Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

# Közúti ITS projektek értékelésének, költség-haszon elemzésének módszertana 1 Hladon Andrea, Perjés Tamás COWI Magyarország Tanácsadó és Tervező Kft.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "# Közúti ITS projektek értékelésének, költség-haszon elemzésének módszertana 1 Hladon Andrea, Perjés Tamás COWI Magyarország Tanácsadó és Tervező Kft."— Előadás másolata:

1 # Közúti ITS projektek értékelésének, költség-haszon elemzésének módszertana 1 Hladon Andrea, Perjés Tamás COWI Magyarország Tanácsadó és Tervező Kft.

2 # Tartalom 1.Bevezetés: az ITS projektek értékelésének szükségessége 2.Az értékelésmenedzsment a teljes életciklusban, Ex-ante és ex-post értékelések hasznai 3.Jellemző hibák az ITS projektek bevezetésénél, és javasolt megoldások 4.Értékelési módszertan gyakorlata, nemzetközi tapasztalatok (IBEC) 5.A CONNECT projektben elért eredmények, a TEMPO/CBA értékelési útmutató ismertetése o TEMPO értékelési útmutató által ajánlott formátum, tartalom o TEMPO indikátor-jegyzék o Költség-haszon elemzés indokoltsága o Uniós, hazai gyakorlat alkalmazása o Példák értékelésekre 2

3 # 1. Bevezetés: az ITS projektek értékelésének szükségessége A projekt hasznosságáról meg kell győzni a beruházót (támogatót), leendő kezelőt, üzemeltetőt, valamint a közlekedőket. Haszon>Költség  Beszerzési költség függ a megrendelt darabszámtól és a szállítótól  Szoftverköltségek szélsőségesen változóak  Beüzemelés költsége, oktatás, személyreszabás  Harmonizáció az új/meglévő elemekkel  Üzemeltetés költsége  Fejlesztés szükséges az élettartam során  …és az élettartam végét közvetlenül megelőzően  Haszon: csak megfelelő értékelési folyamat eredményeként állapítható meg az egyedi rendszerek valódi hasznossága 3

4 # 2. Az értékelésmenedzsment a teljes életciklusban Ex-ante és ex-post értékelések hasznai CÉL=EREDMÉNY ha CÉL<>EREDMÉNY-> JAVÍTÁS 4 Előtte vizsgálat szükséges, ha: EU támogatású projekt (közreműködő szervezet/IH számára) Bizonytalan a megvalósítás műszaki változata vagy hasznossága igazolandó(kedvezményezett, felsővezetők számára) Utólagos vizsgálathoz minimum: kezdeti helyzet felmérése Utána vizsgálat szükséges, ha: EU támogatású projekt (min. 5 éves eredménykövetés és jelentési kötelezettség) A beruházó számára kérdés, hogy a projekt Valóban elérte a kívánt célt, elvárt hasznokat; Működése megbízható, megfelelő, és a rendszert tényleg használják; A pénzügyi kereteket hatékonyan és átlátható módon használták fel; A bevezetéshez marketing eszközök támogatására.

5 # 3./a Jellemző hibák az ITS projektek bevezetésénél, és negatív hatásuk –Túl-, alulspecifikált kiírások -> Magas telepítési költség –Tanulási időszükséglet ignorálása –Fenntartás, üzemeltetési költségek „elspórolása” –Gyors elévülés beállítása, mint a rendszer hibája –Hosszú távú tervezés hiánya –Összehangoltság hiánya, szigetszerű fejlesztések –Közbeszerzések tárgykörének összemosása -> felelősség elvész az alvállalkozói szinten 5

6 # 3./b Megoldási lehetőségek –Különválasztott közbeszerzés (beton ≠ vezeték) –Gondos tervezés:  Átgondolt beruházások, koncepció kidolgozása már az IVS- ekben,  hosszú távú fejlesztési tervek  HITS használata (Hungarian ITS Framework Architecture – Magyar ITS keretszerkezet) –Megfelelő kontrol melletti bevezetés –Különválasztott mérnöki (ellenőri) tevékenység (útügyi műszaki ellenőr ≠ ITS műszaki ellenőr) –Karbantartás kiszervezése, illetve üzemeltetési költség biztosítása –Előzetes és utólagos értékelések: hasznosság igazolása  TEMPO/CBA értékelési útmutató 6

7 #  TEN-T első tapasztalatai a VIKING projektben  TEMPO (Trans-European Intelligent Transport Systems) Evaluation Group: a tapasztalatok összegyűjtése  EasyWay mindent átfogó, „esernyő” szabályozás, korábbi értékelések gyűjtőhelye: www.easyway-its.eu /EG5: Evaluation Group/TEMPO final evaluation documents (160 db értékelés) www.easyway-its.eu  IBEC (GB) International Benefits, Evaluation and Costs WG www.ibec-its.co.uk www.ibec-its.co.uk  RITA (US) Research and Innovative Technology Administration www.itsbenefits.its.dot.gov www.itsbenefits.its.dot.gov 7 4. Értékelési módszertan gyakorlata, nemzetközi tapasztalatok (IBEC)

8 # o TEMPO értékelés útmutató által ajánlott tartalom 8 5./a CONNECT projektben elért eredmények

9 # o Formátum: 9 5./a CONNECT projektben elért eredmények

10 # o TEMPO indikátor-jegyzék o Ajánlott indikátorok:  utazási idő, (eljutási idő)  haladási sebesség,  forgalombiztonsági (baleseti) helyzet,  környezetre gyakorolt hatások, és  jármű-üzemköltségek. o Példák értékelésekre 10 5./a CONNECT projektben elért eredmények

11 # o CBA: Cost Benefit Analysis 11 5./b CONNECT projektben elért eredmények: CBA CBA értékelési útmutató ismertetése o Uniós, hazai gyakorlat alkalmazása kontra ITS jellemzők o Változatelemzés: Költség-haszon elemzés, költség-hatékonyság elemzés és több szempontú értékelés o Pénzügyi elemzés: a projekt pénzügyi teljesítmény mutatóinak értékelése, pénzügyi fenntarthatóság vizsgálata o A közgazdasági költség-haszon elemzés magában foglalja  a pénzügyi költségek összegzését,  a közgazdasági költségek becslését, amelyhez szükségesek –költségvetési (fiskális) kiigazítások, –piaci árról való áttérés elszámoló árra, –externális hatások figyelembe vétele, továbbá  a projekt hasznainak becslését és számszerűsítését,  és a fentiekből közgazdasági teljesítménymutatók számítását.

12 # Számszerűsíthető (Ft-ban, Euróban kifejezhető) hasznok:  Utazási idő megtakarítás (eljutási idő megtakarítás)  Baleseti kockázat változása  Jármű üzemköltség változása  Környezeti hatások változása (zajterhelés, légszennyezés, éghajlatváltozás) Klasszikus projekt (pl. új út építése): haszon=f(jkm) Klasszikus ITS projekt (pl. forgalomirányítás): haszon=f(sebesség, regularitás) 12 5./b CONNECT projektben elért eredmények: CBA értékelési útmutató

13 #  Utazási idő megtakarítás 13 5./b CONNECT projektben elért eredmények: CBA értékelési útmutató

14 #  Baleseti kockázat változása, klasszikus megoldás: (jkm) Az ITS bevezetése csökkenti a balesetek kialakulását, tapasztalati számok alkalmazhatók, példaértékelésekből. 14 5./b CONNECT projektben elért eredmények: CBA értékelési útmutató Baleseti sérülés, károsodás jellegeFajlagos baleseti érték, 2008 Halálozás303,25 millió Ft/áldozat Súlyos sérülés21,04 millió Ft/sérült Könnyű sérülés1,51 millió Ft/sérült Csak anyagi károsodás0,70 millió Ft/baleset

15 #  Jármű üzemköltség változása 15 5./b CONNECT projektben elért eredmények: CBA értékelési útmutató

16 # Környezeti hatások változása:  Zajterhelés  Légszennyezés  Éghajlatváltozás (CO) 16 5./b CONNECT projektben elért eredmények: CBA értékelési útmutató

17 # Nem számszerűsíthető hasznok általában:  Érzékelt színvonal javulása: –Kiszámíthatóság, folyamatos haladás, lerövidülő várakozás, –Utazás kényelme, színvonala nő, –Javul a közösségi közlekedésről kialakult kép, és városkép, –Utaselégedettség a módválasztást befolyásolja –Informáltság javulása, információáramlás gyorsulása, adatok megbízhatóságának, lefedettségének javulása,  Gazdasági, területfejlesztési hatás,  Könnyebb diszpécseri munka,  A turisták számára könnyebb eligazodást nyújt a fejlett, dinamikus utastájékoztatás… 17 5./b CONNECT projektben elért eredmények: CBA értékelési útmutató

18 # CBA eredményei: Mikor támogatható egy projekt?  Ha B/C> 1 ld. táblázat)  ENPV pozitív  ERR>társadalmi diszkontráta  Halmozott működési pénzáram pozitív ENPV: gazdasági nettó jelenérték, ERR: gazdasági belső megtérülési ráta 18 5./b CONNECT projektben elért eredmények: CBA értékelési útmutató

19 # Következtetés: Dogmák feloldása szükséges: –értékelés=csapatmunka –értékelés a kezdetektől –nemzetközi tapasztalatokkal –ha elsőre nem működik, javítások után még megfelelő lehet Javaslat: –Keret elkülönítése értékelésekre –Előkészítés során a HITS alkalmazása (2011: UME), szabványok, integrált megközelítés –CBA készítése szükséges a nagyobb és EU-s projektek előzetes értékeléséhez –TEMPO módszertan és formátum alkalmazása javasolt az ex-ante és ex-post értékelések elvégzésére Folyamatos fejlesztés, következetes számonkérés, adatok elérhetősége 19 6. Következtetések, ajánlások

20 # Köszönöm a figyelmet! HITS magyar oldala:  www.frame-online.huwww.frame-online.hu TEMPO értékelések és ajánlások:  www.easyway-its.eu www.easyway-its.eu További kérdések esetén:  tpe@cowi.hu; hla@cowi.hutpe@cowi.huhla@cowi.hu  info@frame-online.huinfo@frame-online.hu 20


Letölteni ppt "# Közúti ITS projektek értékelésének, költség-haszon elemzésének módszertana 1 Hladon Andrea, Perjés Tamás COWI Magyarország Tanácsadó és Tervező Kft."

Hasonló előadás


Google Hirdetések