Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

KATTINTÁSRA >>> Assisi Szent Ferenc Az írások szerint 1181-ben született, (eredeti neve Giovanni di Bernar­done volt,) Fran­c­esco néven ismerték, Édesanyja.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "KATTINTÁSRA >>> Assisi Szent Ferenc Az írások szerint 1181-ben született, (eredeti neve Giovanni di Bernar­done volt,) Fran­c­esco néven ismerték, Édesanyja."— Előadás másolata:

1

2 KATTINTÁSRA >>>

3 Assisi Szent Ferenc Az írások szerint 1181-ben született, (eredeti neve Giovanni di Bernar­done volt,) Fran­c­esco néven ismerték, Édesanyja francia származású volt. Édesapja, Pietro, gazdag ruhakereskedő volt. Már fiatalon – lázadva apja üzlete és vagyona ellen – több nyelven folyékonyan beszélt. 1201-ben harcolt Perugia ellen, majd foglyul esett. 1203-ban tért vissza Assisibe és 1205-ben elindult, hogy beálljon G di Brienne seregébe, de úton Spoleto felé egy különös látomás hatására visszatért Assisibe. Ezek után sokat imádkozott magányosan és elkezdte gondozni az Assisi mellett élő leprásokat. Az évek alatt egyre több híve akadt, míg 1209-ben elvezette a tizenegy első követőjét Rómába, és a pápa engedélyét kérte egy új rend megalapításához. III. Ince pápa rendjük szabályzatát 1209. április 16- án hagyta jóvá, így ezt a napot tekintik a ferences rend hivatalos megalapításának. Assisi Szent Ferenc Az írások szerint 1181-ben született, (eredeti neve Giovanni di Bernar­done volt,) Fran­c­esco néven ismerték, Édesanyja francia származású volt. Édesapja, Pietro, gazdag ruhakereskedő volt. Már fiatalon – lázadva apja üzlete és vagyona ellen – több nyelven folyékonyan beszélt. 1201-ben harcolt Perugia ellen, majd foglyul esett. 1203-ban tért vissza Assisibe és 1205-ben elindult, hogy beálljon G di Brienne seregébe, de úton Spoleto felé egy különös látomás hatására visszatért Assisibe. Ezek után sokat imádkozott magányosan és elkezdte gondozni az Assisi mellett élő leprásokat. Az évek alatt egyre több híve akadt, míg 1209-ben elvezette a tizenegy első követőjét Rómába, és a pápa engedélyét kérte egy új rend megalapításához. III. Ince pápa rendjük szabályzatát 1209. április 16- án hagyta jóvá, így ezt a napot tekintik a ferences rend hivatalos megalapításának.

4 A világ Isten ajándéka, Ferencet ez ihlette meg, azért alkotó Úrról beszél nekünk. A világ Isten ajándéka, Ferencet ez ihlette meg, azért alkotó Úrról beszél nekünk. Ezért adott hálát csodálatos költeményében a Naphimnuszban az Istennek, aki minden jó és szép alkotója. Ezért adott hálát csodálatos költeményében a Naphimnuszban az Istennek, aki minden jó és szép alkotója.

5 Sok történetet jegyeztek fel a kortársak a szent és az állatok viszonyáról. !

6 Gubbio városában „egy hatalmas testű, rettenetes és vérengző farkas garázdálkodott. A városiak nagyon féltek tőle,felfegyverkezve jártak-keltek a városba. Egy alkalommal Ferenc ellátogatott a városba, elmesélték neki a történetet. Egyetlen társával kiment az erdőbe, hogy találkozzon a fenevaddal. Egy alkalommal Ferenc ellátogatott a városba, elmesélték neki a történetet. Egyetlen társával kiment az erdőbe, hogy találkozzon a fenevaddal. A farkas azonnal nekik támadt vicsorgó fogakkal. Ferenc azonban keresztet vetett a farkas elé, aki erre azonnal megtorpant. A farkas azonnal nekik támadt vicsorgó fogakkal. Ferenc azonban keresztet vetett a farkas elé, aki erre azonnal megtorpant.

7 „Gyere ide, farkas testvér!” - mondta Ferenc. A farkas engedelmeskedett. „Krisztus nevében parancsolom, hogy se engem, se másokat ne bántsál.” Majd prédikálni kezdett a farkasnak,- „Gyere ide, farkas testvér!” - mondta Ferenc. A farkas engedelmeskedett. „Krisztus nevében parancsolom, hogy se engem, se másokat ne bántsál.” Majd prédikálni kezdett a farkasnak,- Megígértette vele, hogy többé nem bánt egyetlen állatot vagy embert sem. A farkas fejbólintással jelezte beleegyezését. Ferenc magával vitte a farkast a városba, és prédikációt tartott az embereknek és a farkasnak egyaránt, mindkét felet arra kérve, ne háborgassák egymást. Attól a naptól kezdve a farkas és az emberek megtartották a Ferenc által kötött egyezséget.

8 Ferenc Cannarióban prédikálni kezdett a népnek, de előbb megparancsolta a fecskéknek, hogy hallgassanak, míg el nem mondja beszédét. Azok azonnal engedelmeskedtek…

9 ,Továbbmenve fölemelte tekintetét, észrevette, hogy az úttól nem messze a fákat óriási madársereg lepte el. Egészen elámult a madarak hihetetlen.. „Várjatok meg itt, amíg prédikálok húgocskáimnak, a madaraknak.” „Várjatok meg itt, amíg prédikálok húgocskáimnak, a madaraknak.” sokasága láttán, és azt mondta társainak:

10 ,Letért a mezőre, odament a madarakhoz, és elkezdett beszélni a földön csipegetőkhöz, mire a fákon ülők is mind odasereglettek, valamennyien szép csöndben várták végig a beszédet, s el nem szálltak Szent Ferenc áldása nélkül….. mire a fákon ülők is mind odasereglettek, valamennyien szép csöndben várták végig a beszédet, s el nem szálltak Szent Ferenc áldása nélkül…..

11 Amikor Szent Ferenc közöttük sétált, s csuhájával megérintette a madarakat, akkor sem repült el egyik sem. Ferenc prédikációjának ez volt a lényege: „Húgocskáim, madarak! Ti igen sokkal tartoztok a Teremtőnek, azért mindig és mindenütt kötelesek vagytok dicsérni őt. Mert kétszeres, sőt háromszoros ruházattal látott el benneteket; szabadságot adott nektek, oda röpülhettek, ahová akartok; Amikor Szent Ferenc közöttük sétált, s csuhájával megérintette a madarakat, akkor sem repült el egyik sem. Ferenc prédikációjának ez volt a lényege: „Húgocskáim, madarak! Ti igen sokkal tartoztok a Teremtőnek, azért mindig és mindenütt kötelesek vagytok dicsérni őt. Mert kétszeres, sőt háromszoros ruházattal látott el benneteket; szabadságot adott nektek, oda röpülhettek, ahová akartok;

12 Hálával tartoztok a levegőért, amelynek uraivá tett. Azután gondoljátok meg, hogy nem vettek, se nem arattok, Isten mégis gondoskodik rólatok. Inni ad a folyókból és forrásokból, menedéket nyújt a hegyekben és völgyekben, helyet biztosít a fészekrakáshoz a fák lombos ágain. Hálával tartoztok a levegőért, amelynek uraivá tett. Azután gondoljátok meg, hogy nem vettek, se nem arattok, Isten mégis gondoskodik rólatok. Inni ad a folyókból és forrásokból, menedéket nyújt a hegyekben és völgyekben, helyet biztosít a fészekrakáshoz a fák lombos ágain.

13 Jótéteményeiből, amelyekkel elhalmozott, láthatjátok, mennyire szeret Teremtőtök. Őrizkedjetek tehát húgocskáim, a hálátlanság bűnétől, s azon legyetek, hogy szüntelenül áldjátok Istent.” Amint Szent Ferenc ezeket mondta nekik, a madarak tátogatni kezdték csőrüket, nyújtogatták nyakukat, rebbentgették szárnyukat, nagy tisztelettel földig hajtották fejecskéjüket, Jótéteményeiből, amelyekkel elhalmozott, láthatjátok, mennyire szeret Teremtőtök. Őrizkedjetek tehát húgocskáim, a hálátlanság bűnétől, s azon legyetek, hogy szüntelenül áldjátok Istent.” Amint Szent Ferenc ezeket mondta nekik, a madarak tátogatni kezdték csőrüket, nyújtogatták nyakukat, rebbentgették szárnyukat, nagy tisztelettel földig hajtották fejecskéjüket,

14 A madarak-, mozdulataikkal és énekükkel adták jelét, hogy gyönyörűségük telik a szent szavaiban. Maga Szent Ferenc is velük örvendezett, elnézte sokaságukat, gyönyörködött szépségükben és változatosságukban, csodálta kedvességüket és szelídségüket, s nagy áhítattal velük együtt dicsőítette a Teremtőt A madarak-, mozdulataikkal és énekükkel adták jelét, hogy gyönyörűségük telik a szent szavaiban. Maga Szent Ferenc is velük örvendezett, elnézte sokaságukat, gyönyörködött szépségükben és változatosságukban, csodálta kedvességüket és szelídségüket, s nagy áhítattal velük együtt dicsőítette a Teremtőt

15 Assisi Szent Ferenc Emléknapja 1931 óta az állatok világnapja is egyben.


Letölteni ppt "KATTINTÁSRA >>> Assisi Szent Ferenc Az írások szerint 1181-ben született, (eredeti neve Giovanni di Bernar­done volt,) Fran­c­esco néven ismerték, Édesanyja."

Hasonló előadás


Google Hirdetések