináció” TÁMOP-3.1.1-08/1-2008-0002 számú kiemelt projekt „21. századi közoktatás – fejlesztés, koordináció”"

Hasonló előadás


Google Hirdetések